വാൾ കവചം

മാസ് റീഡിംഗുകളിലെ ഇപ്പോൾ വചനം
നോമ്പിന്റെ മൂന്നാം ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച, മാർച്ച് 13, 2015

ആരാധനാ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ


ഇറ്റലിയിലെ റോമിലെ പാർക്കോ അഡ്രിയാനോയിലെ സെന്റ് ആഞ്ചലോ കാസിലിലെ മാലാഖ

 

അവിടെ എ.ഡി 590-ൽ റോമിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ ഒരു മഹാമാരിയുടെ ഐതിഹാസിക വിവരണമാണ് പെലാജിയസ് രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഗ്രിഗറി ദി ഗ്രേറ്റ്, ഒരു ഘോഷയാത്ര തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം നഗരം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു, രോഗത്തിനെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ലെജിയൻ വരുമ്പോൾ

മാസ് റീഡിംഗുകളിലെ ഇപ്പോൾ വചനം
3 ഫെബ്രുവരി 2014-ന്

ആരാധനാ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ


2014 ഗ്രാമി അവാർഡിലെ ഒരു “പ്രകടനം”

 

 

എസ്ടി. ബേസിൽ അത് എഴുതി,

മാലാഖമാർക്കിടയിൽ, ചിലരെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽ നിയോഗിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസ്തരുടെ കൂട്ടാളികളാണ്… -എതിരാളി യൂനോമിയം, XXX: 3; മാലാഖമാരും അവരുടെ ദൗത്യങ്ങളും, ജീൻ ഡാനിയൂലോ, എസ്.ജെ, പി. 68

ദാനിയേൽ പുസ്‌തകത്തിൽ ജാതികളുടെ മേലുള്ള ദൂതന്മാരുടെ തത്ത്വം നാം കാണുന്നു, അവിടെ “പേർഷ്യയിലെ രാജകുമാരനെ” പരാമർശിക്കുന്നു, പ്രധാന ദൂതൻ മൈക്കൽ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നു. [1]cf. ദാൻ 10:20 ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പേർഷ്യയിലെ രാജകുമാരൻ വീണുപോയ ഒരു മാലാഖയുടെ പൈശാചിക ശക്തികേന്ദ്രമായി കാണുന്നു.

കർത്താവിന്റെ രക്ഷാധികാരി മാലാഖ “ആത്മാവിനെ ഒരു സൈന്യത്തെപ്പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നു” എന്ന് നിസ്സയിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി പറഞ്ഞു, “നാം അവനെ പാപത്താൽ പുറത്താക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.” [2]മാലാഖമാരും അവരുടെ ദൗത്യങ്ങളും, ജീൻ ഡാനിയൂലോ, എസ്.ജെ, പി. 69 അതായത്, ഗുരുതരമായ പാപം, വിഗ്രഹാരാധന, അല്ലെങ്കിൽ മന ib പൂർവമായ ഗൂ ult ാലോചന എന്നിവ ഒരാളെ പൈശാചികർക്ക് ഇരയാക്കാം. അപ്പോൾ, ദുരാത്മാക്കളിലേക്ക് സ്വയം തുറക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംഭവിക്കാം? ഇന്നത്തെ മാസ് റീഡിംഗുകൾ ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു.

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. ദാൻ 10:20
2 മാലാഖമാരും അവരുടെ ദൗത്യങ്ങളും, ജീൻ ഡാനിയൂലോ, എസ്.ജെ, പി. 69

ശവകുടീരത്തിന്റെ സമയം

മാസ് റീഡിംഗുകളിലെ ഇപ്പോൾ വചനം
6 ഡിസംബർ 2013-ന്

ആരാധനാ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ


ആർട്ടിസ്റ്റ് അജ്ഞാതം

 

എപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മറിയയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു, അവൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യും. [1]ലൂക്കോസ് 1: 32 അവൾ അവന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, “ഇതാ, ഞാൻ യഹോവയുടെ ദാസിയാണ്. നിന്റെ വചനപ്രകാരം എനിക്കു ചെയ്യട്ടെ. " [2]ലൂക്കോസ് 1: 38 ഈ വാക്കുകളുടെ ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ പ്രതിവാദം പിന്നീട് വാക്കാലുള്ളത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിനെ രണ്ട് അന്ധന്മാർ സമീപിക്കുമ്പോൾ:

തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 ലൂക്കോസ് 1: 32
2 ലൂക്കോസ് 1: 38