അഞ്ച് തിരുത്തലുകൾ

യേശു കുറ്റം വിധിച്ചു മൈക്കൽ ഡി. ഓബ്രിയൻ

 

THIS ആഴ്‌ച, ബഹുജന വായനകൾ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. 2014-ൽ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിശയകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിനഡ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെയും പിരിമുറുക്കത്തിന്റെയും ഒരു ചന്ദ്രക്കലയിൽ പൊതിയാൻ തുടങ്ങി. അതേസമയം, അത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു വെളിപാടിലെ സഭകൾക്കുള്ള കത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. സിനഡിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല: യേശു ശിക്ഷിച്ചതുപോലെ അഞ്ച് വെളിപാടിലെ ഏഴ് പള്ളികളിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും ഉണ്ടാക്കി അഞ്ച് തനിക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ സാർവത്രിക സഭയെ ശാസിക്കുന്നു.

സമാന്തരം അതിശയകരമാണ്, ഒപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മണിക്കൂറിലേക്ക് ഒരു ഉണർത്തൽ കോൾ…

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ… താമസിയാതെ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കാൻ… ഉറക്കെ വായിക്കുകയും ഭാഗ്യവാന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഈ പ്രവചന സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, കാരണം നിശ്ചിത സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. (ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കൂട്ട വായന, വെളി 1: 1-3)

 

അഞ്ച് തിരുത്തലുകൾ

I. എഫെസൊസിലെ സഭയോട്, കർക്കശക്കാരായ, സ്നേഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം നിയമത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി:

നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും അധ്വാനവും സഹിഷ്ണുതയും എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ടന്മാരെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്വയം അപ്പൊസ്തലന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരെയും അല്ലാത്തവരെയും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു, അവർ വഞ്ചകരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി… എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ നേരെ പിടിക്കുന്നു: ആദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വീണുപോയെന്ന് മനസിലാക്കുക… (വെളിപാട്‌ 2, 3 അധ്യായങ്ങൾ)

സിനഡിലെ കൂടുതൽ “യാഥാസ്ഥിതിക” മെത്രാന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ…

… ശത്രുതാപരമായ വഴക്കമില്ലായ്മ, അതായത്, രേഖാമൂലമുള്ള വാക്കിനകത്ത് (കത്ത്) സ്വയം അടയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവത്തെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം, (ആത്മാവ്); നിയമത്തിനകത്ത്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ളിൽ, നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതും നേടേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം മുതൽ, അത് തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരുടെയും, നിഷ്കളങ്കരുടെയും, അഭ്യർത്ഥനയുടെയും, ഇന്നത്തെ - “പാരമ്പര്യവാദികളുടെയും” ബുദ്ധിജീവികളുടെയും പ്രലോഭനമാണ്. -കാത്തലിക് ന്യൂസ് ഏജൻസി, ഒക്ടോബർ 18, 2014

II. രണ്ടാമത്തെ തിരുത്തൽ അവിടുത്തെ സഭയിലെ കൂടുതൽ “ലിബറൽ” ആണ്. തന്നിലുള്ള വിശ്വാസം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പെരഗാമ്യർക്ക് എഴുതുന്നു, പക്ഷേ അവർ സമ്മതിച്ച മതവിരുദ്ധമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ:

… നിങ്ങൾ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, എന്നിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല… എന്നിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിലെയാമിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുണ്ട്… അതുപോലെ, നിക്കോളായക്കാരുടെ പഠിപ്പിക്കലിനെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന ചില ആളുകളുമുണ്ട്.

അതെ, സമകാലിക മതവിരുദ്ധതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചവർ ല ly കികരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഇവർക്കും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി:

നന്മയിലേക്കുള്ള വിനാശകരമായ പ്രവണതയിലേക്കുള്ള പ്രലോഭനം, വഞ്ചനാപരമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ പേരിൽ മുറിവുകളെ ആദ്യം സുഖപ്പെടുത്താതെയും ചികിത്സിക്കാതെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; അത് രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു, കാരണങ്ങളും വേരുകളുമല്ല. “നല്ലവരായവരുടെ”, ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ, “പുരോഗമനവാദികളുടെയും ലിബറലുകളുടെയും” പ്രലോഭനമാണിത്.

III. അപ്പോൾ യേശു അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ന് തങ്ങളെത്തന്നെ ക്ലോസ് ആത്മാവു, ഉൽപന്നങ്ങൾ കല്ല്-തണുത്ത-മരണം ഫലം എന്നു, പകരം ആ ശാസിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന പ്രശസ്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നതിനാൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കേണം;.

അതുപോലെ, മരിച്ചതും അപൂർണ്ണവുമായ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരായ സമാനമായ ഒരു പ്രലോഭനത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ബിഷപ്പുമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

നീളമേറിയതും കനത്തതും വേദനാജനകവുമായ ഉപവാസം തകർക്കാൻ കല്ലുകളെ അപ്പമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രലോഭനം (cf. ലൂക്കാ 4: 1-4); അപ്പം കല്ലാക്കി മാറ്റുകയും പാപികൾക്കും ബലഹീനർക്കും രോഗികൾക്കും നേരെ എറിയുകയും വേണം (cf യോഹ 8: 7)അതായത്, താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരങ്ങളാക്കി മാറ്റുക (ലൂക്കാ 11:46).

IV. സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ യേശു എത്തിച്ചേരുന്നു social ഇതിനെ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ “നീതിയും സമാധാനവും” എന്ന് വിളിക്കാം. എന്നാൽ, വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു ആത്മാവിനെ അംഗീകരിച്ചതിന് കർത്താവ് അവരെ ശാസിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവർക്കിടയിൽ.

നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, വിശ്വാസം, സേവനം, സഹിഷ്ണുത എന്നിവ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ അവസാന പ്രവൃത്തികൾ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. എന്നിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് എതിർത്തുനിൽക്കുന്നു, സ്വയം പ്രവാചകൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈസേബെൽ എന്ന സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു, വേശ്യയെ കളിക്കാനും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എന്റെ ദാസന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതുപോലെ, സുവിശേഷത്തെ മയപ്പെടുത്തിയ മെത്രാന്മാരെ പരിശുദ്ധപിതാവ് ശാസിക്കുകയും “വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം” പോലെ കൂടുതൽ രസകരമാക്കുകയും ചെയ്തു.

പിതാവിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനും ജനങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും അവിടെ നിൽക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള പ്രലോഭനം; പകരം അത് സംസ്കരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു അതിനെ കുഴയുന്ന ഒരു ലൗകിക ആത്മാവു കുമ്പിടാൻ.

V. വിശ്വാസത്തെ നനയ്ക്കുന്നവരോട് “ഇളം ചൂടിനെ” എതിർത്തുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനത്തേതാണ്.

നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എനിക്കറിയാം; നിങ്ങൾ തണുപ്പോ ചൂടോ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ തണുപ്പോ ചൂടോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ചൂടും തണുപ്പും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് തുപ്പും.

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പറയുന്നു, ഒന്നുകിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിക്ഷേപം കുറയ്ക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നവരാണ്, പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെയില്ല!

അവഗണിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം “ഡെപ്പോസിറ്റം ഫിഡി ”[വിശ്വാസത്തിന്റെ നിക്ഷേപം], തങ്ങളെ രക്ഷാധികാരികളായി കരുതുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ഉടമകളോ യജമാനന്മാരോ ആയിട്ടാണ്; അല്ലെങ്കിൽ, മറുവശത്ത്, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവഗണിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം, കൃത്യമായ ഭാഷയും സുഗമമായ ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഒന്നും പറയാതിരിക്കാനും!

 

യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു

സഹോദരങ്ങളേ, ഞങ്ങൾ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം ജീവിക്കുന്നു, സെന്റ് ജോൺസ് ദർശനം അനുസരിച്ച് സഭയുടെ അഭിനിവേശം അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു മുമ്പായി സഭ അന്തിമ വിചാരണയിലൂടെ കടന്നുപോകണം, അത് പല വിശ്വാസികളുടെയും വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കിമറിക്കും. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എൻ. 675

“വിറയ്ക്കൽ” ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു now ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വികാരി“യാഥാസ്ഥിതികർക്കും” “ലിബറലുകൾക്കും” ഒരുപോലെ അനുതപിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക, സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് ഒരു “ലിബറൽ” ബിഷപ്പായിരുന്നു… എന്നാൽ പതിനൊന്ന് “യാഥാസ്ഥിതികരാണ്” അവനെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ വാറണ്ടിൽ ഒപ്പിട്ട ഒരു “ലിബറൽ” സർക്കാർ അധികാരിയായിരുന്നു, എന്നാൽ “യാഥാസ്ഥിതിക” പരീശന്മാർ അവന്റെ ക്രൂശീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിനായി തന്റെ ശവകുടീരം ദാനം ചെയ്തത് ഒരു “സമ്പന്ന ലിബറൽ” ആയിരിക്കാം, അതിന് മുകളിൽ കല്ല് ഉരുട്ടിയത് “യാഥാസ്ഥിതികർ” അല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ സഹ കത്തോലിക്കർ മാർപ്പാപ്പയെ മതഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ.

ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു. ലോകം ന്യായവിധിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ലെങ്കിൽ സഭ മുഴുവനും ഇന്ന് കരയട്ടെ we പരസ്പരം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അത്രമാത്രം വിവേചനരഹിതവും, അവിശ്വസ്തനും, അവിശ്വസ്തനും, അത്ര കർക്കശക്കാരനും, ഇളം ചൂടുള്ളവനുമായതിനാൽ, ഈസേബെലിനൊപ്പം കിടക്കയിൽ, അത്ര കപടവിശ്വാസികളായിരുന്നു. ഞാൻ ആരെയും പോലെ കുറ്റക്കാരനാണ്.

കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ സഭയോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വേഗം വന്ന് അവളുടെ മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്തുക…

ന്യായവിധി ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നു ആരംഭിക്കേണ്ട സമയമായി; അത് നമ്മിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കും? (1 പത്രോസ് 4:17)

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ പരമാധികാരിയല്ല, മറിച്ച് പരമമായ ദാസനാണ് - “ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ദാസൻ”; ദൈവഹിതത്തിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനും സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനും അനുസരണത്തിന്റെയും സഭയുടെ അനുരൂപതയുടെയും ഉറപ്പ്. എല്ലാ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളും മാറ്റിവെക്കുന്നുക്രിസ്തുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം - “എല്ലാ വിശ്വസ്തരുടെയും പരമോന്നത പാസ്റ്ററും അദ്ധ്യാപകനും” ആയിരുന്നിട്ടും “സഭയിൽ പരമോന്നതവും പൂർണ്ണവും അടിയന്തിരവും സാർവത്രികവുമായ സാധാരണ ശക്തി” ആസ്വദിച്ചിട്ടും. OP പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, സിനഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാന പരാമർശങ്ങൾ; കാത്തലിക് ന്യൂസ് ഏജൻസി, ഒക്ടോബർ 18, 2014 (എന്റെ is ന്നൽ)

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 20 ഒക്ടോബർ 2014 ആണ്. 

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

സഭയുടെ വിറയൽ

 

ലൈംഗികതയെയും അക്രമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സംഗീതത്തിൽ മടുത്തോ?
നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സംഗീതത്തെ എങ്ങനെ ഉയർത്താം ഹൃദയം.

മാർക്കിന്റെ പുതിയ ആൽബം ദുർബലമാണ് പലരെയും സ്പർശിക്കുന്നു
അതിമനോഹരമായ ബാലഡുകളും ചലിക്കുന്ന വരികളും.
നിങ്ങൾക്കോ ​​നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ ഒരു മികച്ച ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം. 

 

ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ആൽബം കവറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുകVULcvrNEWRELEASE8x8__64755.1407304496.1280.1280

രണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് “ഇതാ നിങ്ങൾ” സ free ജന്യമായി നേടുക,
യേശുവിനും മറിയയ്ക്കും ഉള്ള ഗാനങ്ങളുടെ ആൽബം. 
രണ്ട് ആൽബങ്ങളും ഒരേ സമയം പുറത്തിറങ്ങി. 

ആളുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്…

ഞാൻ പുതുതായി വാങ്ങിയ “ദുർബലമായ” സിഡി വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരേ സമയം ഞാൻ വാങ്ങിയ മാർക്കിന്റെ മറ്റ് 4 സിഡികളിലൊന്നും കേൾക്കാൻ സിഡി മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. “ദുർബലമായ” ഓരോ ഗാനവും വിശുദ്ധിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു! മറ്റേതൊരു സിഡികൾക്കും മാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഏറ്റവും പുതിയ ശേഖരം സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ പകുതി നല്ലതാണെങ്കിൽ
അവ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടവയാണ്.

Ay വെയ്ൻ ലേബൽ

സിഡി പ്ലെയറിൽ വൾനറബിളുമായി ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു… അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് എന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ശബ്‌ദട്രാക്ക് ആണ്, ഒപ്പം നല്ല മെമ്മറികൾ സജീവമായി നിലനിർത്തുകയും വളരെ പരുക്കൻ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു…
മർക്കോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക!

Ary മേരി തെരേസ് എജിസിയോ

നമ്മുടെ കാലത്തെ ഒരു സന്ദേശവാഹകനെന്ന നിലയിൽ മാർക്ക് മാലറ്റിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സന്ദേശങ്ങൾ പാട്ടുകളുടെ രൂപത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് എന്റെ ഉള്ളിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിലും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. ???
Her ഷെറൽ മോല്ലർ

ഞാൻ ഈ സിഡി വാങ്ങി, അത് തികച്ചും അദ്ഭുതകരമായി കണ്ടെത്തി. കൂടിച്ചേർന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ മനോഹരമാണ്. അത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുകയും ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ സ ently മ്യമായി ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മാർക്കിന്റെ പുതിയ ആരാധകനാണെങ്കിൽ, ഇന്നുവരെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഇതാണ്.
-ജിഞ്ചർ സൂപ്പർ

എനിക്ക് എല്ലാ മാർക്ക് സിഡികളും ഉണ്ട്, അവയെയെല്ലാം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് എന്നെ പല പ്രത്യേക രീതികളിൽ സ്പർശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഓരോ പാട്ടിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും.
-അവിടെ ഒരു

 

 

ഒരു മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ വേഡ്
നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ തുടരുന്നു.
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, നന്ദി. 

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ഹാർഡ് ട്രൂത്ത്.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.