മിഡിൽ കമിംഗ്

പെന്തകോട്ട് (പെന്തക്കോസ്ത്), ജീൻ II റെസ്റ്റ out ട്ട് (1732)

 

ഒന്ന് ഈ സമയത്ത് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന “അന്ത്യകാല” ത്തിലെ മഹത്തായ രഹസ്യങ്ങളിൽ, യേശുക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, ജഡത്തിലല്ല, മറിച്ച് ആത്മാവിൽ അവന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും എല്ലാ ജനതകളുടെയും ഇടയിൽ വാഴുവാനും. അതെ, യേശു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒടുവിൽ അവന്റെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ മാംസത്തിൽ വരിക, എന്നാൽ അവന്റെ അവസാന വരവ് ഭൂമിയിലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള “അന്ത്യദിന” ത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, “സമാധാന കാലഘട്ടത്തിൽ” തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ “യേശു ഉടൻ വരുന്നു” എന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി ദർശകർ തുടരുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഇത് വേദപുസ്തകമാണോ, അത് കത്തോലിക്കാ പാരമ്പര്യത്തിലാണോ? 

 

മൂന്ന് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ

ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരും സഭയിലെ നിരവധി ഡോക്ടർമാരും ക്രിസ്തുവിന്റെ “മധ്യവർഗം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സഭയിൽ അവിടുത്തെ ആത്മീയ വാഴ്ചയെ മൂന്ന് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒന്നാമത്തേത്, കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹവിരുന്നിന് കളങ്കമില്ലാത്ത മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുക എന്നതാണ്.

... നമ്മെ അവനിൽ, ലോകസ്ഥാപനത്തിന്നു മുമ്പെ, അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും തിരഞ്ഞെടുത്തു ... തനിക്കുതന്നെ സഭ ശോഭയോടെ, സ്പോട്ട് ചുളുക്കം അത്തരം കാര്യം കൂടാതെ, അവൾ വിശുദ്ധ ആകേണ്ടതിന്നു അവതരിപ്പിക്കാൻ പുറത്തും തക്കവണ്ണം കളങ്കം. (എഫെ 1: 4, 5:27)

കളങ്കമില്ലാത്ത ഈ മണവാട്ടി അതിനാൽ ആയിരിക്കണം ഏകീകൃത മണവാട്ടി. അതിനാൽ ഈ “ഇടത്തരം” ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഐക്യവും ഉണ്ടാക്കും, [1]cf. ഐക്യത്തിന്റെ വരവ് തിരുവെഴുത്തുകൾ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ യഹൂദരും വിജാതീയരും:

ഈ മടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റ് ആടുകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഇതും ഞാൻ നയിക്കണം, അവർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടവും ഒരു ഇടയനും ഉണ്ടാകും…. മുഴുവൻ വിജാതീയരും വരുന്നതുവരെ ഇസ്രായേലിന് ഒരു കാഠിന്യം വന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്രായേലും രക്ഷിക്കപ്പെടും… (റോമ 11: 25-26)

മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശ്യം എല്ലാ ജനതകൾക്കും സാക്ഷിയായി, a ജ്ഞാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം:

'രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും, അപ്പോൾ സമാപനം വരും' എന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ട്രെന്റിന്റെ കൗൺസിൽ, നിന്ന് ട്രെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ കാറ്റെസിസം; ൽ ഉദ്ധരിച്ചു സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം, റവ. ജോസഫ് ഇനുസ്സി, പി. 53

 

സ്ക്രിപ്റ്റിൽ

“മിഡിൽ കമിംഗ്” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും തിരുവെഴുത്തുകളിലാണ്, സത്യത്തിൽ, സഭാപിതാക്കന്മാർ അത് ആദ്യം മുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻറെ വെളിപാടിൽ യേശു ഒരു “വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്തു കയറുന്ന” ഒരു “വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും” ആയി വരുന്നു, അവൻ “ജാതികളെ വായിൽ വാളുകൊണ്ട് അടിക്കുകയും“ മൃഗത്തെയും ”“ കള്ളപ്രവാചകനെയും ”കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു. ജനതകളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും അനേകർ വിശ്വാസത്യാഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു (വെളി 19: 11-21). ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയിൽ ലോകമെമ്പാടും വാഴുന്നത് “ആയിരം വർഷങ്ങൾ”, “സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം” (വെളി 20: 1-6). ഇത് വ്യക്തമായും ലോകാവസാനമല്ല. ഈ സമയത്ത്, സാത്താനെ “അഗാധ” ത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സമാധാന കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം, സാത്താൻ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; “വിശുദ്ധരുടെ പാളയ” ത്തിനെതിരായ അവസാന ആക്രമണത്തിനായി അദ്ദേഹം ജനതകളെ നയിക്കുന്നു… പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ വീഴുന്നു - ഇതാണ് ശരിക്കും കീ - പിശാചിനെ നിത്യതയ്ക്കായി നരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു…

… അവിടെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും ആയിരുന്നു. (വെളി 20:10)

അതുകൊണ്ടാണ് അന്തിക്രിസ്തു ലോകാവസാനത്തിൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. “നാശത്തിന്റെ പുത്രൻ” ഈ സമാധാന കാലഘട്ടത്തിനുമുമ്പേ വരുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിച്ച തിരുവെഴുത്തുകളെയും ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരെയും ഇത് വിരുദ്ധമാക്കുന്നു, ഇതിനെ അവർ സഭയ്ക്ക് “ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം” എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ വരുന്ന യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഈ കൃത്യമായ പ്രവചനം നൽകുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സമാധാന കാലഘട്ടം:

അവൻ നിഷ്‌കരുണം വായയുടെ വടികൊണ്ട് അടിക്കും, അധരങ്ങളുടെ ശ്വാസത്താൽ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരെ കൊല്ലും… അപ്പോൾ ചെന്നായ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ അതിഥിയാകും, പുള്ളിപ്പുലി ആടിനൊപ്പം കിടക്കും… ഭൂമി വെള്ളം സമുദ്രത്തെ മൂടുന്നതുപോലെ യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ടു നിറയും. (യെശയ്യാവു 11: 4-9)

ഈ കാര്യങ്ങൾ സെന്റ് ജോൺ നേരിട്ട് വാക്കാലുള്ളതും രേഖാമൂലമുള്ളതുമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നതിന് സഭാപിതാക്കന്മാരായ പാപ്പിയാസിന്റെയും പോളികാർപ്പിന്റെയും സാക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്:

യോഹന്നാന്റെ ശ്രോതാവും പോളികാർപ്പിന്റെ കൂട്ടാളിയുമായ പാപ്പിയാസ് തന്റെ നാലാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖാമൂലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു; അവൻ സമാഹരിച്ച അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. .സ്റ്റ. ഐറേനിയസ്, മതവിരുദ്ധതയ്‌ക്കെതിരെ, പുസ്തകം V, അധ്യായം 33, n. 4

ഞാൻ ജനസമൂഹത്തിൽ പുറത്തു താൻ ദിസ്ചൊഉര്സെദ് പോലെ അതിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പോളികാർപ്പ് ഇരുന്നു വളരെ സ്ഥലം, അവന്റെ നടപ്പു വിവരിക്കാൻ കഴിയും എന്നു അവന്റെ ചൊമിന്ഗ്സ്, അവന്റെ നടപ്പു അവന്റെ ശാരീരിക, അവന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഒപ്പം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും യോഹന്നാനുമായും കർത്താവിനെ കണ്ട മറ്റുള്ളവരുമായും അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു… പോളികാർപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു. .സ്റ്റ. ഐറേനിയസ്, യൂസിബിയസിൽ നിന്ന്, ചർച്ച് ചരിത്രം, സി.എച്ച്. 20, n.6

അതിനാൽ, സെന്റ് ജോൺ വിദ്യാർത്ഥികളായി അവർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ സെന്റ് ഐറേനിയസ് സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

എന്നാൽ എതിർക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവൻ മൂന്നു വർഷവും ആറുമാസവും വാഴുകയും യെരൂശലേമിലെ ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കർത്താവ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് മേഘങ്ങളിൽ വരും… ഈ മനുഷ്യനെയും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവരെയും തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു; എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ, അതായത്, വിശുദ്ധമായ ഏഴാം ദിവസം നീതിമാന്മാർക്കായി കൊണ്ടുവരിക… ഇവ രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്താണ് നടക്കേണ്ടത്, അതായത് ഏഴാം ദിവസം… നീതിമാന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ ശബ്ബത്ത്… അവർ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ തവണ സംസാരിച്ചു എങ്ങനെ അവനെ കേട്ട ജോൺ, കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യൻ കണ്ടവർ, [ഞങ്ങളോട് പറയുക] ... .സ്റ്റ. ലിയോൺസിലെ ഐറേനിയസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); അഡ്വെർസസ് ഹെയർസെസ്, ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, വി .33.3.4,സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, സിമാ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി.

അതിനാൽ, ഈ “മധ്യവർഗ” ത്തിന്റെ “ദൈവശാസ്ത്രം” പുറത്തെടുക്കാം…

 

മിഡിൽ വരുന്നു

ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ “ആദ്യത്തേത്” എന്നും സമയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അവന്റെ തിരിച്ചുവരവ് “രണ്ടാമത്തേത്” എന്നും ചില വായനക്കാർക്ക് “മിഡിൽ കമിംഗ്” എന്ന പദം കേൾക്കുന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നാം. [2]cf. രണ്ടാമത്തെ വരവ്

എർത്ത്-ഡോൺ_ഫോട്ടർഎന്നിരുന്നാലും, ഞാൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ, പ്രിയ പരിശുദ്ധപിതാവ്… അവൻ വരുന്നു, “മിഡിൽ കമിംഗ്” എന്നും കണക്കാക്കാം പ്രഭാതം അത് തകരുന്നു, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വരുന്ന പ്രകാശം. അവ ഒരേ ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്—സൂരോദയം- അവ അന്തർലീനമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായതുമായ സംഭവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് “കർത്താവിന്റെ ദിവസം” 24 മണിക്കൂർ കാലഘട്ടമല്ലെന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്, പകരം:

… സൂര്യന്റെ അസ്തമയവും അസ്തമയവും അതിർത്തിയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ദിവസം, ആയിരം വർഷത്തെ സർക്യൂട്ട് അതിന്റെ പരിധികൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ദിവസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. Act ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ: ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പുസ്തകം VII, അധ്യായം 14, കാത്തലിക് എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ; www.newadvent.org

പിന്നെയും,

ഇതാ, യഹോവയുടെ ദിവസം ആയിരം സംവത്സരം ആകും. Arn ലെറ്റർ ഓഫ് ബർണബാസ്, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, സി.എച്ച്. 15

“മൃഗത്തിന്റെയും കള്ളപ്രവാചകന്റെയും” മരണശേഷം അവർ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. [3]cf. വെളി 19:20 സഭയ്‌ക്കെതിരായ അന്തിമ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുമ്പ് “ഗോഗും മാഗോഗും” (സുവിശേഷം നിരാകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ). [4]cf. വെളി 20: 7-10 ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാത്താൻ അഗാധത്തിൽ ചങ്ങലയ്ക്കിടുന്ന ഒരു “ആയിരം വർഷം” എന്ന് വിശുദ്ധ ജോൺ പ്രതീകാത്മകമായി പരാമർശിച്ചത്.

ഇത് ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിന്റെ ദൈർഘ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് അജ്ഞാതമാണ്… Ard കാർഡിനൽ ജീൻ ഡാനിയൂലോ, ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യൻ ഉപദേശത്തിന്റെ ചരിത്രം, പി. 377-378 (ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം, പി. 198-199, റവ. ​​ജോസഫ് ഇനുസി

“അധർമ്മിയുടെ” ഉപദ്രവത്താൽ ഭാഗികമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കാലത്ത് സഭയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടും പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിലൂടെ. ഇത് സഭയെ അവളുടെ രാജകീയ പ th രോഹിത്യത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അത് കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ പരകോടി.

അവർ ദൈവത്തിന്റെയും ക്രിസ്തുവിന്റെയും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കും, അവർ ആയിരം വർഷം അവനോടൊപ്പം വാഴും. (വെളി 20: 6)

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ചർച്ച് ഉചിതമായ രീതിയിൽ പകൽ പ്രഭാതമോ പ്രഭാതമോ ആണ്… ഇന്റീരിയർ ലൈറ്റിന്റെ മികച്ച മിഴിവോടെ അവൾ തിളങ്ങുമ്പോൾ അവൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. .സ്റ്റ. ഗ്രിഗറി ദി ഗ്രേറ്റ്, പോപ്പ്; ആരാധനാലയം, വാല്യം III, പി. 308

ക്രിസ്തു വാഴുന്നതിൻറെ ഈ “മധ്യവസ്ത്രം” വിശുദ്ധ സിറിൽ വിവരിക്കുന്നു in അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ. രേഖീയ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ “രണ്ടാമത്തേത്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വരവിനെയല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തേതും ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മഹത്ത്വമുള്ളതാണ്. ആദ്യ വരവ് ക്ഷമയോടെ അടയാളപ്പെടുത്തി; രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ദിവ്യരാജ്യത്തിന്റെ കിരീടം കൊണ്ടുവരും. -ജറുസലേമിലെ സെന്റ് സിറിൽ എഴുതിയ കാറ്റെറ്റിക്കൽ നിർദ്ദേശം, പ്രഭാഷണം 15; cf. സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം, റവ. ​​ജോസഫ് ഇനുസ്സി, പി. 59

നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ, കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനുശേഷം, “രാജ്യ” ത്തിന്റെ ഈ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു:

… ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുക. (ലൂക്കാ 21:31)

ഈ “ഒരു ദിവ്യരാജ്യത്തിന്റെ കിരീടം” വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ - വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ “അവസാന ഘട്ടം” - ദൈവഹിതം സഭയിൽ വാഴുമ്പോൾ “സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും ”- ദിവ്യഹിതത്തിന്റെ രാജ്യം:

എന്റെ ഹിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?… അത് ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവ്യഗുണങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനാണ്… ഇത് ഇതുവരെ അറിയപ്പെടാത്ത പവിത്രതയാണ്, അത് ഞാൻ അറിയിക്കും, അത് അവസാനത്തെ അലങ്കാരം സ്ഥാപിക്കും, മറ്റെല്ലാ പവിത്രതകളിലും ഏറ്റവും സുന്ദരവും മിഴിവുറ്റതും, അതാണ് മറ്റെല്ലാ പവിത്രതയുടെയും കിരീടവും പൂർത്തീകരണവും. God ദൈവത്തിന്റെ സേവകൻ ലൂയിസ പിക്കറെറ്റ, ദിവ്യഹിതത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്മാനം, റവ. ​​ജോസഫ് ഇനുസ്സി; n. 4.1.2.1.1 എ

പതനത്തിനുമുമ്പ് ആദാം ദൈവവുമായി ആസ്വദിച്ച ഒരുതരം ഐക്യമായിരിക്കും ഇത്. Our വർ ലേഡി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ “വരാനിരിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായ” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. [5]സ്പീഡ് സാൽവി, n.50 അങ്ങനെ, പവിത്രതയുടെ പവിത്രത ഇതിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു “സൂര്യനിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീ” പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ p ർജ്ജപ്രവാഹം ഫലത്തിൽ യേശുവിനെ പൂർണമായും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് Our വർ ലേഡി “പ്രഭാതം” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്, “സൂര്യനിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച” അവൾ അതുവഴി “സൂര്യന്റെ” വരവിനെ അറിയിക്കുന്നു. സെന്റ് സിറിൽ തുടരുന്നു…

യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജനനം ഉണ്ട്, a സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഒരു കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള ജനനം. ഒരു ഉണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരുന്നു, തോലിലെ മഴ പോലെ, a എല്ലാ കണ്ണുകൾക്കുമുന്നിൽ വരുന്നുഭാവിയിൽ ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും മഹത്വത്തോടെ വരും. -ജറുസലേമിലെ സെന്റ് സിറിൽ എഴുതിയ കാറ്റെറ്റിക്കൽ നിർദ്ദേശം, പ്രഭാഷണം 15; വിവർത്തനം സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം, റവ. ​​ജോസഫ് ഇനുസ്സി, പി. 59

ഈ “മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരവാണ്” ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഉദ്ഘാടനമെന്ന് ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു പുതിയ രീതിയിലാണ്. പെന്തെക്കൊസ്ത് വളർന്നുവരുന്ന ആദ്യകാല സഭയെ ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതുപോലെ, ഈ “പുതിയ പെന്തെക്കൊസ്ത്” സഭയെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും.

ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു, സ്വർഗ്ഗത്തിനുമുമ്പിൽ, മറ്റൊരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ… - ടെർടുള്ളിയൻ (എ.ഡി 155–240), നിസീൻ ചർച്ച് ഫാദർ; അഡ്വെർസസ് മാർസിയൻ, ആന്റി-നസീൻ പിതാക്കന്മാർ, ഹെൻ‌റിക്സൺ പബ്ലിഷേഴ്‌സ്, 1995, വാല്യം. 3, പേജ് 342-343)

1952 ലെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര കമ്മീഷൻ ഹാജരാക്കിയതുപോലുള്ള മജിസ്ട്രേലിയൻ പ്രസ്താവനകളിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നു കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അദ്ധ്യാപനം. [6]ഉദ്ധരിച്ച കൃതി സഭയുടെ മുദ്രയുടെ അംഗീകാരത്തെ വഹിക്കുന്നു, അതായത് പത്രവാര്ത്ത ഒപ്പം നിഹിൽ തടസ്സം, ഇത് മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ ഒരു വ്യായാമമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ബിഷപ്പ് സഭയുടെ imp ദ്യോഗിക മുദ്രാവാക്യം നൽകുമ്പോൾ, മാർപ്പാപ്പയോ ബിഷപ്പുമാരുടെ സംഘമോ ഈ മുദ്ര നൽകുന്നതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ ഒരു അഭ്യാസമാണ്.

ആ അവസാനാവസാനത്തിനുമുമ്പ്, ഒരു കാലഘട്ടം, കൂടുതലോ കുറവോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വിജയകരമായ പവിത്രതഅത്തരമൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നത് മഹിമയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയുടെ അവതരണത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, സഭയുടെ സംസ്കാരം. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അദ്ധ്യാപനം: കത്തോലിക്കാ ഉപദേശത്തിന്റെ സംഗ്രഹം [ലണ്ടൻ: ബേൺസ് ഓട്സ് & വാഷ്‌ബോർൺ, 1952] പേ. 1140

 

സാബത്ത് റെസ്റ്റ്

യേശു പലപ്പോഴും അത് പഠിപ്പിച്ചു “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു.” [7]cf. മത്താ 3:2 മാത്രമല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു, “നിന്റെ രാജ്യം വരുന്നു, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകും.” അങ്ങനെ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വരവിനായി സെന്റ് ബെർണാഡ് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുന്നു.

ഈ മധ്യ വരവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് തികഞ്ഞ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക: ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ എന്റെ വചനം പാലിക്കും, എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വരും. .സ്റ്റ. ബെർണാഡ്, ആരാധനാലയം, വാല്യം I, പി. 169

അപ്പോൾ “ദൈവരാജ്യം” അന്തർലീനമായി “ദൈവേഷ്ടവുമായി” ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ,

“ദൈവേഷ്ടം നടക്കുന്നിടത്താണ്“ സ്വർഗ്ഗം ”എന്നും“ ഭൂമി ”“ സ്വർഗ്ഗം ”ആയി മാറുന്നുവെന്നും അതായത് സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലം, നന്മ, സത്യം, ദിവ്യസ beauty ന്ദര്യം എന്നിവ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ദൈവേഷ്ടം ചെയ്തു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, പൊതു പ്രേക്ഷകർ, ഫെബ്രുവരി 1, 2012, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

ഒരു വശത്ത്, സഭയുടെ 2000 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരിലും അവരുടെ പ്രത്യേക പുതുക്കുകളിലും ഫിയറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നാം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്ന മധ്യവർഗം “ആത്മാവിന്റെ യുഗ” ത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു ശരീരം എന്ന നിലയിൽ, സഭ ജീവിക്കുന്ന ഒരു യുഗം ദിവ്യഹിതം “സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും” [8]cf. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി. സുന്ദരമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതുപോലെ അത് സ്വർഗ്ഗത്തോട് അടുക്കും.

സ്വർഗത്തിലെ ഐക്യത്തിന്റെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് ഇത്, പറുദീസയിൽ ദൈവത്വം മറച്ചുവെക്കുന്ന മൂടുപടം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ… Es യേശു മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊഞ്ചിറ്റ, റോണ്ട ചെർവിൻ, എന്നോടൊപ്പം നടക്കുക യേശു; എല്ലാ പവിത്രതയുടെ കിരീടവും പൂർത്തീകരണവും ഉദ്ധരിച്ചത്, ഡാനിയൽ ഓ കൊന്നർ, പേ. 12

അതിനാൽ, അത്തരം ഐക്യത്തിൽ, ദൈവജനം ആറുദിവസം (അതായത് “ആറായിരം വർഷം”) അധ്വാനിച്ച് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യുഗം “ഒരു വിശ്രമം” ആയിരിക്കുമെന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. സഭയ്ക്ക് “ശബ്ബത്ത്”.

ഈ [മധ്യ] വരവ് മറ്റ് രണ്ടിനുമിടയിലായതിനാൽ, ആദ്യത്തേത് മുതൽ അവസാനത്തേത് വരെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് പോലെയാണ് ഇത്. ആദ്യത്തേതിൽ, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പായിരുന്നു; അവസാനത്തിൽ, അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും; ഈ മധ്യത്തിൽ, അവൻ നമ്മുടെതാണ് വിശ്രമവും ആശ്വാസവും…. അവന്റെ ആദ്യ വരവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജഡത്തിലും ബലഹീനതയിലും വന്നു; ഈ മധ്യത്തിൽ അവൻ ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും വരുന്നു; അവസാന വരവിൽ അവൻ മഹത്വത്തിലും പ്രതാപത്തിലും കാണപ്പെടും… .സ്റ്റ. ബെർണാഡ്, ആരാധനാലയം, വാല്യം I, പി. 169

ഈ വിശ്രമം വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാരുമായി ബെർണാഡിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം വ്യഞ്ജനാത്മകമാണ് ശേഷം “അധർമ്മിയുടെ” മരണം…

… രാജ്യത്തിന്റെ കാലങ്ങൾ, അതായത്, ബാക്കി, വിശുദ്ധമായ ഏഴാം ദിവസം… ഇവ രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്താണ് നടക്കേണ്ടത്, അതായത് ഏഴാം ദിവസം… നീതിമാന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ ശബ്ബത്ത്. .സ്റ്റ. ലിയോണിലെ ഐറേനിയസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്, ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, വി .33.3.4, ദി ഫാദേഴ്‌സ് ഓഫ് ദി ചർച്ച്, സിമാ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി.

… അവന്റെ പുത്രൻ വന്ന് അധർമ്മിയുടെ കാലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ഭക്തരെ വിധിക്കുകയും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ - അവൻ ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കും… എല്ലാത്തിനും വിശ്രമം നൽകിയശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എട്ടാം ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം, അതായത് മറ്റൊരു ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം. Cent ലെറ്റർ ഓഫ് ബർണബാസ് (എ.ഡി. 70-79), രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പസ്തോലിക പിതാവ് എഴുതിയത്

 

രാജ്യം ഇരുണ്ടതാകുന്നു

പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരേ, നിങ്ങളായിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് കാവൽക്കാർ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവായ സൂര്യന്റെ വരവിനെ അറിയിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ! OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ലോക യുവാക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ സന്ദേശം, XVII ലോക യുവജന ദിനം, എൻ. 3; (രള 21: 11-12)

എന്നാൽ ഇത് വരുന്നു അതിനാൽ പോപ്പുകളിൽ പലരും പറഞ്ഞു, ലോകാവസാനമല്ല, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ്. [9]cf. പോപ്പ്സ്, ഡോണിംഗ് യുഗം അങ്ങനെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം…

… പ്രത്യാശയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ.OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ഗ്വാനെല്ലി യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിലാസം, ഏപ്രിൽ 20, 2002, www.vatican.va

നമ്മുടെ ലേഡി വരാനിരിക്കുന്ന “നീതിയുടെ സൂര്യനെ” സൂചിപ്പിക്കുന്ന “പ്രഭാതം” ആണെങ്കിൽ, ഈ “പുതിയ പെന്തെക്കൊസ്ത്” എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? പ്രഭാതത്തിന്റെ ആദ്യ കിരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, യേശു പറഞ്ഞു:

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരവ് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആരും നോക്കൂ, 'ഇതാ, ഇതാ,' അല്ലെങ്കിൽ, 'അവിടെയുണ്ട്'. ഇതാ, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. (ലൂക്കോസ് 17: 20-21)

“താൽക്കാലിക” രാജ്യം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതിനായി അംഗീകൃത ചില പ്രവചന വെളിപാടുകളും തിരുവെഴുത്തുകളും സംയോജിക്കുന്നു ഈ മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. 

പള്ളി മില്ലേനിയത്തിന്റെ ദൈവരാജ്യം എന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, എൽ ഒസ്സെർവറ്റോർ റൊമാനോ, ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്, ഏപ്രിൽ 25, 1988

വെളിപ്പാട് 12 ൽ, സ്ത്രീ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു മഹാസർപ്പം. ഒരു “മകനെ” പ്രസവിക്കാൻ അവൾ അധ്വാനിക്കുകയാണ്, അതായത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യവർഗത്തിനായി അധ്വാനിക്കുന്നു.

ഈ സ്ത്രീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മാതാവായ മറിയയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം മുഴുവൻ സഭയെയും, എക്കാലത്തെയും ദൈവജനത്തെയും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും വളരെ വേദനയോടെ വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സഭയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. Ast കാസ്റ്റൽ ഗൊൻഡോൾഫോ, ഇറ്റലി, ഓഗസ്റ്റ് 23, 2006; സെനിറ്റ്

കഴിഞ്ഞ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി സ്ത്രീയും മഹാസർപ്പവും തമ്മിലുള്ള ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇവിടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും. എന്നിരുന്നാലും, കുട്ടിയെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മഹാസർപ്പം പരാജയപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ ജനതകളെയും ഇരുമ്പുവടികൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ അവൾ പ്രസവിച്ചു. അവളുടെ കുട്ടി ദൈവത്തിലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പിടിക്കപ്പെട്ടു. (വെളി 12: 5)

ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമാണെങ്കിലും, ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം സഭയുടെ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, പിതാവിനുണ്ട് “ഞങ്ങളെ അവനോടൊപ്പം ഉയിർപ്പിച്ചു, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരുന്നു.” [10]Eph 2: 6

യേശുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പൂർണമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവ പൂർണമായും യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ്, എന്നാൽ നമ്മിൽ അല്ല, അവന്റെ അംഗങ്ങളായ സഭയിലോ, അവന്റെ നിഗൂ body മായ ശരീരമായ സഭയിലോ അല്ല. .സ്റ്റ. ജോൺ യൂഡ്‌സ്, “യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്” എന്ന കൃതി, ആരാധനാലയം, വാല്യം IV, പേജ് 559

പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനായി യേശു സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയതുപോലെ, സഭയും സ്വയം ശൂന്യമാക്കണം, അങ്ങനെ അവളുടെ യജമാനനെപ്പോലെ അവളും ദൈവഹിതത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നു:

ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. (യോഹന്നാൻ 6:38)

താൻ ജീവിച്ചതെല്ലാം അവനിൽ വസിക്കാൻ ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു, അവൻ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എന്. 521

സ്ത്രീയും മഹാസർപ്പവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ സംഗ്രഹിച്ച ശേഷം സെന്റ് ജോൺ വിശദമായി പറയുന്നു. വിശുദ്ധ മൈക്കിളിന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, മാലാഖമാർ എ പാസുകൾ സാത്താനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അവനെ “ആകാശത്ത്” നിന്ന് “ഭൂമിയിലേക്ക്” പുറത്താക്കുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും, പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ലൂസിഫറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സമയത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് സെന്റ് ജോൺ സംസാരിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, സെന്റ് പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു “ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല, ഭരണാധികാരികളുമായും, അധികാരങ്ങളുമായും, ഈ ഇരുട്ടിന്റെ ലോക ഭരണാധികാരികളുമായും, ദുരാത്മാക്കളുമായും ആകാശത്ത്. " [11]Eph 6: 12 അതായത്, “ആകാശത്ത്” അല്ലെങ്കിൽ “വായുവിൽ” സാത്താന് ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ പ്രധാന ദൂതനുമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ?

... ദൈവം, നരകം സാത്താൻ ദേഹികളെ നാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നു എല്ലാ ഭൂതങ്ങളെ വെക്കുകയും ശക്തിയാൽ സ്വർഗ്ഗീയ സൈന്യത്തിന്റെ ഹേ പ്രിൻസ് നീ എന്തു. Mass ഒരു സംഭാഷണം കേട്ടതിനുശേഷം പോപ്പ് ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ രചിച്ചത്, അതിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം ഭൂമിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ സാത്താൻ ദൈവത്തോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ രചനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇത് എപ്പോൾ ഡ്രാഗണിന്റെ എക്സോറിസിസം സംഭവിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് സെന്റ് ജോൺ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു:

ഇപ്പോൾ രക്ഷയും ശക്തിയും വന്നു, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അവന്റെ അഭിഷിക്തന്റെ അധികാരവും. നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവൻ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു; അവർ രാവും പകലും നമ്മുടെ ദൈവമുമ്പാകെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താലും സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനത്താലും അവർ അവനെ ജയിച്ചു; ജീവിതത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവരെ മരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല. ആകയാൽ ആകാശമേ, അവയിൽ വസിക്കുന്നവരേ, സന്തോഷിപ്പിൻ. ഭൂമിയും കടലും, നിനക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; പിശാച് വളരെ ക്ഷുഭിതനായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. (വെളി 12: 10-12)

ഈ ഭൂചലനം ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണെന്ന് സ്വർഗ്ഗം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “ഇപ്പോൾ രക്ഷയും ശക്തിയും വന്നു, നമ്മുടെ ദൈവരാജ്യം…” എന്നിട്ടും, പിശാചിന് “ഹ്രസ്വ സമയ” മുണ്ടെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, സാത്താൻ താൻ ഉപേക്ഷിച്ച ഏതൊരു ശക്തിയും എടുത്ത് സഭയ്‌ക്കെതിരായ “അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ” അതിനെ “മൃഗമായി” കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു (വെളി 13 കാണുക). പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമല്ല: ദൈവരാജ്യം വന്ന ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു “അനുഗ്രഹം”, “സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല”, “പ്രകാശം” തുടങ്ങിയവയെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ Our വർ ലേഡി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. [12]cf. സംയോജനവും അനുഗ്രഹവും അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൃപയുടെ തുടക്കം അത് സഭയെ സാത്താനുമായുള്ള അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിനാൽ വിശുദ്ധന്മാർ ജീവിച്ചാലും മൃഗത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വാഴും.

യേശുവിനോടുള്ള സാക്ഷ്യത്തിനും ദൈവവചനത്തിനുമായി ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെയും ആത്മാവിനെയോ അതിന്റെ സ്വരൂപത്തെയോ ആരാധിക്കുകയോ അവരുടെ നെറ്റിയിലോ കൈകളിലോ അതിന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു. അവർ ജീവനിലേക്കു വന്നു, അവർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആയിരം വർഷം ഭരിച്ചു. (വെളി 20: 4)

അപ്പോൾ, മഹാസർപ്പം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരുട്ടിലാണ് രാജ്യം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡ്രാഗണിന്റെ എക്സോറിസിസം ന്റെ ബ്രേക്കിംഗിന്റെ അതേ സംഭവവും ആയിരിക്കാം “ആറാമത്തെ മുദ്ര” [13]cf. വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഴ് മുദ്രകൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അന്ന മരിയ ടൈഗി (1769-1837) വിളിച്ചതുപോലെ “മുന്നറിയിപ്പ്” അല്ലെങ്കിൽ “മന ci സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (കാണുക മഹത്തായ വിമോചനം).

മന ci സാക്ഷിയുടെ ഈ പ്രകാശം പല ആത്മാക്കളുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അവർ സൂചിപ്പിച്ചു, കാരണം ഈ “മുന്നറിയിപ്പിന്റെ” ഫലമായി പലരും അനുതപിക്കും… “സ്വയം പ്രകാശത്തിന്റെ” അത്ഭുതം. RFr. ജോസഫ് ഇനുസ്സി എതിർക്രിസ്തുവും അവസാന സമയവും, പി. 36

യേശു “ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം” ആണെങ്കിൽ, പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇപ്പോൾ ആ കൃപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു “രക്ഷയും ശക്തിയും വരുന്നു, നമ്മുടെ ദൈവരാജ്യം…” വീണ്ടും, എലിസബത്ത് കിൻഡൽമാന് അയച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ Our വർ ലേഡി പറയുന്നു:

പ്രകാശത്തെ അന്ധരാക്കുന്ന മഹത്തായ അത്ഭുതമായിരിക്കും അത്… ലോകത്തെ തളർത്താൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേമാരി ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ എളിയ ആത്മാക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ്. Our ഞങ്ങളുടെ ലേഡി ടു എലിസബത്ത്, www.theflameoflove.org

മെഡ്‌ജുഗോർജിലെ പ്രശസ്തരായ അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ, [14]cf. മെഡ്‌ജുഗോർജിൽ അവ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരം നേടി റുയിനി കമ്മീഷൻഅമേരിക്കൻ അറ്റോർണി ജാൻ കോനെൽ ആരോപണവിധേയനായ ദർശകനായ മിർജാനയോട് “നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പരീക്ഷണ” ത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു, ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയെ വിശുദ്ധ മൈക്കിൾ ആർക്കേഞ്ചലിന് പ്രാർത്ഥന എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

J: ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ ദൈവവും പിശാചും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവെന്നത് ശരിയാണോ? അതിൽ… വിപുലമായ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ ദൈവം പിശാചിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അനുവദിച്ചു, പിശാച് ഈ സമയങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ദർശകൻ “അതെ” എന്ന് മറുപടി നൽകി, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം കാണുന്ന വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് തെളിവായി. കോനെൽ ചോദിക്കുന്നു:

J: മെഡ്‌ജുഗോർജെയുടെ രഹസ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം സാത്താന്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുമോ?

M: അതെ.

J: എങ്ങനെ?

M: അത് രഹസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

J: [രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്] എന്തെങ്കിലും പറയാമോ?

M: മനുഷ്യരാശിക്ക് ദൃശ്യമായ അടയാളം നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ലോകത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും. —P. 23, 21; കോസ്മോസ് രാജ്ഞി (പാരക്ലേറ്റ് പ്രസ്സ്, 2005, പുതുക്കിയ പതിപ്പ്)

  

പെന്തക്കോസ്റ്റിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു

സഹോദരീ സഹോദരന്മാരേ, ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ആഹ്വാനമാണ്, എതിർക്രിസ്തുവിന് അത്രയല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി his അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വരവിനായി. ഇത് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും കന്യാമറിയത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഈ “ന്യൂമാറ്റിക്” അല്ലെങ്കിൽ “ആത്മീയ” മധ്യത്തിൽ. അതിനാൽ, സഭയുടെ ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുതിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു:

“ഐക്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദാനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക്‌ കൃപയോടെ നൽകാനും” എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്‌ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ ദാനധർമ്മത്തിന്റെ പുതിയ p ർജ്ജപ്രവാഹത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ മുഖം പുതുക്കുവാനും ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവായ പാരക്ലേറ്റിനെ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് എക്സ്വി, പസെം ഡേ മ്യൂണസ് പുൽ‌ചെറിം, 23 മെയ് 1920

ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉയർത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു… ഈ അവസാന യുഗം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വളരെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… അത് അവന്റെ turn ഴമാണ്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുഗമാണ്, ഇത് എന്റെ സഭയിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിജയമാണ് , പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ. Es യേശു മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മരിയ കോൺസെപ്സിയോൺ കാബ്രെറ ഡി അർമിഡ; ഫാ. മാരി-മൈക്കൽ ഫിലിപ്പോൺ, കൊഞ്ചിറ്റ: ഒരു അമ്മയുടെ ആത്മീയ ഡയറി, പി. 195-196

യേശുവിന്റെ “ഇടത്തരം” കണക്കിലെടുത്ത് ബെനഡിക്റ്റ് പോപ്പ് ഈ പുതുക്കലും കൃപയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇരട്ടി വരവിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു - ഒരിക്കൽ ബെത്‌ലഹേമിലും വീണ്ടും സമയത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും Cla ക്ലെയർവാക്സിലെ സെന്റ് ബെർണാഡ് ഒരു അഡ്വഞ്ചസ് മീഡിയസ്, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരുന്നു, നന്ദി, ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടെ തന്റെ ഇടപെടൽ പുതുക്കുന്നു. ബെർണാഡിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരിയായ കുറിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു… OP പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്, പേജ് .182-183, പീറ്റർ സീവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം

ശരിയായ കുറിപ്പ്, ഈ “ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരവ്, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്; അതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ കർത്താവിനെ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ കാണൂ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ” [15]cf. ആരാധനാലയം, വാല്യം I, പേ. 169

ഇന്ന് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പുതിയ സാക്ഷികളെ ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടരുത്, അവനിൽ അവൻ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരും? ഈ പ്രാർത്ഥന ലോകാവസാനത്തിൽ നേരിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, a അവന്റെ വരവിനായി യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന; “നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വരൂ” എന്ന് അവൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർണ്ണ വീതി അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുവേ, വരിക. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, നസറെത്തിലെ യേശു, വിശുദ്ധ ആഴ്ച: ജറുസലേമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മുതൽ പുനരുത്ഥാനം വരെ, പി. 292, ഇഗ്നേഷ്യസ് പ്രസ്സ്

എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഭാവി സംഭവമായി മാത്രം നാം കാണരുത്. ഇപ്പോൾ പോലും, ഈ കൃപകൾ സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു; ഇപ്പോൾ പോലും, സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല സഭയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫാത്തിമയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത “കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയം” ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

ഫാത്തിമ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമർപ്പണാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആദ്യ ദിവസം അപാരിയേഷൻ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് പോസ്റ്റ് അപ്പാരിഷൻ, സമർപ്പണത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം. ഫാത്തിമ ആഴ്ച ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല… സ്വന്തം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഫാത്തിമ ഇപ്പോഴും മൂന്നാം ദിവസത്തിലാണ്. ട്രയംഫ് ഒരു നിരന്തരമായ പ്രക്രിയയാണ്. RSr. 11 ഒക്ടോബർ 1993 ന് കർദിനാൾ വിഡാലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ലൂസിയ; ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ ശ്രമം, ജോൺ ഹാഫെർട്ട്, 101 ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ, 1999, പേ. 2; ഉദ്ധരിച്ചത് സ്വകാര്യ വെളിപാട്: സഭയുമായി വിവേചനാധികാരം, ഡോ. മാർക്ക് മിറവല്ലെ, പേജ് 65

ഇങ്ങനെ, പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് പറഞ്ഞു, കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു…

… ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരവിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്… അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ദൈവത്തിന്റെ വിജയം, മറിയയുടെ വിജയം, ശാന്തമാണ്, എന്നിരുന്നാലും അവ യഥാർത്ഥമാണ്… -ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം, പി. 166, പീറ്റർ സീവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം

വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇനിയും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. എന്നാൽ “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ” നോക്കിക്കാണുന്നത്, സ്ത്രീയും മഹാസർപ്പവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒരു തലയിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു. “ഞങ്ങൾ അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു”, സെന്റ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവായ പുതിയ പ്രഭാതത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു.

കർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ആത്മാവിന്റെയും സാക്ഷിയുടെയും സമയമാണ്, മാത്രമല്ല “ദുരിത” ത്താലും തിന്മയുടെ വിചാരണയാലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. ഇത് സഭയെ ഒഴിവാക്കുകയും അവസാന നാളുകളിലെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട സമയമാണിത്. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, 672

പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും ശുദ്ധീകരണത്തിനുശേഷം, ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ പ്രഭാതം തകർക്കാൻ പോകുന്നു.-പോപ്പ് എസ്ടി. ജോൺ പോൾ II, ജനറൽ പ്രേക്ഷകർ, സെപ്റ്റംബർ 10, 2003

വ്യക്തികളിൽ, കൃപയുടെ പ്രഭാതത്തോടെ ക്രിസ്തു മാരകമായ പാപത്തിന്റെ രാത്രി നശിപ്പിക്കണം. കുടുംബങ്ങളിൽ, നിസ്സംഗതയുടെയും തണുപ്പിന്റെയും രാത്രി സ്നേഹത്തിന്റെ സൂര്യന് വഴിയൊരുക്കണം. ഫാക്ടറികളിൽ, നഗരങ്ങളിൽ, രാജ്യങ്ങളിൽ, തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും രാജ്യങ്ങളിൽ രാത്രി പകൽ പോലെ തിളങ്ങണം, nox sicut, illuminabitur, കലഹങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും സമാധാനമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. പോപ്പ് പിയക്സ് XII, ഉർ‌ബി എറ്റ് ഓർ‌ബി വിലാസം, മാർച്ച് 2, 1957; വത്തിക്കാൻ.വ

 

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 23 ഒക്ടോബർ 2015 ആണ്.

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

അവസാന സമയത്തെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം

യേശു ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടോ?

യേശു വരുന്നു!

മില്ലേനേറിയനിസം… അതെന്താണ്, അല്ലാത്തത്

“സമാധാന കാലഘട്ടം” ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിഫലനം: വായിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ…

പോപ്പുകളും പ്രഭാത കാലഘട്ടവും

യുഗം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരവ്

മഹത്തായ വിമോചനം

നമ്മുടെ കാലത്തെ എതിർക്രിസ്തു

അവസാന വിധിന്യായങ്ങൾ

മെഡ്‌ജുഗോർജിൽ

മെഡ്‌ജുഗോർജെ… നിങ്ങൾ അറിയാത്തതെന്താണ്

മെഡ്‌ജുഗോർജെയും പുകവലി തോക്കുകളും

  

നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി!

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 
എന്റെ രചനകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ഫ്രഞ്ച്! (മെർസി ഫിലിപ്പ് ബി.!)
പകരുക lire mes ritcrits en français, cliquez sur le drapeau:

 
 
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. ഐക്യത്തിന്റെ വരവ്
2 cf. രണ്ടാമത്തെ വരവ്
3 cf. വെളി 19:20
4 cf. വെളി 20: 7-10
5 സ്പീഡ് സാൽവി, n.50
6 ഉദ്ധരിച്ച കൃതി സഭയുടെ മുദ്രയുടെ അംഗീകാരത്തെ വഹിക്കുന്നു, അതായത് പത്രവാര്ത്ത ഒപ്പം നിഹിൽ തടസ്സം, ഇത് മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ ഒരു വ്യായാമമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ബിഷപ്പ് സഭയുടെ imp ദ്യോഗിക മുദ്രാവാക്യം നൽകുമ്പോൾ, മാർപ്പാപ്പയോ ബിഷപ്പുമാരുടെ സംഘമോ ഈ മുദ്ര നൽകുന്നതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ, അത് സാധാരണ മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ ഒരു അഭ്യാസമാണ്.
7 cf. മത്താ 3:2
8 cf. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി
9 cf. പോപ്പ്സ്, ഡോണിംഗ് യുഗം
10 Eph 2: 6
11 Eph 6: 12
12 cf. സംയോജനവും അനുഗ്രഹവും
13 cf. വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഴ് മുദ്രകൾ
14 cf. മെഡ്‌ജുഗോർജിൽ
15 cf. ആരാധനാലയം, വാല്യം I, പേ. 169
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം ടാഗ് , , , , , , .