സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

ഹൃദയം-2.jpg

 

 

കണക്കാക്കുന്നു Our വർ ലേഡിക്ക്, സഭയിൽ ഒരു “അനുഗ്രഹം” വരുന്നു “സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല” എലിസബത്ത് കിൻഡൽമാന്റെ അംഗീകൃത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അനുസരിച്ച് അവളുടെ ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹാർട്ട് (വായിക്കുക സംയോജനവും അനുഗ്രഹവും). തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഈ കൃപയുടെ പ്രാധാന്യം, പ്രാവചനിക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നിവ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 

തീജ്വാലയുടെ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ...

In ഒത്തുചേരലും അനുഗ്രഹവും, മെഡ്‌ജുഗോർജെയുടെ ആരോപണവിധേയമായ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു (കാണുക മെഡ്‌ജുഗോർജിൽ, സന്ദേഹവാദികൾക്കും "ആത്മാവിനെ കെടുത്തുന്നവർക്കും" വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു) അവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന "അനുഗ്രഹത്തെ" കുറിച്ച് ഔവർ ലേഡി പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നെ അറിയിക്കാൻ എഴുതിയത് തുടക്കം ഈ ദർശനങ്ങളിൽ, ദൈവമാതാവ് ദർശകർക്ക് സമർപ്പണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നൽകിയിരുന്നു, a ഈ ജ്വാലക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന:

ഓ ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹാർട്ട് ഓഫ് മേരി,
നന്മയാൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു,
ഞങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ കാണിക്കൂ.
നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ജ്വാല ഉണ്ടാകട്ടെ
മറിയമേ, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ ഇറങ്ങിവരണമേ...
അങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ജ്വാല. ആമേൻ.

—Cf. medjugorje.com

പ്രാർഥനയെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം അത് ശരിക്കും പ്രസ്താവിക്കുന്നു ദർശനം, കാരണം, ഒപ്പം ലക്ഷ്യം ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ദൃശ്യഭംഗി സൈറ്റുകളിൽ ഒന്ന്. 

നമുക്ക് "മറിയത്തിന് സമർപ്പണം" നൽകി എന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധൻ സെന്റ് ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട് ആണ്. (വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ മറിയത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അതുപോലെ മുഴുവൻ സഭയും. എന്നാൽ സെന്റ് ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട് ദൈവശാസ്ത്രം ഈ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും, മറിയത്തിന്റെ മാതൃത്വം അവളുടെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ആഴമേറിയതും ആധികാരികവുമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മെ നേരിട്ട് നയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്.) വിശുദ്ധ ലൂയിസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ "വാഴ്ച"യെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു:

അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും, നിങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജ്വലിപ്പിക്കാനും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ അഗ്നിപ്രളയം, വളരെ സൗമ്യമായി എന്നാൽ ശക്തമായി, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും… അതിന്റെ തീജ്വാലകളിൽ അകപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുമോ?... നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അവയിൽ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയുടെ മുഖം നവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ അഗ്നിയിൽ ജ്വലിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ സർവ്വ-ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുക, അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സഭയെ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. -ഫ്രം ഗോഡ് അലോൺ: സെന്റ് ലൂയിസ് മാരി ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ടിന്റെ ശേഖരിച്ച രചനകൾ; ഏപ്രിൽ 2014, മാഗ്നിഫിക്കറ്റ്, പി. 331

ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച മരുഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു ശബ്ദം "പെലിയാനിറ്റോ" ആണ്, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന വളരെ പ്രാർത്ഥനയും എളിമയും ഉള്ള ഒരു ആത്മാവ്, തിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ, ഇടയന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അവളുടെ രചനകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭ അംഗീകരിച്ച പ്രവചനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. 13 ഏപ്രിൽ 2014-ന്, അവൾ ഒരു പ്രതിഫലനം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് ലോകത്തിന്റെ "ഉണർവിന്റെ" ഭാഗമായ ഒരു "അനുഗ്രഹത്തിനായി" പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു:

എന്റെ മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ത്യാഗങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ ഒരു മഹത്തായ ജോലി ചെയ്യും. ലോകത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഉണർവ്വിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുരിശ് ദിവസവും എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കുക. എന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കേണമേ. കാൽവരിയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ചിന്തകൾ ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ മരിച്ച ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവരിക - നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ പ്രദേശം വികസിപ്പിക്കുക. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരേയും എന്റെ അനുഗ്രഹം വിളിക്കുക. ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. -pelianito.stblogs.com

ബ്രസീലിലെ എഡ്‌സൺ ഗ്ലോബറിനുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഷപ്പിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. സ്ലോവേനിയയിലെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ-എലിസബത്ത് കിൻഡൽമാനിനുള്ള അംഗീകൃത സന്ദേശങ്ങൾ പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ട്- നമ്മുടെ ലേഡി സ്‌നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. 

നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും ആവശ്യമുള്ള മറ്റനേകം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമായി മാറും. നമ്മുടെ മൂന്ന് ഏകീകൃത വിശുദ്ധ ഹൃദയങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയാൽ സ്ലോവേനിയയിൽ സാത്താന്റെ അന്ധകാരരാജ്യം ഇളകിമറിഞ്ഞു. ഈ ജ്വാല കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിൽ പടരട്ടെ, ദൈവം സ്ലോവേനിയയോട് കരുണ കാണിക്കുകയും അവളുടെ ദിവ്യാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ അവളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. —ജനുവരി 5, 2016, ബ്രെസ്ജെ, സ്ലോവേനിയ

 

ഏക ശബ്ദം: മേരി & ചർച്ച്

നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്റെ ബോധ്യമാണ് ആധികാരിക മരിയൻ സന്ദേശങ്ങൾ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു സഭയിൽ ഇതിനകം പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ. അതായത്, ആധികാരിക ദൃശ്യങ്ങൾ, ലൊക്കേഷനുകൾ മുതലായവ ഉണ്ടാകും യോജിപ്പ മറിയം ദൈവശാസ്ത്രപരമായി സഭയുടെ ഒരു "തരം", "കണ്ണാടി" ആയതിനാൽ മജിസ്‌റ്റീരിയത്തിന്റെ പ്രാവചനിക ശബ്ദത്തോടെ (മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും കൃത്യമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നില്ല). ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും എന്റെയും ദ്വിതീയ ഉദ്ദേശ്യം അതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പുസ്തകം: പരമ്പരാഗതമായി "സ്വകാര്യ വെളിപാടിന്റെ" ഡൊമെയ്‌ൻ എന്താണെന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി എടുക്കുകയും സഭാ രേഖകൾ, തിരുവെഴുത്തുകൾ, മതബോധനഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സഭാപിതാക്കന്മാർ, മാർപ്പാപ്പമാർ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മജിസ്റ്റീരിയൽ ശബ്ദത്തിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ "കേട്ടത്" എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക. ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പറഞ്ഞതുപോലെ:

പരിശുദ്ധ മറിയം… നിങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായയായി… N എൻ‌സൈക്ലിക്കൽ, സ്പീ സാൽവി, ന്.ക്സനുമ്ക്സ

അങ്ങിനെ,

ഒന്നുകിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അർത്ഥം രണ്ടും യോഗ്യതയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാം. St സ്റ്റെല്ലയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഐസക്ക്, ആരാധനാലയം, വാല്യം. ഞാൻ, പേജ്. 252

സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയുള്ള യേശുവിന്റെ ഉത്ഭവമായും മനസ്സിലാക്കാം, ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ "ന്യൂമാറ്റിക്" വരവ് (കാണുക. മിഡിൽ കമിംഗ്). അതിനാൽ, ഒരിക്കൽ കൂടി, കൃപയുടെ ഒരു പുതിയ വംശാവലിയെ മാർപ്പാപ്പമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു:

[മറിയ] അവളുടെ പ്രാർഥനകളാൽ നമ്മുടെ പ്രാർഥനകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ, ജാതികളുടെ എല്ലാ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും കഷ്ടതകൾക്കുമിടയിൽ, ആ ദിവ്യപ്രതിഭകൾ ദാവീദിന്റെ വാക്കുകളിൽ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സന്തോഷത്തോടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടാം: “ നിന്റെ ആത്മാവിനെ അയയ്ക്കുക, അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, നീ ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കും ”(സങ്കീ. സിഐഐ, 30). OP പോപ്പ് ലിയോ XIII, ഡിവിനം ഇല്ലുഡ് മുനസ്, എൻ. 14

3 മെയ് 1920-ന് പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ പ്രാർത്ഥിച്ചു:

“ഐക്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദാനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് കൃപയോടെ നൽകാനും” എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി അവന്റെ ദാനധർമ്മത്തിന്റെ പുതിയ p ർജ്ജപ്രവാഹത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കുവാനും ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവായ പാരക്ലെറ്റിനെ താഴ്മയോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് എക്സ്വി, പസെം ഡേ മ്യൂണസ് പുൽ‌ചെറിം

വിശുദ്ധ ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ ഒരു പുതിയ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ വികാരം തുടർന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചു:

ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പുതുക്കുക, ഒരു പുതിയ പെന്തെക്കൊസ്ത് പോലെ. യേശുവിന്റെ മാതാവായ മറിയയോടൊപ്പം ഏകമനസ്സോടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിലും അനുഗൃഹീതനായ പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വത്തെ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെയും ഇത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നൽകൂ, അത് നമ്മുടെ ദിവ്യ രക്ഷകന്റെ വാഴ്ച, സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വാഴ്ച, വാഴ്ച സ്നേഹവും സമാധാനവും. ആമേൻ. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ജോൺ XXIII പോപ്പ് ചെയ്യുക  

നിരവധി പ്രവചനങ്ങൾ പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ട് പോൾ ആറാമൻ എഴുതി:

… ഇന്നത്തെ യുഗത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളും അപകടങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്, അതിനാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചക്രവാളം വിശാലമാണ് ലോക സഹവർത്തിത്വവും അത് നേടാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതും, അതിൽ ഒഴികെ രക്ഷയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തിന്റെ പുതിയ ഉൽ‌പ്പാദനം. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവായ അവൻ വരട്ടെ ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കാൻ! പോപ്പ് പോൾ ആറാമൻ, ഡൊമിനോയിലെ ഗ ud ഡെറ്റ്, മെയ് 9th, 1975
www.vatican.va

വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രവചനം ആർക്കാണ് മറക്കാൻ കഴിയുക?

… [A] ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മയങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ വസന്തകാലം മഹാനായ ജൂബിലി വെളിപ്പെടുത്തും… OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ടെർഷ്യോ മില്ലേനിയോ അഡ്വീനിയന്റ്, എൻ. 18

എന്റെ മുൻ എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 2008-ൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് ഒരു "പുതിയ പെന്തക്കോസ്ത്" ത്തിനായി എമിരിറ്റസ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. [1]cf. വ്യത്യാസത്തിന്റെ ദിവസം എന്നാൽ എല്ലാ മാർപ്പാപ്പമാരെയും പോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവ് ഒരു ആണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി മരിയൻ സമ്മാനം, സഭയെ സമാധാനത്തിന്റെ വിജയ യുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കൃപയ്‌ക്കായി അവൾ ആത്മാക്കളെ ഒരുക്കുന്നു. [2]cf. പ്രിയ പരിശുദ്ധപിതാവ്… അവൻ വരുന്നു!

പരിശുദ്ധാത്മാവ്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതപങ്കാളിയെ വീണ്ടും ആത്മാക്കളായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അവയിലേക്ക് വലിയ ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങും. അവൻ തന്റെ ദാനങ്ങളിൽ അവരെ നിറയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ജ്ഞാനം, അതിലൂടെ അവർ കൃപയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും… അത് മറിയയുടെ പ്രായം, മറിയത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും അത്യുന്നതനായ ദൈവം നൽകിയതുമായ നിരവധി ആത്മാക്കൾ അവളുടെ ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞിരിക്കുകയും അവളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പകർപ്പുകളായിത്തീരുകയും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. .സ്റ്റ. ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി, n.217, മോണ്ട്ഫോർട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് 

അതിനാൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ബഹുസ്വരതയുണ്ട്, എല്ലാം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു: ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കുന്ന ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന കൃപ സഭയിൽ ചൊരിയപ്പെടും. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ” നോക്കുമ്പോൾ, വീണ്ടും പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? [3]cf. അഞ്ച് സുഗമമായ കല്ലുകൾ, ഒപ്പം മഹത്തായ സമ്മാനം

ചുരുക്കം ചിലരാണ്, പക്ഷേ മേരി ആകാനുള്ള കൂടുതൽ കാരണം അതാണ് പുതിയ ഗിദെയോൻ… 

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 9 മെയ് 2014 നാണ്.  

 

യുടെ ഒരു പകർപ്പ് സ്വീകരിക്കുക സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല
കർദ്ദിനാൾ പീറ്റർ എർഡോയിൽ നിന്നുള്ള ഇംപ്രിമാറ്റൂരിനൊപ്പം: ഇവിടെ.

സ്ക്രീനിൽ 2014 പ്രധാനമന്ത്രി 05-09-12.00.46 ഷോട്ട്

 

ഈ മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, നന്ദി.

സ്വീകരിക്കാന് ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്, മാർക്കിന്റെ പ്രതിദിന മാസ് പ്രതിഫലനങ്ങൾ,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

NowWord ബാനർ

ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും മാർക്കിൽ ചേരുക!
ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗോട്വിറ്റർ ലോഗോ

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, കൃപയുടെ സമയം.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.