കൂടുതൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ… സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ

OurWeepingLady.jpg


ദി നമ്മുടെ കാലത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ വ്യാപനവും സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലും ഒരു അനുഗ്രഹവും ശാപവുമാണ്. ഒരു വശത്ത്, ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മെ നയിക്കാൻ കർത്താവ് ചില ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; മറുവശത്ത്, പൈശാചിക പ്രചോദനങ്ങളും കേവലം സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവയും ഉണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതിനാൽ, യേശുവിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ വിശ്വാസികൾ പഠിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനിവാര്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് (കാണുക) എപ്പിസോഡ് 7 എംബ്രേസിംഗ് ഹോപ്പ് ടിവിയിൽ).

ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ കാലത്തെ സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്:

 

Q. കാലാകാലങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എന്റെ രചനകൾ പ്രധാനമായും പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ, കാറ്റെക്കിസം, ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർ, വിശുദ്ധന്മാർ, അംഗീകാരമുള്ള ചില നിഗൂ and തകൾ, കാഴ്ചകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച കൂടുതൽ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഉണ്ട്. കുറിപ്പ്: അംഗീകരിക്കാത്തത് തെറ്റാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. തെസ്സലോനിക്യരുടെ ആത്മാവിൽ, നാം പാടില്ല "… പ്രവചനത്തെ പുച്ഛിക്കുക. എല്ലാം പരീക്ഷിക്കുക, നല്ലത് നിലനിർത്തുക ” (1 തെസ്സ 5: 19-21). ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഇടയ്ക്കിടെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് ചില ദർശകരെ അവരുടെ വാക്കുകൾ സഭാ പഠിപ്പിക്കലിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോ പൊതുവായതോ ആയ മറ്റ് പ്രവചനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായി തോന്നുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്. അതായത്, “നല്ലത്” എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നിലനിർത്തി. 

ആത്യന്തിക ചോദ്യം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദർശകൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നല്ല, മറിച്ച് ആത്മാവ് സഭയോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിന് ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ക്രിസ്തു… ഈ പ്രാവചനിക ഓഫീസ് നിറവേറ്റുന്നു, ശ്രേണി മാത്രമല്ല… സാധാരണക്കാരും. അതനുസരിച്ച് അവൻ ഇരുവരും സാക്ഷികളായി സ്ഥാപിക്കുകയും അവർക്ക് വിശ്വാസബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു [സെൻസസ് ഫിഡെ] വാക്കിന്റെ കൃപയും. The കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെസിസം, എൻ. 904

പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ “പ്രഭാത കാവൽക്കാർ” എന്ന് വിളിച്ചു ”(ടൊറന്റോ, വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ, 2002). സഭയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രാവചനിക സ്വരം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കടമയുടെ ഭാഗമല്ലേ? നാമെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിത, പ്രവചന, രാജഭരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ നാം മറ്റൊന്നിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ “അംഗീകൃത” വെളിപ്പെടുത്തലിന് മാത്രമാണോ, അത് പരിഹരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോ ദശകങ്ങളോ എടുക്കുമോ? മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാറയുള്ളപ്പോൾ നാം എന്താണ് ഭയപ്പെടുന്നത്?  

മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായി പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് ഓരോ പ്രസംഗകന്റെയും ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും കടമയാണ്. -CCC, എൻ. 904

ദൈവശാസ്ത്ര-മാരിയോളജി പ്രൊഫസറായ ഡോ. മാർക്ക് മിറവല്ലെയുടെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണ്:

ക്രൈസ്തവ നിഗൂ phen പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിഭാഗത്തെയും സംശയത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്നത് ചിലരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണ്, വാസ്തവത്തിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വളരെ അപകടസാധ്യതയുള്ളതും മനുഷ്യ ഭാവനയും ആത്മവഞ്ചനയും നിറഞ്ഞതും നമ്മുടെ എതിരാളിയായ പിശാചിന്റെ ആത്മീയ വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുമാണ്. . അത് ഒരു അപകടമാണ്. അമാനുഷിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സന്ദേശവും ശരിയായ വിവേചനാധികാരം ഇല്ലാത്തതായി തോന്നുന്ന ഏതൊരു സന്ദേശവും അനിയന്ത്രിതമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതര അപകടം, ഇത് സഭയുടെ ജ്ഞാനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും പുറത്തുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഗുരുതരമായ പിശകുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് അനുസരിച്ച്, അതാണ് സഭയുടെ മനസ്സ്, ഈ ബദൽ സമീപനങ്ങളൊന്നും - മൊത്ത നിരസിക്കൽ, ഒരു വശത്ത്, മറുവശത്ത് വിവേചനരഹിതമായ സ്വീകാര്യത - ആരോഗ്യകരമല്ല. മറിച്ച്, പ്രാവചനിക കൃപകളോടുള്ള ആധികാരിക ക്രിസ്തീയ സമീപനം വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ എപ്പോഴും ഇരട്ട അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനങ്ങൾ പാലിക്കണം: “ആത്മാവിനെ ശമിപ്പിക്കരുത്; പ്രവചനത്തെ പുച്ഛിക്കരുത്, ” ഒപ്പം "എല്ലാ ആത്മാവിനെയും പരീക്ഷിക്കുക; നല്ലത് നിലനിർത്തുക ” (1 തെസ്സ 5: 19-21). -ഡോ. മാർക്ക് മിറവല്ലെ, സ്വകാര്യ വെളിപാട്: സഭയുമായി വിവേചനാധികാരം, പേജ് .3-4

 

 Q. സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉദ്ധരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ലേ? 

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ച “സഭയും സഭാ വിരുദ്ധതയും തമ്മിലുള്ള അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടൽ…” ഇവിടെയും വരാനിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളും വായനക്കാരനെ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധ. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉറവിടങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, എന്റെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നതും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ആത്മീയ മാർഗനിർദേശത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതുമായ ആന്തരിക ചിന്തകളും വാക്കുകളും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂ ചെയ്യുന്നവൻ വഴിതെറ്റുക, അതിനാലാണ് ഇരുണ്ടതും പ്രകാശവുമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് “പ്രവചനം” വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാൻ എന്റെ വെബ്കാസ്റ്റ് വായനക്കാരെയും കാഴ്ചക്കാരെയും ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. വീണ്ടും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറച്ച പഠിപ്പിക്കലുകളിലാണ്.

പള്ളി ഒരു കാർ പോലെയാണ്. ആ കാറിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ പോലെയാണ് പ്രവചനം, സഭ ഇതിനകം നടക്കുന്ന വഴി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ, ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ പാതയെ ഇരുണ്ടതാക്കാൻ കഴിയും, അത് വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അറിയാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം, പ്രവചനത്തിന്റെ ശബ്ദം ആവശ്യമാണ്. ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിടത്ത് ഒരാൾ മറ്റൊരു കാറിൽ കയറുന്നില്ല എന്നതാണ്!  ഒരു കാർ, ഒരു പാറ, ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു പള്ളി ഉണ്ട്. ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വിൻഡോയിലേക്ക് നോക്കുക. തെറ്റായ റോഡ് അടയാളങ്ങൾക്കായി (അത്ഭുതങ്ങളും) ശ്രദ്ധിക്കുക! നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെ മാപ്പ് ഒരിക്കലും അസാധുവാക്കരുത്, അതായത് “വാമൊഴി, ലിഖിത പാരമ്പര്യങ്ങൾ” തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറി. മാപ്പിന് ഒരു പേരുണ്ട്: സത്യം. സാങ്കേതികവിദ്യയും നിഹിലിസവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയതും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട റോഡുകളും വിറ്റുവരവുകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇത് സംരക്ഷിക്കാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സഭയ്ക്കെതിരെയാണ് ചുമതല. 

ആത്യന്തികമായി, സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭ എടുക്കുന്ന അന്തിമവിധി ഞാൻ എപ്പോഴും പാലിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. 

 

കൂടുതൽ ട്രോളിംഗ്

അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അപാകതകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത നിലവിലുള്ളതും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതുമാണ് “അംഗീകരിച്ചു” വിശ്വാസത്യാഗം ഇപ്പോൾ സഭയിൽ നാം കാണുന്നു. പല ബിഷപ്പുമാരും തങ്ങളുടെ രൂപത ഇടവകകളിൽ പുതിയ കാലഘട്ട രീതികൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴും അനുവദിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും രൂപത “പിൻവാങ്ങൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ” അംഗീകരിച്ചു. കാനഡയിലും യുഎസിലും ബിഷപ്പുമാരുടെ സാമൂഹ്യനീതി ആയുധങ്ങൾ ഗർഭനിരോധനവും ഗർഭച്ഛിദ്രവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് പണം അയയ്ക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും അതിനുശേഷവും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിവാഹത്തെയും സജീവമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. അലസിപ്പിക്കൽ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നത് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗർഭനിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ ഫലത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്തതും തള്ളിക്കളയുന്നതും ആശങ്കാജനകമാണ്. ഞങ്ങളുടെ “കത്തോലിക്കാ” കോളേജുകളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ചില ബിഷപ്പുമാർ മതവിരുദ്ധ അധ്യാപകരെയും ലിബറൽ സ്പീക്കറുകളെയും അനുവദിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ഞങ്ങളുടെ “കത്തോലിക്കാ” സ്കൂളുകൾ ചിലപ്പോൾ വാതിലിനു കുറുകെയുള്ള ഒരു കുരിശും “സെന്റ്” ഉം ആണ് എന്നത് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പേരിന് മുന്നിൽ. ആരാധനാക്രമവും ആരാധനാക്രമവും പലയിടത്തും മാറ്റം വരുത്തി പരീക്ഷിച്ചു എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ചില രൂപതകൾ മതവിരുദ്ധ “കത്തോലിക്കാ” പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ചില പുരോഹിതന്മാരും മതവിശ്വാസികളും പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ പരസ്യമായി എതിർക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. പല “കരിസ്മാറ്റിക്” അല്ലെങ്കിൽ “മരിയൻ” പുരോഹിതന്മാരെയും അവരുടെ രൂപതയുടെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ആശുപത്രി ചാപ്ലെയിനുകളായി നിയമിക്കുകയോ വിരമിക്കലിന് നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്.

അതെ, കന്യകാമറിയത്തെ താൻ കാണുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സബർബിയയിലെ ഒരു ചെറിയ വീട്ടമ്മ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

 

Q. 2010 ൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചന മനോഭാവമുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മതിപ്പ് എന്താണ്?

സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ അവർ പിന്തുടരുന്നില്ലെന്ന് ആരോ അടുത്തിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു “കാരണം അതിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്, ഇത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.” എനിക്ക് ഇതിനോട് സഹതാപം തോന്നാം.

നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ആശങ്ക “തീയതി ക്രമീകരണം” ആയിരിക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക സമയവും സ്ഥലവും കർത്താവിന് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അസാധ്യമല്ല, എന്നാൽ അത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ, നമ്മുടെ കാലത്തെയും സംഭവങ്ങളുടെ കാലക്രമത്തെയും കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് പറയുന്നത് അവന്റെ നീതി ഒരു പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ്. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ തകർക്കുന്നതുവരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും, എവിടെയെങ്കിലും, ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചേക്കാം… ദൈവത്തിന്റെ കരുണ പെട്ടെന്നു കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നു, ഇലാസ്റ്റിക് വീണ്ടും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും അഴിക്കുന്നു. Our വർ ലേഡിയുടെ ഇടപെടൽ കാരണം 1917 ലെ ഫാത്തിമ അവതരണങ്ങളിൽ, ജ്വലിക്കുന്ന വാളുമായി നീതിയുടെ ഒരു മാലാഖ “മാറ്റിവച്ചു” എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദൈവികനീതിയുടെ ഈ ലഘൂകരണം പഴയനിയമത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കാണാം.

… എന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച എന്റെ ജനത, താഴ്‌മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം തേടുകയും അവരുടെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് തിരിയുകയും ചെയ്താൽ, ഞാൻ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ ദേശത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. (2 ദിന 7:14)

മറ്റ് പ്രവചനങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് ulate ഹിക്കാൻ കഴിയും sometimes ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഭൂപടം പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ Jesus യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ, അതായത്, “വിശ്വാസത്തിന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ” നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പവിത്ര പാരമ്പര്യം, അത്തരം ഭയാനകമായ പ്രവചനങ്ങൾ നാം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തരുത്. നാം ഓരോ നിമിഷവും ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പിന്തുടരുകയാണ് എല്ലായിപ്പോഴും അവനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങി. സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രവചിച്ച ഭാവി സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അംഗീകൃത വെളിപ്പെടുത്തലുകളെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്റെ നിഗമനം എല്ലായ്പ്പോഴും സമാനമാണ്: ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഉറക്കത്തിൽ എനിക്ക് മരിക്കാം. ഞാൻ തയ്യാറാണോ? പ്രവചനം സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെയും കൃപയെയും നിരാകരിക്കുന്നതിന് ഇത് ഒരു തരത്തിലും കഴിയില്ല:

ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ബൈബിൾ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവചനം ഭാവി പ്രവചിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള ദൈവഹിതം വിശദീകരിക്കുകയല്ല, അതിനാൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ശരിയായ പാത കാണിക്കുക എന്നതാണ്. Ard കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗർ (പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് XVI), ഫാത്തിമയുടെ സന്ദേശം, ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനം, www.vatican.va

ആധികാരിക പ്രവചനം ഒരിക്കലും പവിത്ര പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കാത്തതിനാൽ, “ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ”, റോഡിലെ നിർണായക വളവുകളിൽ, ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പുതുക്കിയ ആഹ്വാനം, കുമ്പസാര സംസ്‌കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക റഷ്യ ടു ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹാർട്ട് ഓഫ് മേരി. ഇവിടെ ഒന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു, ആവശ്യമുള്ള “വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ”, ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെ തിന്മകൾക്ക് പരിഹാരമാണ്.

 

കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം

Q. Www.catholicplanet.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ചില ആളുകൾ‌ക്ക് വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ‌ ഞാൻ‌ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽ‌കും. ഒരു കത്തോലിക്കാ “ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ” എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ സൈറ്റിലും തുടർന്ന് സ്വന്തം അധികാരത്തിലും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനിക്കുന്നു ഏതാണ് സത്യവും തെറ്റായവയും.

ഈ വ്യക്തിയുടെ കിഴിവുകളിൽ പ്രകടമായ നിരവധി ജീവശാസ്ത്രപരമായ പിശകുകൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, “മന ci സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശം” അല്ലെങ്കിൽ “മുന്നറിയിപ്പ്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് 2009 ഏപ്രിലിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തീയതി 2010 ലേക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു. ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പുനരവലോകനം, സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി, ഈ വ്യക്തിയുടെ വിധി ചോദ്യംചെയ്യുന്നു; സ്വന്തം നിർവചനപ്രകാരം, he “കള്ളപ്രവാചകൻ” ആണ്. (ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ “പട്ടിക” ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സൈറ്റിൽ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക !!) ഇതും കാണുക ഈ ലേഖനം കത്തോലിക്കാ കൾച്ചർ.ഓർഗിൽ catholicplanet.com- ന്റെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പരിഗണനകൾക്കായി.

വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ട്! സഹോദരീ സഹോദരന്മാരേ, ഇത് സാത്താന്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ്: ആശയക്കുഴപ്പം ഒപ്പം നിരുത്സാഹം. പ്രതിവിധി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ്: യേശുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പുതുക്കുക; നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതം പുതുക്കുക - ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥന; ഇടയ്ക്കിടെ സക്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക; ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിനെ സംസാരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധപിതാവായ നമ്മുടെ പ്രധാന ഇടയന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാഥമിക നമ്മുടെ സമയത്തിനുള്ള “വെളിപ്പെടുത്തൽ”. ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കുക; സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ; എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്നേഹമില്ലാതെ, ബാക്കി എല്ലാം ശൂന്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ തീക്ഷ്ണത ഉപേക്ഷിക്കരുത്! ഈ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയിലും “ഇത് മറന്നേക്കൂ… ഞാൻ എല്ലാം അവഗണിക്കാൻ പോവുകയാണ്…” എന്ന് ലളിതമായി പറയാൻ പ്രലോഭനമല്ലേ? നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക; നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് മറയ്‌ക്കാനുള്ള സമയമല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് സത്യം, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തിളങ്ങുക. 

 

2010?

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ… വിശ്വസ്തരും ധീരരുമായ നിരവധി കത്തോലിക്കർക്കിടയിൽ “എന്തോ” വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ലോകം അതിവേഗം പരിവർത്തനം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രവാചകൻ ആകേണ്ടതില്ല. ഈ സുനാമിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയും ഇപ്പോൾ ബെനഡിക്റ്റ് പോപ്പും ആണ്. എന്റെ പുസ്തകം, അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടൽ, ഈ ധാർമ്മികവും ആത്മീയവുമായ സുനാമിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറ്റമറ്റതും വ്യക്തതയില്ലാത്തതുമായ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പോണ്ടിഫുകളെ ധാരാളമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറങ്ങുക എന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനല്ല.

ഇക്കാര്യത്തിൽ, എന്റെ എല്ലാ രചനകളിലെയും ആദ്യത്തെ പ്രചോദനങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങും, ഇവിടെ മറ്റെല്ലാത്തിനും അടിത്തറ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വാക്ക്: "തയ്യാറാകൂ! ” കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 2008, “XNUMX“തുറക്കാത്ത വർഷം. ” വാസ്തവത്തിൽ, 2008 ഒക്ടോബറിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു തകർച്ച ആരംഭിച്ചു (അത് പണം അച്ചടിച്ചും കടമെടുക്കുന്നതിലൂടെയും കൃത്രിമമായി കാലതാമസം നേരിട്ടു) അതിന്റെ ഫലമായി “പുതിയ ലോകക്രമ” ത്തിന് നിരന്തരവും തുറന്നതുമായ ആഹ്വാനം ലഭിച്ചു. 2010 ലെ പോലെ 2009 ഉം ഇതിനകം ആരംഭിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി തുടരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ “ചുരുളഴിയുന്നതിന്” എത്ര സമയമെടുക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ കൃത്യമായ അളവുകൾ എന്താണെന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് അതിവേഗം മാറുന്നുവെന്ന് കാണാൻ കണ്ണുള്ള ഒരാൾക്ക് വ്യക്തമാണ്. ആത്യന്തികമായി, നാം ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ കല്പനകളെയും നിരാകരിക്കുമ്പോൾ, നാം അതിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കുഴപ്പം… എ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ്.

ഞങ്ങൾ‌ വായിക്കുന്ന നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ‌ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി തോന്നുന്ന പൊതുവായ ചിത്രം നൽ‌കുന്ന ചില വായനകൾ‌ ഇവിടെയുണ്ട്. അവ കാലാനുസൃതമായ ക്രമത്തിൽ‌ ഞാൻ‌ ചേർ‌ത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ‌ അവ എഴുതാൻ‌ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി. എന്റെ രചനകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരം സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുക:

അവസാനമായി, നമ്മുടെ കാലത്തിനായി കണക്കാക്കിയ ഒരു ലളിതമായ പ്രാർത്ഥന ഇതാ, സെന്റ് ഫ ust സ്റ്റീനയുടെ അംഗീകൃത വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ നൽകിയ പ്രാർത്ഥന. വഞ്ചനയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുനാമി ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ നിശബ്ദമായി അനുഗമിക്കുന്ന ഗാനമായി ഇത് മാറട്ടെ…

യേശു ഞാൻ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, അടയാളങ്ങൾ.