ഗ്രേറ്റ് റെഫ്യൂജ് ആൻഡ് സേഫ് ഹാർബർ

 

ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 20 മാർച്ച് 2011 ആണ്.

 

എപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നത് “ശിക്ഷകൾ" അഥവാ "ദിവ്യനീതി, ”ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നു, കാരണം പലപ്പോഴും ഈ പദങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ തന്നെ മുറിവേറ്റതും “നീതിയുടെ” വികലമായ വീക്ഷണങ്ങളും കാരണം, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. നീതിയെ “തിരിച്ചടിക്കുക” അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് “അർഹമായത്” ലഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ “ശിക്ഷകൾ”, പിതാവിന്റെ “ശിക്ഷകൾ” എല്ലായ്പ്പോഴും, എല്ലായ്പ്പോഴും, എല്ലായിപ്പോഴും, പ്രേമത്തിൽ.

തന്റെ വടി ഒഴിവാക്കുന്നവൻ തന്റെ മകനെ വെറുക്കുന്നു, എന്നാൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു… കർത്താവു സ്നേഹിക്കുന്നവനെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു; താൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഓരോ മകനെയും അവൻ ബാധിക്കുന്നു. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:24, എബ്രായർ 12: 6) 

അതെ, ഒരുപക്ഷേ അവർ പറയുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ “വെറും മരുഭൂമികൾക്ക്” ഞങ്ങൾ അർഹരാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു വന്നത്: അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.

പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി നാം നീതിക്കായി ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം അവൻ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രൂശിൽ ചുമന്നു. അവന്റെ മുറിവുകളാൽ നിങ്ങൾ സുഖപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ആടുകളെപ്പോലെ കാണാതെപോയി തെറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഇടയനും ഗാർഡിയൻ മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. (1 പത്രോസ് 2: 24-25)

ഓ, യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയകഥ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഗ seriously രവമായി കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ഇടയനും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷാധികാരിയാകാനും അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങളെ “സന്തോഷവാർത്ത” എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് അവനാണ് is സ്നേഹം. ഓരോ മനുഷ്യഹൃദയവും കൊതിക്കുന്ന “സമ്പത്ത്” അവനാണ്. ചിലപ്പോൾ സ്നേഹം ആവശമാകുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനാൽ, ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നാം അവന്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കരുണയുള്ള നീതി.

വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് സുഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് എന്റെ കരുണയുള്ള ഹൃദയത്തിലേക്ക് അമർത്തി. അവർ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശിക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു; നീതിയുടെ വാൾ പിടിക്കാൻ എന്റെ കൈ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. നീതിദിനത്തിനുമുമ്പ് ഞാൻ കരുണയുടെ ദിനം അയയ്ക്കുന്നു.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1588

ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അനുതപിക്കാനുള്ള ആ പ്രേരണ വരാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾക്കിടയിലായിരിക്കാം, അവസാന ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് നിമിഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ (കാണുക കാവോസിലെ കരുണ). എന്നാൽ പുറത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ എന്ത് ഭയാനകമായ അപകടസാധ്യതകളാണ് എടുക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ കടൽ ഇതുപോലെ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നമ്മുടെ കാലത്തെ സമീപിക്കുന്നു! കണ്ടെത്താനുള്ള സമയമാണിത് യഥാർഥ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അഭയം. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് നാശനഷ്ടവും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അതീതവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നവരോട് ആണ്.

നിങ്ങൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. 

ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നവരെയും അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും മദ്യപന്മാരെയും നുണയന്മാരെയും അപവാദികളെയും ആത്മസ്‌നേഹത്തിലും സമ്പത്തിലും അത്യാഗ്രഹത്തിലും കഴിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ തകർക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെ തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധ്രുവമാണെന്ന് നാമെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ, സ്നേഹം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന “ലഹരിവസ്തു” നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വാഞ്‌ഛയാണ്; ലോകത്തെ ഇളക്കിവിടാൻ തുടങ്ങുന്ന ഇന്നത്തെയും വരാനിരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിലെയും യഥാർത്ഥ അഭയവും സുരക്ഷിത തുറമുഖവും അവനാണ്… കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ മുൻപിലുള്ള ഓരോ പാപികളെയും അവിടെ അഭയം തേടാൻ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതായത് അവന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതം.

കരുണയുടെ അഗ്നിജ്വാലകൾ എന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു - ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു; ആത്മാക്കളുടെ മേൽ അവ പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; ആത്മാക്കൾ എന്റെ നന്മയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 177

വാസ്തവത്തിൽ, പ്രിയ വായനക്കാരാ, അവൻ അടിയന്തിരമാണ് ഭിക്ഷാടനം വളരെ വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.

നീതിയുടെ ദിവസം, ദൈവക്രോധത്തിന്റെ ദിവസം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. മാലാഖമാർ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നു. കരുണ നൽകാനുള്ള സമയമായിരിക്കെ, ഈ മഹത്തായ കരുണയെക്കുറിച്ച് ആത്മാക്കളോട് സംസാരിക്കുക.  സെന്റ് ഫോസ്റ്റീനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 635

 

പാപിയേ, വരൂ…

ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്, എന്നാൽ അവന്റെ നന്മയെയും സ്നേഹത്തെയും സംശയിക്കുക നിങ്ങളെ, [1]കാണുക ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ മറന്നുവെന്നും ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും അവർ കരുതുന്നു, അവൻ പറയുന്നു…

… കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും തന്റെ ദുരിതബാധിതരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സീയോൻ പറഞ്ഞു: യഹോവ എന്നെ കൈവിട്ടു; എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു. ” ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ, ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുട്ടിയോട് ആർദ്രതയില്ലാതെ ജീവിക്കാമോ? അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. (യെശയ്യാവു 49: 13-15)

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തിരമാലകൾ കാരണം ഭയപ്പെടുകയും സംശയിക്കുകയും ചെയ്ത തന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരെപ്പോലെ അവൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോക്കുന്നു[2]cf. മർക്കോസ് 4: 35-41 - യേശു അവരോടൊപ്പം ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും He അവൻ പറയുന്നു:

My കുഞ്ഞേ, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസക്കുറവ് പോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും എന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും നിരവധി ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ നന്മയെ സംശയിക്കണം.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1486

നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒരു തടസ്സമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് അവിടുന്ന് തന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത്.

പാപം നിമിത്തം വിശുദ്ധവും നിർമ്മലവും ഗ le രവമുള്ളതുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും പൂർണമായ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന പാപി, സ്വന്തം കാഴ്ചയിൽ തീർത്തും അന്ധകാരത്തിലായ, രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും, വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ, യേശു അത്താഴത്തിന് ക്ഷണിച്ച സുഹൃത്ത്, വേലിക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടയാൾ, വിവാഹത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനും ദൈവത്തിന്റെ അവകാശിയാകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടയാൾ… ദരിദ്രൻ, വിശപ്പ്, പാപിയായ, വീണുപോയ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞനാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിഥി. Att മാത്യു ദരിദ്രൻ, സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ, p.93

നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുന്നതിലൂടെ[3]cf. കുമ്പസാരം പാസ്? അവന്റെ നന്മയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൃപയുടെ സമുദ്രം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇടർച്ചയല്ല; അവന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തപ്പോൾ അവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടർച്ചയാണ്.

എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കൃപ വരുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്, അതാണ് - വിശ്വാസം. ഒരു ആത്മാവ് എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അത് സ്വീകരിക്കും. അതിരുകളില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്, കാരണം എന്റെ കൃപയുടെ എല്ലാ നിധികളും ഞാൻ അവയിലേക്കു പകരും. അവർ വളരെയധികം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, കാരണം വളരെയധികം നൽകാനുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇത്. മറുവശത്ത്, ആത്മാക്കൾ അല്പം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ ഹൃദയം ഇടുങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1578

കർത്താവ് ദരിദ്രരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും തന്റെ ദാസന്മാരെ അവരുടെ ചങ്ങലയിൽ തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. (സങ്കീർത്തനം 69: 3)

 

ഡിസ്‌കറേജ്ഡ് പാപിയേ, വരൂ…

നല്ലവരായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, എന്നാൽ വീണു വീഴുന്ന, പത്രോസ് അവനെ നിഷേധിച്ചതുപോലെ അവനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു.[4]തളർവാതരോഗം കാണുക അവന് പറയുന്നു:

നിങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിൽ ലയിച്ചുപോകരുത് it അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദുർബലരാണ് - മറിച്ച്, നന്മ നിറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുക, എന്റെ വികാരങ്ങളിൽ മുഴുകുക.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1486

ഒരേ കാരുണ്യത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസം തന്റെ നിർദേശത്തിനുശേഷം അവൻ പത്രോസിൽ കാണിച്ചു, യേശു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു:

എന്റെ കുട്ടിയേ, വിശുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സങ്ങൾ നിരുത്സാഹവും അതിശയോക്തി കലർന്ന ഉത്കണ്ഠയുമാണെന്ന് അറിയുക. പുണ്യം പരിശീലിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവ നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സമാധാനത്തെ ബാധിക്കരുത്, നിമിഷനേരം പോലും. സംവേദനക്ഷമതയും നിരുത്സാഹവും ആത്മസ്നേഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹിതരാകരുത്, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മസ്നേഹത്തിന് പകരം എന്റെ സ്നേഹം വാഴാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്റെ കുട്ടി, ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുക. പാപമോചനത്തിനായി വരുന്നതിൽ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെടരുത്, കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ യാചിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്റെ കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1488

അവൻ നിലവിളിക്കുന്നു,

നിങ്ങൾ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് കാണുക! നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൊണ്ടും കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മകൊണ്ടും താഴ്‌മ കാണിക്കുക. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെയാണ്… അവന്റെ പപ്പയെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി. അതിനാൽ എന്റെയടുക്കൽ വരൂ…

എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിലും വേദനയിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദൈവമേ, നിന്റെ സഹായം എന്നെ ഉയർത്തട്ടെ. (സങ്കീർത്തനം 69: 3)

 

ഭയങ്കര പാപിയേ, വരൂ…

നിങ്ങളുടെ പാപം ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് കരുതുന്ന നിങ്ങൾക്ക്,[5]കാണുക കരുണയുടെ അത്ഭുതം അവന് പറയുന്നു…

നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചയുടെ കാരണം നിങ്ങൾ സ്വയം വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുകയും എന്നിൽ വളരെ കുറച്ച് ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് തളരാനാവാത്ത കരുണയുടെ ദൈവവുമായാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത്. ഓർക്കുക, ഞാൻ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം മാപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1485

ഇതുവരെ അവനെ സമീപിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതേ പാപങ്ങളോടും ബലഹീനതകളോടുംകൂടെ അവൻ മറുപടി പറയുന്നു:

എന്റെ കുട്ടി, ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുക. പാപമോചനത്തിനായി വരുന്നതിൽ മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെടരുത്, കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ യാചിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങൾ എന്റെ കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു… ഭയപ്പെടേണ്ട, കാരണം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ എന്നെ ആശ്രയിക്കുക. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1488

എന്റെ വചനം വിറെക്കുന്നവനുമായ താഴ്മയുള്ളവനും തകർന്നു മനുഷ്യൻ: ഈ അനുവദിക്കാനോ ആരെ ഒന്നാണ്. (യെശയ്യാവു 66: 2)

ആത്മാക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ട പാപികളോടും വളരെ കരുണയോടെ എന്റെ ഹൃദയം നിറയുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പിതാക്കന്മാരാണെന്നും അവർക്ക് കരുണ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു ഉറവയിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നുവെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 367

 

ശ്രമിക്കുന്ന പാപിയേ, വരൂ

ആർ ട്രസ്റ്റുകൾ, എന്നിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ആർ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ വിജയം ഇല്ല, ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എന്നാൽ ഒരിക്കലും എത്തുന്നത് ഒരാൾക്ക്, അവൻ പറയുന്നു:

ഒരു അവസരം മുതലെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, പക്ഷേ എന്റെ മുമ്പാകെ അഗാധമായി താഴ്‌മ കാണിക്കുകയും വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നേടുന്നു, കാരണം ആത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു എളിയ ആത്മാവിന് കൂടുതൽ പ്രീതി ലഭിക്കുന്നു…  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1361

… ദൈവമേ, നിന്ദ്യനായ ഒരു ഹൃദയം, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. (സങ്കീ. 51:19)

നിങ്ങളോട്, അവൻ പറയുന്നു, കൂടുതൽ ചെറുതായിത്തീരുക everything എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു… [6]കാണുക ദി റോക്കി ഹാർട്ട്; ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള നോവീന

അതിനാൽ, ഈ ഉറവയിൽ നിന്ന് കൃപ നേടാനുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ വരൂ. തെറ്റായ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിരസിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി. നിങ്ങളുടെ നികൃഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് എന്നോട് തർക്കിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സങ്കടങ്ങളും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൈമാറിയാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകും. എന്റെ കൃപയുടെ നിധികൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശേഖരിക്കും. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1485

ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു; ചെലവില്ലാതെ നിങ്ങൾ നൽകണം. (മത്താ 10: 8)

 

കഠിനമായ പാപിയേ, വരൂ…

യേശു ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ, അവനും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള വിടവിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, പാപങ്ങൾ വളരെ കറുത്തതാണ്, ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു… വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്നു.[7]കാണുക മാരകമായ പാപമുള്ളവർക്ക് അവൻ പറയുന്നു…

… എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ അടിത്തറയുള്ള ഒരു അഗാധമുണ്ട്, സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു അഗാധം. എന്നാൽ ഈ അഗാധം എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1576

നിങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള അസാധ്യമായ ലംഘനമായി തോന്നുന്നത് [8]കാണുക സങ്കടത്തിന്റെ ഒരു കത്ത് ഇപ്പോൾ വഴി പുന ored സ്ഥാപിച്ചു യേശുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും. ഈ പാലത്തിലൂടെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, കരുണയുടെ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ…

അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവേ, നിരാശപ്പെടരുത്. എല്ലാം ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ പാപങ്ങൾ കുടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും പോലും വന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ആശ്രയിച്ചു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ആരാണ് ... എന്റെ അടുത്തു വരാൻ ഒരാൾക്കും ഭയപ്പെടുക എന്നു ... അവൻ എന്റെ കാരുണ്യം ഒരു അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ പാപി ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നേരെമറിച്ച്, എന്റെ അദൃശ്യവും അനിർവചനീയവുമായ കരുണയിൽ ഞാൻ അവനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1486, 699, 1146

എന്റെ ഹൃദയം കവിഞ്ഞു, എന്റെ സഹതാപം ഇളകുന്നു. എന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന കോപത്തിന് ഞാൻ വഴങ്ങുകയില്ല (ഹോശേയ 11: 8-9)

പാപത്തോടുള്ള ആസക്തിയാൽ നിങ്ങൾ ദുർബലമാവുകയും കഠിനമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, [9]കാണുക കൂട്ടിലെ കടുവ അവന് പറയുന്നു:

പാപിയായ ആത്മാവേ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആദ്യ നീക്കം ഞാൻ നടത്തുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെത്തന്നെ ഉയർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. കുഞ്ഞേ, പിതാവിനെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകരുതു; ക്ഷമിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനും അവന്റെ കൃപ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കരുണയുടെ ദൈവത്തോട് പരസ്യമായി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. നിന്റെ പ്രാണൻ എനിക്കു എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവൻ! നിന്റെ നാമം എന്റെ കയ്യിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവായി നിങ്ങൾ കൊത്തിയിരിക്കുന്നു.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1485

ഇതാ, എന്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊത്തിയിരിക്കുന്നു… (യെശയ്യാവു 49:16)

തന്റെ അടുത്തുള്ള ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, [10]cf. ലൂക്കോസ് 23:42 യേശു ചെയ്യില്ല മരിച്ചു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അതേ കാരുണ്യവും നിങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലേ? എനിക്കറിയാവുന്ന പ്രിയ പുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും പറയുന്നു, “നല്ല കള്ളൻ മോഷ്ടിച്ചു പറുദീസ. അതിനാൽ, അത് മോഷ്ടിക്കുക! നിങ്ങൾ പറുദീസ മോഷ്ടിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു! ” ക്രിസ്തു നീതിമാന്മാർക്കുവേണ്ടിയല്ല, പാപികൾക്കുവേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, അതെ, ഏറ്റവും കഠിനമായ പാപി പോലും.

ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നികൃഷ്ടത എന്നെ കോപത്താൽ വളർത്തുന്നില്ല; മറിച്ച്, എന്റെ ഹൃദയം വളരെ കരുണയോടെ അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1739

നല്ല കള്ളന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടേതാകട്ടെ:

യേശുവേ, നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കുക. (ലൂക്കോസ് 23:42)

ഉയരത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു, വിശുദ്ധിയിലും, ചതഞ്ഞരഞ്ഞവരോടും തളർന്നവരോടും കൂടെ. (യെശയ്യാവു 57:15)

 

സുരക്ഷിത ഹാർബർ

യേശു തന്റെ സഭയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്ഥാപിച്ച ഒന്നാണ് ആത്മാവിനുള്ള “നങ്കൂരമിടൽ” സ്ഥലം. തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, ആത്മാക്കൾക്കായി ഒരു യഥാർത്ഥ തുറമുഖം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി യേശു വീണ്ടും തന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരുമായി കണ്ടുമുട്ടി:

അവൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞു, “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടും; നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവ നിലനിർത്തപ്പെടും. ” (യോഹന്നാൻ 20: 22-23)

അങ്ങനെ, “കുമ്പസാരം” എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്‌കാരം സ്ഥാപിച്ചു.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുക. (യാക്കോബ് 5:16)

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഉള്ളവരോട് മാത്രം ഏറ്റുപറയുന്നു അധികാരം ക്ഷമിക്കാൻ, അതായത്, അപ്പോസ്തലന്മാരും അവരുടെ പിൻഗാമികളും (ബിഷപ്പുമാരും പുരോഹിതന്മാരും ഈ അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്). പാപികൾക്കുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹരമായ വാഗ്ദാനം ഇതാ:

ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, പുന oration സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല, എല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും, അങ്ങനെ ഒരു അഴുകിയ ദൈവത്തെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമല്ല. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അത്ഭുതം ആ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായി പുന rest സ്ഥാപിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അത്ഭുതം മുതലെടുക്കാത്തവർ എത്ര ദയനീയരാണ്! -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 1448

“… പതിവായി കുമ്പസാരം നടത്തുകയും പുരോഗതി കൈവരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർ” അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. “മതപരിവർത്തനത്തിന്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും ഈ കർമ്മത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പങ്കെടുക്കാതെ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സ്വീകരിച്ച തൊഴിൽ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധി തേടുന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ്.” OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, അപ്പോസ്തോലിക പെനിറ്റൻഷ്യറി കോൺഫറൻസ്, മാർച്ച് 27, 2004; catholicculture.org

അപ്പോൾ, വരാനിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ശുദ്ധീകരണ സമയത്ത് ഈ മഹാനായ തുറമുഖത്തിന്റെ സുരക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്?[11]കാണുക വലിയ ശുദ്ധീകരണം ആത്മാവില്ല! ആത്മാവില്ല! … ആത്മാവില്ലഒഴികെ ആരാണ് നിരസിക്കുന്നു അവന്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യത്തിലും പാപമോചനത്തിലും സ്വീകരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും.

നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഏത് മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു?[12]കാണുക നിങ്ങൾ തയാറാണോ? എസ് ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു, നിരുത്സാഹം, ഭയം, സംശയം, കഠിനഹൃദയം എന്നിവയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? അതുപോലെ കുലുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ളതും എന്നാൽ നാളെ ഇല്ലാതാകുന്നതുമായ പുല്ലിന്റെ ബ്ലേഡ് പോലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ? അവന്റെ കരുണയുടെ മഹാ അഭയകേന്ദ്രമായ ഈ സുരക്ഷിത അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക, അവിടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ തിരമാലകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാകും: a വഞ്ചനയുടെ സുനാമി[13]കാണുക വരുന്ന വ്യാജൻ അത് ലോകത്തോടും പാപത്തോടും പ്രണയത്തിലായവരെയും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കാൾ സ്വത്തുക്കളെയും വയറുകളെയും ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും തുടച്ചുനീക്കും. “സത്യം വിശ്വസിക്കാത്തവരും തെറ്റുകൾ അംഗീകരിച്ചവരുമായവർ” (2 തെസ്സ 2:12). ഒന്നും ചെയ്യരുത്-ഒന്നുംഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ തടയുക: “യേശുവേ, ഞാൻ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു!"

കർത്താവിന്റെ മഹത്തായതും ഗംഭീരവുമായ ദിവസത്തിന്റെ വരവിനു മുമ്പായി സൂര്യൻ ഇരുട്ടിലേക്കും ചന്ദ്രനെ രക്തത്തിലേക്കും തിരിക്കും, അങ്ങനെയായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും.   (പ്രവൃത്തികൾ 2: 20-21)

പിന്നെ, വിശ്വാസ പാമരം തുറക്കുക, തൻറെ കാരുണ്യം കാറ്റുകൾ വീട്ടിൽ അവന്റെ പിതാവിനോടു വഹിച്ചു ചെയ്യട്ടെ ... നിങ്ങളുടെ നിത്യസ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവ്. ഒരു സുഹൃത്ത് അടുത്തിടെ ഒരു കത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ, “സന്തോഷത്തിനായി തിരയേണ്ടതില്ലെന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ മറന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു; നാം അവന്റെ മടിയിലിരുന്ന് അവനെ സ്നേഹിക്കട്ടെ. ”

സ്നേഹം ഇതിനകം ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു…

 

 

 

 

 

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്ന കല

മാരകമായ പാപമുള്ളവർക്ക്

 

 

 

മാർക്കിന്റെ മുഴുസമയ ശുശ്രൂഷയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുക:

 

കൂടെ നിഹിൽ ഒബ്സ്റ്റാറ്റ്

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

MeWe- ൽ മാർക്കിനെയും ദൈനംദിന “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും” പിന്തുടരുക:


മാർക്കിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ പിന്തുടരുക:

ഇനിപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:


 

 
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, കൃപയുടെ സമയം ടാഗ് , , , , , .

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.