ദിവസം വരുന്നു


കടപ്പാട് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്

 

 

24 നവംബർ 2007 ന് ക്രൈസ്റ്റ് രാജാവിന്റെ തിരുനാളിലാണ് ഈ എഴുത്ത് ആദ്യമായി എനിക്ക് വന്നത്. വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്റെ അടുത്ത വെബ്കാസ്റ്റിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ഇത് വീണ്ടും പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ കർത്താവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ആഴ്‌ച അവസാനം ആ വെബ്‌കാസ്റ്റിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാണാത്തവർക്കായി എംബ്രേസിംഗ് ഹോപ്പ് ടിവിയിലെ റോം സീരീസിലെ പ്രവചനം, ഇത് എന്റെ എല്ലാ രചനകളുടെയും എന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെയും സംഗ്രഹമാണ്, ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ ആധുനിക പോപ്പുകളും അനുസരിച്ച് “വലിയ ചിത്രം” ഗ്രഹിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണിത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും മുന്നറിയിപ്പിന്റെയും ഒരു വാക്ക് കൂടിയാണ്…

 

ഇതാ, ദിവസം വരുന്നു, അടുപ്പ് പോലെ ജ്വലിക്കുന്നു… (മലാ 3:19)

 

ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് 

വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് സുഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് എന്റെ കരുണയുള്ള ഹൃദയത്തിലേക്ക് അമർത്തി. അവർ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശിക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു… (യേശു, സെന്റ് ഫ ust സ്റ്റീനയിലേക്ക്, ഡയറി, എൻ. 1588)

“മന ci സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശം” അല്ലെങ്കിൽ “മുന്നറിയിപ്പ്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ അടുത്തുവരാം. ഒരു നടുവിൽ വരാമെന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വിപത്ത് ഈ തലമുറയിലെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇല്ലെങ്കിൽ; ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന്റെ ഭയാനകമായ തിന്മയ്ക്ക് അവസാനമില്ലെങ്കിൽ; നമ്മുടെ “ലബോറട്ടറികളിൽ” മനുഷ്യജീവിതം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി; സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറയായ വിവാഹത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നിരന്തരമായ പുനർനിർമ്മാണത്തിലേക്ക്. സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും വിജ്ഞാനകോശങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധപിതാവ് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിലും, ജീവിതത്തിന്റെ നാശം നിസ്സാരമാണെന്ന ധാരണയുടെ പിഴവിൽ നാം വീഴരുത്.

നമ്മുടെ നാളിലെ ഒരു പ്രവാചകനായിരിക്കാവുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ വാക്കുകൾ പങ്കിടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളോടും കൂടി, അത് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്താണ് എഴുതിയതെന്നും ഇന്നത്തെ പല “പ്രവാചകന്മാരോടും” കർത്താവ് അടിയന്തിരമായി പറയുന്നതെന്താണെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:

എന്റെ ജനമേ, മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പ് സമയം ഉടൻ പുറത്തുവരും. എന്റെ ജനമേ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമയോടെ അപേക്ഷിച്ചു, എന്നിട്ടും നിങ്ങളിൽ പലരും ലോകത്തിന്റെ വഴികൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകാനും എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്. ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്, കാരണം അനേകർ ജാഗ്രത പാലിക്കും. ഈ പീഡനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക, കാരണം എന്റെ നിമിത്തം പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

എന്റെ വിശ്വസ്തരെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയമാണിത്. കണ്ണിന്റെ മിന്നലിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകാം. മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കരുത്, പകരം, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ ഹിതത്തെ ആശ്രയിക്കുക, കാരണം മനുഷ്യന്റെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളല്ല, ഈ ലോകം അതിവേഗം മുട്ടുകുത്തിക്കും.

ആമേൻ! ആമേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, കാരണം, എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും രാജ്യത്തിനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവരുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിനാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഭൂമി കുലുങ്ങി വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിഡ് man ിയെപ്പോലെയാകരുത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നശിച്ചേക്കാം… At കത്തോലിക് ദർശകൻ, “ജെന്നിഫർ”; യേശുവിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ, പി. 183

 

വചനത്തിൽ 

ഒരു വലിയ പരീക്ഷണത്തിനിടയിൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചും ദാവീദ് പ്രവചിച്ചു:

അപ്പോൾ ഭൂമി ഇളകിമറിഞ്ഞു; പർവ്വതങ്ങൾ അവരുടെ അടിത്തറയിലേക്ക് കുലുങ്ങി; അവന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുകയും അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് തീയും കത്തി; കൽക്കരി അതിന്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് കത്തിച്ചു.

അവൻ ആകാശം താഴ്ത്തി ഇറങ്ങി, അവന്റെ കാലിൽ ഒരു കറുത്ത മേഘം. അവൻ കെരൂബുകളിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായി വന്നു, കാറ്റിന്റെ ചിറകുകളിൽ പറന്നു. അവൻ ഇരുട്ടിനെ മൂടി, മേഘങ്ങളുടെ ഇരുണ്ട ജലം, കൂടാരം. അവന്റെ മുൻപിൽ ഒരു തെളിച്ചം തിളങ്ങി ആലിപ്പഴവും തീജ്വാലകളും.

യഹോവ ആകാശത്തിൽ ഇടിമുഴക്കി; അത്യുന്നതൻ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ. (സങ്കീർത്തനം 18) 

ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രാജാവാണ്, നീതിമാനായ രാജാവാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ ന്യായവിധികൾ കരുണയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഉപവാസത്തിലൂടെയും ശിക്ഷകൾ ലഘൂകരിക്കാനാകും. 1980 ൽ ഒരു കൂട്ടം ജർമ്മൻ കത്തോലിക്കർക്ക് നൽകിയ അന mal പചാരിക പ്രസ്താവനയിൽ, ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ സംസാരിച്ചത് ശാരീരിക ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല, ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചാണ്, രണ്ടുപേരെയും വേർതിരിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും:

വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം; നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ക്രിസ്തുവിനും ക്രിസ്തുവിനുമുള്ള സ്വയ ദാനം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും എന്റെയും വഴി, ഈ കഷ്ടത ലഘൂകരിക്കാൻ സാധ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ മേലിൽ സാധ്യമല്ല, കാരണം ഈ വിധത്തിൽ മാത്രമേ സഭയെ ഫലപ്രദമായി പുതുക്കാൻ കഴിയൂ. സഭയുടെ പുതുക്കൽ രക്തത്തിൽ എത്ര തവണ നടന്നിട്ടുണ്ട്? ഈ സമയം, വീണ്ടും, അത് മറ്റുവിധത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. E റെഗിസ് സ്കാൻലോൺ, വെള്ളപ്പൊക്കവും തീയും, ഹോമിലറ്റിക് & പാസ്റ്ററൽ റിവ്യൂ, ഏപ്രിൽ 1994

ഈ വിധത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറയരുത്. നേരെമറിച്ച് ആളുകൾ തന്നെയാണ് സ്വന്തം ശിക്ഷ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ദൈവം തന്റെ ദയയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആളുകൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. –എസ്. ഫാത്തിമ ദർശകരിലൊരാളായ ലൂസിയ 12 മെയ് 1982 ന് പരിശുദ്ധപിതാവിന് അയച്ച കത്തിൽ. 

എന്നതിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം കൊട്ടാരം, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വൈകി ഉറങ്ങുന്ന അനേകം ആത്മാക്കൾക്കുള്ള മധ്യസ്ഥതയിൽ. ശിക്ഷാവിധി ന്യായവും ഞങ്ങളോടു അകന്നു ഇരിക്കട്ടെ; അനുഗ്രഹവും സകാത്ത് സമീപം; നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് നീതി വിളിച്ചുപറയാനുള്ള പ്രലോഭനം അവർക്കുവേണ്ടി അനുകമ്പയ്ക്കും ത്യാഗത്തിനും മധ്യസ്ഥതയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കട്ടെ.

നാമെല്ലാവരും കുറ്റവാളികളായതിനാൽ പാപിയെ പുച്ഛിക്കരുത്. ദൈവസ്നേഹത്തിന്, നിങ്ങൾ അവന്റെ നേരെ എഴുന്നേറ്റാൽ, പകരം അവനുവേണ്ടി വിലപിക്കുക. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവനെ പുച്ഛിക്കുന്നത്? അവന്റെ പാപങ്ങളെ നിന്ദിക്കുക, എന്നാൽ പാപികളോട് കോപിക്കാതെ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയാകാൻ അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവൻ യെരൂശലേമിൽ കരഞ്ഞതെങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഞങ്ങളും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ പിശാചിനെ കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ പരിഹസിക്കുന്ന പിശാച് നമ്മെപ്പോലെ വഞ്ചിച്ചവനെ എന്തിനാണ് പുച്ഛിക്കുന്നത്? മനുഷ്യാ, പാപിയെ നിന്ദിക്കുന്നതെന്തിന്? അവൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹമില്ലാത്ത നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ നീതിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവനുവേണ്ടി കരഞ്ഞില്ല? പകരം, നിങ്ങൾ അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. പാപികളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ വിവേചനാധികാരം ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ച് ചില ആളുകൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് അജ്ഞതയിലൂടെയാണ്. സിറിയൻ വിശുദ്ധ ഐസക്, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സന്യാസി

 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:

  • ദൈവകോപവും മനുഷ്യന്റെ കോപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കുക: ദൈവക്രോധം
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.