മഹാ കൊടുങ്കാറ്റ്

 

ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി മേഘങ്ങൾ ചക്രവാളത്തിൽ കൂടിവരുന്നുവെന്ന വസ്തുത നമുക്ക് മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നാം ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടരുത്, മറിച്ച് പ്രത്യാശയുടെ ജ്വാല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിർത്തണം. ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ, യഥാർത്ഥ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തുവാണ്, മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള പിതാവിന്റെ ദാനം… നീതിയും സ്നേഹവും വാഴുന്ന ഒരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, കാത്തലിക് ന്യൂസ് ഏജൻസി, ജനുവരി 15, 2009

 

ദി വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് മനുഷ്യരാശിയുടെ തീരത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഉടൻ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും കടന്നുപോകും. ഒരു ഉണ്ട് വലിയ വിറയൽ ഈ മാനവികതയെ ഉണർത്താൻ ആവശ്യമാണ്.

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇതാ! ദുരന്തം ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നും; ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തുനിന്നു ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ചുവിടുന്നു. (യിരെമ്യാവു 25:32)

ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരമായ ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പ്രതികരണം അവർക്ക്. ശേഷം 911 ഏഷ്യൻ സുനാമി; കത്രീന ചുഴലിക്കാറ്റിനും കാലിഫോർണിയയിലെ കാട്ടുതീക്കും ശേഷം; മൈനാമറിലെ ചുഴലിക്കാറ്റിനും ചൈനയിലെ ഭൂകമ്പത്തിനും ശേഷം; നിലവിലെ ഈ സാമ്പത്തിക കൊടുങ്കാറ്റിനിടയിൽ that ശാശ്വതമായ ഒരു അംഗീകാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാം അനുതപിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് തിരിയുകയും വേണം; നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽത്തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നതിന് യഥാർത്ഥ ബന്ധമില്ല (റോമ 8: 19-22). ഏറെക്കുറെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ധിക്കാരത്തിൽ, രാജ്യങ്ങൾ ഗർഭച്ഛിദ്രം നിയമവിധേയമാക്കുകയോ പരിരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, വിവാഹം പുനർ‌നിർവചിക്കുന്നു, ജനിതകമാറ്റം വരുത്തി ക്ലോൺ സൃഷ്ടിക്കൽ, പൈപ്പ് അശ്ലീലസാഹിത്യം കുടുംബങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും. ക്രിസ്തുവില്ലാതെ, ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ലോകം പരാജയപ്പെട്ടു കുഴപ്പങ്ങൾ.

അതെ… CHAOS ആണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ പേര്.

 

ഈ തലമുറയെ ഉണർത്താൻ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? ദൈവം നീതിയും ക്ഷമയും ദീർഘക്ഷമയും കരുണയും കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്ക്, തന്നിലേക്ക് തന്നെ നമ്മെ തിരികെ വിളിക്കാൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ തിരമാലകൾക്കുശേഷം അവൻ നമ്മെ അയച്ചിട്ടില്ലേ?

നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പേ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും വിസമ്മതിച്ചു എങ്കിലും യഹോവ തന്റെ ദാസന്മാർ സന്ദേശം പ്രവാചകന്മാർ കുറവു കൂടാതെ നിങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്നു:; പിന്തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങളുടെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം നിങ്ങളുടെ തിൻമകൾ നിന്ന്; അപ്പോൾ യഹോവ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെയും പുരാതനകാലം എന്നേക്കും നൽകിയ ദേശത്തു നിങ്ങൾ തുടരും. നിങ്ങളുടെ കരക work ശലത്താൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദോഷം വരുത്താതിരിക്കാനും അവരെ ആരാധിക്കാനും ആരാധിക്കാനും വിചിത്ര ദൈവങ്ങളെ പിന്തുടരരുത്. യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; അപ്പോൾ നിന്റെ കരക work ശലത്താൽ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു. (യിരെമ്യാവു 25: 4-7)

 

ജീവിതം പവിത്രമാണ്!

ശിക്ഷയുടെ വേദപുസ്തക സൂത്രവാക്യം “വാൾ, ക്ഷാമം, മഹാമാരി” (cf. യിരെ. 24:10) Christ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പ്രസവവേദനയും വെളിപാടിന്റെ കേന്ദ്രവിധി. ഒരിക്കൽ കൂടി, ചൈന ഓർമ്മ വരുന്നു… മനുഷ്യനിർമിതവും പ്രകൃതിദുരന്തവും ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന് എത്രത്തോളം സഹിക്കാൻ കഴിയും അവിടത്തെ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ഇടമില്ല? ഇത് കാനഡയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കട്ടെ, വെള്ളം ഉള്ള ധാരാളം ദേശങ്ങൾ, നിലം, അസംസ്കൃത എണ്ണ ധാരാളം. നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നതുതന്നെ കൊയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരമ്പരാഗത കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലോകത്തെ നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല!

ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ?

ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവൻ ജീവിക്കുവാൻ ദുഷ്ടന്റെ പരിവർത്തനത്തിലാണ്. തിരിയുക, നിങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് തിരിയുക! (യെഹെസ്‌കേൽ 33:11)

ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മുടെ മേലാണ്. ഇത് കരുണാമയമായ ഒരു ന്യായവിധിയാണ്, കാരണം ദൈവം തന്നെത്തന്നെയും സഭയെയും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.

യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഇത് വരുന്നത് കാണുക! ഒരു അവസാനം വരുന്നു, അവസാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നു! ഇത് വരുന്നത് കാണുക! സമയം വന്നിരിക്കുന്നു, ദിവസം ഉദിക്കുന്നു. ദേശത്ത് വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കായി പാരമ്യം വന്നിരിക്കുന്നു! സമയം വന്നിരിക്കുന്നു, അടുത്ത ദിവസം: പരിഭ്രാന്തരായ ഒരു കാലം, സന്തോഷിക്കാനല്ല… നോക്കൂ, യഹോവയുടെ ദിവസം! നോക്കൂ, അവസാനം വരുന്നു! അധാർമ്മികത പൂത്തുലയുന്നു, ധിക്കാരം തഴച്ചുവളരുന്നു, ദുഷ്ടതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി അക്രമം ഉയർന്നു. വരാൻ അധികനാളില്ല, കാലതാമസവുമുണ്ടാകില്ല. സമയം വന്നിരിക്കുന്നു, ദിവസം ഉദിക്കുന്നു. വാങ്ങുന്നവൻ സന്തോഷിക്കരുത്, വിൽക്കുന്നവൻ വിലപിക്കരുത്. കോപം ഉണ്ടാകും എല്ലാം ജനക്കൂട്ടം… (യെഹെസ്‌കേൽ 7: 5-7, 10-12)

നിങ്ങൾക്ക് അത് കാറ്റിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഒരു പുതിയ സമാധാന കാലഘട്ടം പ്രഭാതമാണ്, പക്ഷേ ഇത് അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അല്ല.

 

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അനാട്ടമി

ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരെയും സഭാ എഴുത്തുകാരെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ആധികാരിക സ്വകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെയും നമ്മുടെ സമകാലീന മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രകാശിതമാകുന്ന ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന് നാല് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും എന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലമുറയ്ക്കുള്ളിൽ അവ പൂർത്തിയാകുമെങ്കിലും. എന്നിരുന്നാലും, സംഭവങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സമയം വളരെ ആണെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു, വളരെ ഹ്രസ്വമാണ്, ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്രാർഥിക്കുക.

കർത്താവു പ്രവാചകന്മാർ തന്റെ ദാസന്മാരായ തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ, ഒന്നും ... ഞാൻ വീണു നിന്ന് നിങ്ങളെ നിലനിർത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞു ... ((ആമോസ് 3: 7 യോഹന്നാൻ 16: 1)

 

ആദ്യ ഘട്ടം

ആദ്യ ഘട്ടം ഇതിനകം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്: ദി മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സമയം. പ്രത്യേകിച്ചും 1917 മുതൽ Our വർ ലേഡി ഓഫ് ഫാത്തിമ പ്രവചിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ നിവാസികളുടെ മതിയായ മാനസാന്തരമില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമെന്നാണ്. വിശുദ്ധ ഫോസ്റ്റീന യേശു നൽകിയ വാക്കുകൾ എഴുതി, “അവൻപാപികൾക്കുവേണ്ടി കരുണയുടെ സമയം നീട്ടുന്നു”കൂടാതെ ഇത്“അവസാന സമയത്തിനായി സൈൻ ചെയ്യുക.നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ ലേഡിയെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു: നിഗൂ ics തകൾ, കാഴ്ചക്കാർ, സാധാരണ പ്രാവചനിക ഓഫീസ് പ്രയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ആത്മാക്കൾ, കൃപയുടെ ഒരു സമയം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ മഹാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ആദ്യ കാറ്റ് ലോകം ഇപ്പോൾ കൂട്ടായി അനുഭവിക്കുന്നു. യേശു ഇവയെ “പ്രസവവേദന” (ലൂക്കോസ് 21: 10-11) എന്ന് വിളിച്ചു. അവ കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു യുഗത്തിന്റെ ആസന്നമായ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഈ ഭാഗം മുമ്പ് ക്രൂരത വളരും The കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കണ്ണ് മാനവികതയിലെത്തുന്നു. പ്രകൃതി നമ്മെ കുലുക്കാൻ പോകുന്നുല ly കിക സുഖവും സുരക്ഷിതത്വവും മരത്തിൽ നിന്നുള്ള അത്തിപ്പഴം പോലെ നിലത്തു വീഴും (യിരെമ്യാവു 24: 1-10).

 

രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം

ലോകത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ, The കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് ഓവർഹെഡിൽ ദൃശ്യമാകും. കാറ്റ് അവസാനിക്കും, നിശബ്ദത ഭൂമിയെ മൂടും, ഒരു വലിയ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കും. ദൈവം അവരുടെ ആത്മാക്കളെ കാണുന്നതുപോലെ തൽക്ഷണം എല്ലാവരും സ്വയം കാണും. ദൈവത്തിന്റെ നിരുപാധികമായ സ്നേഹവും കരുണയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്താനും സ്വീകരിക്കാനും ലോകത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹത്തായ മണിക്കൂറാണിത്. ഈ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ പ്രതികരണം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ തീവ്രത നിർണ്ണയിക്കും.

 

മൂന്നാം ഘട്ടം

ഈ കാലഘട്ടം ഈ യുഗത്തിന്റെ നിർണ്ണായക അന്ത്യവും ലോകത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും കൊണ്ടുവരും. ദി കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കണ്ണ് കടന്നുപോയി, വലിയ കാറ്റു ക്രോധത്തോടെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു എതിർക്രിസ്തു ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കുറച്ചുകാലം അവൻ സൂര്യനെ ഗ്രഹിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ അന്ധകാരം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ക്രിസ്തു തിന്മയുടെ മേഘങ്ങൾ തകർത്ത് “അധർമ്മിയെ” കൊന്നുകളയും, അവന്റെ ഭ ly മിക ആധിപത്യം നശിപ്പിക്കുകയും നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ഈ അന്തിക്രിസ്തു ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം തകർത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നുവർഷം ആറു മാസവും വാണു യെരൂശലേമിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കും; അപ്പോൾ കർത്താവ് വരും… ഈ മനുഷ്യനെയും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവരെയും തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കുക; എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാലം, അതായത്, വിശുദ്ധമായ ഏഴാം ദിവസം നീതിമാന്മാർക്കുവേണ്ടി കൊണ്ടുവരിക. .സ്റ്റ. ലിയോണിലെ ഐറേനിയസ്, ശകലങ്ങൾ, പുസ്തകം വി, സി.എച്ച്. 28, 2; 1867-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യകാല സഭാ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റ് കൃതികളിൽ നിന്നും.

 

നാലാമത്തെ ഘട്ടം

കൊടുങ്കാറ്റ് തിന്മയുടെ ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കും, കൂടാതെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സഭ വിശ്രമത്തിലേക്കും അഭൂതപൂർവമായ ഐക്യത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കും (വെളി 20: 4). നാഗരികത ലളിതമാക്കുകയും മനുഷ്യൻ തന്നോടും പ്രകൃതിയോടും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ദൈവത്തോടും സമാധാനത്തിലായിരിക്കും. പ്രവചനം നിവൃത്തിയേറും, പിതാവ് നിയമിച്ചതും അറിയപ്പെടുന്നതുമായ സമയത്ത് അവളുടെ മണവാളനെ സ്വീകരിക്കാൻ സഭ തയ്യാറാകും. മഹത്വത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ തിരിച്ചുവരവിന് മുമ്പായി ഒരു അന്തിമ പൈശാചിക ഉയർച്ചയും, “ഗോഗും മഗോഗും” ജനതകളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിലൂടെ സമാപിക്കും സമാധാന കാലഘട്ടം.

കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ ദുഷ്ടൻ ഇല്ല. നീതിമാൻ എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. (സദൃ. 10:25)

 

തയ്യാറെടുപ്പ് സമയം അവസാനിക്കുന്നു

സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, പരിശുദ്ധപിതാവ് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇവിടെനൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രതീക്ഷിച്ച മഹാ കൊടുങ്കാറ്റ്. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാതെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം തയ്യാറായിരിക്കണം. ലളിതമായി, അതിനർത്ഥം കൃപയുടെ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുക, അവന്റെ സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിക്കുക, കർത്താവിന്റെ ഹിതം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ അവസാന ദിനം പോലെ. കൃപയുടെ ഈ സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചവർക്കായി ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അഭയസ്ഥാനങ്ങൾ ആത്മീയ സംരക്ഷണവും വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സുവിശേഷീകരണം അതുപോലെ. വീണ്ടും, ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം അത് അടുത്ത് വരുന്നത് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു സ്വാശ്രയ മാനുവലല്ല, മറിച്ച് അത് ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് യേശുവിന്റെ നാമം ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി, എല്ലാ സമയത്തും, എല്ലാ പ്രായത്തിലും, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യാൻ സഭയെ വിളിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും.

വളരെ വ്യക്തമായ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്: ആദ്യത്തേത് കഴിയുന്നത്ര ആത്മാക്കളെ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ് പെട്ടകം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് മുമ്പ്; രണ്ടാമത്തേത്, ശിശുസമാനമായ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തോട് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുക എന്നതാണ്, അവൻ തന്റെ സഭയെ തന്റെ മണവാട്ടിയുടെ വരനായി പരിപാലിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  

ഭയപ്പെടേണ്ട.

അവർ കാറ്റ് വിതെക്കുകയും ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊയ്യുകയും ചെയ്യും. (ഹോസ് 8: 7)

 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:

  • മർക്കോസിന്റെ പുസ്തകം കാണുക, അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടൽ, ചർച്ച് പാരമ്പര്യത്തിനുള്ളിലെ ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഭാ എഴുത്തുകാരുടെയും രചനകളിൽ മഹാ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സംക്ഷിപ്ത സംഗ്രഹത്തിനായി.
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.