പ്രാർത്ഥനയിൽAS
ശരീരത്തിന് energy ർജ്ജത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് കയറാൻ ആത്മീയ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പർവ്വതം. ശ്വസനം പോലെ ശരീരത്തിനും ഭക്ഷണം പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ കാര്യമോ?

 

ആത്മീയ ഭക്ഷണം

കാറ്റെക്കിസത്തിൽ നിന്ന്:

പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് പ്രാർത്ഥന. —CCCC, n.2697

പ്രാർത്ഥന പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ, പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെ മരണം പ്രാർത്ഥനയില്ലഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം ശരീരത്തെ പട്ടിണിയിലാക്കുന്നു. നമ്മളിൽ പലരും കത്തോലിക്കർ പർവതാരോഹണം നടത്താത്തതും വിശുദ്ധിയും സദ്‌ഗുണവും വളരാത്തതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മാസ്സിലേക്ക് വരുന്നു, രണ്ട് രൂപ ബാസ്കറ്റിൽ ഇടുക, ആഴ്ചയിൽ ബാക്കി ദൈവത്തെ മറക്കുക. ആത്മീയ പോഷണം ഇല്ലാത്ത ആത്മാവ്, മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു a വ്യക്തിബന്ധം അവന്റെ മക്കളായ ഞങ്ങളോടൊപ്പം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്…

… പ്രാർത്ഥന is ജീവിക്കുന്ന ബന്ധം ദൈവമക്കളുടെ പിതാവിനൊപ്പം… -സി.സി.സി, ന്.ക്സനുമ്ക്സ

പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധമാണ്! പ്രാർത്ഥനയില്ലേ? ഒരു ബന്ധവുമില്ല. 

 

സ്നേഹമുള്ള എൻ‌ക OUNT ണ്ടർ‌

മിക്കപ്പോഴും, പ്രാർത്ഥനയെ ഒരു ജോലിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ആചാരമായി. ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ്.

നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാഹത്തിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് പ്രാർത്ഥന. നാം അവനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുവാൻ ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു. –സിസിസി, എൻ. 2560

നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനായി ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു! ഈ നിഗൂ before തയ്‌ക്ക് മുമ്പായി മാലാഖമാർ പോലും നമസ്‌കരിക്കുന്നു, അനന്തമായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യം അവന്റെ പരിമിതമായ സൃഷ്ടിയോട് സ്നേഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദാഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന വാക്കുകളിലാക്കുന്നു: സ്നേഹം… സ്നേഹം! ദൈവം സ്നേഹമാണ്! നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ അവൻ തന്റെ ജീവിതത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ആ സ്നേഹം തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്നും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയാൽ, എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാം, കാരണം ഞാൻ അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഈ ആശ്രയം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഷ മാറ്റുന്നു (അതിനാൽ ഇതിനെ “വിശ്വാസത്തിന്റെ പർവ്വതം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു). വരണ്ട വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാനോ കാവ്യാത്മകഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചൊല്ലാനോ ഇനിമേൽ കാര്യമില്ല… അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചലനമായി മാറുന്നു, ഹൃദയങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ്, ദാഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

അതെ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു സുഹൃത്തിനോട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവനോട് സംസാരിക്കുക. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണം:

ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു… നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടിമയല്ല, കുട്ടിയാണ്. (യോഹന്നാൻ 15:15; ഗലാ 4: 7)

പ്രാർത്ഥന, അവിലയിലെ സെന്റ് തെരേസ പറയുന്നു,

… രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അടുത്ത പങ്കിടലാണ്. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനുമായി തനിച്ചായിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ സമയം എടുക്കുകയെന്നർത്ഥം.

 

ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക

നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വയം തുറക്കുന്നു is നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ള ദൈവസ്നേഹം. ആദ്യം വായ തുറക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ പർവതത്തിൽ കയറാൻ ആവശ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും കൃപയും ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറക്കണം:

നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥന പങ്കെടുക്കുന്നു… -സി.സി.സി, ന്.ക്സനുമ്ക്സ

പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവാകാനുള്ള പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കും.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

അവൻ, സ്നേഹം, കാത്തിരിക്കുന്നു. 

 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത.