വിശ്വാസത്തിന്റെ അനിവാര്യത

നോമ്പുകാല റിട്രീറ്റ്
ദിവസം 2

 

പുതിയത്! ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നോമ്പുകാല റിട്രീറ്റിലേക്ക് (ഇന്നലെ ഉൾപ്പെടെ) പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ചേർക്കുന്നു. മീഡിയ പ്ലെയറിലൂടെ കേൾക്കാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക.

 

മുന്നമേ എനിക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാൻ കഴിയും, Our വർ ലേഡി അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും മാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ…

… വിശ്വാസമില്ലാതെ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ താൻ ഉണ്ടെന്നും അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം. (എബ്രാ 11: 6)

ഇതൊരു മനോഹരമായ വാഗ്ദാനമാണ് - എന്നാൽ നമ്മിൽ പലരെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, “ബ്ലോക്കിന് ചുറ്റുമുള്ളവർ” പോലും. നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും കുരിശുകളും ശരിക്കും നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം മാത്രമാണെന്ന് യുക്തിസഹമായി നാം പലപ്പോഴും കാണുന്നു. കാരണം അവൻ വിശുദ്ധനാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ചുരുങ്ങിയത്, “സഹോദരന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവൻ” ഇങ്ങനെയാണ് [1]റവ 12: 10 സംസാരിക്കുന്നു, സെന്റ് ജോൺ അവനെ വിളിച്ചതുപോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പ Paul ലോസ് പറയുന്നത്, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും - പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച - നമ്മൾ നിർബന്ധമായും…

… ദുഷ്ടന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അമ്പുകളെല്ലാം ശമിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാസം ഒരു പരിചയായി പിടിക്കുക. (എഫെ 6:14)

ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഭയം, ഉത്കണ്ഠ, സ്വയം സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അടിമത്തത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു. നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തം നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു, അങ്ങനെ അവയെ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ദൈവം അവസാനമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ്-ഒരു പാപിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

എന്നാൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു:

കർത്താവ് കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനാണ്, കോപത്തിന് മന്ദഗതിയിലാണ്, അചഞ്ചലമായ സ്നേഹത്തിൽ പെരുകുന്നു… നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവൻ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നില്ല… കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർന്നുപോയില്ല, അവന്റെ അനുകമ്പ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല; എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അവ പുതുക്കപ്പെടുന്നു your നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത വളരെ വലുതാണ്. (സങ്കീർത്തനം 103: 8, 10; ലാം 3: 22-23)

പ്രശ്നം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ദൈവം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു, ഞാനല്ല. എന്നോടല്ല, വിശ്വസ്തരോട് അവന് അനുകമ്പയുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ, ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും ആദ്യത്തെ പാപം വിലക്കപ്പെട്ട ഫലം കഴിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച് പിതാവിന്റെ കരുതലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് അവരുടെ ജീവൻ അവരുടെ കൈകളിലെത്തിക്കാൻ കാരണമായി. ഈ വിശ്വാസത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു നിശ്ചലമായ മനുഷ്യരുടെ ജഡത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, അതിനാലാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് “വിശ്വാസത്താൽ” മാത്രമാണ്. കാരണം, ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അനുരഞ്ജനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ബന്ധമാണ് ആശ്രയം, ആ വിശ്വാസം മാറുമ്പോൾ മൊത്തം, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സമാധാനം ലഭിക്കും.

… നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ദൈവവുമായി സമാധാനമുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ നാം നിലകൊള്ളുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക്… (റോമ 5: 1-2)

എന്നാൽ ഇന്ന്, ആധുനിക മനസ്സ് കൃപയിൽ നിന്ന് സ്വയം മാറുകയാണ്, കാരണം അതിന്റെ വിശ്വാസം വളരെ ദരിദ്രമാണ്. ഒരു അധിനിവേശമോ വഞ്ചനയോ ആയി ഞങ്ങൾ ചോക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കാനോ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല. സഭയിൽ പോലും, നമ്മുടെ സമകാലിക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ചിലർ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിലും ദൈവികതയല്ല. ചില പുരോഹിതന്മാർ നിഗൂ phen പ്രതിഭാസങ്ങൾ, പരിഹാസങ്ങൾ, പരിഹാസങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. നാം ഒരു ബ ual ദ്ധിക / ദാർശനിക സഭയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അത് വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ, സമൂലമായ, ലോകത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യകാല സഭയെപ്പോലെയല്ല.

നാം വീണ്ടും ലളിതവും വിശ്വസ്തനും ധീരനുമായിത്തീരേണ്ടത് എങ്ങനെ! 

ഇവിടെ, ഈ നോമ്പുകാലം എവിടെ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി. വാസ്തവത്തിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് മാറുക എന്നതാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യാമറിയത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ. അതായത്, ദൈവത്തെ പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക വിശ്വാസത്തിൽ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ “പ്രസവിക്കുന്നതിനെ” കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ട്. Our വർ ലേഡിയേക്കാൾ ലളിതവും വിശ്വസ്തനും ധൈര്യവുമുള്ളത് ആരാണ്? മഹാനായ മരിയൻ വിശുദ്ധനായ ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു, “ലോകാവസാനത്തിലേക്ക്… സർവ്വശക്തനായ ദൈവവും അവന്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയും മഹാനായ വിശുദ്ധന്മാരെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിക്കുകയാണ്, അവർ വിശുദ്ധിയെ മറികടക്കും. കുറ്റിച്ചെടികൾ. ” [2]സെന്റ് ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്, മറിയയോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി, കല. 47 തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ, “ആരാണ്, ഞാൻ? ഇല്ല, ഞാനല്ല. ”

അതെ, നിങ്ങളെ. ഇതിനകം തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവം തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു, ഇത് രണ്ടാം ദിവസം മാത്രമാണ്!

ലോകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും, ദൈവം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അവിശ്വസനീയമായ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേലയിൽ നിങ്ങൾ മയങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ അപ്പസ്തോലന്റെ ലക്ഷ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പുകാല റിട്രീറ്റ്. ഈ വൈദഗ്ധ്യത്തെ വിളിക്കുന്നു വിശ്വാസം. നിങ്ങളെയും എന്നെയും പോലെ “ആരുമില്ല” എന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. മറിയയും അങ്ങനെതന്നെ. എന്നാൽ അവൾ സുന്ദരിയായ, എളിയ, മര്യാദയുള്ള ആരും ആയിരുന്നില്ല, അതിനാലാണ് നാം അവളുടെ പകർപ്പുകളാകാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

പരിശുദ്ധാത്മാവ്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതപങ്കാളിയെ വീണ്ടും ആത്മാക്കളായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അവയിലേക്ക് വലിയ ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങും. അവൻ തന്റെ ദാനങ്ങളിൽ അവരെ നിറയ്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും ജ്ഞാനം, അതിലൂടെ അവർ കൃപയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും… അത് മറിയയുടെ പ്രായം, മറിയത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും അത്യുന്നതനായ ദൈവം നൽകിയതുമായ നിരവധി ആത്മാക്കൾ അവളുടെ ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞിരിക്കുകയും അവളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പകർപ്പുകളായിത്തീരുകയും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.  .സ്റ്റ. ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി, n.217, മോണ്ട്ഫോർട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് 

ആത്മാവിന്റെ ഈ വേലയുടെ മുഴുവൻ അടിത്തറയും വിശ്വാസം. വിശ്വാസം ഒരു ദാനമാണ്. കാതറിൻ ഡോഹെർട്ടി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതുപോലെ,

വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. അത് ശുദ്ധമായ ദാനമാണ്, അവനു മാത്രമേ അത് നൽകാൻ കഴിയൂ. അതേസമയം, അത് നമുക്ക് നൽകാൻ അവിടുന്ന് ആവേശത്തോടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം അത് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം നാം അത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് അത് നൽകാൻ കഴിയൂ. From മുതൽ പൗസ്റ്റിനിയ; “മൊമെന്റുകൾ ഓഫ് ഗ്രേസ്” കലണ്ടർ, ഫെബ്രുവരി 4

അതിനാൽ, ഈ നോമ്പുകാല റിട്രീറ്റ് തുടരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ-യുക്തിസഹമായ മനസ്സുകൾ പുന reset സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം അല്ല അറിയുന്ന, അല്ല നിയന്ത്രണമുണ്ട്, അല്ല പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, നാം എത്ര ഭയങ്കരരാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന സത്യത്തിൽ നാം വിശ്രമിക്കണം. നമ്മിൽ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു പർവതം നീങ്ങുന്നതുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഒരു കടുക് വിത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ പർവതത്തോട്, 'ഇവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് നീങ്ങുക' എന്ന് പറയും, അത് നീങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമാകില്ല. (മത്താ 17:20)

വിശ്വാസം ഒരു സമ്മാനമാണ്, അതിനാൽ, ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെറും “അഞ്ച് അപ്പവും രണ്ട് മീനും” മറിയയുടെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ കൊട്ടയിൽ വയ്ക്കുക, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസത്താൽ കവിഞ്ഞൊഴുകാനും ഗുണിത കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മറക്കുക. ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കുറച്ച്, എന്നാൽ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ഇതാ:

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എന്റെ അവിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കുക. (മർക്കോസ് 9:24)

 

സംഗ്രഹവും സ്ക്രിപ്റ്ററും

ലോകത്തിലെ ഈ സമയത്ത്‌ ദൈവത്തിന്റെ വേല, കന്യാമറിയത്തിന്റെ പകർപ്പുകളായ വിശുദ്ധന്മാരെ ഉയിർപ്പിക്കുക എന്നതാണ്‌, അതിനാൽ അവരും ലോകത്തിൽ യേശുവിനെ പ്രസവിക്കും. അവിടുന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസമാണ്: അവിടുത്തെ പദ്ധതിയിൽ പൂർണ്ണ ആശ്രയം.

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്വയം പരിശോധിക്കുക. സ്വയം പരീക്ഷിക്കുക. യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? … [മെയ്] ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ചേക്കാം വിശ്വാസത്തിലൂടെ; നിങ്ങൾ, വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി സ്നേഹത്തിൽ, സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്തു കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും, നിങ്ങൾ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞുവരികയും വേണം എന്നും, പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻറെ സ്നേഹം അറിയാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ. (2 കോറി 13: 5; എഫെ 3: 17-19)

പങ്ക് € |മറിയയെപ്പോലെ അവൻ “കൃപ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു”.

 

 

ഇത് പ്രിന്റുചെയ്യണോ? ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പേജിന്റെ ചുവടെയുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക: സ്ക്രീനിൽ 2016 AM ഇത് 02-10-10.30.20 ഷോട്ട്

 

ഈ നോമ്പുകാല റിട്രീറ്റിൽ മാർക്കിൽ ചേരാൻ,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

മാർക്ക്-ജപമാല പ്രധാന ബാനർ

കുറിപ്പ്: പല വരിക്കാരും തങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇമെയിലുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഇമെയിലുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാം മെയിൽ ഫോൾഡർ പരിശോധിക്കുക! സാധാരണയായി 99% സമയവും അങ്ങനെയാണ്. വീണ്ടും സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ. ഇതൊന്നും സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും എന്നിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിലുകൾ അനുവദിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

പുതിയ
ഈ രചനയുടെ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക:

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 റവ 12: 10
2 സെന്റ് ലൂയിസ് ഡി മോണ്ട്ഫോർട്ട്, മറിയയോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി, കല. 47
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, പ്രാർത്ഥന റിട്രീറ്റ്.