മികച്ച സംഖ്യ


ഒരു ഹോളോകോസ്റ്റ് അതിജീവിച്ചയാളുടെ തടവുകാരൻ പച്ചകുത്തൽ

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 3 ജനുവരി 2007:

 

In ദി ഗ്രേറ്റ് മെഷിംഗ്, രാഷ്‌ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക യന്ത്രങ്ങൾ ഗിയറുകളുടെ ഒരു മെഷ് പോലെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു വലിയ യന്ത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആന്തരിക വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഏകാധിപത്യവാദം.

ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന്, ഓരോ വ്യക്തിയെയും കണക്കാക്കണം. ഒരു യന്ത്രത്തിലെ ഒരു അയഞ്ഞ ബോൾട്ടിന് മുഴുവൻ സംവിധാനത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയും ഇരുമ്പ് തിരശ്ശീലയുടെ പതനത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കും ഓർക്കുക). ഓരോ വ്യക്തിയും സംഘടിതവും സംയോജിതവും ബന്ധിതവും അനുരൂപവുമായിരിക്കണം പുതിയ ലോക ഓർഡർ.

ബെനഡിക്റ്റ് മാർപാപ്പയിൽ നിന്ന്:

അപ്പോക്കലിപ്സ് ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളിയായ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ മൃഗത്തിന് ഒരു പേരില്ല, പക്ഷേ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട്.

[തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളുടെ ഭീകരതയിൽ], അവർ മുഖങ്ങളും ചരിത്രവും റദ്ദാക്കുകയും മനുഷ്യനെ ഒരു സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുകയും ഒരു വലിയ യന്ത്രത്തിലെ കോഗായി ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല.

യന്ത്രത്തിന്റെ സാർവത്രിക നിയമം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളുടെ അതേ ഘടന സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു ലോകത്തിന്റെ വിധി അവർ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കാലത്ത് നാം മറക്കരുത്. നിർമ്മിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ ഒരേ നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു.ഈ യുക്തി അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യനെ a കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കങ്ങളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ.

മൃഗം ഒരു സംഖ്യയാണ്, അത് സംഖ്യകളായി മാറുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട്, പേര് വിളിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആ വ്യക്തിയെ അന്വേഷിക്കുന്നു.  Ard കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗർ, (പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് XVI) പലേർമോ, മാർച്ച് 15, 2000 (ഇറ്റാലിക്സ് ചേർത്തു)

“മനുഷ്യനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യാഖ്യാനിക്കണം, അക്കങ്ങളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ.” A യുടെ രൂപത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയ മൈക്രോചിപ്പ് ഇത് ചർമ്മത്തിന് കീഴിൽ ചേർക്കാം. (എന്നതിലെ ആകർഷകമായ അക്കൗണ്ട് വായിക്കുക ടൊറന്റോ സ്റ്റാർ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നതിന്റെ.)

വ്യക്തമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിഗൂ or വും പ്രാവചനികവുമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല… കാണാൻ കണ്ണുള്ളവർ.

 

ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക Subscribe ഈ ജേണലിലേക്ക്. 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ.