പൂർണതയിലേക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു

 

ദി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞ “ഇപ്പോൾ വാക്ക്” - പരീക്ഷണം, വെളിപ്പെടുത്തൽ, ശുദ്ധീകരണം - ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ആഹ്വാനമാണ് അവൾ ചെയ്യേണ്ട സമയം വന്നത് പൂർണതയോടുള്ള സ്നേഹം. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 

 

പ്രവർത്തനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു

യേശു പരിഹാസവും തുപ്പലും ഒഴിവാക്കലും പരിഹാസവും സഹിച്ചില്ല. ചമ്മട്ടിയും മുള്ളും അടിക്കുന്നതും അടിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. അവൻ കുറച്ച് മിനിറ്റ് ക്രൂശിൽ തുടർന്നില്ല… പക്ഷേ സ്നേഹം “രക്തം വാർന്നു.” യേശു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു പൂർണത. 

നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മറ്റൊരാൾക്ക് “രക്തസ്രാവം”, നമ്മുടെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് സ്നേഹിക്കുക, വേദനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ കൊടുക്കുക, പിന്നെ ചിലത് എന്നിവയിലേക്ക് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇതാണ് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നത്, ഇതാണ് അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്: സ്നേഹം ഒരു ഗോതമ്പ് ധാന്യം പോലെയാണ്, അത് ഓരോന്നും നിലത്തു വീഴണം ഓരോ സേവിക്കാനും ത്യാഗം ചെയ്യാനും നൽകാനും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമയം. നാം പൂർണത ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അപ്പോൾ മാത്രമേ… അപ്പോൾ മാത്രമേ… ആ ഗോതമ്പ് ധാന്യം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുള്ളൂ. 

ആമേൻ, ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഒരു ഗോതമ്പ് നിലത്തു വീഴുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് ഗോതമ്പിന്റെ ഒരു ധാന്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ അത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു… നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം… (യോഹന്നാൻ 12:24, 15:16)

പരുഷമായി, അർദ്ധമനസ്സോടെ സ്വയം നൽകുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ സ്നേഹം മനുഷ്യനോ ദൈവികമോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. മിതത്വവും വിശുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. സൂര്യന്റെയോ സൂര്യന്റെയോ പ്രതിഫലനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്. ഈ നിമിഷം കടന്നുപോകുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു നിമിഷം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു സ്നേഹം ദിവ്യസ്നേഹം - പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചിറകുകളിൽ വഹിക്കുന്നതും കഠിനമായ ഹൃദയത്തെ പോലും തുളച്ചുകയറുന്നതുമായ സ്നേഹം. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേരുടെ ഡൊമെയ്ൻ ഇതല്ല, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന “തൊട്ടുകൂടാത്ത” വിശുദ്ധർക്ക് മാത്രം. മറിച്ച്, ഓരോ നിമിഷവും ഏറ്റവും ല und കികവും പരിചിതമായതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് സാധ്യമാണ്.

എന്റെ നുകം എളുപ്പവും എന്റെ ഭാരം കുറയും. (മത്തായി 11:30)

അതെ, ദിവ്യഹിതത്തിന്റെ നുകം ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്, അതിനാലാണ് നുകം എളുപ്പവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കാണുന്നതുപോലെ ദൈവം നമ്മിൽ 99.9% രക്തസാക്ഷിത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല; മറിച്ച്, അത് ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽs. എന്നാൽ നമ്മുടെ ധാർഷ്ട്യം, അലസത അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത എന്നിവയാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് കഠിനമാക്കുന്നു - കാരണം കിടക്ക നിർമ്മിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്! 

പൂർണതയിലേക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇത് വിഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തറ തുടയ്ക്കുന്നതും മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വളയാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ നുറുക്ക് പോലും എടുക്കുന്നു. ഇത് തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തവണയും ഒരു ഡയപ്പർ മാറ്റുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സോഷ്യൽ മീഡിയ “ചങ്ങാതിമാരുമായോ” അവർ സഹിക്കാനാവാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അവരെ വെട്ടിക്കളയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക - എന്നിട്ടും സമാധാനപരമായും സ gentle മ്യതയോടെയും പ്രതികരിക്കുക. ഇതാണ് അവരെ വിശുദ്ധന്മാരാക്കിയത് - എക്സ്റ്റസിസും ലെവിറ്റേഷനും അല്ല - ഈ ചെറിയ വഴികൾ അന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകില്ല. ദിവസത്തിലെ ഓരോ മിനിറ്റിലും അവ സംഭവിക്കുന്നു - അവ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യർഥത വഴിമാറുന്നു, ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഗ്ലാമറിന്റെ അഭാവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാത്തതും പ്രശംസ നേടാത്തതുമാണ്. പകരം, അവർ ഞങ്ങളെ രക്തസ്രാവം ചെയ്യും, അത് പലപ്പോഴും നഖങ്ങളും മുള്ളും പോലെ തോന്നും, പ്രശംസയും കൈയ്യടിയും അല്ല.

 

യേശുവിനെ നോക്കുക

കുരിശിലേക്ക് നോക്കുക. ലവ് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് കാണുക. ജനക്കൂട്ടം ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ, ഹൊസന്നന്മാർ നിശബ്ദനായിരിക്കുമ്പോൾ, താൻ സ്നേഹിച്ചവർ എല്ലാവരും അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയപ്പോൾ, യേശു - ഒരിക്കൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ - പൂർണതയെ സ്നേഹിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക. പൂർണതയിലേക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നു വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഏകാന്തതയാണ്. ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു. ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, നീ എന്നെ കൈവിട്ടതു എന്തു” എന്നു നിലവിളിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമുക്കു നൽകുന്നു.[1]മാർക്ക് 15: 34 എന്നാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് രക്തസ്രാവം നമ്മെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു, എന്താണ് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സത്യം, നമ്മുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ചെറിയ വിത്ത് നിത്യത നിലനിൽക്കുന്ന അമാനുഷിക ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്.

ഒരു മഹത്വത്തെ ഒരുക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടാണ് പുനരുത്ഥാനം ദൈവത്തിനു മാത്രം അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ കൃപ. 

താമസിയാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എക്കാലത്തെയും വേദനാജനകമായ വിഭജനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനാൽ ഈ വാക്ക് പൂർണതയിലേക്കുള്ള സ്നേഹം (ഏറ്റവും പ്രധാനമായി) നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും വെല്ലുവിളികൾക്കും മാത്രമല്ല, ഇവിടെയും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ മെഡിക്കൽ വർണ്ണവിവേചനത്തിനും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്റെ വക്കിലുള്ള വലിയ ഭിന്നിപ്പുകൾക്കും ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിയാൻ. യേശു പറഞ്ഞു:

വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസയോഗ്യനായ വ്യക്തി വലിയവരിലും വിശ്വാസയോഗ്യനാണ്; വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവനും വലിയവരിൽ സത്യസന്ധനല്ല. (ലൂക്കോസ് 16:10)

ഞങ്ങൾ ആകുന്നു Our വർ ലേഡീസ് ലിറ്റിൽ റാബിൾ, അവളുടെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നതിനുശേഷം 2000 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് അവൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ തന്റെ മകന്റെ അഭിനിവേശത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ അതേ രീതിയിലാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്: നസറെത്തിലെ തറ തുടച്ചുകൊണ്ട്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, ഡയപ്പർ മാറ്റുക, വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുക… അതെ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ രക്തസ്രാവം… പൂർണതയോട് സ്നേഹിക്കുന്നു. 

 

നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനായിരിക്കണം.
സ്വയം ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്മയുള്ളവനാകും;
തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും. (മത്താ 23: 11-12)

ഞാൻ കർത്താവിന്റെ തടവുകാരൻ
യോഗ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കോളിന്റെ,
എല്ലാ വിനയത്തോടും സ gentle മ്യതയോടും കൂടി
ക്ഷമയോടെ, സ്നേഹത്തിലൂടെ പരസ്പരം സഹിഷ്ണുതയോടെ,
ആത്മാവിന്റെ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു
സമാധാനബന്ധത്തിലൂടെ… (എഫെ 4: 1-3)

അതിനാൽ, തികഞ്ഞ എന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവു സൽഗുണപൂർണ്ണൻ പോലെ.
(മത്താ 5:48)

 


കുറിപ്പ്: ഇപ്പോൾ വേഡ് കൂടുതലായി സെൻസർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിരവധി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്പാം അല്ലെങ്കിൽ ജങ്ക് ഫോൾഡർ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കുക. ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ വീണ്ടും സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തടയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവിനെ ബന്ധപ്പെടുക. 

ഇനിപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:


 

 

MeWe- ൽ മാർക്കിനെയും ദൈനംദിന “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും” പിന്തുടരുക:


മാർക്കിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ പിന്തുടരുക:


മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 മാർക്ക് 15: 34
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത ടാഗ് , , , , , , , , .