ലളിതമായ അനുസരണം

 

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവിൻ.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കുക,
ഞാൻ നിന്നോടു കൽപിക്കുന്ന അവന്റെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കല്പനകളും,
അങ്ങനെ ദീർഘായുസ്സുണ്ട്.
യിസ്രായേലേ, കേൾപ്പിൻ, അവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക.
നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വളരാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും
നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തം അനുസരിക്കുക.
പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശം നിനക്കു തരും.

(ആദ്യ വായന, ഒക്ടോബർ 31, 2021 )

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരത്തെയോ ഒരുപക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവനെയോ കാണാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ല എന്തെങ്കിലും ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുടി ശരിയാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മര്യാദയുള്ള പെരുമാറ്റം.

"കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക" എന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത്. അത് ഉള്ളതല്ല ഭയപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ, അവൻ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെപ്പോലെ. പകരം, ഈ "ഭയം" - പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സമ്മാനം - ഒരു സിനിമയെക്കാളും സംഗീതജ്ഞനെക്കാളും മഹത്തായ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണ്: ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്, എന്റെ അരികിൽ, എനിക്ക് ചുറ്റും. , എപ്പോഴും അവിടെ. ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ, അവനെ വേദനിപ്പിക്കാനോ വ്രണപ്പെടുത്താനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഐ പേടി, അത് പോലെ, അവനെ വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള ചിന്ത. പകരം, എനിക്ക് അവനെ തിരികെ സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എനിക്ക് കഴിയുന്നത്.

സൂര്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അവയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഗതി അനുസരിക്കുന്നു; മത്സ്യം, സസ്തനികൾ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജീവികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പിന്തുടരുന്നു സഹജാവബോധം, മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ദൈവം നമ്മെ തന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുചേരാനുള്ള കഴിവോടെയാണ്, അവൻ സ്നേഹം തന്നെയായതിനാൽ, മനുഷ്യൻ പിന്തുടരേണ്ട ക്രമം സ്നേഹത്തിന്റെ ക്രമം. 

"എല്ലാ കല്പനകളിലും ആദ്യത്തേത് ഏതാണ്?" 
യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ആദ്യത്തേത് ഇതാണ്: ഇസ്രായേലേ, കേൾക്കുക!
നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഏക കർത്താവാണ്!
നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കേണം;
നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ, 
നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ,
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തിയോടും കൂടി.
രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ്:
നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കേണം. (സുവിശേഷം, ഒക്ടോബർ 31, 2021)

ഞാൻ ഈയിടെ എഴുതിയതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ പദ്ധതിയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യംസൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യനെ അവന്റെ ശരിയായ ക്രമത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അതായത്, മനുഷ്യനും അവന്റെ സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ അനന്തമായ വിഭജനമായ ദൈവിക ഹിതത്തിൽ അവനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ലൂയിസ പിക്കറെറ്റയോട് യേശു വ്യക്തമായി പറയുന്നതുപോലെ:

എന്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നതുവരെ തലമുറകൾ അവസാനിക്കുകയില്ല. Es യേശു മുതൽ ലൂയിസ വരെ, വോളിയം 12, ഫെബ്രുവരി 22, 1991

പയസ് XI ഉം XI ഉം മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ "പുനരുദ്ധാരണ"ത്തിന് നാം എങ്ങനെ തയ്യാറാകണം?[1] ഉത്തരം വ്യക്തമായിരിക്കണം. കൂടെ ആരംഭിക്കുക ലളിതമായ അനുസരണം. 

നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും ... എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ എന്റെ വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല ... എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് എന്റെ കൽപ്പന: ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക. (യോഹന്നാൻ 14:15, 14, 15:11-12)

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മിൽ പലരും ആഹ്ലാദഭരിതരാകാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയിലെ പലരും അസന്തുഷ്ടരും ദയനീയരുമായിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നാം പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. "നല്ലത്, അത് ഏറ്റവും ചെറിയതാണെങ്കിലും, മനുഷ്യന്റെ തിളക്കമുള്ള പോയിന്റാണ്" യേശു ലൂയിസയോട് പറയുന്നു. "അവൻ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൻ ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ, മാലാഖ, ദൈവിക പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു." അതുപോലെ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ തിന്മ പോലും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് "മനുഷ്യന്റെ കറുത്ത പോയിന്റ്" അത് അവനെ എ "ക്രൂരമായ പരിവർത്തനം".[2] ഇത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം! നാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമ്പോഴും, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നമ്മെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ മനപ്പൂർവ്വം അവഗണിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചിലത് ഇരുണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ, ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലേഡി വിശദീകരിക്കുന്നു:

അഭിനിവേശങ്ങളാൽ നിറയുന്ന, ബലഹീനരും, പീഡിതരും, നിർഭാഗ്യവാന്മാരും, നികൃഷ്ടരും ആയ എത്രയോ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, അവർക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല, കാരണം എന്റെ മകൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ - സ്വർഗ്ഗം, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ഒരു സങ്കടത്തിന് കാരണമാണ്, കാരണം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് എന്റെ മകന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർ വളരെയധികം അകലം പാലിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. -ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ലൂയിസ പിക്കറെറ്റയോട്, ദിവ്യഹിതത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെ കന്യാമറിയംധ്യാനം 6, പേ. 278 (279 പ്രിന്റ് പതിപ്പിൽ)

ഒരു ആത്മാവ് ദൈവഹിതത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ കൂദാശകൾ പോലും നിഷ്ഫലമായിത്തീരുമെന്ന് യേശു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.[3] 

…എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ആത്മാക്കൾ എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് കൂദാശകൾ തന്നെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുമായി ആത്മാക്കൾക്ക് ഉള്ള ബന്ധം അനുസരിച്ച് അവ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്റെ ഇഷ്ടവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽ, അവർ കുർബാന സ്വീകരിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അവർ ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി തുടരും; അവർ കുമ്പസാരത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വൃത്തികെട്ടതായിരിക്കും; അവർ എന്റെ കൂദാശയുടെ മുമ്പിൽ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ അവർക്ക് മരിച്ചതുപോലെയാകും, കാരണം എന്റെ ഇഷ്ടം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും കൂദാശകൾക്ക് പോലും ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ മാത്രമാണ്.  Es യേശു മുതൽ ലൂയിസ വരെ, വോളിയം 11, സെപ്റ്റംബർ 25th, 1913

… അത്തരമൊരു ഹൃദയത്തിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് അത് സഹിക്കാനും വേഗത്തിൽ ആ ഹൃദയം ഉപേക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല, ആത്മാവിനായി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും കൃപകളും എന്നോടൊപ്പം എടുക്കുന്നു. ഞാൻ പോകുന്നതുപോലും ആത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് സമയത്തിനുശേഷം, ആന്തരിക ശൂന്യതയും അസംതൃപ്തിയും [ആത്മാവിന്റെ] ശ്രദ്ധയിൽ വരും. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1638

യേശു ലൂയിസയോട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു: "ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ മതത്തിൽ ശിശുക്കളാണ്." അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നമ്മൾ വളരേണ്ട സമയമാണിത്! വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിൽ ചിലരോട് പറയുന്നതുപോലെ, വളരുക വേഗം ദൈവം അരിച്ചുപെറുക്കുന്നതിനാൽ, വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ മണവാട്ടിയായിത്തീരുന്ന ഒരു ജനതയെ അവൻ ഒരുക്കുകയാണ്. നാം സമാധാന യുഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്നത് വിഷയമല്ല; രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരിൽപ്പോലും, നാം കർത്താവിനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിത്യതയിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ.

ലളിതമായ അനുസരണം. കർത്താവിൽ യഥാർത്ഥവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോൽ ആയ ഈ അടിസ്ഥാന സത്യം ഇനി നമുക്ക് അവഗണിക്കരുത്.

എന്റെ മക്കളേ, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മകന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക. അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിരസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ സാദൃശ്യവും വിശുദ്ധിയും നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും. എല്ലാ തിന്മകളെയും ജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മകൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്തും ചെയ്യുക. ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കൃപ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മകൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതും നിങ്ങളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ മകൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതും നിങ്ങളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും, എന്റെ പുത്രന്റെ വാക്കുകൾ അത്തരം ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ വചനം, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്തും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൃപകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഉദിക്കുന്നു. -ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ലൂയിസ പിക്കറെറ്റയോട്, ദിവ്യഹിതത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെ കന്യാമറിയംഇബിദ്.

 

അനുബന്ധ വായന

വിജയം - ഭാഗം 1പാർട്ട് രണ്ടിൽഭാഗം III

മിഡിൽ കമിംഗ്

വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി 

സൃഷ്ടി പുനർജന്മം

 

ഇനിപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:


 

 

MeWe- ൽ മാർക്കിനെയും ദൈനംദിന “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും” പിന്തുടരുക:


മാർക്കിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ പിന്തുടരുക:


മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത, ദിവ്യത്വം ചെയ്യും ടാഗ് , , , , , , , .