വിപ്ലവം!

THOUGH കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കർത്താവ് എൻറെ ഹൃദയത്തിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു, ചുവടെയുള്ള ഈ എഴുത്തും “വിപ്ലവം!” ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഈ എഴുത്ത് വീണ്ടും പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, മാത്രമല്ല ഇത് കുടുംബത്തിലേക്കും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും സ spread ജന്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭം ഞങ്ങൾ ഇതിനകം അമേരിക്കയിൽ കാണുന്നു. 

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കർത്താവ് വീണ്ടും തയ്യാറെടുപ്പ് വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അതിനാൽ, ആത്മാവ് അവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഇവ എഴുതുകയും നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യും. ഇത് തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ സമയമാണ്, പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമാണ്. ഇത് മറക്കരുത്! ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയവരാകട്ടെ:

ഈ കാരണം ഞാൻ ആരെ നിന്നുള്ള സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിൽ ഓരോ കുടുംബം അകത്തെ സ്വയം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തി ബലപ്പെടേണ്ടതിന്നും തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം അനുസൃതമായി നിങ്ങളെ സാധിച്ചെങ്കില്, വിളിക്കപ്പെടുന്ന, ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവു മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക വേണ്ടി വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ; സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നിയതും അടിത്തറയുള്ളതുമായ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുമായും വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാനും അറിവിനെ മറികടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അറിയാനും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്, ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത. (എഫെ 3: 14-19)

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 16 മാർച്ച് 2009:

 

നെപ്പോളിയന്റെ കിരീടധാരണം   
കിരീടം [സ്വയം കിരീടധാരണം] നെപ്പോളിയന്റെ
, ജാക്ക്-ലൂയിസ് ഡേവിഡ്, c.1808

 

 

ഒരു പുതിയത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഈ വാക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട്:

വിപ്ളവം!

 

തയ്യാറാക്കുക

മിഷിഗനിലെ ന്യൂ ബോസ്റ്റണിലെ ഒരു പുരോഹിതസുഹൃത്തുമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിനകം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്ദേശം വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ രാത്രിയിലും ശുദ്ധമായ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പുർഗേറ്ററിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് സന്ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അദ്ദേഹം വൈകി കേട്ടത് ഞാൻ വിവരിച്ചു ഫാ. ജോൺ ഹാർഡൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്വപ്നത്തിൽ അവനു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു:

പീഡനം അടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കാനും രക്തസാക്ഷികളാകാനും നാം തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നാം സ്ഥിരോത്സാഹം കാണിക്കുകയില്ല. (കാണുക പീഡനം സമീപമാണ് )

ഈ എളിയ പുരോഹിതന് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സെന്റ് തോറസ് ഡി ലിസെക്സിൽ നിന്ന് സമീപകാല സന്ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദേശം നൽകി, ഇത് മുഴുവൻ സഭയ്ക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫാ. ഇവ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് അവ എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ ഞാൻ അവ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

 

കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

2008 ഏപ്രിലിൽ, ഫ്രഞ്ച് സന്യാസി തന്റെ ആദ്യ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവനെ പള്ളിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, വാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കി. അവൾ അവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു:

എന്റെ രാജ്യം [ഫ്രാൻസ്] പോലെസഭയുടെ മൂത്ത മകളായ അവളുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും വിശ്വസ്തരെയും കൊന്നു, അതിനാൽ സഭയുടെ ഉപദ്രവം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കും. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, പുരോഹിതന്മാർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുകയും പരസ്യമായി പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ രഹസ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരെ ശുശ്രൂഷിക്കും. വിശ്വസ്തർക്ക് “യേശുവിന്റെ ചുംബനം” [വിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മ] നഷ്ടപ്പെടും. പുരോഹിതരുടെ അഭാവത്തിൽ അഗതികൾ യേശുവിനെ അവരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും.

ഉടൻ തന്നെ ഫാ. അവൾ പരാമർശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സഭയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പീഡനം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. വീടുകളിലും കളപ്പുരകളിലും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലും പുരോഹിതന്മാർ രഹസ്യമായി കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കണ്ടു. ഫാ. നിരവധി പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ഒരു കപടസഭ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കി (കാണുക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ - ഭാഗം II ).

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഭാവിയിൽ യു‌എസ്‌എയിലെ സഭ റോമിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തും. .സ്റ്റ. ലിയോപോൾഡ് മാൻഡിക് (എ.ഡി 1866-1942), എതിർക്രിസ്തുവും അവസാന സമയവും, ഫാ. ജോസഫ് ഇനുസ്സി, പേജ് 27

തുടർന്ന് അടുത്തിടെ, 2009 ജനുവരിയിൽ, ഫാ. ശ്രീ. തെരേസ് അവളുടെ സന്ദേശം കൂടുതൽ അടിയന്തിരമായി ആവർത്തിക്കുന്നു:

ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, എന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നടന്നത് നിങ്ങളുടേതാണ്. സഭയുടെ ഉപദ്രവം ആസന്നമാണ്. സ്വയം തയ്യാറെടുക്കു.

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും, ആരും ശരിക്കും തയ്യാറാകില്ല. അമേരിക്കയിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്നു. പക്ഷേ, ഉടൻ തന്നെ. ”

 

ധാർമ്മിക സുനാമി

2004 ഡിസംബറിലെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു കച്ചേരി ടൂറിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഉണർന്നു. ഒരു ശബ്‌ദം എന്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരിച്ചു ആത്മീയ ഭൂകമ്പം 200 വർഷം മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചു. ഇത് അഴിച്ചുവിട്ടു സദാചാരം സുനാമി അത് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും അതിന്റെ നാശത്തെ 2005 ഓടെ ഒരു കൊടുമുടിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു [എന്റെ എഴുത്ത് കാണുക ഉപദ്രവം! (ധാർമ്മിക സുനാമി) ]. ആ തരംഗം ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ.

സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യും. “ജ്ഞാനോദയം” എന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ദാർശനിക തത്ത്വങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി, അത് ലോകത്തെ മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വീക്ഷിച്ചു കാരണം, കാരണം പ്രബുദ്ധമാക്കിയ യുക്തിക്ക് പകരം വിശ്വാസം. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് ഇത് മതത്തെ അക്രമാസക്തമായി നിരസിക്കുകയും സഭയും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള വിഭജനവും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പള്ളികൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും നിരവധി പുരോഹിതന്മാരെയും മതവിശ്വാസികളെയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു. കലണ്ടർ മാറ്റി, ചില പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ നിയമവിരുദ്ധമാക്കി. മാർപ്പാപ്പ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ നെപ്പോളിയൻ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ തടവുകാരനെ പിടിച്ചു. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ സ്വയം ചക്രവർത്തിയായി കിരീടധാരണം നടത്തി.

ഇന്ന്, സമാനമായ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത്തവണ a ആഗോളതലത്തിൽ.

 

അന്തിമ കോൺഫറൻസ്

200 വർഷം മുമ്പ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ധാർമ്മിക സുനാമിക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്: “മരണ സംസ്കാരം. ” അതിന്റെ മതം “ധാർമ്മിക ആപേക്ഷികത. ” എല്ലാ സത്യത്തിലും, പാറയുടെ ഒരു അവശിഷ്ടമല്ലാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭയുടെ അടിത്തറയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം അത് നശിപ്പിച്ചു. ഈ തിരമാല ഇപ്പോൾ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ, സഭയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ദാർശനിക അടിത്തറയ്ക്ക് പ്രചോദനമായ “മഹാസർപ്പം” ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു: സഭയും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുക മാത്രമല്ല, സഭയെ മൊത്തത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കറന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീയെ തുടച്ചുമാറ്റാൻ സർപ്പം അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ജലം ഒഴിച്ചു. (വെളി 12:15)

യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിച്ച ഈ തിരമാല ഒടുവിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയപ്പോൾ, അത് വീണ്ടും അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് യൂറോപ്പ്, ഒരു “മൃഗത്തിന്റെ” ഉയർച്ചയെ അനുവദിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പാതയിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി, ഒരു ആഗോള സൂപ്പർ-സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു പുതിയ ലോക ക്രമം.

ലോകമെമ്പാടും, മാറ്റത്തിനായുള്ള ഒരു കോലാഹലമുണ്ട്. ഈ ആഗ്രഹം നവംബറിൽ പ്രകടമായിരുന്നു, ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുടെ പ്രതീകമായും ആ മാറ്റത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തേജകമായും മാറിയേക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ. ലോകത്ത് അമേരിക്ക തുടരുന്ന പ്രത്യേക പങ്ക് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ബരാക് ഒബാമയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ രാജ്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അനന്തരഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ലോകത്തെ ധനകാര്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ ആശയങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആഗോള ഭരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.Or ഫോർമർ സോവിയറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്കൽ ഗോർബച്ചേവ് (നിലവിൽ മോസ്കോയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ ഫോർ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ പ്രസിഡന്റ്), ജനുവരി 1, 2009, ഇന്റർനാഷണൽ ഹെറാൾഡ് ട്രിബ്യൂൺ

ലോകത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സുരക്ഷയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു, നാറ്റോ നാടകവേദിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഒരു കൂട്ടായ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ലോക രാഷ്ട്രീയം. R പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗോർഡൻ ബ്രൗൺ (അന്നത്തെ യുകെ ചാൻസലർ), ജനുവരി 19, 2007, ബിബിസി

തീർച്ചയായും, ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം കത്തോലിക്കാ സഭ അവളുടെ ധാർമ്മിക പഠിപ്പിക്കലുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം, മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ് എന്നിവ.

ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ വ്യക്തമായ അടയാളം 9 മാർച്ച് 2009 ന് അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ കണക്റ്റിക്കട്ടിൽ സഭയുടെ വില്ലിന് മുകളിലൂടെ ഒരു വെടിവയ്പിൽ വന്നു. ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനമായി മാറാൻ ബിഷപ്പുമാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും നിർബന്ധിച്ച് കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ ഒരു നിയമനിർമ്മാണ ബിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു, പകരം അധികാരത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു (സഭയെ ജനാധിപത്യവത്കരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ശ്രമം ഫ്രാൻസിൽ നടത്തി പുരോഹിതരുടെ സിവിൽ ഭരണഘടനയുടെ നിയമം . ഒരു പ്രകോപനപരമായ സംസാരം, സുപ്രീം നൈറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റ്സ് ഓഫ് കൊളംബസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി:

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവേചനാധികാരത്തിലും ഇച്ഛാശക്തിയിലും സഭാ നേതാക്കളുടെ അധികാരം അനുവദിക്കുകയോ അപഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഘടനകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയും കുറവല്ല എന്നതാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പാഠം. Up സുപ്രീം നൈറ്റ് കാൾ എ. ആൻഡേഴ്സൺ, റാലി മാർച്ച് 11, 2009 ന് കണക്റ്റിക്കട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കാപ്പിറ്റലിൽ

ആധുനിക ലിബറലിസത്തിന് ശക്തമായ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളുണ്ട്… Ard കാർഡിനൽ ജോർജ്ജ് പെൽ, മാർച്ച് 12, 2009 “അസഹിഷ്ണുത വൈവിധ്യങ്ങൾ: മതപരവും മതേതരവുമായ” സമ്മേളനത്തിൽ.

 

ഉപദ്രവം

വെളിപാടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മുദ്ര ഉപദ്രവം, അത് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിവിധ പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ഗ്രേറ്റ് പീഡനത്തിന് കളമൊരുക്കുംമൃഗത്തിന് വായ നൽകുമ്പോൾ സഭയുടെ അയോൺ: അധർമ്മം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബീസ്റ്റ്, “അധർമ്മം.”

അവൻ അത്യുന്നതനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും തിരുനാളുകളും ന്യായപ്രമാണവും മാറ്റാൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വർഷം, രണ്ട് വർഷം, ഒന്നര വർഷം വരെ അവ അവനു കൈമാറും. (ദാനി 7:25)

പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരേ, ഇത് ഓർക്കുക: ഈ ആത്മീയ ഭൂകമ്പം രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആകാശത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയപ്പോൾ, നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ ഇതും അക്കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ആകാശത്ത് ഒരു വലിയ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഒരു സ്ത്രീ സൂര്യനെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു… അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടയാളം ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; അത് ഒരു വലിയ ചുവന്ന വ്യാളിയായിരുന്നു…. (വെളി 12: 1, 3)

ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കുതികാൽ തല ചതച്ചുകളയുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ വാലിൽ അവസാനമായി അടിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്.

എന്നാൽ, കോടതി വിളിച്ചുചേർന്ന് അവന്റെ അധികാരം അന്തിമവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ നാശത്താൽ അപഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജത്വവും ആധിപത്യവും പ്രതാപവും അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധ ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടും, അവരുടെ രാജ്യം നിത്യം: എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. (ദാനി 7: 25-27)

 

 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:

 

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.