സാധാരണക്കാരുടെ മണിക്കൂർ


വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ

 

 

WE സഭയെയും ഗ്രഹത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രക്ഷോഭം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്ഥിരത എന്നിവ ഒരു ലോകത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ആഗോള വിപ്ലവം. അതിനാൽ, നാമും ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തോടടുക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു “അവസാന ശ്രമം”ന് മുമ്പ് “നീതിയുടെ ദിവസം”വരുന്നു (കാണുക അവസാന ശ്രമം), സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന തന്റെ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ. ലോകാവസാനമല്ല, പക്ഷേ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനം:

എന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുക; എന്റെ അളക്കാനാവാത്ത കരുണയെ എല്ലാ മനുഷ്യരും തിരിച്ചറിയട്ടെ. അവസാന സമയത്തിനുള്ള ഒരു അടയാളമാണിത്; അത് നീതിയുടെ ദിവസം വരും. ഇനിയും സമയമുണ്ടായിരിക്കെ, അവർ എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവയെ തേടട്ടെ. അവർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ച രക്തത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അവർ ലാഭം നേടട്ടെ. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 848

രക്തവും വെള്ളവും യേശുവിന്റെ സേക്രഡ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ നിമിഷം പകരുകയാണ്. രക്ഷകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ കരുണയാണ് അവസാന ശ്രമം…

… അവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് [മനുഷ്യരാശിയെ] പിൻ‌വലിക്കുക, അങ്ങനെ അവരെ അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മധുരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക, ഈ ഭക്തി സ്വീകരിക്കേണ്ട എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു..സ്റ്റ. മാർഗരറ്റ് മേരി (1647-1690), sacredheartdevotion.com

ഇതിനാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കൊട്ടാരം-തീവ്രമായ പ്രാർത്ഥന, ശ്രദ്ധ, തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നിവയുടെ സമയം മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് ശക്തി ശേഖരിക്കുക. വേണ്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും വിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നുലോകം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്തെ കൃപയുടെ അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. [1]കാണുക കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കണ്ണ് ഒപ്പം വലിയ ഭൂകമ്പം ഈ സമയത്താണ് ദൈവം ഒരു ചെറിയ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്, പ്രാഥമികമായി അഗതികൾ.

 

സാധാരണക്കാരുടെ മണിക്കൂർ

വത്തിക്കാൻ രണ്ടാമൻ (കൗൺസിലിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും) സഭയിലേക്ക് പുതിയ ജീവിതം ആശ്വസിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയ ജീവിതത്തെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ നാൽപത് വർഷമായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാണ്:

… രണ്ടാമത്തെ വത്തിക്കാൻ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവായി. കൗൺസിലിനൊപ്പം, സാധാരണക്കാരുടെ സമയം യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിച്ചു, വിശ്വസ്തരായ പലരും, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവരുടെ ക്രിസ്തീയ തൊഴിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കുള്ള ഒരു തൊഴിൽ… L ബ്ലെസ്ഡ് ജോൺ പോൾ II, അപ്പോസ്തലേറ്റ് ഓഫ് ലെയ്റ്റിയിലെ ജൂബിലി, എൻ. 3

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അവരുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലും ദൂരക്കാഴ്ചയിലും പ്രവചനാത്മകമാണ്, കാരണം പ th രോഹിത്യത്തിലെ വ്യാപകമായ പ്രതിസന്ധികൾ, വത്തിക്കാൻ രണ്ടാമനിൽ നിന്ന് വളർന്നുവെന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക അഴിമതി വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വളരെയധികം വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമതായി, വത്തിക്കാൻ രണ്ടാമന്റെ യഥാർത്ഥ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വികലങ്ങൾ വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരാധനാപരമായ ദുരുപയോഗം, നനയ്ക്കപ്പെടുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾ, വ്യാപകമായത് സെമിനാരികളിൽ സ്വവർഗരതി, ലിബറൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്, ഒരു നിശ്ചിത “പൾപ്പിറ്റിന്റെ ബലഹീനത”യഥാർത്ഥ ഇടയന്മാരില്ലാതെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിച്ചു. [2]കാണുക മുന്നറിയിപ്പിന്റെ കാഹളം-ഭാഗം I മൂന്നാമതായി, പൗരോഹിത്യത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഒരു ഉപദ്രവം സാർവത്രികസഭയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്, അത് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ജീവകാരുണ്യ പദവി നീക്കം ചെയ്യുകയും ഇടവകകൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. [3]കാണുക ഉപദ്രവം! ധാർമ്മിക സുനാമി സമൂലമായ ഫെമിനിസം, പുരോഗമന ദൈവശാസ്ത്രം, അപര്യാപ്തമായ അച്ചടക്കം എന്നിവ സ്വീകരിച്ചതുമൂലം നിരവധി മതപരമായ ഉത്തരവുകൾ വ്യാപകമായി തകർന്നുവീഴുകയും അത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുക. “ആത്മാവിന്റെ കാറ്റ്” കൂടുതലും വീശുന്നത് പുല്ല് വേരുകളിലൂടെയാണ് അഗതികൾ (വിത്തുകൾ നനച്ച പോപ്പിന് ഭാഗികമായി നന്ദി).

ബ്യൂറോക്രസി ചെലവഴിക്കുകയും ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംരംഭങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ചെറുപ്പക്കാരുടെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന്. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്, പീറ്റർ സിവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം, പി. 59

അങ്ങനെ, നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് “സാധാരണക്കാരുടെ മണിക്കൂറിലാണ്”. എന്നിരുന്നാലും, പ th രോഹിത്യം കാലഹരണപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല (അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നുവരുന്ന മതവിഭാഗങ്ങൾ ഇല്ല). ഇല്ല! പൗരോഹിത്യമില്ലാതെ, സാധാരണക്കാർക്ക് “ജീവന്റെ അപ്പം” നൽകാനാവില്ല. പൗരോഹിത്യമില്ലാതെ, പാപങ്ങളുടെ മോചനം ലഭ്യമല്ല. പ th രോഹിത്യമില്ലാതെ, ആചാരപരമായ ക്രമം മുഴുവൻ തകരുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി സംസ്‌കാരത്തിലൂടെ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു ആധികാരിക സാധാരണക്കാരന്റെ വലിയ അടയാളങ്ങളിലൊന്നാണ് അവ ഇടയന്മാരോടുള്ള സ്നേഹവും അനുസരണവും അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചയിലൂടെ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അണിനിരക്കുന്ന യുവ പുരോഹിതന്മാർ വളരെയധികം സാധ്യതകൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട്, അപ്പോസ്തലന്മാരായ നേതാക്കളെ പിന്തുടരാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

“സാധാരണക്കാരുടെ മണിക്കൂർ” ആണ് സമയം, പിന്നെ, ക്ലറിക്കൽ സ്വാധീനത്തിന്റെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീട്ടമ്മമാർ, വ്യാപാരികൾ, ഡോക്ടർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഭർത്താക്കന്മാർ, കുട്ടികൾ മുതലായവ ചന്തസ്ഥലത്ത് “വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി” മാറുന്നു.

സുവിശേഷവത്ക്കരണത്തിന്റെ സമകാലിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, സാധാരണക്കാരുടെ സഹകരണം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായി മാറുകയാണ്. ഇത് മതപരമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രായോഗിക ആവശ്യം മാത്രമല്ല, ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയതും അഭൂതപൂർവവുമായ അവസരമാണ്. നമ്മുടെ യുഗത്തെ ചില തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ യുഗം എന്ന് വിളിക്കാം. അതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ സംഭാവനയ്ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുക. അവർ നിങ്ങളുമായി ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ ആത്മീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക, അങ്ങനെ അവ ജീവിതത്തിന് അതിന്റെ ക്രിസ്തീയ രസം നൽകുന്ന “ഉപ്പ്”, നിസ്സംഗതയുടെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന “വെളിച്ചം” ആയിരിക്കും. സ്വന്തം സ്വത്വത്തോട് വിശ്വസ്തരായ സാധാരണക്കാർ എന്ന നിലയിൽ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിനനുസരിച്ച് സമൂഹത്തെ സജീവമായും ഫലപ്രദമായും പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് താൽക്കാലിക ക്രമത്തിന് ഒരു ക്രിസ്തീയ പ്രചോദനം നൽകാൻ അവരെ വിളിക്കുന്നു. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, സെന്റ് ജോസഫിന്റെ ഒബ്ലേറ്റുകളിലേക്ക്, ഫെബ്രുവരി 17th, 2000

നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും സത്യത്തിലൂടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളമായി മാറുന്നതിന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സ്നാപന കടമയും അവകാശവും വിനിയോഗിക്കുക:

സഭയുടെ ദൗത്യത്തിൽ പ്രതിബദ്ധതയുടേയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റേയും അസാധാരണമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൗൺസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിത, പ്രവചന, രാജകീയ കാര്യാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് കൗൺസിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലേ? ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ, “താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെയും ദൈവേഷ്ടമനുസരിച്ച് അവരെ നയിക്കുന്നതിലൂടെയും ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക” എന്ന ദൗത്യം കൗൺസിൽ പിതാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു. (ല്യൂമെൻ ജെന്റിയം, എൻ. 31).

അതിനുശേഷം അസോസിയേഷനുകളുടെ സജീവമായ ഒരു സീസൺ പൂത്തുലഞ്ഞു, അതിൽ പരമ്പരാഗത ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സൊഡാലിറ്റികളും കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ഉയർന്നുവന്നു (cf. ക്രിസ്റ്റിഫിഡെൽസ് ലൈസി, എൻ. 29). ഇന്ന് എന്നത്തേക്കാളും പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരേ, സുവിശേഷം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യരാശിയുടെ വെളിച്ചവും ഉപ്പും പുളിയും ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പസ്തോലറ്റ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്.  L ബ്ലെസ്ഡ് ജോൺ പോൾ II, അപ്പോസ്തലേറ്റ് ഓഫ് ലെയ്റ്റിയിലെ ജൂബിലി, എൻ. 3

1967 ൽ ഡ്യുക്സ്‌നെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ നിരവധി പിൻവാങ്ങുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നപ്പോൾ, അത് ഇന്ന് “കരിസ്മാറ്റിക് പുതുക്കൽ” എന്നറിയപ്പെടുന്നു. [4]cf. വിളിച്ച സീരീസ് കരിസ്മാറ്റിക്? അത് ആരംഭിച്ചത് അഗതികൾ. മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ ഫോക്കോളെയർ, ടൈസെ, ലൈഫ് ടീൻ, ലോക യുവജനദിനം മുതലായവ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുപോയതും പ്രത്യേകിച്ചും അഗതികൾ പുതുക്കിയതുമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഇന്റർനെറ്റ്, ടെലിവിഷൻ, സിഡികൾ, കാസറ്റുകൾ, പുസ്‌തകങ്ങൾ, മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്ക് രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യ ഈ മണിക്കൂറിൽ അന്തർലീനമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്ലറിക്കൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ, ദൈവജനത്തെ നിർണ്ണായക വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അവരുടെ പങ്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ചെറിയ സൈന്യത്തെ ദൈവം സ്ഥിരമായി ഒരുക്കുന്നു. …

 

രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളുടെയും ട്രയം

വിജയം സമാപിക്കും - ആത്യന്തികമായി ഒരു ശുദ്ധീകരിച്ച ലോകത്ത് സമാധാന കാലഘട്ടം [5]cf. സൃഷ്ടി പുനർജന്മംകത്തോലിക്കാ പദങ്ങളിൽ “കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയം”, “സേക്രഡ് ഹാർട്ടിന്റെ വിജയം” എന്നിവയാണ് മറ്റ് തലക്കെട്ടുകളിൽ (“പുതിയ വസന്തകാലം”, “പുതിയ പെന്തക്കോസ്ത്” മുതലായവ)

കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, കാരണം വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സൈന്യത്തെ ശേഖരിക്കുന്നതിനും രൂപീകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറിയമാണ്. അത് വിശുദ്ധന്റെ വിജയമായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ടോമി കാനിംഗ് എഴുതിയ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾകാരണം, മറിയ തനിക്കായി ഒരു സൈന്യത്തെ ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർത്ത് കുതികാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് യേശുവിന്റെ മഹത്വീകരണം ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങൾ വരെ. അപ്പോൾ, ട്രയംഫ് എന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നിർണ്ണായക വിജയമാണ്. യെശയ്യാവു, യെഹെസ്‌കേൽ, സെഖര്യാവ്‌, വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ തന്റെ അപ്പോക്കലിപ്‌സിൽ എഴുതിയതും ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുമായ കാലഘട്ടങ്ങളാണിവ. ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വിജയത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിലൂടെ “ആയിരം വർഷം” വാഴുമ്പോൾ. പരിശുദ്ധ യൂക്കറിസ്റ്റ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവഹിക്കുന്ന പരമോന്നത കേന്ദ്രമായി മാറും. “സമാധാന കാലഘട്ട” ത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സഭ കോർപ്പറേറ്റായും യഥാർത്ഥമായും വിശുദ്ധരാകുന്നത്, [6]cf. വിവാഹ തയ്യാറെടുപ്പ്s സ്വന്തം അഭിനിവേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള അവളുടെ കയറ്റത്തിന് അവളെ ഒരുക്കി.

 [മറിയയെ] മണവാട്ടിയെ തയാറാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ “അതെ” അവളെപ്പോലെയാകാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനും തലയ്ക്കും ശരീരത്തിനും മുഴുവൻ പിതാവിനും സ്നേഹത്തിന്റെ ത്യാഗം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പൊതു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അവളുടെ “അതെ” ഇപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ സഭ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറിയ ഇപ്പോൾ അവളോട് ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണം തേടുന്നു, അങ്ങനെ അവർ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കി ക്രൂശിലെ യേശുവിന്റെ “അതെ” എന്ന നിശബ്ദതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.. അവയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണം ആവശ്യമാണ്, അവ്യക്തമായ ഭക്തിയും ഭക്തിയും മാത്രമല്ല. മറിച്ച്, വാക്കുകളുടെ മൂല അർത്ഥത്തിൽ അവൾക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തിയും ഭക്തിയും ആവശ്യമാണ്, അതായത്, നമ്മുടെ നേർച്ചകൾ (സമർപ്പണം) നൽകുന്നതുപോലെ “ഭക്തി”, സ്നേഹനിധികളായ പുത്രന്മാരുടെ പ്രതികരണമായി “ഭക്തി”. തന്റെ മണവാട്ടിയെ “പുതിയ യുഗ” ത്തിന് ഒരുക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഈ ദർശനം ഗ്രഹിക്കാൻ, നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. ഈ പുതിയ ജ്ഞാനം പ്രത്യേകിച്ചും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ മറിയത്തിന് സമർപ്പിതരായവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. -ആത്മാവും മണവാട്ടിയും “വരൂ” എന്ന് പറയുക, ഫാ. ജോർജ്ജ് ഫാരെൽ & ഫാ. ജോർജ്ജ് കോസിക്കി, പി. 75-76

കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ സഭയെ ഓർക്കുക, അവളെ എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുക. നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവളെ പരിപൂർണ്ണമാക്കുക; ഒപ്പം, ഒരിക്കൽ അവൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ അവൾക്കായി ഒരുക്കിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് നാലു കാറ്റിൽ നിന്ന് അവളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുക. ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിങ്ങളുടേതാണ്. “പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ” എന്ന പുരാതന രേഖയിൽ നിന്ന്, ആരാധനാലയം, വാല്യം III, പി. 465

 

ഗിദിയോണിന്റെ ലൈറ്റി

സാധാരണക്കാരുടെ ഈ സമയത്തെയും വരാനിരിക്കുന്ന വിജയത്തെയും ഗിദെയോന്റെ കഥയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം (കാണുക Our വർ ലേഡീസ് യുദ്ധം). പഴയനിയമത്തിൽ, ശത്രുവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഗിദെയോനെ വിളിക്കുന്നു. [7]വിധികർത്താക്കൾ സി.എച്ച്. 7 അദ്ദേഹത്തിന് 32 000 സൈനികരുണ്ട്, പക്ഷേ അവൻ എണ്ണം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യം, 22, 000 പുരുഷന്മാർ സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിക്കുക ഗിദെയോൻ. പുതുമകളുടെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും എളുപ്പവഴിക്കായി യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ധാരാളം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരും പുരോഹിതന്മാരും സഭയെ തകർത്ത വിശ്വാസത്യാഗവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ?

കത്തോലിക്കാ ലോകത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണത്തിലാണ് പിശാചിന്റെ വാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാത്താന്റെ അന്ധകാരം കത്തോലിക്കാസഭയിൽ അതിന്റെ ഉച്ചകോടി വരെ വ്യാപിക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസത്യാഗം, വിശ്വാസത്തിന്റെ നഷ്ടം ലോകമെമ്പാടും സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണ്. OP പോപ്പ് പോൾ ആറാമൻ, ഫാത്തിമ അപ്പാരിഷന്റെ അറുപതാം വാർഷികം, 13 ഒക്ടോബർ 1977

ദൈവം സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ കളയുന്നു, നായയെപ്പോലെ വെള്ളം കയറുന്ന സൈനികരെ മാത്രം എടുക്കുന്നു, അതായത് എളിയ ആത്മാക്കൾ. അവസാനം, ശത്രുവിന്റെ വിശാലമായ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ 300 സൈനികരെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ളൂ - അസാധ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം.

കൃത്യമായി.

വിജയം വരുന്നത് മാർപ്പാപ്പ സൈന്യങ്ങളുടെ ശക്തിയോ ഭയാനകമായ അന്വേഷണങ്ങളോ അല്ല, പ്രാഥമികമായി ഒരു ചെറിയ അവശിഷ്ടം “ഫിയറ്റ്” നൽകിയ വിശ്വസ്തരായ പുരോഹിതന്മാർ, മതവിശ്വാസികൾ, സാധാരണക്കാർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ്. ചെറിയ സൈന്യത്തോട് പറയുന്ന Our വർ ലേഡിയെ ഗിദിയോൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു:

എന്നെ നിരീക്ഷിച്ച് എന്റെ നേതൃത്വം പിന്തുടരുക. (ന്യായാധിപന്മാർ 7:17)

ഈ സാർവത്രിക തലത്തിൽ, വിജയം വന്നാൽ അത് മറിയം കൊണ്ടുവരും. ക്രിസ്തു അവളിലൂടെ ജയിക്കും, കാരണം സഭയുടെ വിജയങ്ങൾ ഇപ്പോളും ഭാവിയിലും അവളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, പ്രതീക്ഷയുടെ പരിധി കടക്കുന്നു, പി. 221

ഗിദെയോൻ എല്ലാവർക്കും ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊമ്പുകളും ടോർച്ചുകളും നൽകി. കവചമില്ല. ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ല…

സൈന്യത്താലോ ബലത്താലോ അല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. (സെഖ 4: 6)

കൊമ്പുകൾ ദൈവവചനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു - കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം, ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ദിവസം ഉദിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം. Our വർ ലേഡിക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവിൽ ആന്തരികമായി നടക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകളെയാണ് ജാറുകൾക്കുള്ളിൽ മറച്ചിരിക്കുന്ന ടോർച്ചുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പ്? ശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയുടെ ജ്വലനം. സ്നേഹമില്ലാതെ, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വെറുമൊരു ശബ്ദമാണ്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സുഗന്ധ ധൂപത്തേക്കാൾ പുകയുടെ ചൂളംവിളിക്കുന്നു. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മയുടെ സ്വന്തം കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ അവളുടെ ഹൃദയം സേക്രഡ് ഹാർട്ടിന്റെ നിത്യ ജ്വാലകളിൽ നിന്ന് ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ പ്രകാശിച്ചു. അതിനാൽ, യേശു ലോകമെമ്പാടും നമ്മിലൂടെയും ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടേണ്ടതിന്, അവളുടെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിവർത്തനം വരുത്തുക എന്നതാണ് അവളുടെ പ്രവൃത്തി. സ്നേഹം; കരുണയുടെ ജ്വാലകൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവളിലേക്ക് നമ്മിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ തീകൊളുത്താൻ.

എലിസബത്ത് കിൻഡിൽമാന് നൽകിയ സഭാ പിന്തുണയുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്:

ഈ അഗ്നിജ്വാല എടുക്കുക… ഇതാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കത്തിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുക! എന്റെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ജ്വാല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകണം. സാത്താനെ അന്ധരാക്കുന്ന മഹത്തായ അത്ഭുതമായിരിക്കും അത്. അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും യോജിപ്പിന്റെയും തീയാണ് (സ്വരച്ചേർച്ചയുള്ള ഐക്യം). എന്റെ ദിവ്യപുത്രന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അഞ്ച് മുറിവുകളാൽ നിത്യപിതാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൃപ നേടി… ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രവാഹം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ എളിയ ആത്മാക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഇത് ഒരു ക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കണം, ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്… El എലിസബത്ത് കിൻഡിൽമാന്റെ ഡയറിയിൽ നിന്ന് (സി. 1913-1985), “മറിയത്തിന്റെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല”; 2009 ജൂണിൽ, ഹംഗറിയിലെ ബുഡാപെസ്റ്റ് അതിരൂപതാ മെത്രാവും യൂറോപ്പിലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ കോൺഫറൻസിലെ പ്രസിഡന്റുമായ കർദിനാൾ പീറ്റർ എർഡോ 1961 മുതൽ ഇരുപത് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ദൈവവും മേരിയും എലിസബത്ത് കിൻഡിൽമാന് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകി. കാണുക www.flameoflove.org

ഗിദെയോന്റെ കല്പനപ്രകാരം അവർ കൊമ്പുകൾ w തി അവരുടെ പാത്രങ്ങൾ തകർത്തു ടോർച്ചുകൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു. അഗാധമായ രീതിയിൽ വരുന്ന സേക്രഡ് ഹാർട്ടിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഉചിതമായ പ്രതീകമാണിതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, വഴിപിഴച്ച ഒരു ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ അവസാന ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്.

ഈ പേമാരി പ്രളയത്തെ (കൃപയുടെ) ആദ്യത്തെ പെന്തെക്കൊസ്‌തുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഭൂമിയെ മുക്കിക്കൊല്ലും. ഈ മഹത്തായ അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ശ്രദ്ധിക്കും. എന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധയായ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയുടെ പേമാരി ഇവിടെ വരുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ ഇതിനകം ഇരുണ്ട ലോകത്തിന് ഭയങ്കരമായ ഭൂചലനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, തുടർന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും! ഈ ഞെട്ടലുകൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിന് കാരണമാകും. വിശ്വാസത്താൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസം ആത്മാക്കളിൽ വേരുറപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കുകയും ചെയ്യും. വചനം മാംസമായിത്തീർന്നതിനുശേഷം ഒരിക്കലും അത്തരം കൃപയുടെ ഒഴുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമിയുടെ ഈ പുതുക്കൽ, കഷ്ടപ്പാടുകളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയുടെ ശക്തിയിലൂടെയും പ്രാർഥനയിലൂടെയും സംഭവിക്കും! Es യേശു മുതൽ എലിസബത്ത് കിൻഡിൽമാൻ, ഐബിഡ്.

ഇത് കരുണയുടെ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും, തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ ശേഷിപ്പായ മറിയയുടെ സൈന്യം “സത്യത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട്” കഴിയുന്നത്ര ആത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും. “നീതിയുടെ ദിവസം” ഉദിക്കുന്ന ലോകം.

അവർ ഇടതുകൈയിൽ ടോർച്ചുകളും വലതുഭാഗത്ത് കൊമ്പും ing തിക്കൊണ്ട് “യഹോവയ്ക്കും ഗിദെയോനും ഒരു വാൾ” എന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. (ന്യായാധിപന്മാർ 7:20)

യേശുവിന്റെ സാക്ഷിയാണ് പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ്. (വെളി 19:10)

രക്തസാക്ഷി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “സാക്ഷ്യം” എന്നാണ്, അതിനാൽ സഭയുടെ “അഭിനിവേശം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം” ഒരു പുതിയ യുഗത്തിനും പുതുക്കിയ ലോകത്തിനും വിത്തായിത്തീരുകയും “അഗതികളുടെ സമയം” അവസാനിപ്പിക്കുകയും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാതം.

ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് സമൂലമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ധൈര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതിനർത്ഥം പലപ്പോഴും അരുവിക്കെതിരെ പോകുക എന്നതാണ്. “ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവാണ്!”, സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിനായി നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും നൽകാൻ നാം മടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇന്നലെയും ഇന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷികളും സാക്ഷികളും കാണിക്കുന്നു.  L ബ്ലെസ്ഡ് ജോൺ പോൾ II, അപ്പോസ്തലേറ്റ് ഓഫ് ലെയ്റ്റിയിലെ ജൂബിലി, എൻ. 4

അതുകൊണ്ട്‌, അത്യുന്നതനും ശക്തനുമായ ദൈവപുത്രൻ… അനീതി നശിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ മഹത്തായ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കുകയും ആയിരം വർഷം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇടപഴകുകയും നീതിയോടെ അവരെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നീതിമാന്മാരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും ചെയ്യും. കമാൻഡ്… —4-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാ എഴുത്തുകാരൻ, ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, “ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ”, ആന്റി-നസീൻ പിതാക്കന്മാർ, വാല്യം 7, പേ. 211

ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിനുമുമ്പിൽ, മറ്റൊരു അസ്തിത്വത്തിൽ മാത്രമാണ്; ദൈവിക നിർമ്മിത നഗരമായ യെരൂശലേമിൽ ആയിരം വർഷക്കാലം പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം ആയിരിക്കുമെന്നതിനാൽ… - ടെർടുള്ളിയൻ (എ.ഡി 155–240), നിസീൻ ചർച്ച് ഫാദർ; അഡ്വെർസസ് മാർസിയൻ, ആന്റി-നസീൻ പിതാക്കന്മാർ, ഹെൻ‌റിക്സൺ പബ്ലിഷേഴ്‌സ്, 1995, വാല്യം. 3, പേജ് 342-343)

പ്രവാചകന്മാരായ യെഹെസ്‌കേൽ, ഇസായാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ, പുനർനിർമിച്ച, അലങ്കരിച്ച, വിപുലീകരിച്ച ജറുസലേം നഗരത്തിൽ ആയിരം വർഷത്തിനുശേഷം ജഡത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കും മറ്റെല്ലാ യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഉറപ്പുണ്ട്… നമ്മിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഹന്നാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ആയിരം വർഷക്കാലം ജറുസലേമിൽ വസിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം സാർവത്രികവും ചുരുക്കത്തിൽ നിത്യമായ പുനരുത്ഥാനവും ന്യായവിധിയും നടക്കുമെന്നും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം, സി.എച്ച്. 81, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകം

ടോമി കാനിംഗ് എഴുതിയ രണ്ട് ഹാർട്ട്സ് കലാസൃഷ്‌ടി: www.art-of-divinemercy.co.uk

ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 7 ജൂലൈ 2011 ആണ്.

 

ഈ പേജ് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക:

 

നിങ്ങൾ സ്വയം മറിയത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സെന്റ് ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്സ് ഗൈഡ് സ്വീകരിക്കുക സ free ജന്യ:

www.myconsecration.org 

 

 


പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, കൃപയുടെ സമയം ടാഗ് , , , , , , , , , , , , , , , , , .

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.