എന്റെ സ്വന്തം അല്ല

മാസ് റീഡിംഗുകളിലെ ഇപ്പോൾ വചനം
നോമ്പിന്റെ നാലാം ആഴ്ചയിലെ ബുധനാഴ്ച, 18 മാർച്ച് 2015

ആരാധനാ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ

അച്ഛനും മകനും 2

 

ദി യേശുവിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു: സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, യേശു പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, അവൻ ഇപ്പോഴും തികച്ചും ചെയ്യുന്നു ഒന്നും സ്വന്തമായി:

ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, പുത്രന് സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കാണുന്നു. അവൻ ചെയ്യുന്നതു പുത്രനും ചെയ്യും. (ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം)

യേശു അതിൽ നീരസം കാണിക്കുന്നില്ല. പകരം, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണെന്ന് അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഉറവിടം പുത്രനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ:

പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രിയനേ, പിതാവില്ലാതെ യേശു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളും ഞാനും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എത്രത്തോളം ചെയ്യണം പിതാവിനോടൊപ്പം. സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ലൂയിസ പിക്കറെറ്റയുടെ അംഗീകൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നിൽ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ പറയുന്നു:

… എന്റെ എല്ലാ പവിത്രതയും 'ഫിയറ്റ്' എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ദൈവേഷ്ടത്തിനകത്തു നിന്നല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനങ്ങുന്നില്ല breat ശ്വസിക്കാനോ ഒരു ചുവടുവെക്കാനോ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ ആഹാരം, എന്റെ എല്ലാം ആയിരുന്നു, അത് എന്നെ അത്തരം പവിത്രത ധനവും മഹിമയെയും, ബഹുമതികളും-അല്ല മനുഷ്യ ബഹുമതികൾ, എന്നാൽ ദൈവിക പശുക്കൾ ഹാജരാക്കും. -ദിവ്യഹിതത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ഫാ. സെർജിയോ പെല്ലെഗ്രിനി, പി. [13] ട്രാനി അതിരൂപതയുടെ അനുമതിയോടെ

യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ്‌ നമുക്കു “വഴി” കാണിച്ചുകൊടുത്തത്‌:

ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. (ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം)

ആയിരുന്നു പതനത്തിനുമുമ്പ് ഏദെൻതോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി: ആദാമും ഹവ്വായും പൂർണ്ണമായും ജീവിച്ചു in അവർ ചെയ്തതെല്ലാം ദൈവജീവിതത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണമായിരുന്നു വചനം ജീവിക്കുന്നു. [1]cf. ഇത് ലിവിംഗ് ആണ്! അതിനാൽ മേരി ലൂയിസയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണോ എന്നതിലേക്കല്ല, കാരണം ചെറിയ പ്രവൃത്തികളെ കർത്താവ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നു, കാരണം അവ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്താൽ, വലിയവരല്ലെങ്കിൽ. Ib ഐബിഡ്. പി. 13-14

യെശയ്യാവ് തന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരവും ആർദ്രവുമായ ഒരു വാക്യത്തിൽ എഴുതുന്നു:

ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ, ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുട്ടിയോട് ആർദ്രതയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. (ആദ്യ വായന)

ചില സമയങ്ങളിൽ, പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ, വളരെ അന്യായമായി, വളരെയധികം, വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി തോന്നുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിൽ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് മറിയയിൽ നിന്നും യേശുവിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കേണ്ടത്, ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചുതരിക: പിതാവിന്റെ ഹിതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി സകലതും. മരണത്തിന്റെ നിഴലിന്റെ താഴ്‌വരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത പാത, ഇരുണ്ട പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പാത പോലെയാണ് ഇത്.

തന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി അവൻ എന്നെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നയിക്കുന്നു. ഞാൻ മരണം കൂരിരുൾതാഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ എന്നെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല; നിന്റെ വടിയും വടിയും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു… (സങ്കീ .23: 3-4)

അപ്പോൾ, അവന്റെ ഇഷ്ടം “വടിയും വടിയും” ആണ്, അത് ഇരുട്ടിൽ സ gentle മ്യമായി നഗ്നനായിത്തീരുന്നു, എന്നെ ജീവിത പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു.

… അവരോട് സഹതപിക്കുന്നവൻ അവരെ നയിക്കുകയും നീരുറവകളുടെ അരികിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ എല്ലാ പർവതങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ ഒരു റോഡ് മുറിച്ചുമാറ്റി എന്റെ ദേശീയപാതകളെ നിരപ്പാക്കും. (ആദ്യ വായന)

അവൻ വെട്ടിക്കുറച്ച വഴി “നിമിഷത്തിന്റെ കടമ” ആണ്, ഒരാളുടെ തൊഴിൽ ചുമതലകൾ. [2]വായിക്കുക: നിമിഷത്തിന്റെ കടമ ഒപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നിമിഷത്തിന്റെ സംസ്കാരം എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല, എന്റെ ആത്മാവിൽ ഒന്നും കേൾക്കില്ല. ദൈവം ഒരു ബില്യൺ മൈൽ അകലെയാണെന്ന് തോന്നാം. എന്നിരുന്നാലും, ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഹിതത്തിന്റെ പാത ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. മത്സരിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കാനും, മാംസം കഴിക്കാനും, പ്രാർത്ഥന നിർത്താനും, സ്വയം സഹതാപം തോന്നാതിരിക്കാനും, എന്റെ കുരിശ് എടുത്ത് ഇതിനകം നടന്നവന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരാനും ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. വഴി.

മാത്രമല്ല, ഞാൻ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവൻ വളരെ അകലെയല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

യഹോവ സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാകുന്നു. (ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം)

 

 

എല്ലാ മാസവും മാർക്ക് ഒരു പുസ്തകത്തിന് തുല്യമായത് എഴുതുന്നു,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായനക്കാർക്ക് യാതൊരു വിലയും കൂടാതെ. 
പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു കുടുംബമുണ്ട്
പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മന്ത്രാലയവും.
നിങ്ങളുടെ ദശാംശം ആവശ്യമാണ്, അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 

സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യാൻ, ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

 

ദിവസേന 5 മിനിറ്റ് മാർക്കിനൊപ്പം ചിലവഴിക്കുക ഇപ്പോൾ വേഡ് മാസ് റീഡിംഗുകളിൽ
നോമ്പിന്റെ ഈ നാല്പതു ദിവസം.


നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗം!

സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുക ഇവിടെ.

NowWord ബാനർ

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മാസ് റീഡിംഗ്, ആത്മീയത.