പുതിയ മൃഗം ഉയരുന്നു…

 

കർദിനാൾ ഫ്രാൻസിസ് അരിൻ‌സെയുമായി ഒരു എക്യുമെനിക്കൽ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച റോമിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് ദയവായി അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആധികാരിക ഐക്യം ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതുമായ സഭയുടെ. സത്യം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കും…

 

സത്യം ഒരിക്കലും അസംഭവ്യമല്ല. ഇത് ഒരിക്കലും ഓപ്‌ഷണലാകാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, അത് ഒരിക്കലും ആത്മനിഷ്ഠമായിരിക്കില്ല. അത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഫലം എല്ലായ്പ്പോഴും ദാരുണമാണ്.

ഹിറ്റ്‌ലർ, സ്റ്റാലിൻ, ലെനിൻ, മാവോ, പോൾപോട്ട്, മറ്റ് നിരവധി സ്വേച്ഛാധിപതികൾ എന്നിവർ ഒരു ദിവസം ഉറക്കമുണർന്ന് അവരുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനസംഖ്യ ഇല്ലാതാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മറിച്ച്, ലോകമല്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കായുള്ള പൊതുനന്മയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമീപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള “സത്യം” ആണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും അവർ അധികാരമേറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അവരുടെ പുതിയ മാതൃക കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നിർഭാഗ്യകരമായ “കൊളാറ്ററൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ” ആയി അവർ കണ്ടു. അവർക്കെങ്ങനെ തെറ്റായിരിക്കാം? അതോ അവരോ? അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ - മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾ - ഉത്തരം?

 

രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്

ഇന്ന് “വലത്” ഉം “ഇടത്” ഉം തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നയത്തെ സംബന്ധിച്ച വിയോജിപ്പല്ല. ഇത് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു - a “ജീവിത സംസ്കാരം”, “മരണ സംസ്കാരം” എന്നിവ. ഭാവിയിലെ ഈ രണ്ട് ദർശനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തർലീനമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളുടെ “മഞ്ഞുമലയുടെ അഗ്രം” ഞങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. 

… ആളുകൾ കൂടുതൽ ആക്രമണാത്മകവും യുദ്ധസ്വഭാവമുള്ളവരുമായി വളരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു… OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, പെന്തെക്കൊസ്ത് ഹോമിലി, മെയ് 27, 2012

സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ, ഒരു മുതലാളി തമ്മിലുള്ള വിഭജനം കുറയ്ക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും എതിരായി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലോക കാഴ്ചപ്പാട്. കമ്പോളങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സംരംഭവും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, വളർച്ച, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മുതലാളിത്തം കരുതുന്നു. കൂടുതൽ നീതിപൂർവകമായ ഒരു സമൂഹത്തിനായി സർക്കാർ സ്വത്തും ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട്.

വലതുപക്ഷം തെറ്റാണെന്നും ഇടതുപക്ഷം കൂടുതലായി വാദിക്കുന്നു വിപരീതമായി. എന്നാൽ ഇരുവശത്തും സത്യമുണ്ടോ, അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് അത്തരം മൂർച്ചയുള്ള വിഭജനത്തിനുള്ള കാരണം?

 

കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ

കമ്മ്യൂണിസം, അല്ലെങ്കിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി- ism ആദ്യകാല സഭയുടെ ഒരു സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ രൂപമാണ്. ഇത് പരിഗണിക്കുക:

വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു, എല്ലാം പൊതുവായിരുന്നു; അവർ തങ്ങളുടെ സ്വത്തും വസ്തുവകകളും വിറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കുമായി വിഭജിക്കും. (പ്രവൃ. 2: 44-45)

കൂടുതൽ നികുതിയും പുനർവിതരണവും വഴി സോഷ്യലിസ്റ്റ് / കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ? വ്യത്യാസം ഇതാണ്: ആദ്യകാല സഭ നേടിയത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ദാനധർമ്മത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് - ബലപ്രയോഗവും നിയന്ത്രണവുമല്ല. ക്രിസ്തു സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയമായിരുന്നു, “പ്രിയല്ല നേതാവ്, ”സ്വേച്ഛാധിപതികളെ പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യകാല സഭ സ്ഥാപിതമായത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിലാണ്; നിർബന്ധിത രാജ്യവും ആത്യന്തികമായി ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിമത്തവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുമതം വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നു; കമ്മ്യൂണിസം ആകർഷകത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സമൂഹം അവരുടെ ഭ material തിക വസ്തുക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി കണ്ടു God ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ; കമ്മ്യൂണിസം ഈ വസ്തുവിനെ സ്വയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു all എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭ material തികമായി തുല്യരായ ഒരു “ഉട്ടോപ്പിയ”. “ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗ” ത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിത്, അതിനാലാണ് കമ്മ്യൂണിസം എല്ലായ്പ്പോഴും നിരീശ്വരവാദവുമായി കൈകോർക്കുന്നത്.

തത്വത്തിലും വാസ്തവത്തിൽ, ഭ ism തികവാദം ലോകത്തിലും മനുഷ്യനിലും ആത്മാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും സമൂലമായി ഒഴിവാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലാണ്, അടിസ്ഥാനപരമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും നിരീശ്വരവാദമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ. നമ്മുടെ കാലത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രതിഭാസമാണിത്: നിരീശ്വരവാദംപങ്ക് € | OP പോപ്പ് എസ്ടി. ജോൺ പോൾ II, ഡൊമിനം എറ്റ് വിവിഫിക്കന്റം, “സഭയുടെയും ലോകത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ”, n. 56; വത്തിക്കാൻ.വ

“ആശയം” “പൊതുനന്മ” യുടെ മെച്ചമാണെങ്കിലും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മനുഷ്യന്റെയും ദൈവത്തിൻറെയും സത്യം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, ക്രിസ്തുമതം സ്ഥാപിക്കുന്നു വ്യക്തി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ, കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ, സ്വേച്ഛാധിപത്യ നേതാവ് കേന്ദ്രമായിത്തീരുന്നു; മറ്റെല്ലാവരും സാമ്പത്തിക യന്ത്രത്തിലെ കേവലം കോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ മാത്രമാണ്.

ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് വിശദീകരിക്കുന്നു സ്വയം

 

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ

അപ്പോൾ മുതലാളിത്തം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ മറുമരുന്നാണോ? അത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് വ്യക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഡീഫൈയിംഗ് സ്വയം. മറിച്ച്, “സ്വതന്ത്ര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ” എല്ലായ്‌പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യദാർ of ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരിക്കണം, അത് പൊതുനന്മയുടെ ക്ഷേമവും നേട്ടവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് എത്തിക്കുന്നു.

എല്ലാ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ജീവിതങ്ങളുടെയും ഉറവിടവും കേന്ദ്രവും ലക്ഷ്യവുമാണ് മനുഷ്യൻ. സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ, ഗ ud ഡിയം എറ്റ് സ്പെസ്, എന്. 63: AAS 58, (1966), 1084

അങ്ങനെ,

“മുതലാളിത്തം” എന്നാൽ ബിസിനസ്സ്, മാർക്കറ്റ്, സ്വകാര്യ സ്വത്ത്, ഉൽ‌പാദന മാർഗങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യ സർഗ്ഗാത്മകതയും എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഉത്തരം തീർച്ചയായും സ്ഥിരീകരണത്തിൽ… എന്നാൽ “മുതലാളിത്തം” എന്നാൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ശക്തമായ ഒരു നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥയെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനെ ഒരു പ്രത്യേകമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വശം, അതിന്റെ കാതൽ ധാർമ്മികവും മതപരവുമാണ്, അപ്പോൾ മറുപടി തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. —ST. ജോൺ പോൾ II, സെന്റീഷ്യസ് അനസ്, എന്. 42; സഭയുടെ സാമൂഹിക ഉപദേശത്തിന്റെ സമാഹാരം, എന്. 335

മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ അക്ഷരീയ വിപ്ലവം ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം വ്യക്തികളുടെയും കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും ബാങ്കിംഗ് കുടുംബങ്ങളുടെയും “സ്വാതന്ത്ര്യം” സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിൽ അതിവേഗം വിടവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ, തങ്ങൾക്കോ ​​അവരുടെ സ്റ്റോക്ക്ഹോൾഡർമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപിടി ശക്തർക്കോ വേണ്ടി സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വളരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.

പണത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും മൂലം, അതിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ചിലർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും നിരവധി വേദനകളാൽ തങ്ങളെത്തന്നെ കുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (1 തിമോത്തി 6:10)

ഇന്ന്, ജീവിതച്ചെലവ്, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ ഉയർന്നതാണ്, വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും, നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി മങ്ങിയതാണ്. മാത്രമല്ല, “സൈനിക സമുച്ചയ” ത്തിന്റെ ഉപയോഗം, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളുടെ ദുരുപയോഗവും കൃത്രിമത്വവും, ടെക്നോക്രാറ്റുകൾ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള അൺചെക്ക് അധിനിവേശം, ലാഭത്തിന്റെ തടസ്സമില്ലാത്ത പിന്തുടരൽ എന്നിവ ഒന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഭീകരമായ അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ഒരു ചക്രത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ, വ്യക്തികളെ ഒരു ചരക്കാക്കി മാറ്റി.

ഒരു ആനന്ദവും ഒരിക്കലും പര്യാപ്തമല്ല, ലഹരിയുടെ വഞ്ചന അതിരുകടന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മുഴുവൻ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന അക്രമമായി മാറുന്നു - ഇതെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാരകമായ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ആത്യന്തികമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾക്കായി, ഡിസംബർ 20, 2010; http://www.vatican.va/

ഒരു പുതിയ സ്വേച്ഛാധിപത്യം അങ്ങനെ ജനിക്കുന്നു, അദൃശ്യവും പലപ്പോഴും വെർച്വലും ആണ്, അത് ഏകപക്ഷീയമായും ഇടതടവില്ലാതെ സ്വന്തം നിയമങ്ങളും നിയമങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. കടവും പലിശ ശേഖരണവും രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പൗരന്മാരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വാങ്ങൽ ശേഷി ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു… ഈ സംവിധാനത്തിൽ, തിന്നുകളയുക വർദ്ധിച്ച ലാഭത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാം, പരിസ്ഥിതിയെപ്പോലെ ദുർബലമായതെന്തും, ഒരു താൽപ്പര്യത്തിന് മുമ്പായി പ്രതിരോധരഹിതമാണ് ദേവതയാക്കി മാർക്കറ്റ്, അത് ഒരേയൊരു നിയമമായി മാറുന്നു. OP പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, ഇവാഞ്ചലി ഗ ud ഡിയം, എൻ. 56

ഇവിടെ വീണ്ടും, അവശ്യ സത്യം മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സും അന്തർലീനമായ മൂല്യവും നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

… സത്യത്തിൽ ദാനധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ, ഈ ആഗോളശക്തിക്ക് അഭൂതപൂർവമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും മനുഷ്യകുടുംബത്തിൽ പുതിയ ഭിന്നതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം… അടിമത്തത്തിന്റെയും കൃത്രിമത്വത്തിന്റെയും പുതിയ അപകടസാധ്യതകൾ മനുഷ്യത്വം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, വെരിറ്റേറ്റിലെ കാരിറ്റാസ്, n.33, 26

 

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൃത്യത പാലിക്കുന്നത്

മനുഷ്യർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ നാശത്തിന്റെ അഗാധത്തിലേക്ക് മനുഷ്യത്വം പോകുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷകനായ അവനിലേക്ക് മടങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയജീവിതം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൗരവമായി കാണണം. Our വർ ലേഡി ഓഫ് പീസ് ഓഫ് പെഡ്രോ റെജിസ്, ഉന í / മിനാസ് ജെറൈസ്, ഒക്ടോബർ 30, 2018; പെഡ്രോയ്ക്ക് ബിഷപ്പിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു

അതിനാൽ, കമ്മ്യൂണിസത്തിനും മുതലാളിത്തത്തിനും ഉള്ളിൽ ചില സത്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും (ഒരു പരിധി വരെ). എന്നാൽ ആ സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ സത്യത്തിലും വേരൂന്നിയപ്പോൾ, ഇരുവരും തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ, മുഴുവൻ ജനതകളെയും വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു “മൃഗമായി” മാറുന്നു. എന്താണ് ഉത്തരം?

ലോകം ഇനി അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല, സഭയ്ക്ക് വിശ്വസനീയമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉത്തരം കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തം അത് ഒരു പവിത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വികസനം. സഭയല്ലാതെ സാമ്പത്തിക / രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സത്യം-നാം ആരാണ്, ദൈവം ആരാണ്, അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം, സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം. ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നു ജനതകളെ നയിക്കാനുള്ള വെളിച്ചം എല്ലാവർക്കും ആധികാരിക മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്.

എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യരാശി ഇപ്പോൾ ഒരു അഗാധത്തെ മറികടന്ന് അപകടകരമായ ഒരു പാതയിലാണ്. യുക്തിവാദം, ശാസ്ത്രം, പരിണാമവാദം, മാർക്സിസം, കമ്മ്യൂണിസം, റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസം, മോഡേണിസം, വ്യക്തിവാദം മുതലായ എല്ലാ “പ്രപഞ്ച” ങ്ങളുമുള്ള പ്രബുദ്ധ കാലഘട്ടം “സഭയെ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന്” പതുക്കെ പതുക്കെ വേർതിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഫലപ്രദമായി നയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ ചൈതന്യം, ആധുനികതയുടെ ആലിംഗനം, പുരോഹിതന്മാർ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ വിശാലമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് വിശ്വസനീയമായ ധാർമ്മിക ശക്തിയല്ല.[1]cf. കത്തോലിക്കാ പരാജയം

Iദൈവത്തെ സഹായിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകളെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരാൾ, കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഒരു കുട്ടിയെയോ ചെറുപ്പക്കാരെയോ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയും പകരം അവനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഗുരുതരമായ പാപമാണ്. തൽഫലമായി, അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവിശ്വസനീയമായിത്തീരുന്നു, മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ പ്രഭാഷകനായി സഭയ്ക്ക് മേലിൽ സ്വയം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം, പോപ്പ്, ചർച്ച്, ടൈംസിന്റെ അടയാളങ്ങൾ: പീറ്റർ സീവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം, പേ. 23-25

A മികച്ച വാക്വം മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നിറയ്ക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ, a പുതിയ മൃഗം അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ സാമുദായിക സത്യങ്ങൾ, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ വശങ്ങൾ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ആത്മീയ മോഹങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്… എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെയും രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും അന്തർലീനമായ സത്യത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തയ്യാറായി:

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു മുമ്പായി സഭ പല വിശ്വാസികളുടെയും വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഒരു അന്തിമ വിചാരണയിലൂടെ കടന്നുപോകണം. ഭൂമിയിലെ അവളുടെ തീർത്ഥാടനത്തോടൊപ്പമുള്ള പീഡനം “വഞ്ചനയുടെ രഹസ്യം” വെളിപ്പെടുത്തും. മതപരമായ വഞ്ചനയുടെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് വ്യക്തമായ പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ വിലയിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പരമമായ മത വഞ്ചനയാണ് അന്തിക്രിസ്തു എന്ന കപട-മെസിയാനിസം, ദൈവത്തിനുപകരം മനുഷ്യൻ സ്വയം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ മിശിഹായുടെ ജഡത്തിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു. എക്കാറ്റോളജിക്കൽ വിധിയിലൂടെ ചരിത്രത്തിനപ്പുറം മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന മിശിഹൈക പ്രത്യാശ ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വഞ്ചന ഇതിനകം ലോകത്ത് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഈ വ്യാജവൽക്കരണത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപങ്ങളെ പോലും മില്ലേനേറിയനിസത്തിന്റെ പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മതേതര മിശിഹായത്തിന്റെ “അന്തർലീനമായി വികൃതമായ” രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തെ സഭ നിരസിച്ചു. Cat കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെസിസം, എൻ. 675-676

സഭയും സഭാ വിരുദ്ധതയും, സുവിശേഷവും സുവിശേഷ വിരുദ്ധവും, ക്രിസ്തുവിന്റെയും ക്രിസ്തുവിരുദ്ധന്റെയും അന്തിമ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ദൈവിക പ്രോവിഡൻസിന്റെ പദ്ധതികൾക്കുള്ളിലാണ്. മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്, വ്യക്തിഗത അവകാശങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അനന്തരഫലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, സഭ മുഴുവനും… ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു പരീക്ഷണമാണിത്. 2,000 വർഷത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ക്രിസ്ത്യൻ നാഗരികതയുടെയും ഒരു പരീക്ഷണം. Ard കാർഡിനൽ കരോൾ വോജ്‌തില (ജോൺ പോൾ II), 1976-ൽ ഫിലാഡൽഫിയയിലെ അമേരിക്കൻ ബിഷപ്പുമാരോട് നടത്തിയ പ്രസംഗം

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

മുതലാളിത്തവും മൃഗവും

കമ്മ്യൂണിസം മടങ്ങുമ്പോൾ

വലിയ വാക്വം

ആത്മീയ സുനാമി

വരുന്ന വ്യാജൻ

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മഹത്തായ വ്യാമോഹവും

റെസ്‌ട്രെയിനർ നീക്കംചെയ്യുന്നു

പാപത്തിന്റെ പൂർണ്ണത

ഹവ്വായുടെ

വിപ്ലവം ഇപ്പോൾ!

വിപ്ലവം… തത്സമയം

നമ്മുടെ കാലത്തെ എതിർക്രിസ്തു

പ്രതി-വിപ്ലവം

 

ഒരു മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ വേഡ്
നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ തുടരുന്നു.
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, നന്ദി. 

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. കത്തോലിക്കാ പരാജയം
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മഹത്തായ പരീക്ഷണങ്ങൾ.