വരുന്ന വ്യാജൻ

ദി മാസ്ക്, മൈക്കൽ ഡി. ഓബ്രിയൻ

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, 8 ഏപ്രിൽ 2010.

 

ദി വരാനിരിക്കുന്ന വഞ്ചനയെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ ഇത് 2 തെസ്സ 2: 11-13 ൽ വിവരിച്ചിരിക്കാം. “പ്രകാശം” അല്ലെങ്കിൽ “മുന്നറിയിപ്പ്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം തുടർന്നുവരുന്നത് സുവിശേഷവത്കരണത്തിന്റെ ഹ്രസ്വവും ശക്തവുമായ ഒരു കാലഘട്ടം മാത്രമല്ല, ഒരു ഇരുണ്ട എതിർ-സുവിശേഷീകരണം അത് പല വിധത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ആ വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം അത് വരുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയുക എന്നതാണ്:

തീർച്ചയായും, കർത്താവായ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരോട് തന്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല… നിങ്ങളെ അകറ്റാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ നിങ്ങളെ സിനഗോഗുകളിൽനിന്നു പുറത്താക്കും; നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ ദൈവത്തിനു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന സമയം വരുന്നു. അവർ പിതാവിനെയോ എന്നെയോ അറിയാത്തതിനാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുടെ സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കും. (ആമോസ് 3: 7; യോഹന്നാൻ 16: 1-4)

വരാനിരിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് സാത്താന് അറിയുക മാത്രമല്ല, വളരെക്കാലമായി അതിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയുമാണ്. ഇത് തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു…

ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ ആടുകളെപ്പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ സർപ്പങ്ങളായി വിവേകവും പ്രാവുകളെപ്പോലെ ലളിതവുമായിരിക്കുക. (മത്താ 10:16)

കൂടാതെ, ഈ വഞ്ചന ഒരു ദു orrow ഖമായിരിക്കും ഉള്ളിൽ സഭ, പ്രത്യേകിച്ചും ചിലത് പുരോഹിതന്മാർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു:

ഞാൻ പോയതിനുശേഷം നിഷ്ഠൂര ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, അവർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ വെറുതെ വിടുകയില്ല… ഒരു ഇടയനല്ല, ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത ഒരു കൂലിക്കാരൻ, ചെന്നായ വരുന്നത് കണ്ട് ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു, ചെന്നായ അവരെ പിടിച്ച് ചിതറിക്കുന്നു. (പ്രവൃ. 20:29; യോഹന്നാൻ 10:12))

മഹാകഷ്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദർശനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു… അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്ത പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പല പുരോഹിതന്മാരെയും ഞാൻ കണ്ടു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ, കഠിനമായി കരഞ്ഞു. കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു… ആളുകൾ രണ്ട് ക്യാമ്പുകളായി പിരിയുന്നതുപോലെ ആയിരുന്നു.  Less വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആൻ കാതറിൻ എമറിച് (1774–1824); ആൻ കാതറിൻ എമറിച്ചിന്റെ ജീവിതവും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും; 12 ഏപ്രിൽ 1820 മുതൽ സന്ദേശം

ലോകം അതിവേഗം രണ്ട് ക്യാമ്പുകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു, ക്രിസ്തുവിരുദ്ധന്റെ സഖാവ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സാഹോദര്യം. ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വരകൾ വരയ്ക്കുന്നു. എത്രനാൾ യുദ്ധം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല; വാളുകൾ കഴുകി കളയേണ്ടിവരുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. രക്തം ചൊരിയേണ്ടിവരുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല; അത് ഒരു സായുധ സംഘട്ടനമാകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ സത്യവും ഇരുട്ടും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സത്യം നഷ്ടപ്പെടില്ല. - ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൺ ജോൺ ഷീൻ, ഡിഡി (1895-1979), ഉറവിടം അജ്ഞാതമാണ്

നാം നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ ഇരുണ്ടതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ആരോ അടുത്തിടെ എഴുതി: “നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാപരമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിലും പ്രചോദനകരമാണ്.” നമ്മുടെ അലംഭാവത്തിൽ നിന്നും പതിവ് ജീവിതരീതിയിൽ നിന്നും നമ്മെ ഇളക്കിവിടുകയും നാം ജീവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലേക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം. ആസന്നമായ. എന്നാൽ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഈ എഴുത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻറെ കരുതൽ, കരുതൽ എന്നിവയുടെ വിശാലമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: അവിടുന്ന് നമ്മെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവിടുന്ന് നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു, ഒപ്പം അഭയത്തിലേക്കും സുരക്ഷയിലേക്കും ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകുന്നു. അവന്റെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട്. ഈ രീതിയിൽ, നമുക്ക് സന്ദേശവാഹകരാകാം യഥാർഥ പ്രതീക്ഷ.

 

ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗം

മൂന്ന് വാക്കുകൾ എന്നിലേക്ക് വന്നു:

ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗം.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇവന്റുകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വികസിക്കാൻ പോകുന്നു. ഡൊമിനോകളെപ്പോലെ മൂന്ന് “ഓർഡറുകൾ” ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു:

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, പിന്നെ സാമൂഹികം, പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ ക്രമം.

അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഉയരും പുതിയ ലോക ക്രമം. ഒരു ഗൂ cy ാലോചന സിദ്ധാന്തത്തിനുപകരം, അത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വികസിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് - അതിലൊന്ന് വത്തിക്കാൻ കുറച്ചു കാലമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

 

വത്തിക്കന്റെ ശബ്ദം

ചുറ്റും ധാരാളം വിവരങ്ങൾ പറക്കുന്നുണ്ട്, അവയിൽ ചിലത് ശരിയാണ്, ചിലത് അതിശയോക്തിപരമാണ്, ചിലത് തെറ്റാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി, നാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശാന്തമാക്കണം, യേശുവിനെ നോക്കിക്കാണണം, അവിടുന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും പാറയിൽ നിന്ന്, അത് അവന്റെ സഭയാണ്.

വത്തിക്കാൻ എന്ന സുപ്രധാന പ്രമാണം പുറത്തിറക്കി ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു. ക്രിസ്ത്യാനിയും നവയുഗ ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം. എന്നാൽ ഇത് ഒരു പ്രവചന മുന്നറിയിപ്പായി വർത്തിക്കുന്നു… ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ കർത്താവ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്:

പ്രകാശത്തിന് ശേഷം ഒരു വ്യാജ ആത്മീയത വരുന്നു.

സത്യം വിശ്വസിക്കാത്തവരും തെറ്റുകൾ അംഗീകരിച്ചവരുമായവരെ കുറ്റം വിധിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കള്ളം വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെ അയയ്ക്കുന്നു. (2 തെസ്സ 2: 11-13)

മനസ്സിലാക്കുക… കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ. യേശുവിനെ ദേഷ്യത്തോടെയല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അഗ്നിയിലൂടെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പാപികൾക്കായി ചെലവഴിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കരുണയുടെ വാതിൽ നിരസിക്കുന്നവർ ഏത് പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ “മുന്നറിയിപ്പ്” ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് അവന്റെ നീതിയുടെ വാതിലിലൂടെ കടന്നുപോകണം.

നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായി വരുന്നതിനുമുമ്പ്, ഞാൻ ആദ്യം കരുണയുടെ രാജാവായി വരുന്നു… ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാതിലിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവൻ എന്റെ നീതിയുടെ വാതിലിലൂടെ കടന്നുപോകണം. St. സെന്റ് ഫോസ്റ്റിനയുടെ ഡയറി, എൻ. 83, 1146

നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റംവിധിക്കാനല്ല, നിത്യജീവൻ അർപ്പിക്കാനാണ് വന്നത്. വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവരെ ഇതിനകം അപലപിക്കുകയും “ദൈവക്രോധം അവശേഷിക്കുന്നു ”(യോഹന്നാൻ 3:36).

 

ആന്റിക്രിസ്റ്റിന്റെ മാസ്ക്

ദൈവം നമ്മെ പ്രകാശത്തിനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, അന്ധകാരശക്തികളും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച “പ്രബുദ്ധത” കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ദാർശനിക / രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തിൽ ആരംഭിച്ച നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണിത്. ഇതിനെ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ സംഗ്രഹിക്കാം: “പുതിയ യുഗം”.

വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെ പരാമർശിച്ച് ക്രിസ്തീയ പ്രവചനത്തിനും നിഗൂ ism തയ്ക്കും നവയുഗ ഭാഷ എത്രത്തോളം സാമ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന “സമാധാന കാലഘട്ട” ത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഏജന്റുമാർ വരാനിരിക്കുന്ന “അക്വേറിയസിന്റെ യുഗ” ത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് a ഒരു വെള്ളക്കുതിരയിൽ സവാരി; പെഗാസസ് എന്ന വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് പെർസ്യൂസ് കയറുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. ശുദ്ധീകരിച്ച മന ci സാക്ഷിയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്; അവ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് “ഉയർന്നതോ മാറ്റം വരുത്തിയതോ ആയ ബോധാവസ്ഥ” യാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ “വീണ്ടും ജനിക്കാൻ” വിളിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഏജന്റുമാർ “പുനർജന്മം” നേടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത്, അതേസമയം അവർ സാർവത്രിക “ഏകത്വ” യുഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഐക്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി നാം പൂർണതയിലേക്ക് എത്തുമെന്നായിരുന്നു:

... എല്ലാവരും ഒരു, നിങ്ങൾ പോലെ, അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന്നു നാം ... അവർ സമീപിക്കുക എന്ന് വരാം എന്നു പിതാവു നിങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു പരിപൂര്ണ്ണം നിങ്ങൾ എന്നെ അയച്ചതായും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചതായും ലോകം അറിയുന്നതിനായി. (യോഹന്നാൻ 17: 21-23)

സാത്താൻ ഒരു തെറ്റായ “പൂർണത” വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രാഥമികമായി രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള “മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവിലൂടെ” ഈ “പുതിയ യുഗം” കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും സൊസൈറ്റികൾ:

പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരിൽ, മതപരമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളും 'രഹസ്യങ്ങൾ' ആയിരുന്നു രഹസ്യ സൊസൈറ്റിഇതിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ലഭിക്കും. ഈ നിഗൂ into തകളിലേക്ക് തുടക്കമിട്ടവർ ചില അറിവുകളുടെ ഉടമകളായിത്തീർന്നു, അവ ആരംഭിക്കാത്തവർക്ക് നൽകാത്തതും 'പൂർണതയുള്ളവർ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. -മുന്തിരിവള്ളികൾ പഴയതും പുതിയതുമായ വാക്കുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ എക്‌സ്‌പോസിറ്ററി നിഘണ്ടു, ഡബ്ല്യുഇ വൈൻ, മെറിൽ എഫ്. അൻ‌ഗെർ, വില്യം വൈറ്റ്, ജൂനിയർ, പേ. 424

നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ ക്രമം തകരാൻ പോകുന്നു. അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ “പുതിയ ആത്മീയത” യിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു “പുതിയ ക്രമം” ഉയരും (അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പുരാതന “രഹസ്യങ്ങളിൽ” - തെറ്റായ തത്ത്വചിന്തകളിലും പുറജാതീയതയിലും വേരൂന്നിയതാണ്.) വത്തിക്കാനിലെ പുതിയ യുഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഫലനത്തിൽ നിന്ന്:

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഭരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഐക്യവും ധാരണയും a ആഗോള സർക്കാർ, ആഗോള നൈതിക ചട്ടക്കൂടിനൊപ്പം. -ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, എന്. 2.3.1, പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിലുകൾ ഫോർ കൾച്ചർ ആന്റ് ഇന്റർ-മത ഡയലോഗ് (എന്റെ ഇറ്റാലിക്സ്)

ഞാൻ എഴുതി വലിയ വാക്വം, ഈ “ആഗോള ഗവൺമെന്റ്” കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്രമം വേണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ നിലവിളിയോട് മാത്രമല്ല, അവരോടും പ്രതികരിക്കും ആത്മീയ നിലവിളി. വ്യാളിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, അവന്റെ പാവയായ എതിർക്രിസ്തു, അവനെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുക എന്നതാണ് (വെളി 13: 4, 8):

[പുതിയ] നിരവധി യുഗങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ, പ്രത്യേക മതങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുകയോ അതിരുകടക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം a സാർവത്രിക മതം അത് മനുഷ്യരാശിയെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇതുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളത് പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആവിഷ്ക്കരണത്തിനുള്ള സമഗ്രമായ ശ്രമമാണ് ആഗോള എത്തിക്. -ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, എന്. 2.5 , പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിലുകൾ ഫോർ കൾച്ചർ, ഇന്റർ-മത സംഭാഷണം

ഈ “ആഗോള നൈതികത” സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് “സാർവത്രിക മതം” ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ അടിത്തറയായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ ആത്മീയതയുടെ ഹൃദയം “പരമമായ സ്വയം” ആണ് -ഞാനും ഞാനും ഞാനും. അതുപോലെ, പരസ്പരസ്നേഹത്തിൽ ഐക്യമില്ല, മറിച്ച് ഒരു തെറ്റായ ഐക്യം തെറ്റായ ത്രിത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി: സഹിഷ്ണുത, മാനുഷിക, തുല്യ. നാമെല്ലാവരും ഒരു “സാർവത്രിക ബോധം”, പരസ്പരം ഐക്യം, മാതൃഭൂമി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ “സ്പന്ദനങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ “energy ർജ്ജം” എന്നിവയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദേവന്മാരാണ്. “മാതൃകാപരമായ മാറ്റം”, “മാറ്റം വരുത്തിയ ബോധാവസ്ഥ” എന്നിവയിലൂടെ നാം ഈ അതിരുകടന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തും. വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദൈവമില്ലാത്തതിനാൽ, ന്യായാധിപനുമില്ല, അതിനാൽ പാപവുമില്ല.

“ലോകത്തിലെ യുവാക്കളോട്” സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ ഈ വഞ്ചനാപരമായ ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കല്ല, മറിച്ച് അടിമത്തത്തിലേക്കാണ് - എതിർക്രിസ്തുവിനോടും മഹാസർപ്പത്തോടും ഉള്ള അടിമത്തം:

തിന്മയുടെ ആദ്യ ഏജന്റിനെ അവന്റെ പേരിൽ വിളിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല: തിന്മ. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതും തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ തന്ത്രമാണ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിന്, തുടക്കം മുതൽ അവൻ സ്ഥാപിച്ച തിന്മയുടെ വികാസം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ, സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്നും, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും, ക്ലാസുകളിൽ നിന്നും, രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു - അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ “ഘടനാപരമായ” പാപമായിത്തീരാനും. “വ്യക്തിപരമായ” പാപമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യന് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് “മോചിതനായി” തോന്നിയേക്കാം, അതേസമയം തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, അപ്പോസ്തോലിക കത്ത്, ഡിലക്റ്റി അമിസി, ലോക യുവാക്കളിലേക്ക്, n. 15

അതിനാൽ, ആത്മീയതയ്‌ക്കെതിരായ ശക്തമായ തടസ്സമായി ക്രിസ്തുമതവും അവളുടെ അദൃശ്യമായ ധാർമ്മിക കോഡുകളും നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ദി പുതിയ പ്രായം പ്രകൃതിയുടെ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളുടെ പൂർണമായും ആജ്ഞാപിക്കുന്ന തികഞ്ഞ, ശാരീരിക ജീവികളാൽ പ്രഭാതം ജനിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ക്രിസ്തുമതം ഇല്ലാതാക്കുകയും ആഗോള മതത്തിനും പുതിയ ലോകക്രമത്തിനും വഴിയൊരുക്കുകയും വേണം.  -ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, എന്. 4, പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിലുകൾ ഫോർ കൾച്ചർ, ഇന്റർ-മത സംഭാഷണം

വാക്ക് ആൻഡ്രോജിനസ് “അനിശ്ചിതത്വത്തിലുള്ള ലൈംഗികത”, അതായത്, ലൈംഗികത, ലിംഗഭേദം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വവർഗരതി എന്നിവയുള്ള ആളുകൾ - അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഈ “ബദലുകൾ” സ്വീകരിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ, ഒരു പുതിയ ലോക ക്രമത്തിന്റെ വിശാലമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവേചനവും വിവാഹ നിയമങ്ങളും മാറ്റുന്നതിനും മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള നിലവിലെ പ്രവണതയിലെ പൈശാചിക സ്വാധീനം നാം കാണുന്നു… ഒരു പുതിയ, ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധ യുഗം. 

 

നുണകൾ, അടയാളങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ

കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഉടലെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം “കള്ളപ്രവാചകൻ” (വെളി 13:11; 20:10), ഈ യുഗത്തിന്റെ “അവസാന വിളി” അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിരാകരിക്കും. മാനസാന്തരത്തിനും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനും. മറിച്ച്, “ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ” സാർവത്രിക ഉണർവ്, ലോകത്തെ അക്വേറിയസ് യുഗത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും വഞ്ചനാപരമായ പദങ്ങളിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കും.

പുതിയ യുഗം ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “ഞങ്ങൾ ദേവന്മാരാണ്, നിഷ്ക്രിയത്വത്തിന്റെ പാളികൾ തൊലിയുരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരിധിയില്ലാത്ത ശക്തി കണ്ടെത്തുന്നു. ടിഅവൻ കൂടുതൽ ഈ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അത് കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുപങ്ക് € | ദൈവത്തെ ആന്തരികവത്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്: സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് “അവിടെ” നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും കേന്ദ്രത്തിനുള്ളിലെ ചലനാത്മകവും സൃഷ്ടിപരവുമായ ശക്തി: ദൈവം ആത്മാവായി ”. -ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, എന്. 3.5 , പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിലുകൾ ഫോർ കൾച്ചർ, ഇന്റർ-മത സംഭാഷണം

അതിനാൽ, നാമെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അകറ്റാനുള്ള വെറും “പ്രപഞ്ചസംഭവമായി” പ്രകാശം വിശദീകരിക്കപ്പെടും. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല, മറിച്ച് “സാർവത്രിക ബോധം” ഉണർത്തുന്നുവെന്ന് വ്യാജ പ്രവാചകൻമാർ പലരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഒരു ആഗോള മാതൃക മാറ്റം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ദൈവമാകാനുള്ള കഴിവ് നേടാനുള്ള അവസരം.

“ക്രിസ്തു” എന്നത് ഒരു ബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ദൈവികനാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു “സാർവത്രിക ഗുരു” എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടാണ്. -ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, എന്. 2.3.4.2 , പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിലുകൾ ഫോർ കൾച്ചർ, ഇന്റർ-മത സംഭാഷണം

കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം പരോക്ഷമായ വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പ്രേതങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തൽ, ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവ് എന്നിവ പോലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ. പക്ഷേ, അത് മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളായിരിക്കില്ല, മറിച്ച്, പൈശാചിക പ്രകടനങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, യേശുവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയുകയും അവന്റെ കൃപയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇവ തിരിച്ചറിയും. 

സ്നേഹത്തിനും നന്മയ്ക്കും സമാന്തരമായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഈ പുതിയ യുഗം സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷേ ഇത് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയായിരിക്കും: നിശബ്ദത, ധ്യാനം, സമൂഹം, പരിസ്ഥിതിവാദം, “യുക്തി” എന്നിവയിലൂടെ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ. ഒരു ഭാഗം കാരണം ഇത് പലർക്കും ഒഴിവാക്കാനാവില്ല ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ അഭാവം. ഭരണകൂട മതത്തെ അവഗണിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആദ്യം അനുവദിക്കും, പക്ഷേ ഒടുവിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളില്ലാതെ (കാണുക മുന്നറിയിപ്പിന്റെ കാഹളം - ഭാഗം XNUMX). “ഇത് എങ്ങനെ തിന്മയാകും?”പലരും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അവഗണിക്കുകയും പുതിയ ക്രമത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം തേടുകയും ചെയ്യും. വെളിച്ചത്തിന് മുമ്പ് ഇതിനകം പൊട്ടിത്തെറിച്ച അക്രമവും അരാജകത്വവും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന സമാധാന വാഗ്ദാനം എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഒരു തെറ്റായ സുരക്ഷ, മിഥ്യാ സമാധാനം ആയിരിക്കും…

സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം, സമാധാനം എന്നിങ്ങനെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ മുറിവ് അവർ ലഘുവായി സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

അതായത്, ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സമയം (ഇപ്പോൾ!) ഈ നവയുഗം വ്യാജം യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരമല്ല, മറിച്ച് തെറ്റായ ആരാധനയാണ്.

അവർ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ജനതകളേ, അവർക്കു എന്തു സംഭവിക്കും എന്നു കേൾപ്പിൻ; ഭൂമിയേ, കേൾപ്പിൻ; ഇതാ, ഞാൻ ഈ ജനത്തെ അവരുടെ ഉപാധികളുടെ ഫലമായ തിന്മ വരുത്തുന്നു; അവർ എന്റെ വാക്കു ചെവികൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. (യിരെമ്യാവു 6:14, 17-19)

ദി കർത്താവിന്റെ ദിവസം എത്തിച്ചേരും. വലിയ ശുദ്ധീകരണം ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ തുടങ്ങി ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. 

 

ദൈവത്തെപ്പോലുള്ള ശക്തികൾ 

ഈ വ്യാജനോടൊപ്പം മറ്റ് തെറ്റായ അടയാളങ്ങളും “നുണ പറയുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും” (2 തെസ്സ 2: 9) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെപ്പോലും വഞ്ചിക്കാൻ സഹായിക്കും. യഥാർത്ഥ അമാനുഷിക പ്രതിഭാസങ്ങളായ മരിയൻ അപ്രിയറിഷനുകൾ, ശാരീരിക രോഗശാന്തി എന്നിവ വ്യാജങ്ങളാൽ തനിപ്പകർപ്പാക്കാം, ഇത് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ സംശയം വിതയ്ക്കുന്നു.

വ്യാജ പ്രവാചകൻമാർ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കും പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും അവരുടേതായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുകയും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ “ശക്തികൾ” പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും ഭൂകമ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പറയുന്നു. ചൈനയും റഷ്യയും തങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ പതിവായി മാറ്റം വരുത്തുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു…

പുതിയ പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും തിളക്കമാർന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്നു… ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മോസ്കോയിൽ വ്യക്തമായ ആകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വ്യോമസേന വിമാനങ്ങൾ [അവിടെ] ഉണ്ടായിരുന്നു. Ah യാഹൂ ന്യൂസ്, മെയ് 9, 2008

സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സമയം, ദൈവത്തിൻറെ പ്രവചന ദൂതന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കും…

… അവരുടെ പ്രവചന സമയത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി. വെള്ളം രക്തമാക്കി മാറ്റാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം ഭൂമിയെ ഏതെങ്കിലും ബാധയാൽ ബാധിക്കാനും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. (വെളി 11: 6)

ദൈവം പ്രകൃത്യാതീതമായി ചെയ്യുന്നത് വ്യാജ പ്രവാചകൻമാർ ചെയ്യും അനുകരിക്കുക സാങ്കേതികമായി അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികമായി ഞങ്ങളുടെ ധാരണകളെയും ധാരണകളെയും വഞ്ചിക്കാൻ. മോശയുടെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഫറോവയുടെ ജാലവിദ്യക്കാർ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടതെന്ന് ഓർക്കുക… 

 

സ്റ്റാർ ഡിസെപ്ഷൻ? 

ഇപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. “യു‌എഫ്‌ഒയുടെ” വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രകടനത്തെയും ഇതിനോടൊപ്പമുണ്ടായേക്കാവുന്ന വഞ്ചനയെയും നമുക്ക് അവഗണിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരാശിയുടെയും ഐതീഹ്യങ്ങൾ അന്യഗ്രഹജീവികളിൽ നിന്ന് “ജനിച്ചു” എന്ന് പുതിയ യുഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്…. സമാധാനത്തിൻറെയും ഐക്യത്തിൻറെയും ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന അന്യഗ്രഹജീവികൾ. ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആറ് “കാഴ്ചകൾ” ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഗവേഷകൻ കണക്കാക്കുന്നു ഓരോ മണിക്കൂറും. മറ്റു പല ക്രിസ്ത്യാനികളുമായും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു വഞ്ചന, എന്നാൽ ദമ്പതികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ. ഒരു കാര്യം, “തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരിൽ” പലപ്പോഴും “പൈശാചിക കൈവശവുമായി” സാമ്യമുള്ള അനന്തരഫലങ്ങളുടെ ഒരു “അവശിഷ്ടം” അവശേഷിക്കുന്നു. സൾഫറിന്റെ മണം

യു‌എഫ്‌ഒ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പൈശാചിക ഘടകമുണ്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അതിന് തെളിവുകളും ഉണ്ട് സർക്കാരുകൾ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവശമാക്കുക. “ഗുരുത്വാകർഷണ വിരുദ്ധ” പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരിക്കലും സ്വകാര്യമേഖലയിൽ വ്യാപിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല: യു‌എഫ്‌ഒയുടേത് വാസ്തവത്തിൽ, ചൊവ്വയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ പച്ച മനുഷ്യരല്ല, മറിച്ച് ഉയർന്ന ഉൽ‌പന്നമാണ് നൂതന ഭൗമ സാങ്കേതികവിദ്യ. നവയുഗത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, എന്നാൽ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത ചിലരുടെ നിഗമനമാണിത്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില മിടുക്കരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും കണ്ടുപിടുത്തക്കാരുടെയും നിഗമനം കൂടിയാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും “വളരെയധികം മുന്നോട്ട്” പോകുമ്പോൾ നിശബ്ദമാക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്തത്. ഏകോപിപ്പിച്ച “യു‌എഫ്‌ഒ ആക്രമണം” സാധ്യമാണോ? അതെ, ഇത് സാധ്യമാണ്… പക്ഷേ അന്യഗ്രഹജീവികളിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച്, കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശക്തരായ ആളുകൾ.

പൈശാചികതയിലും ചൂഷണത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇരകളെ, സാധാരണയായി മൂടുപടമിട്ട സന്ദേശങ്ങളിൽ, അവർ അവരോട് എന്തുചെയ്യുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് ഒരു നിഗൂ r ആചാരമാണ്. അധികാരവും പണവുമുള്ളവർക്ക്, ഇത് പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വളരെ അർത്ഥശൂന്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഹോളിവുഡ് യു‌എഫ്‌ഒ സിനിമകളുടെ വ്യാപനം “അന്യഗ്രഹജീവികൾ” ആക്രമിക്കുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വിനോദത്തിന്റെ മറവിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മമായ മാർഗമാണോ?

കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഞാൻ വീണ്ടും സ്വപ്നം കണ്ടു, അതിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും… എന്നിട്ട് വിചിത്രവും ഡ്രോണിംഗ്തുമായ വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ടമായി മാറുന്നു. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ്, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട്, ഈ സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു, അത് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി (മാത്രമല്ല ഇത് ഭ്രാന്താണെന്ന് ഞാൻ കരുതി!) എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും വളരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. വിശ്വസനീയമായ ആളുകൾ (അവർ കണ്ട യു‌എഫ്‌ഒകൾ അന്യഗ്രഹജീവികളല്ല, മറിച്ച് തീർച്ചയായും മനുഷ്യനിർമിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ), വലിയ ചിത്രത്തിൽ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഫ്ലൈയിംഗ് സോസറുകളെ ബഹിരാകാശത്തു നിന്നുള്ള സന്ദർശകരായി പൊതുജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിംഗ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പരിഭ്രാന്തി നിങ്ങൾക്ക് imagine ഹിക്കാമോ…? [കുറിപ്പ്: ആ ഖണ്ഡിക എഴുതി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ “ഡ്രോണുകൾ” ആകാശം നിറയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത്, അത് എന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ ചിലരെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു.]

യു‌എഫ്‌ഒയോടുള്ള ലോകത്തിന്റെ താൽപര്യം എത്രത്തോളം വ്യാപകമാണെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇത് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വഞ്ചനയാണ്, കാരണം മനുഷ്യരാശിയെ വശീകരിക്കുന്ന വലിയ വഞ്ചനയിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചേക്കാം. ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളിൽ യു‌എഫ്‌ഒ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയതെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

 

സ്കാൻഡൽ

സഭയിലെ ലൈംഗിക ചൂഷണ അഴിമതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് അവളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല (വായിക്കുക എസ്). ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇതും ഒരു വലിയ വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും? സഭയുടെ പ്രത്യക്ഷമായ നിര്യാണവും അങ്ങനെ ശബ്ദത്തിന്റെ നിശബ്ദതയും പ്രത്യാശ, പുതിയതും എന്നാൽ തെറ്റായതുമായ പ്രത്യാശയ്‌ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടോ?

തൽഫലമായി, അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവിശ്വസനീയമായിത്തീരുന്നു, മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ പ്രഭാഷകനായി സഭയ്ക്ക് മേലിൽ സ്വയം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്, പോപ്പ്, ചർച്ച്, ടൈംസിന്റെ അടയാളങ്ങൾ: പീറ്റർ സിവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം, പി. 23-25

ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അഴിമതി സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണം മാത്രമല്ല, അതിനുള്ള ഒരുക്കമാണ് ഉപദ്രവംഅത് ആത്യന്തികമായി സഭയെ ചെറുതാക്കുകയും എന്നാൽ പുതുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വ്യാജമതത്തിനും സഭാ വിരുദ്ധതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള മണ്ണ് വരെ.

ഉപദ്രവമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അത് സംഭവിക്കും; ഒരുപക്ഷേ, നാമെല്ലാവരും ക്രൈസ്‌തവലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിഭജിക്കപ്പെടുകയും കുറയുകയും കുറയുകയും ഭിന്നത നിറഞ്ഞതും മതവിരുദ്ധതയോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. നാം ലോകത്തിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും അതിൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ആശ്രയിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ [എതിർക്രിസ്തു] ക്രോധത്തോടെ നമ്മുടെ മേൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. പെട്ടെന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം പിളർന്നു, എതിർക്രിസ്തു പീഡകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചുറ്റുമുള്ള നിഷ്ഠൂര രാഷ്ട്രങ്ങൾ അകന്നുപോകുകയും ചെയ്യും. En വെനറബിൾ ജോൺ ഹെൻ‌റി ന്യൂമാൻ, പ്രഭാഷണം IV: എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡനം

 

ദിവ്യ സംരക്ഷണം 

ഈ സമയത്ത്‌ ദൈവകൃപയോട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ തെറ്റ് മിശിഹാ-ബീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തിക്രിസ്തു-അങ്ങനെ വഴി ഒരുക്കും പോലെ വളരെ നമ്മിൽ കൂടി ജീവിക്കുവാനുള്ള ആത്മാവിൽ യേശുവിന്റെ വരുന്ന വഴി തയ്യാറാക്കി വാഴും ശേഷിപ്പു മേൽ ദൈവത്തിന്റെ വീഴ്ച ആത്മാവു ചെയ്യും വേണ്ടി സമാധാനത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും യഥാർത്ഥ യുഗത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന.

എന്നാൽ ആദ്യം വരണം സെവൻ ഇയർ ട്രയൽ.

വ്യാജ മിശിഹായും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ഉടലെടുക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യും. ജാഗ്രത പാലിക്കുക! ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (മർക്കോസ് 13: 22-23)

ചിലർ ചിന്തിക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചേക്കാം “…പുതിയ യുഗ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു മങ്ങൽ മാത്രമായിരുന്നു, പുതിയ യുഗ പ്രസ്ഥാനം മരിച്ചു. പുതിയ യുഗത്തിലെ പ്രധാന കുടിയാന്മാർ നമ്മുടെ ജനകീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Att മാത്യു അർനോൾഡ്, മുൻ പുതിയ പ്രായക്കാരനും കത്തോലിക്കാ മതപരിവർത്തകനും

ആഗോള തലച്ചോറിന് ഭരിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ലോക ഗവൺമെന്റ്. “ഇന്നത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ നേരിടാൻ രഹസ്യ സമൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്ലേറ്റോ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ശൈലിയിൽ ഒരു ആത്മീയ പ്രഭുക്കന്മാരെ ന്യൂ ഏജ് സ്വപ്നം കാണുന്നു…” -ജീവജലം വഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു, എന്. 2.3.4.3 , പോണ്ടിഫിക്കൽ കൗൺസിലുകൾ ഫോർ കൾച്ചർ, ഇന്റർ-മത സംഭാഷണം

 

ബന്ധപ്പെട്ട്:

  • “മന ci സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശം” എന്നതിലെ മാർക്കിന്റെ പുതിയ വെബ്‌കാസ്റ്റ് കാണുക, ഇത് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവമായിരിക്കാം: റോമിലെ പ്രവചനം - ഭാഗം ആറാമൻ
  • ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ സംവേദനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും അവരെ വലിയ വഞ്ചനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക: വലിയ വാക്വം
  • പീന്നീട് അന്തിചർച്ചിന്റെ ഉദയം

 

ഇനിപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:


 

 

മാർക്കിനെയും ദൈനംദിന “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും” ഇവിടെ പിന്തുടരുക:


മാർക്കിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ പിന്തുടരുക:


മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ടാഗ് , , , , , , , , , , , , , .