അവസാന വിധിന്യായങ്ങൾ

 


 

വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോകാവസാനത്തെയല്ല, ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെയാണ്. അവസാനത്തെ കുറച്ച് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമേ അതിന്റെ അവസാനഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയുള്ളൂ ലോകം മുമ്പുള്ളതെല്ലാം “സ്ത്രീ” യും “വ്യാളിയും” തമ്മിലുള്ള ഒരു “അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ” വിവരിക്കുന്നു, ഒപ്പം പ്രകൃതിയിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള ഭയാനകമായ എല്ലാ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പൊതു കലാപത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ലോകാവസാനത്തിൽ നിന്ന് ആ അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ വിഭജിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിധിന്യായമാണ് Ad ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായ അഡ്വെന്റിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിലെ മാസ് റീഡിംഗുകളിൽ നാം പ്രധാനമായും കേൾക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി, “രാത്രിയിലെ കള്ളനെപ്പോലെ” എന്ന വാക്കുകൾ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ കേൾക്കുന്നു. നമ്മിൽ പലരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിന്മേൽ വരുന്നുവെന്നതാണ് അർത്ഥം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുക, നമ്മളിൽ പലരും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ. നാം ഒരു “കൃപയുടെ അവസ്ഥ” യിലായിരിക്കണം, പക്ഷേ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല, കാരണം നമ്മിൽ ആരെയും ഏത് നിമിഷവും വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാം. അതോടെ, 7 ഡിസംബർ 2010 മുതൽ ഈ സമയോചിതമായ രചന വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു…

 


WE 
യേശു വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക…

… ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ വീണ്ടും വരും. അപ്പോസ്തലന്റെ വിശ്വാസം

ഞങ്ങൾ അത് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം 24 മണിക്കൂർ കാലയളവല്ലഎന്നാൽ സമയം ദീർഘമായൊരു കാലയളവിൽ, ഒരു "ബാക്കി ദിവസം" സഭയും, ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ ദർശനം പ്രകാരം ( "ആയിരം വർഷം ആയിരം വർഷം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പോലെയാണ്"), ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ പൊതുവായ ന്യായവിധി: വിധി ജീവിക്കുന്നത് വിധി മരിച്ചു. അവ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിൽ വ്യാപിച്ച ഒരു ന്യായവിധിയാണ്.

ഇതാ, യഹോവയുടെ ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം ആകും. Bar ലെറ്റർ ഓഫ് ബർന്നബാസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ച. 15

പിന്നെയും,

… സൂര്യന്റെ അസ്തമയവും അസ്തമയവും അതിർത്തിയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ദിവസം, ആയിരം വർഷത്തെ സർക്യൂട്ട് അതിന്റെ പരിധികൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ദിവസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. Act ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ: ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പുസ്തകം VII, അധ്യായം 14, കാത്തലിക് എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ; www.newadvent.org

നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നാം സമീപിക്കുന്നത് വിധിന്യായമാണ് ജീവിക്കുന്നത്പങ്ക് € |

 

വിജിൽ

ഞങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നോക്കി ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ യുഗത്തിന്റെ സന്ധ്യ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ.

ദൈവം മനുഷ്യ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ മങ്ങിയതോടെ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ബെയറിംഗുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ വ്യക്തമായ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങൾ. -അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കത്ത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബിഷപ്പുമാർക്കും ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ, മാർച്ച് 10, 2009; കാത്തലിക് ഓൺ‌ലൈൻ

അപ്പോൾ വരും അർദ്ധരാത്രി, നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ “കരുണയുടെ സമയം” വിശുദ്ധ ഫ ust സ്റ്റീനയ്ക്ക് “നീതിയുടെ ദിവസം” എന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

ഇത് എഴുതുക: ഞാൻ നീതിമാനായ ന്യായാധിപനായി വരുന്നതിനുമുമ്പ്, ഞാൻ ആദ്യം കരുണയുടെ രാജാവായി വരുന്നു. നീതിയുടെ ദിവസം വരുന്നതിനുമുമ്പ്, ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകാശത്തിൽ ഒരു അടയാളം നൽകും: ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പ്രകാശവും കെടുത്തിക്കളയും, ഭൂമി മുഴുവൻ വലിയ അന്ധകാരവും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കുരിശിന്റെ അടയാളം ആകാശത്ത് കാണപ്പെടും, രക്ഷകന്റെ കൈകളും കാലുകളും നഖം പതിച്ച തുറസ്സുകളിൽ നിന്ന് വലിയ വിളക്കുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും, അത് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. അവസാന ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇത് നടക്കും. -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എൻ. 83

വീണ്ടും, “അവസാന ദിവസം” എന്നത് ഒരു ദിവസമല്ല, മറിച്ച് ഇരുട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ജീവിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും, സെന്റ് ജോൺസ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ദർശനത്തിൽ, അത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു രണ്ട് ന്യായവിധികൾ, അവ ശരിക്കും ആണെങ്കിലും ഒന്ന് “അവസാന സമയങ്ങളിൽ” വ്യാപിക്കുക.

 

മിഡ്‌നൈറ്റ്

എന്റെ രചനകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ പുസ്തകം, “ആറായിരം വർഷങ്ങൾ” (സൃഷ്ടിയുടെ ആറു ദിവസത്തെ പ്രതിനിധി ഏഴാം തിയതി വിശ്രമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്) ഒരു കാലം വരുമെന്ന് അപ്പസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു, കർത്താവ് ജനതകളെ വിധിക്കുകയും ദുഷ്ടതയുടെ ലോകത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. “രാജ്യത്തിന്റെ കാല” ത്തിൽ. ഈ ശുദ്ധീകരണം സമയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പൊതുവായ ന്യായവിധിയുടെ ഭാഗമാണ്. 

“പിന്നീടുള്ള കാലത്തെ” സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായത് പൊതുവായ ഒരു അന്ത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, മനുഷ്യരാശിയുടെ മേൽ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ വിപത്തുകൾ, സഭയുടെ വിജയം, ലോകത്തിന്റെ നവീകരണം എന്നിവ പ്രഖ്യാപിക്കുക. -കാത്തലിക് എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ, പ്രവചനം, www.newadvent.org

“അന്ത്യകാലം” “ജീവനുള്ളവരുടെ” ന്യായവിധി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നാം കാണുന്നു അപ്പോള് മരിച്ച." വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നു a ജാതികളുടെ ന്യായവിധി വിശ്വാസത്യാഗത്തിലേക്കും മത്സരത്തിലേക്കും വീണു.

ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക തുറന്നു, അവിടെ ഒരു വെളുത്ത കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്റെ സവാരിയെ “വിശ്വസ്തനും സത്യവും” എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും കൂലി യുദ്ധം ... മൃഗത്തെ ക്യാച്ച് അതുമായി കള്ള ... ബാക്കി കുതിരയോട്ടം ഒരു വായിൽ നിന്നു വന്ന വാൾ ... (വെളി 14 കൊല്ലപ്പെട്ടത്: 7-10, 19:11 , 20-21)

ഇത് ഒരു വിധിന്യായമാണ് ജീവിക്കുന്നത്: “മൃഗം” (എതിർക്രിസ്തു), അവന്റെ അനുയായികൾ (അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടയാളമെടുത്തവരെല്ലാം), ഇത് ലോകമെമ്പാടും. സെന്റ് ജോൺ 19, 20 അധ്യായങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു: a “ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം”,“ ആയിരം വർഷത്തെ ”വാഴ്ച - സഭയുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമം. ഇതാണ് പ്രഭാതം നീതിയുടെ സൂര്യൻ ലോകത്തിൽ, സാത്താൻ അഗാധത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. സഭയുടെ വിജയവും ലോക നവീകരണവും കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ “ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്” ആണ്.

 

അവസാനത്തെ സംഭവം

അതിനുശേഷം, പിശാച് അഗാധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ദൈവജനത്തിന് നേരെ അന്തിമ ആക്രമണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഭയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെ (ഗോഗും മാഗോഗും) നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തീ പടരുന്നു. അപ്പോഴാണ്, സെന്റ് ജോൺ എഴുതുന്നു മരിച്ചു വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു സമയത്തിന്റെ അവസാനം:

അടുത്തതായി ഞാൻ ഒരു വലിയ വെളുത്ത സിംഹാസനവും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കണ്ടു. ഭൂമിയും ആകാശവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി, അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. മരിച്ചവരും വലിയവരും താഴ്‌ന്നവരും സിംഹാസനത്തിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതും ചുരുളുകൾ തുറക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു ചുരുൾ തുറന്നു. മരിച്ചവരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി, ചുരുളുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ വിധിച്ചു. സമുദ്രം മരിച്ചവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു; മരണവും പാതാളവും മരിച്ചവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു. മരിച്ചവരെല്ലാം അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ടു. (വെളി 20: 11-13)

ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്നവരെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്തിമവിധി ഇതാണ് [1]cf. മത്തായി 25: 31-46 അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന് അവനോടൊപ്പം എന്നേക്കും പുതിയ ജറുസലേമിൽ വാഴുന്നു, അവിടെ ഇനി കണ്ണുനീരോ വേദനയോ സങ്കടമോ ഇല്ല.

 

ജീവിതത്തിന്റെ ന്യായവിധി

വിധിന്യായത്തെക്കുറിച്ചും യെശയ്യാവ് സംസാരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നത് അത് ഭൂമിയിൽ അതിജീവിച്ചവരുടെ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ മാത്രമേ അവശേഷിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ, അവർ “സമാധാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്” പ്രവേശിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ വിധി പെട്ടെന്നു വരുന്നതായി തോന്നുന്നു, നോഹയുടെ കാലത്ത് ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച ന്യായവിധിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി, ജീവിതം പതിവുപോലെ നടക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ, ചിലരെങ്കിലും:

… നോഹ പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ദിവസം വരെ അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ, ലോത്തിന്റെ കാലത്തു ആയിരുന്നു പോലെ അവർ തിന്നും, കുടിക്കുക, വാങ്ങുക, വിൽപ്പന, നടീൽ, പണിയുന്നു ... (ലൂക്കോസ് 17: 27-28)

യേശു ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു തുടക്കം കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ, ഒരു ന്യായവിധിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പൊതുവിധി ജീവിക്കുന്നത്.

കർത്താവിന്റെ ദിവസം രാത്രി കള്ളനെപ്പോലെ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ, “സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും” അപ്പോൾ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് പ്രസവവേദന പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ദുരന്തം അവർക്കു സംഭവിക്കുന്നു, അവർ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. (1 തെസ്സ 5: 2-3)

ഇതാ, യഹോവ ദേശം ശൂന്യമാക്കി അതിനെ പാഴാക്കുന്നു; അവൻ അതിനെ തലകീഴായി മാറ്റുന്നു, അവിടത്തെ നിവാസികളെ ചിതറിക്കുന്നു: സാധാരണക്കാരനും പുരോഹിതനും ഒരുപോലെ, ദാസനും യജമാനനും, വേലക്കാരി യജമാനത്തിയും, വാങ്ങുന്നയാൾ വിൽപ്പനക്കാരനും, കടം വാങ്ങുന്നവനും കടക്കാരനും കടക്കാരനും…
ആ ദിവസം യഹോവ ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെയും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെയും ശിക്ഷിക്കും. തടവുകാരെപ്പോലെ അവരെ ഒരു കുഴിയിൽ ഒത്തുകൂടും; അവരെ ഒരു തടവറയിൽ അടയ്ക്കും, കൂടാതെ വളരെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും…. അതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവർ വിളറിയതായിത്തീരുന്നു, കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. (യെശയ്യാവു 24: 1-2, 21-22, 6)

യെശയ്യാവ്‌ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു തമ്മിലുള്ള “തടവുകാരെ” തടവറയിൽ ചങ്ങലയിട്ട് “അനേകം ദിവസത്തിനുശേഷം” ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഈ ശുദ്ധീകരണം. ഈ കാലഘട്ടത്തെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും യെശയ്യാവ് ഭൂമിയിലെ സമാധാനത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും കാലമായി വിവരിക്കുന്നു…

അവൻ നിഷ്‌കരുണം വായുടെ വടികൊണ്ട് അടിക്കും; നീതി അവന്റെ അരയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധനവും വിശ്വസ്തത അവന്റെ അരയിൽ ഒരു ബെൽറ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെന്നായ് ആട്ടിൻ ഒരു മുഖ്യാതിഥിയായി; പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടുകുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കും ... ഭൂമി യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ടു നിറയും വെള്ളം മൂടുന്നു പോലെ .... ആ ദിവസം തന്നെ, യഹോവയുടെ വീണ്ടും കയ്യിൽ നിലയിലാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ റിക്ലെയിമിനുള്ള നിങ്ങളുടെ വിധി ആപത്തു ഭൂമിയിൽ പിടിക്കും ..., ലോകത്തിലെ നിവാസികൾ നീതി പഠിക്കാൻ. (യെശയ്യാവു 11: 4-11; 26: 9)

അതായത്, ദുഷ്ടന്മാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, “സ ek മ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” എന്ന് നീതിമാൻമാർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഇതും പൊതുവായ ന്യായവിധിയുടെ ഭാഗമാണ്, അത് അതിന്റെ നിത്യമായ പ്രതിഫലം നിത്യതയിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു, “അപ്പോൾ അവസാനം വരും.” [2]cf. മത്തായി 24:14 അതായത് “ദൈവവചനം” തീർച്ചയായും തെളിയിക്കപ്പെടും [3]cf. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം പയസ് പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പ എഴുതിയതുപോലെ:

“ദൈവം തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ തല തകർക്കും”, “ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല രാജാവു” എന്നു എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതിന്നു, “വിജാതീയർ തങ്ങളെ മനുഷ്യരായി അറിയേണ്ടതിന്‌.” ഇതെല്ലാം, പുണ്യ സഹോദരന്മാരേ, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോപ്പ് പയസ് എക്സ്, ഇ സുപ്രിമി, എൻ‌സൈക്ലിക്കൽ “എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പുന oration സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച്”, n. 6-7

യഹോവ തന്റെ രക്ഷ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു; ജാതികളുടെ മുമ്പിൽ അവൻ തന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തോടുള്ള ദയയും വിശ്വസ്തതയും അവൻ ഓർത്തു. (സങ്കീർത്തനം 98: 2)

അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ശേഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചും സെഖര്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു:

എല്ലാ ദേശത്തും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഛേദിക്കപ്പെടുകയും നശിക്കുകയും മൂന്നിലൊന്ന് ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നിലൊന്ന് ഞാൻ തീയിലൂടെ കൊണ്ടുവരും, വെള്ളി ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവയെ പരിഷ്കരിക്കും, സ്വർണ്ണം പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവയെ പരീക്ഷിക്കും. അവർ എന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും; ഞാൻ അവരെ കേൾക്കും. “അവർ എന്റെ ജനമാണ്” എന്ന് ഞാൻ പറയും, “യഹോവ എന്റെ ദൈവം” എന്നു അവർ പറയും. (സെക് 13: 8-9; cf. യോവേൽ 3: 2-5; ഈസ് 37:31; 1 ശമു 11: 11-15)

വിശുദ്ധ പൗലോസും ഈ വിധിന്യായത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ജീവിക്കുന്നത് അത് “മൃഗം” അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ നാശവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി കർത്താവായ (യേശു) തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ കയറിമറിയുവാൻ റെൻഡർ ആരെ ... (: 2 2 തെസ്സ 8), വെളിപ്പെടും

പാരമ്പര്യം ഉദ്ധരിച്ച്, പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എഴുത്തുകാരൻ, ഫാ. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ ഈ “പ്രകടനമാണ്” എന്ന് ചാൾസ് അർമിൻജോൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അവസാന മടങ്ങിവരവ് എന്നാൽ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനവും പുതിയതിന്റെ ആരംഭവും:

സെന്റ് തോമസും സെന്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോമും വാക്കുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു quem ഡൊമിനസ് യേശു ചിത്രീകരണ സാഹസികതയെ നശിപ്പിക്കുന്നു (“കർത്താവായ യേശു തന്റെ വരവിന്റെ തെളിച്ചത്താൽ നശിപ്പിക്കും”) അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു എതിർക്രിസ്തുവിനെ ഒരു ശോഭയോടെ മിന്നുന്നതിലൂടെ അവനെ അടിക്കും, അത് ഒരു ശകുനവും അവന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ അടയാളവുമാണ്… ഏറ്റവും ആധികാരിക വീക്ഷണം, വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുമായി ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്ന്, എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം, കത്തോലിക്കാ സഭ വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നതാണ്. -ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യവും ഭാവി ജീവിതത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളും, ഫാ. ചാൾസ് അർമിൻജോൺ (1824-1885), പി. 56-57; സോഫിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസ്സ്

 

മാജിസ്റ്റീരിയവും ട്രേഡിഷനും

ഈ ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നല്ല, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ വാക്കാലുള്ളതും രേഖാമൂലമുള്ളതുമായ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ മടിച്ചില്ല. വീണ്ടും, ഒരു സാർവത്രിക വിധി ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നു ജീവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് മുമ്പ് “സമാധാന കാലഘട്ടം”:

ആറായിരാം വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സകല ദുഷ്ടതയും ഭൂമിയിൽനിന്നു നീക്കപ്പെടുകയും നീതി ആയിരം വർഷത്തോളം വാഴുകയും വേണം. ലോകം ഇപ്പോൾ വളരെക്കാലമായി സഹിച്ച അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനവും വിശ്രമവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Ac കെയ്‌സിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് (എ.ഡി 250-317; സഭാ എഴുത്തുകാരൻ), ദി ഡിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, വാല്യം 7, സി.എച്ച്. 14

തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നു: 'ദൈവം തന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു' ... ആറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടികൾ പൂർത്തിയായി; അതിനാൽ, ആറായിരം വർഷത്തോടെ അവ അവസാനിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്… പക്ഷേ എതിർക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലെ സകലവും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞാൽ, അവൻ മൂന്നു വർഷവും ആറുമാസവും വാഴുകയും യെരൂശലേമിലെ ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മേഘങ്ങളിൽ വരും… ഈ മനുഷ്യനെയും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവരെയും തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു; നീതിമാന്മാരുടെ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതും സ്വസ്ഥത ആ രാജ്യം,, വിശുദ്ധമായ ഏഴാം ദിവസം തവണ ... ഈ, ഏഴാം ദിവസം നീതിമാന്റെ യഥാർത്ഥ ശബ്ബത്ത് സ്ഥലം രാജ്യത്തിന്റെ തവണ എടുത്തു ആണ് ... ആകുന്നു. .സ്റ്റ. ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്, ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, വി .33.3.4, ദി ഫാദേഴ്‌സ് ഓഫ് ദി ചർച്ച്, സിമാ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി.

ഏഴാം ദിവസം അവൻ വിശ്രമിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം: അവന്റെ പുത്രൻ വന്ന് അധർമ്മിയുടെ കാലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ഭക്തരെ വിധിക്കുകയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ - അവൻ ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കും… -ബർന്നബാസിന്റെ കത്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പസ്തോലിക പിതാവ് എഴുതിയത്

എന്നാൽ, അവൻ അനീതി നശിപ്പിക്കുകയും തന്റെ മഹത്തായ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കുകയും, ആദിമുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നീതിമാന്മാരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ a ആയിരം വർഷം, ഏറ്റവും ന്യായമായ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവയെ ഭരിക്കും. Ac കെയ്‌സിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് (എ.ഡി 250-317; സഭാ എഴുത്തുകാരൻ), ദി ഡിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, വാല്യം 7, സി.എച്ച്. 24

ക്രിസ്തുവിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പുന oration സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ദർശനവും പോപ്പ് പ്രതിധ്വനിപ്പിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ. [4]cf. പോപ്പുകളും പ്രഭാത കാലഘട്ടവും ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ:

നമ്മുടെ അനേകം മുറിവുകൾ ഭേദമാകാനും എല്ലാ നീതിയും പുന rest സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ വീണ്ടും ഉത്ഭവിക്കാനും കഴിയും. സമാധാനത്തിന്റെ സ്പ്ലെംദൊര്സ് പുതുക്കും എന്നും വാളും ആയുധങ്ങളും കയ്യിൽനിന്നു ഡ്രോപ്പ് എല്ലാ പുരുഷന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്നിലേക്ക് അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ വചനം അനുസരിക്കുക എല്ലാ നാവും കർത്താവായ യേശു പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ എന്നു സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ. OP പോപ്പ് ലിയോ XIII, സേക്രഡ് ഹാർട്ടിന് സമർപ്പണം, മെയ് 1899

ഈ സഹസ്രാബ്ദ “ശബ്ബത്തിന്റെയും” സമാധാന കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശ്യം സഭയെ ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഐറേനിയസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കളങ്കമില്ലാത്ത വധു മഹത്വത്തോടെ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ അവളുടെ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ:

അവൻ [മനുഷ്യൻ] യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്രവത്വത്തെയും മുൻകൂട്ടി അച്ചടക്കവും വരും, മുന്നോട്ടും പോയി ശോഭിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ കാലങ്ങളിൽ അവൻ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വരാം വേണ്ടി. .സ്റ്റ. ലിയോൺസിലെ ഐറേനിയസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്, ലിയോൺസിലെ ഐറേനിയസ്, Bk. 5, സി.എച്ച്. 35, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, സിമാ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി.

 

കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം

സഭ അവളുടെ “പൂർണ്ണനില” യിലെത്തിയപ്പോൾ, സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയും, ചർച്ച് ഫാദർ ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് “രണ്ടാമത്തെയും മഹാനായ” അല്ലെങ്കിൽ “അവസാനത്തെ ന്യായവിധി” എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ അവസാന നാളുകൾ അവസാനിക്കും:

… എല്ലാത്തിനും വിശ്രമം നൽകിയ ശേഷം, ഞാൻ എട്ടാം ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം, അതായത് മറ്റൊരു ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം ആക്കും. Cent ലെറ്റർ ഓഫ് ബർണബാസ് (എ.ഡി. 70-79), രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പസ്തോലിക പിതാവ് എഴുതിയത്

ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഹന്നാൻ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ആയിരം വർഷക്കാലം ജറുസലേമിൽ വസിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം സാർവത്രികവും ചുരുക്കത്തിൽ നിത്യമായ പുനരുത്ഥാനവും ന്യായവിധിയും നടക്കുമെന്നും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം, സി.എച്ച്. 81, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകം

അതിന്റെ ആയിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ വിശുദ്ധരുടെ പുനരുത്ഥാനം പൂർത്തിയായി…. വിധിന്യായത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാശവും എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഏറ്റുമുട്ടലും ഉണ്ടാകും: അപ്പോൾ നമ്മെ ഒരു നിമിഷം മാലാഖമാരുടെ വസ്തുവായി മാറ്റും, അവിഭാജ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ നിക്ഷേപം പോലും, അതിനാൽ സ്വർഗത്തിലെ ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് നീക്കംചെയ്യപ്പെടും. Ert ടെർടുള്ളിയൻ (എ.ഡി 155–240), നിസീൻ ചർച്ച് പിതാവ്; എതിരാളി മാർഷ്യൻ, ആന്റി-നിസീൻ പിതാക്കന്മാർ, ഹെൻ‌റിക്സൺ പബ്ലിഷേഴ്‌സ്, 1995, വാല്യം. 3, പേജ് 342-343)

 

നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ?

ലോകത്തിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അടയാളങ്ങൾ - അവയിൽ പ്രധാനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അധാർമ്മികതയും വിശ്വാസത്യാഗവും nature പ്രകൃതിയിലെ അരാജകത്വം, Our വർ ലേഡി, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാത്തിമയിലെ കാഴ്ചകൾ, ഞങ്ങൾ പരിമിതമായ സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റ് ഫോസ്റ്റീനയ്ക്ക് അയച്ച സന്ദേശങ്ങൾ കരുണയുടെ… നാം എന്നത്തേക്കാളും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്നദ്ധതയുടെയും ഒരിടത്ത് ജീവിക്കണം.  

ഫാ. നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാൾസ് എഴുതി - നമ്മുടെ നാളിൽ നാം എവിടെയായിരിക്കണം:

… നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും വിപ്ലവങ്ങളുടെയും ഭയാനകമായ ലക്ഷണങ്ങളും നാഗരികതയുടെ പുരോഗതിയും തിന്മയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മുന്നേറ്റവും നാഗരികതയുടെ പുരോഗതിക്കും ഭ material തിക കണ്ടെത്തലുകൾക്കും അനുസൃതമായി ക്രമത്തിൽ, പാപപുരുഷന്റെ വരവിനെയും ക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ ശൂന്യമായ നാളുകളെയും കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടാനാവില്ല.  -ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യവും ഭാവി ജീവിതത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളും, ഫാ. ചാൾസ് അർമിൻജോൺ (1824-1885), പി. 58; സോഫിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസ്സ്

അതിനാൽ, വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നത്തേക്കാളും ഗൗരവമായി കാണണം…

… സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലല്ല, കാരണം ആ ദിവസം നിങ്ങളെ ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ മറികടക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളും അന്നത്തെ മക്കളുമാണ്. ഞങ്ങൾ രാത്രിയുടെയോ ഇരുട്ടിന്റെയോ അല്ല. അതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ നാം ഉറങ്ങരുത്, മറിച്ച് നമുക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. (1 തെസ്സ 5: 4-6)

നീതിയുടെ ദിവസം, ദൈവക്രോധത്തിന്റെ ദിവസം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. മാലാഖമാർ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നു. കരുണ നൽകാനുള്ള സമയമായിരിക്കെ, ഈ മഹത്തായ കരുണയെക്കുറിച്ച് ആത്മാക്കളോട് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭയങ്കരമായ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം ആത്മാക്കൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും. ഒന്നിനും ഭയപ്പെടരുത്. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, സെന്റ് ഫോസ്റ്റീനയ്ക്ക് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ, എൻ. 635

ഒന്നിനും ഭയപ്പെടരുത്. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ഈ ആശ്വാസവാക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ദൈവം ഉന്മൂലനത്തിനല്ല, പൂർത്തീകരണത്തിലേക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു:

“ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്നും പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഇതിനകം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തെയും നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളവയെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതല്ല ”, മറിച്ച് എല്ലാം അതിന്റെ പൂർണത, സത്യം, സൗന്ദര്യം എന്നിവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. OP പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, നവംബർ 26, പൊതു പ്രേക്ഷകർ; Zenit

അതിനാൽ, അവസാനത്തെ വിധിന്യായങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ ധ്യാനം എഴുതുന്നതിന്റെ കാരണം, കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആരംഭിച്ചതിനേക്കാൾ അടുത്ത ദിവസം…

എന്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുക; എന്റെ അളക്കാനാവാത്ത കരുണയെ എല്ലാ മനുഷ്യരും തിരിച്ചറിയട്ടെ. അവസാന സമയത്തിനുള്ള ഒരു അടയാളമാണിത്; അത് നീതിയുടെ ദിവസം വരും. ഇനിയും സമയമുണ്ടായിരിക്കെ, അവർ എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവയെ തേടട്ടെ. അവർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ച രക്തത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അവർ ലാഭം നേടട്ടെ. -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എൻ. 848

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന:

കാഹളങ്ങളുടെ സമയം - ഭാഗം IV

ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി 

പ്രിയ പരിശുദ്ധപിതാവേ… അവൻ വരുന്നു!

എന്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പ് അലറാത്തത്?

പോപ്പ്സ്, ഡോണിംഗ് യുഗം

യുഗം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു

 

 സാമ്പത്തികമായി നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും വർഷത്തിലെ ദുഷ്‌കരമായ സമയമാണ്. 
ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദശാംശം നൽകുന്നത് ദയവായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക.
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. മത്തായി 25: 31-46
2 cf. മത്തായി 24:14
3 cf. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം
4 cf. പോപ്പുകളും പ്രഭാത കാലഘട്ടവും
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, വിശ്വാസവും ധാർമ്മികതയും ടാഗ് , , , , , , , , , , , , , , , , .