ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം

 

ദി ലോകം ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിന് തയ്യാറാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പുരോഗതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, ഞങ്ങൾ കയീനേക്കാൾ ക്രൂരന്മാരല്ല. നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, പക്ഷേ ഒരു പൂന്തോട്ടം എങ്ങനെ നടാമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ പരിഷ്‌കൃതരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ടും മുൻ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിഭജിക്കപ്പെടുകയും കൂട്ട സ്വയം നശീകരണത്തിന്റെ അപകടത്തിലാണ്. പല പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും പരിശുദ്ധ മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.പ്രളയകാലത്തെക്കാൾ മോശമായ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്" എന്നാൽ അവൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, "...നിങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു."[1]ജൂൺ 18, 2020, "പ്രളയത്തേക്കാൾ ഭീകരം" എന്നാൽ എന്തിലേക്ക് മടങ്ങണം? മതത്തിലേക്കോ? "പരമ്പരാഗത ബഹുജനങ്ങൾക്ക്"? വത്തിക്കാൻ II-ന് മുമ്പ്...?

 

അടുപ്പത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം

ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദയം ഒരു ആണ് അവനുമായുള്ള അടുപ്പത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും പതനത്തിനു ശേഷം അത് ഉല്പത്തിയിൽ പറയുന്നു:

പകൽ കാറ്റുള്ള സമയത്ത് യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കുന്ന ശബ്ദം അവർ കേട്ടപ്പോൾ, മനുഷ്യനും ഭാര്യയും ദൈവമായ യഹോവയെ കാണാതെ തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു. (ഉല്പത്തി 3:8)

ദൈവം അവരുടെ ഇടയിൽ നടന്നിരുന്നു, സംശയമില്ല, കൂടെക്കൂടെ കൂടെ അവരെ. അതുവരെ ആദാമും ഹവ്വായും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടന്നു. പൂർണ്ണമായും ദൈവഹിതത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട്, ആദം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിലും ഐക്യത്തിലും പങ്കുചേർന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ ശ്വാസവും ഓരോ ചിന്തയും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സ്രഷ്ടാവുമായുള്ള ഒരു സ്ലോ-നൃത്തം പോലെയായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ആദാമും ഹവ്വായും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കൃത്യമായും അങ്ങനെ അവർക്ക് ദൈവിക ജീവിതത്തിൽ, അടുപ്പത്തോടെയും ഇടവിടാതെയും പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും, ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും ലൈംഗികബന്ധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നമ്മോട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏകത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമായിരുന്നു.

രക്ഷയുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ തന്നിലേക്ക് തിരികെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ക്ഷമാപൂർവമായ ഒരു ചരിത്രമാണ്. ഒരിക്കൽ നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, മറ്റെല്ലാം ഒരു നിർണായക വീക്ഷണം നേടുന്നു: സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും സൗന്ദര്യവും, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും, യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം... ദൈവം മനുഷ്യത്വത്തെ കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അതെല്ലാം അർത്ഥവത്താണ്. വാസ്തവത്തിൽ, അവനുമായുള്ള അടുപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭൂമിയിലെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യം: നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളതല്ല, ആരുടെ കൈവശമാണ് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ കൈവശപ്പെടുത്താത്തവരുടെ നിര എത്ര സങ്കടകരവും നീണ്ടതുമാണ്.

 

ദൈവവുമായുള്ള അടുപ്പം

ദൈവവുമായുള്ള അടുപ്പം എങ്ങനെയിരിക്കും? എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളുമായി എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരാകും? “കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അങ്ങയെ കാണാനും നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനും കഴിയത്തക്കവണ്ണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തത്?” എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന മാരകമായ തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളെ ആകുന്നു.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിവർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ "തുല്യമായ" ഒരു വെറുമൊരു ജീവി, നിങ്ങൾ വളരെ വികസിച്ച മറ്റൊരു പൊടിയല്ല. മറിച്ച്, നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്താണ് അതിനർത്ഥം? നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയും ഇച്ഛയും ബുദ്ധിയും അത്തരത്തിൽ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ശേഷി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിക്കുക ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും. പർവതങ്ങൾ ഒരു മണൽത്തരിക്ക് മുകളിലുള്ളതുപോലെ, ദൈവികതയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവും. നമ്മുടെ നായ്ക്കൾ, പൂച്ചകൾ, കുതിരകൾ എന്നിവയ്ക്ക് "സ്നേഹം" എന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ അവയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കാരണം ദൈവം മനുഷ്യരാശിയിൽ മാത്രം പകർന്നുനൽകിയ ഓർമ്മയും ഇച്ഛാശക്തിയും ബുദ്ധിയും അവർക്കില്ല. അതിനാൽ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് സഹജവാസനയാൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ കഴിയും; എന്നാൽ മനുഷ്യർ വിശ്വസ്തരാണ് നിര. നാം സ്നേഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഈ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയാണ് നിത്യതയിൽ അതിന്റെ ആത്യന്തിക പൂർത്തീകരണം കണ്ടെത്തുന്ന മനുഷ്യാത്മാവിന് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രപഞ്ചം തുറക്കുന്നത്. 

അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അസ്തിത്വപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് "പ്രത്യക്ഷിക്കുന്നത്" അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തത്. അവനുവേണ്ടി ഇതിനകം ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അവൻ മൂന്നു വർഷം ഭൂമിയിൽ നടന്നു, സ്നേഹിച്ചു, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു... ഞങ്ങൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു. മനുഷ്യഹൃദയം എത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതാണെന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ മാത്രമല്ല, നിത്യത (വിശുദ്ധന്മാരെ കാണുക)... എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനെതിരെ കലാപം നടത്താനും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിലെ ഒരു പോരായ്മയല്ല; യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ മൃഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അതാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകാനും ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ രക്ഷയെ നിസ്സാരമായി കാണാത്തത്. എനിക്ക് പ്രായമാകുന്തോറും, അവനിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിനുള്ള കഴിവ് ഓരോ മനുഷ്യഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് കൽക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല കണ്ടു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കുന്നു അവനുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ കവാടമാണ് ദൈവം.

എന്തെന്നാൽ, യേശു കർത്താവാണെന്ന് വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും. (റോമർ 10:9)

എന്തെന്നാൽ, എനിക്ക് അവനെ കാണാനും ക്രൂശിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. വിലക്കപ്പെട്ട പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതല്ല ആദാമിന്റെ ആദിമ മുറിവ്; അത് അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിൽ ആദ്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം, ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുപെട്ടു - അവന്റെ വചനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്; അവന്റെ നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന്; അവന്റെ വഴികൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന്. അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ട പഴങ്ങൾ രുചിച്ചും, വളർത്തിയും, വിളവെടുത്തും... ദുഃഖത്തിന്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും അശാന്തിയുടെയും ഒരു ലോകം കൊയ്യാൻ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം ചിലവഴിക്കുന്നു. പാപം അപ്രത്യക്ഷമായാൽ, തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യവും ഇല്ലാതാകും.

 

രണ്ട് നുകങ്ങൾ

So വിശ്വാസം കഷ്ടതയുടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയെ വിളിക്കുന്ന ദൈവവുമായുള്ള സാമീപ്യത്തിന്റെ കവാടമാണ്.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരമുള്ളവരുമെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകും. എന്റെ നുകം നിങ്ങളുടെമേൽ എടുത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണമേ; നിങ്ങൾ സ്വയം വിശ്രമം കണ്ടെത്തും. എന്റെ നുകം എളുപ്പവും എന്റെ ഭാരം കുറയും. (മത്താ 11: 28-30)

ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏതു ദൈവമാണ് തന്റെ പ്രജകളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ ദൈവം. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ട സത്യവും ഏകവുമായ ദൈവം. അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അടുപ്പം അവനോടൊപ്പം. അത് മാത്രമല്ല, അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആധികാരിക സ്വാതന്ത്ര്യവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി; അതിനാൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക, അടിമത്തത്തിന്റെ നുകത്തിന് വീണ്ടും വഴങ്ങരുത്. (ഗലാ 5: 1)

അതിനാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നു, തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ട് നുകങ്ങൾ ഉണ്ട്: ക്രിസ്തുവിന്റെ നുകവും പാപത്തിന്റെ നുകവും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ദൈവഹിതത്തിന്റെ നുകം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഹിതത്തിന്റെ നുകം.

രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ഒരു ദാസനും കഴിയില്ല. അവൻ ഒന്നുകിൽ ഒരുവനെ വെറുക്കുകയും അപരനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അർപ്പിക്കുകയും മറ്റേയാളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. (ലൂക്കോസ് 16:13)

നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ക്രമവും സ്ഥലവും ലക്ഷ്യവും ദൈവിക ഹിതത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നതിനാൽ, മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മെ സങ്കടത്തോടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്കത് അറിയാം.

കൃപയുടെ പുതുമ, നിങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം, എല്ലാം കീഴടക്കുകയും സഹിച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തി, എല്ലാറ്റിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്നിവയും കവർന്നെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയാണ്. Lad വർ ലേഡി ടു സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ലൂയിസ പിക്കാരെറ്റ, ദിവ്യഹിതത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെ കന്യാമറിയം, ദിവസം ക്സനുമ്ക്സ

അതുകൊണ്ട് അവനുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ തുടക്കമായ യേശുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥമായിരിക്കണം. യേശു പറയുന്നു "എന്റെ അരികിലേക്ക് വരിക” എന്നാൽ പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു "എന്റെ നുകം എടുത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക". നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായി കിടക്കയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി അടുപ്പം പുലർത്താനാകും? അതുപോലെ, നാം നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ വികാരങ്ങളുമായി നിരന്തരം കിടക്കയിലാണെങ്കിൽ, അവനുമായുള്ള അടുപ്പം നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് - ദൈവമല്ല. അതിനാൽ, "ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജ്ജീവമാണ്." [2]ജെയിംസ് XX: 2

 

ആത്മബന്ധം പ്രകടിപ്പിച്ചു

അവസാനമായി, പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക്. പ്രണയിക്കുന്നവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥ അടുപ്പമില്ല. സമൂഹത്തിൽ, ഇണകൾക്കിടയിലോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കിടയിലോ ഉള്ള ആശയവിനിമയത്തിലെ തകർച്ചയാണ് അടുപ്പത്തിന്റെ വലിയ നാശം. സെന്റ് ജോൺ എഴുതി:

…അവൻ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് അന്യോന്യം കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. (1 യോഹന്നാൻ 5:7)

ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അഭാവം വാക്കുകളുടെ അഭാവം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. മറിച്ച്, ഒരു കുറവാണ് സത്യസന്ധത. വിശ്വാസത്തിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നാം അതിന്റെ പാത കണ്ടെത്തണം സത്യം. വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുക എന്നതിനർത്ഥം സുതാര്യവും സത്യസന്ധതയുമാണ്; അതിനർത്ഥം വിനയവും ചെറുതും ആയിരിക്കുക എന്നാണ്; അതിനർത്ഥം ക്ഷമിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ്. തുറന്നതും വ്യക്തവുമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തോടൊപ്പം, ഇത് "പ്രാർത്ഥന" വഴി നേടിയെടുക്കുന്നു. 

…അവനെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്... വാക്കുകളിലൂടെയോ, മാനസികമായോ സ്വരത്തിലൂടെയോ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാംസമെടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്: "നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് വാക്കുകളുടെ എണ്ണത്തെയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ തീക്ഷ്ണതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു." -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എന്. 2709

വാസ്‌തവത്തിൽ, മതബോധനഗ്രന്ഥം “പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് പ്രാർത്ഥന” എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. [3]സിസിസി 2687 മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ആത്മീയ ഹൃദയമാണ് മരിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവവുമായുള്ള അടുപ്പവും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരിക്കൽ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വൈദികനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന്. 

പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഒരു നോമ്പുകാല റിട്രീറ്റ് മുഴുവനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് [4]കാണുക മാർക്കിനൊപ്പം ഒരു പ്രാർത്ഥന റിട്രീറ്റ് അതിനാൽ ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് അത് ആവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി:

ദൈവത്തിൻറെ ദാഹം നമ്മുടേതുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. നാം അവനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുവാൻ ദൈവം ദാഹിക്കുന്നു... പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവനുള്ളത് ബന്ധം ദൈവമക്കളുടെ പിതാവിനൊപ്പം… -സി.സി.സി, എന്. 2560, 2565

പ്രാർത്ഥന എന്നത് സത്യസന്ധവും സുതാര്യവും എളിമയുള്ളതുമായ ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോടൊപ്പം. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇണ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെ, ദൈവത്തിന് വാചാലമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. നാം അതിന്റെ എല്ലാ വിചിത്രമായ അസംസ്കൃതതയിലും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവന്റെ വചനമായ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ദൈവം തന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളിലേക്ക് പകരും. അതിനാൽ, ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. 

അങ്ങനെ, വിശ്വാസത്തിലൂടെയും എളിമയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി അടുപ്പമുള്ളതും ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതുമായ രീതിയിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. മനുഷ്യാത്മാവിന് സാധ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും: നിങ്ങൾ സ്‌നേഹിക്കാവുന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയപ്പോൾ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ ആലിംഗനം. 

 

അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും...
(യെശയ്യാവ് 66: 13)

യഹോവേ, എന്റെ ഹൃദയം ഉയർന്നിട്ടില്ല;
എന്റെ കണ്ണുകൾ അധികം ഉയർന്നിട്ടില്ല;
ഞാൻ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നില്ല
എനിക്ക് വളരെ വലുതും അതിശയകരവുമാണ്.
എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു,
അമ്മയുടെ മുലയിൽ ഒരു കുട്ടി അടങ്ങി നിൽക്കുന്നതുപോലെ;
ശാന്തമായ ഒരു ശിശുവിനെപ്പോലെയാണ് എന്റെ ആത്മാവ്.
(സങ്കീർത്തനം 131: 1-2)

 

മാർക്കിന്റെ മുഴുസമയ ശുശ്രൂഷയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുക:

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

MeWe- ൽ മാർക്കിനെയും ദൈനംദിന “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും” പിന്തുടരുക:


മാർക്കിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ പിന്തുടരുക:

ഇനിപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:


 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പി.ഡി.എഫ്

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 ജൂൺ 18, 2020, "പ്രളയത്തേക്കാൾ ഭീകരം"
2 ജെയിംസ് XX: 2
3 സിസിസി 2687
4 കാണുക മാർക്കിനൊപ്പം ഒരു പ്രാർത്ഥന റിട്രീറ്റ്
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത ടാഗ് , .