Our വർ ലേഡി: തയ്യാറാക്കുക - ഭാഗം II

ലാസറിന്റെ പുനരുത്ഥാനം, ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലെ സാൻ ജോർജിയോ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രെസ്കോ

 

പുരോഹിതന്മാർ ആകുന്നു പാലം അതിലൂടെ സഭ കടന്നുപോകും Lad ർ ലേഡിയുടെ വിജയം. എന്നാൽ അതിനർ‌ത്ഥം, മുന്നിലുള്ള കാലങ്ങളിൽ‌, പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നറിയിപ്പിനുശേഷം, സാധാരണക്കാരുടെ പങ്ക് നിസ്സാരമാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.

 

അൺബിൻഡിംഗ്

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഈ എഴുത്ത് അപ്പസ്തോലറ്റ് ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, യെഹെസ്‌കേലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തിരുവെഴുത്ത് എൻറെ ഉള്ളിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ട് ഞാൻ കരയും. ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ്:

യഹോവയുടെ കൈ എന്റെമേൽ വന്നു; അവൻ എന്നെ യഹോവയുടെ ആത്മാവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു വിശാലമായ താഴ്വരയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നിർത്തി. അതിൽ അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു… എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞു: ഈ അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുക, അവരോട് പറയുക: വരണ്ട അസ്ഥികൾ, കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുക! ഈ അസ്ഥികളോട് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ശ്രദ്ധിക്കൂ! നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഞാൻ ഞരമ്പുകൾ നിങ്ങൾ, മെയ്ക്ക് മാംസം വളർച്ചയെത്തിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മേൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വരികയും ... അവർ ജീവിച്ചു അവരുടെ കാൽ നിന്നു ഒരു മഹാസൈന്യത്തിൻറെ ആക്കും ത്വക്ക് നിങ്ങളെ മൂടി പുട്ട് ശ്വാസം, ... കർത്താവു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ... നിങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിൽ വയ്ക്കും; ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ദേശത്തു പാർപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. (യെഹെസ്‌കേൽ 37: 1-14)

ആത്യന്തികമായി യെഹെസ്‌കേലിന്റെ ദർശനം ഇതാണ് “പുനരുത്ഥാനം”വെളിപ്പാടു 20: 1-4-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.സമാധാന കാലഘട്ടം”അവസാന പൈശാചിക പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുമ്പ് (ഗോഗും മാഗോഗും) സമയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ.[1]കാണുക ടൈംലൈൻ ആ ഭാഗത്തിലുടനീളം മൂന്നു പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ഒരു പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കാൻ യെഹെസ്കേലിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അസ്ഥികളോട് പറയുക: അവർക്ക് മാംസം നൽകാനും അവരെ വീണ്ടും ശ്വസിക്കാനും അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ നിന്ന് ഉയർത്താനും. “പാപത്തിൽ മരിച്ച” മുടിയരായ ആത്മാക്കൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പിലൂടെ ഈ പ്രവചനം ഭാഗികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും.

… ഇന്നത്തെ യുഗത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളും അപകടങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്,അതിനാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചക്രവാളം വിശാലമാണ് ലോക സഹവർത്തിത്വവും അത് നേടാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതും, അതിൽ ഒഴികെ രക്ഷയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തിന്റെ പുതിയ ഉൽ‌പ്പാദനം.സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവായ അവൻ വരട്ടെഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കാൻ! പോപ്പ് പോൾ ആറാമൻ, ഡൊമിനോയിലെ ഗ ud ഡെറ്റ്, മെയ് 9th, 1975 www.vatican.va

യേശുവിന്റെ ഒരു പുതിയ പുനരുത്ഥാനം അനിവാര്യമാണ്: മരണത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം ഇനി അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു യഥാർത്ഥ പുനരുത്ഥാനം… വ്യക്തികളിൽ, ക്രിസ്തു മാരകമായ പാപത്തിന്റെ രാത്രി നശിപ്പിക്കണം, കൃപയുടെ പ്രഭാതത്തോടെ. കുടുംബങ്ങളിൽ, നിസ്സംഗതയുടെയും തണുപ്പിന്റെയും രാത്രി സ്നേഹത്തിന്റെ സൂര്യന് വഴിയൊരുക്കണം. ഫാക്ടറികളിൽ, നഗരങ്ങളിൽ, രാജ്യങ്ങളിൽ, തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും രാജ്യങ്ങളിൽ രാത്രി പകൽ പോലെ തിളങ്ങണം, nox sicut, illuminabitur, കലഹങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും സമാധാനമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. പോപ്പ് പയസ് XII, ഉർ‌ബി എറ്റ് ഓർ‌ബി വിലാസം, മാർച്ച് 2, 1957; വത്തിക്കാൻ.വ 

അതെ, പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ സംസാരിക്കുന്നത് a ആത്മീയ പുനരുത്ഥാനം മനുഷ്യനുള്ളിൽ മുമ്പ് സമയത്തിന്റെ അവസാനം (സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഫാക്ടറികൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെങ്കിൽ.) ഇതിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് എന്ത് പങ്കുണ്ടാകും?

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ, ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ യേശു ലാസറിനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. അവൻ പുറത്തുവരുമ്പോൾ യേശു കൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ:

അവനെ അഴിച്ചു വിട്ടയക്കുക. (യോഹന്നാൻ 11:44)

എവിടെ പോകണം? കഴുകാൻ പോകുക. ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുക. വീണ്ടും വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പോകുക. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മുന്നറിയിപ്പിനുശേഷം സാധാരണക്കാരുടെ പങ്ക് ഭയത്തിലും ഞെട്ടലിലും ബന്ധിതരായവരെ അഴിച്ചുമാറ്റാൻ സഹായിക്കും. കർത്താവിനെ നോക്കാൻ നേരിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ കഴിയാത്തവരെ സഹായിക്കുക. അവരോട് ദൈവവചനം പ്രവചിക്കാനും സംസാരിക്കാനും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരിഷ്മകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, അവരെ യേശുവിങ്കലേക്ക്, അതായത് അവന്റെ പുരോഹിതന്മാരിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ വ്യക്തിപരമായി ക്രിസ്റ്റി സ്നാനത്തിന്റെ വെള്ളത്തിൽ അവരെ കഴുകാനും കുമ്പസാര സംസ്‌കാരത്തിലൂടെ അവരെ വിടുവിക്കാനും മുടിയരായ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും “തടിച്ച പശുക്കിടാവിനെ” പോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അന്തസ്സിൽ വീണ്ടും വസ്ത്രം ധരിക്കാനും ആർക്കാണ് കഴിയുക, അതായത് യൂക്കറിസ്റ്റ്.

ആ ദിവസങ്ങളിൽ അത്ഭുതത്തിനുശേഷം നാം അത്ഭുതം കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാത്തിനുമുപരി, അത് “മഹാസർപ്പം ഭ്രാന്തൻ” ആയിരിക്കും (കാണുക മുന്നറിയിപ്പ്, വീണ്ടെടുക്കൽ, അത്ഭുതം നമ്മുടെ ടൈംലൈൻ) ഒരു കാലത്തേക്ക്, സാത്താൻ അന്ധനായി, നിസ്സഹായനായി, ആത്മാക്കൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലിനുപകരം കരുണയുടെ വാതിലിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി പരാജയപ്പെടും. ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം:

മന ci സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശത്തിന് ശേഷം, മാനവികതയ്ക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കും: മാനസാന്തരത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആറര ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കും, പിശാചിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അധികാരമില്ല. ഇതിനർത്ഥം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കർത്താവിനുവേണ്ടിയോ പ്രതികൂലമായോ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പിശാച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമുക്കെതിരെ പോരാടുകയില്ല. ആദ്യത്തെ രണ്ടര ആഴ്ച, പ്രത്യേകിച്ചും, വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ആ സമയത്ത് പിശാച് മടങ്ങിവരില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ, ആളുകൾക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. An കനേഡിയൻ മിസ്റ്റിക്, ഫാ. മൈക്കൽ റോഡ്രിഗ്, മുന്നറിയിപ്പിനും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ശേഷം

 

നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു

മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്, എന്റെ 19 വയസ്സുള്ള മകൻ, ഒരു അത്ഭുതകരമായ കമ്പോസർ, എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കാലെടുത്തു. അന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അവനെ കണ്ടയുടനെ, Our വർ ലേഡിയുടെ നീലയിൽ നിന്ന് ഒരു അറിവ് വന്നു: “നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പദ്ധതികളും എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതരുത്. മറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു. " ഇത് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു.

ആ വാക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, Our വർ ലേഡീസ് ലിറ്റിൽ റാബിൾ: നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു. ഈ മണിക്കൂറിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെന്ന്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം? Our വർ ലേഡി ഈ റാബിളിന്റെ കമാൻഡറാണ്, ദി പുതിയ ഗിദിയോൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ടത് അവളാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലേഡി നിങ്ങളെ കാണിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനും ശ്രദ്ധാലുവുമായിരിക്കണം. കൃപയുടെ എണ്ണ അവരുടെ വിളക്കുകളിൽ ശേഖരിച്ചുവെച്ചതുമാത്രമല്ല (അവർ “കൃപയുടെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു”) മാത്രമല്ല, ദുഷ്ടന്മാരും ജ്ഞാനം! ഇതിനർത്ഥം ഒറ്റപ്പെടലിലെ ഈ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ചിതറിക്കിടക്കലല്ല, മറിച്ച് ബോധപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥന, ആത്മീയ വായന, ശാന്തത എന്നിവയാണ് (തലക്കെട്ടുകളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു). പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക! നാൽപ്പത് വർഷമായി ഇത് ആവർത്തിച്ചതിന് Our വർ ലേഡി എത്ര തവണ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലേഡി ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുക, പരിവർത്തനം ചെയ്യുക, ഉപവസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, കുമ്പസാരത്തിന് പോകുക, കുറച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക… അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ മണിക്കൂറിന് തയ്യാറാകും. എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിനായി എത്രപേർ ആത്മീയമായി തയ്യാറായി?

Our വർ ലേഡിയുടെ നേതൃത്വത്തെ പിന്തുടർന്ന്, ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിനായി, പാപത്തിന്റെ ഭയാനകമായ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന അനേകം ആത്മാക്കളുടെ “അഴിച്ചുമാറ്റലിനായി” നാം സജ്ജരാകുന്ന സമയമാണിത്. ബൈബിളിലെ കഥയിൽ, ഗിദെയോൻ തന്റെ സൈനികരോട് അവരുടെ പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ലോകം തോക്കുകളും ബുള്ളറ്റുകളും പണവും ടോയ്‌ലറ്റ് പേപ്പറും സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഞങ്ങൾ സംഭരിക്കണമെന്ന് Our വർ ലേഡി വിശ്വാസം. ധാരാളം. ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമായി വരും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ ആയിരിക്കും വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, ഒപ്പം സ്നേഹം. അവ കടന്നുപോകുന്നു പ്രാർത്ഥന.

ഗിദെയോൻ മുന്നൂറു പേരെ വിഭജിച്ചു മൂന്ന് കമ്പനികൾ, അവയ്‌ക്കെല്ലാം കൊമ്പുകളും ശൂന്യമായ പാത്രങ്ങളും ടോർച്ചുകളും പാത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നൽകി. “എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്റെ നേതൃത്വം പിന്തുടരുക, ”അദ്ദേഹം അവരോടു പറഞ്ഞു. “ഞാൻ പാളയത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകും, ​​ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം.” (ന്യായാധിപന്മാർ 7: 16-17)

നിങ്ങളിൽ ഇതിനകം പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർക്കായി “ദൈവഹിതത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്മാനം” ഇത് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കാം. ആയുധധാരികളായ ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികർക്കെതിരെ ജാറുകൾ, ടോർച്ചുകൾ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയല്ലാതെ തങ്ങളെ ഇതിനകം പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഗിദെയോന്റെ ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും തോന്നിയിരിക്കണം. അതുപോലെ, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം… എന്നാൽ ഇതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ Our വർ ലേഡിക്ക് സമീപം നിൽക്കുകയും അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്: “ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം.” അതായത്, ജപമാല പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഉപവസിക്കുക, കുറച്ച് നിൽക്കുക, വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക, ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.  

ലോകം മുഴുവൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി വ്യക്തികളായി ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാൻ ചില ആത്മാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. An ഡാനിയൽ ഓ കൊന്നർ, പവിത്രതയുടെ കിരീടം: ലൂയിസ പിക്കാരറ്റയിലേക്കുള്ള യേശുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ, പി. 113 (കിൻഡിൽ പതിപ്പ്)

Our വർ ലേഡിയുടെ ഈ മൂന്ന് ചെറിയ കമ്പനികൾ (പുരോഹിതരുടെയും മത, അഗതികളുടെയും ശേഷിപ്പുകൾ ചേർന്നതാണ്) ചാർജ് നയിക്കാൻ പോകുന്നു അന്ധനായ സാത്താൻ. ചത്ത അസ്ഥികളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നതിലൂടെയും സംസ്‌കാരങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ പിന്തുടരണമെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മുടെ ലേഡി ട്രയംഫിനെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, വളരെ വൈകുന്നതിന് മുമ്പ്, കരുണയുടെ ”അവസാനിക്കുന്നു. 1969-ൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് സഭയെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ അമ്മ ഏഞ്ചലിക്കയെയും വലിയ ക്ഷമാപണ പ്രസ്ഥാനത്തെയും വളർത്തിയത്? കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ദൃ rock മായ പാറയിൽ മാത്രം സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഒരു “പുതിയ വസന്തകാല” ത്തിലേക്ക് കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഈ മണിക്കൂറിന്! ഈ മണിക്കൂറിന്! ഈ മണിക്കൂറിന്!

(പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധനായ, പരിശുദ്ധ അമർത്യൻ! ഞങ്ങളോടും ലോകത്തോടും കരുണ കാണിക്കണമേ!)

 

മനസ്സിൽ വലിയ ചിത്രം സൂക്ഷിക്കുക

പറഞ്ഞതെല്ലാം, “വലിയ ചിത്രം” മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രകാശശക്തികളും തമ്മിലുള്ള “അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ” ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ. ഇതൊരു പരീക്ഷണമല്ല. അതുപോലെ, ഭാഗം III ൽ, വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലേഡി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. സെന്റ് ജോസഫ് ഞങ്ങളുടെ അരികിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങരുത്.

നമ്മുടെ കാലത്ത്, എന്നത്തേക്കാളും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഭീരുത്വവും ബലഹീനതയുമാണ്, സാത്താന്റെ ഭരണത്തിന്റെ എല്ലാ or ർജ്ജവും കത്തോലിക്കരുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ബലഹീനതയാണ്. ഓ, സക്കറി പ്രവാചകൻ ആത്മാവിൽ ചെയ്തതുപോലെ, ദിവ്യ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ, 'നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെ ഈ മുറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?'ഉത്തരം സംശയകരമല്ല. 'ഇവയിലൂടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മുറിവേറ്റു. എന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും തങ്ങളെ എന്റെ എതിരാളികളുടെ കൂട്ടാളികളാക്കുകയും ചെയ്തു. ' എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ദുർബലരും ഭയങ്കരരുമായ കത്തോലിക്കർക്ക് ഈ നിന്ദ ഉയർത്താനാകും. പോപ്പ് പയസ് എക്സ്, സെന്റ് ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്കിന്റെ വീരഗുണങ്ങളുടെ ഉത്തരവിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണംമുതലായവ, 13 ഡിസംബർ 1908; വത്തിക്കാൻ.വ

ഏതാണ്ട് 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് എന്നെ writing ദ്യോഗികമായി ഈ എഴുത്ത് അപ്പസ്തോലേറ്റിലേക്ക് വിളിച്ച ദിവസം, ഇനിപ്പറയുന്നവ ആരാധനാലയം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും കൂടി. നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിന്റെ ഹ്രസ്വ വീഡിയോ കാണുക.

നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ നിമിത്തമല്ല, ലോകത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വാക്ക് നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടു നഗരങ്ങളിലേക്കോ പത്തോ ഇരുപതിലേക്കോ അയയ്ക്കുന്നില്ല, ഒരു ജനതയിലേക്കല്ല, ഞാൻ പുരാതന പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചതുപോലെ, കരയിലും കടലിലും ലോകമെമ്പാടും അയച്ചു. ആ ലോകം ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ്… പലരുടെയും ഭാരം വഹിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദവും ആവശ്യമുള്ളതുമായ സദ്‌ഗുണങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു… അവർ പലസ്തീനുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും അധ്യാപകരാകണം. “അതിനാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്,” അവന് പറയുന്നു, "മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അത്തരം അപകടകരമായ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു… നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രയും തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കണം. അവർ നിങ്ങളെ ശപിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും എല്ലാ തിന്മകളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ ഭയപ്പെട്ടേക്കാം. ” അതിനാൽ അവൻ പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വെറുതെയാണ്. ശാപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം, പക്ഷേ അവ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ഭയത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശക്തി കാണിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങളുടെ ചീത്ത വളരെ മോശമായിരിക്കും. ” .സ്റ്റ. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം, ആരാധനാലയം, വാല്യം. IV, പി. 120-122
 

 

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും പ്രാർത്ഥനയും എന്തുകൊണ്ടാണ്
നിങ്ങൾ ഇത് ഇന്ന് വായിക്കുന്നു.
 നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 
എന്റെ രചനകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഫ്രഞ്ച്! (മെർസി ഫിലിപ്പ് ബി.!)
പകരുക lire mes ritcrits en français, cliquez sur le drapeau:

 
 

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 കാണുക ടൈംലൈൻ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മേരി, കൃപയുടെ സമയം.