പുതിയ പുറജാതീയത - ഭാഗം അഞ്ചാമൻ

 

ദി ഈ ശ്രേണിയിലെ “രഹസ്യ സമൂഹം” എന്ന വാചകം രഹസ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ കുറവും അതിലെ അംഗങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ജ്ഞാനവാദം. അവർ പുരാതന “രഹസ്യവിജ്ഞാന” ത്തിന്റെ പ്രത്യേക സൂക്ഷിപ്പുകാരാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് - അവരെ ഭൂമിയുടെ മേധാവികളാക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിവ്. ഈ മതവിരുദ്ധത തുടക്കത്തിലേയ്‌ക്ക് പോകുന്നു, ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ പുറജാതീയതയുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഡയബോളിക്കൽ മാസ്റ്റർപ്ലാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു…

 

ആദ്യ നുണ

അലറുന്ന സിംഹമോ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കഴുകനോ ഹവ്വായെ പരീക്ഷിച്ചില്ല, മറിച്ച് ഒരു പാമ്പ്, ചലനങ്ങളും ശബ്ദവും ശാന്തവും സൂക്ഷ്മവും ചൂഷണവുമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി.

കർത്താവായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിലെ മറ്റേതൊരു മൃഗത്തേക്കാളും സർപ്പം അതിസൂക്ഷ്മമായിരുന്നു… (ഉല്പത്തി 3: 1)

അവൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ അവളെ പരീക്ഷിച്ച വാക്കുകളാണിത് അറിവ് നല്ലതും തിന്മയും.

നിങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെപ്പോലെയാകുമെന്നും ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം അറിയുക നല്ലതും തിന്മയും. (ഉല്പത്തി 3: 5)

ഗ്നസ്റ്റിക്കോസ്: “അറിവ്”. അതോടെ, ദൈവത്തെപ്പോലെയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു “രഹസ്യവിജ്ഞാനം” ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഹവ്വായും പിന്നീട് ആദാമും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

വീഴ്ചയ്ക്കുശേഷം, മരണം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു - സർപ്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു നുണ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും “നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല. ” സാത്താന്റെ എല്ലാ നുണകളും പോലെ, അത് അർദ്ധസത്യമായിരുന്നു; ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും ആത്മാക്കൾ തീർച്ചയായും അമർത്യമായിരുന്നു… എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം യഥാർത്ഥ പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഇനി മുതൽ അവരുടെ സന്തതികളും അനുഭവിക്കും.

മനുഷ്യരാശിയുടെ അനാസ്ഥയിലേക്കുള്ള വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഒരാളുടെ ആത്മീയ അമർത്യത അറിയുന്നതും മരണത്തിന്റെ അനിവാര്യതയും തമ്മിലുള്ള പിരിമുറുക്കമാണ് ഒടുവിൽ സ്വർഗത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ തിന്മയുടെയും പെരുമാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഒരാൾക്ക് sur ഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ: അന്ധവിശ്വാസം, ആൽക്കെമി, മന്ത്രവാദം, ഭാവികാലം, മാജിക്, ആത്യന്തികമായി പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുക (പന്തീയിസം ), എല്ലാം നേടാനുള്ള വ്യർത്ഥമായ ശ്രമത്തിലാണ് രഹസ്യ പരിജ്ഞാനം അത് തന്നിലും (മറ്റുള്ളവരിലും) മനുഷ്യന്റെ ആധിപത്യം പുന restore സ്ഥാപിക്കും. വീണുപോയ മനുഷ്യന്റെ മറ്റൊരു ചെവിയിൽ സാത്താൻ മന്ത്രിച്ചതുപോലെയാണ് ഇത്: “ഓ, നന്നായി, നിങ്ങളുടെ നല്ല താൽപ്പര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നില്ല! അനുവദിക്കുക me നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവങ്ങളാകാമെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ”

ദൈർഘ്യമേറിയ കഥ, ദൈവം തനിക്കായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ നീക്കിവെച്ചു, അവരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു, അപ്പോഴേക്കും അത് നിഗൂ in തയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു (അതിനർത്ഥം “മൂടിവയ്ക്കുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക”). അപ്പോൾ, യഹൂദന്മാർ മുഴുവൻ ലോകത്തിനും രക്ഷ വരുന്നവരായിരിക്കും. അതിനാൽ, ദൈവം അവർക്ക് രഹസ്യമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് നൽകാൻ തുടങ്ങി ദിവ്യ അറിവ് high ഉയർന്നതിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം മറച്ചുവെക്കേണ്ടതല്ല, മറിച്ച് പുറജാതീയ ജനതകൾക്ക് ഒരു ദീപം. ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി നിഗൂ be മാണ് (കുറച്ചുപേർക്കുമാത്രമല്ല), മറിച്ച് ജീവൻ നൽകുന്ന വെളിപാടിന്റെ ആരംഭം - സത്യം, സൃഷ്ടിയെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാക്കും.

ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിച്ചത് പത്തു കൽപ്പനകളിലാണ്. എന്നാൽ മോശെ സീനായി പർവതത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ഗുളികകളുമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, അവിശ്വസനീയമാംവിധം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ അകപ്പെട്ടു: അവർ സ്വയം ഒരു സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി, അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു…

 

ആദ്യ രഹസ്യ സൊസൈറ്റി

വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഇസ്രായേല്യർ പരാജയപ്പെട്ടതിനുശേഷം അടുത്തതായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മികച്ചതും സംക്ഷിപ്തവുമായ ഒരു പുസ്തകം സ്റ്റീഫൻ മഹോവാൾഡ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നുണകളുടെ പിതാവായ ലൂസിഫർ, ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏദെൻതോട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഞ്ചനാപരവും മഹത്തായതുമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി - എണ്ണമറ്റ ആത്മാക്കളെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയുടെ മൂലക്കല്ല് ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കബാല. Te സ്റ്റീഫൻ മഹോവാൾഡ്, അവൾ നിന്റെ തല തകർക്കും, പേജ് .23

ടാൽമുഡിക് ജൂതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഒന്നല്ല, മറിച്ച് നൽകിയതെങ്ങനെയെന്ന് മഹോവാൾഡ് വിശദീകരിക്കുന്നു പ്രചോദനാത്മകമായ രണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

സീനായിയുടെ മുകളിൽ മോശെയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള നിയമം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും പർവതത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തിയ എഴുപത് മൂപ്പന്മാർ സ്വായത്തമാക്കിയ വാമൊഴി പാരമ്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കൂടുതൽ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിലക്കി. ഈ എഴുപത് മൂപ്പന്മാർക്ക് അഥവാ സാൻഹെഡ്രിൻ മോശെയേക്കാൾ വളരെ വിപുലവും അഗാധവുമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ലഭിച്ചുവെന്ന് പരീശന്മാർ പറഞ്ഞു, ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഒരിക്കലും എഴുതിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ രേഖാമൂലമുള്ള നിയമത്തെക്കാൾ മുൻ‌തൂക്കം നേടി. Ib ഐബിഡ്. പി. 23; ഉദ്ധരിച്ചത് മറ്റ് ഇസ്രായേൽ, ടെഡ് പൈക്ക്

അപ്പോൾ, കബാല, അറിവിന്റെ ഒരു ലൈബ്രറിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു “പുരാതനവും രഹസ്യ ചെറുതും വരേണ്യവുമായ ഇസ്രായേല്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വാമൊഴി പാരമ്പര്യം. ”[1]ഐബിഡ്. പി. 23 നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിൽ ഇസ്രായേല്യർ പുറജാതീയ നിഗൂ ists വാദികൾ, രസതന്ത്രജ്ഞർ, ജാലവിദ്യക്കാർ, മന്ത്രവാദികൾ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ വീണ്ടും മുങ്ങി.

… ഈ നിഗൂ science ശാസ്ത്രങ്ങളെ കബാലിസ്റ്റുകളുടെ രഹസ്യ നിഗൂ ism തയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു… അക്കാലത്താണ് വിഭാഗങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ ഒപ്പം പരീശന്മാർ ജനിച്ചത്. Ib ഐബിഡ്. പി. 30

കബാല (വാമൊഴി പാരമ്പര്യം) ക്രമേണ എഴുതപ്പെട്ടു താൽമഡ്. സീനായ് പർവതത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ആദ്യത്തെ സാൻഹെഡ്രിന് നൽകിയ നിഗൂ knowledge മായ അറിവും “ഈ കബാലിസ്റ്റിക് മിസ്റ്റിസിസം കൽദിയൻ മാന്ത്രികതയ്ക്കും വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ വികസിച്ച ഹൈബ്രിഡ് മതം” ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.[2]ഐബിഡ്. പി. 30 സാത്താന്റെ നുണ ഇപ്പോൾ ആയിരുന്നു ക്രോഡീകരിച്ചു.

യേശുവിന്റെ കാലത്തെ എല്ലാ പരീശന്മാരും കബാലിസ്റ്റുകളായിരുന്നില്ല (അരിമാത്യയിലെ ജോസഫിനെയും നിക്കോദേമോസിനെയും പരിഗണിക്കുക), ഭൂരിപക്ഷവും പ്രബലരും വരേണ്യവർഗം. ഈ കബാലിസ്റ്റിക് പരീശന്മാർ യഥാർത്ഥ വെളിപാടിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വിശ്വാസത്യാഗികളായിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശാസനകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പോകേണ്ടതില്ല:

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പിശാചാണ്, നിങ്ങൾ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മന ingly പൂർവ്വം നിറവേറ്റുന്നു. അവൻ ആദിമുതൽ ഒരു കൊലപാതകിയായിരുന്നു, സത്യത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നില്ല, കാരണം അവനിൽ സത്യമില്ല. അവൻ ഒരു നുണ പറയുമ്പോൾ, അവൻ സ്വഭാവത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ ഒരു നുണയനും നുണകളുടെ പിതാവുമാണ്. (യോഹന്നാൻ 8:44)

[അവർ] സാത്താന്റെ സിനഗോഗിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, അവർ യഹൂദന്മാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ്, അവർ നുണയന്മാരാണ്… (വെളിപ്പാട് 3: 9)

ഈ പുരാതന കബാലിസം നൂറ്റാണ്ടുകളായി എല്ലാ പ്രധാന രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ച പുരാതന ജ്ഞാനവാദത്തിന്റെ അക്ഷരസഞ്ചയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു മണിചെയിസ്റ്റുകൾ, നൈറ്റ്സ് ടെംപ്ലർ, റോസിക്രുഷ്യൻ, ഇല്ലുമിനാറ്റി, ഫ്രീമാസൺസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കൻ ആൽബർട്ട് പൈക്ക് (“പുതിയ ലോകക്രമ” ത്തിന്റെ ശിൽ‌പ്പിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രീമേസൺ) മസോണിക് ലോഡ്ജുകളുടെ രീതികളും വിശ്വാസങ്ങളും നേരിട്ട് ടാൽ‌മുഡിക് പരീശന്മാരുടെ കബാലയിലേക്ക് ആരോപിക്കുന്നു.[3]ഐബിഡ്. പി. 107 ലോകത്തെ ഭരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ രഹസ്യ പരിജ്ഞാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് ഈ ലോഡ്ജുകൾ കൃത്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചത്… അവർ “ദേവന്മാരെപ്പോലെയാകും”.  

നാഗരികതയുടെ നാശത്തിന് തത്ത്വചിന്തകരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ദൃ concrete വും ശക്തവുമായ ഒരു സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാൻ രഹസ്യ സൊസൈറ്റികളുടെ സംഘടന ആവശ്യമാണ്. -ഇബിദ്. പി. 4

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഐറിഷ് പുരോഹിതനായ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോർജ്ജ് ഡില്ലൺ, ലിയോ പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കൃതികൾ പ്രശംസിച്ചു:

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പരമോന്നത ഡയറക്ടറി ഉണ്ട്. ഈ സംഘടിത, നിരീശ്വരവാദ ഗൂ cy ാലോചനയാണ് ക്രിസ്തുവും എതിർക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ നടക്കേണ്ട മത്സരത്തിന്റെ ആരംഭം. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. Ib ഐബിഡ്. പി. 138 (എന്റെ is ന്നൽ)

 

വിഗ്രഹാരാധനയുടെ നേതാക്കൾ

ഈ പരമ്പരയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ രഹസ്യ സമൂഹങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മാക്കളെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയാൽ മതിയാകും, അത് സ്വയം ആരാധനയാണോ, ഭരണകൂടമാണോ, സംസ്ഥാന നേതാവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനാണോ. മഹോവാൾഡ് എഴുതുന്നു: “ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ, ലൂസിഫേരിയൻ‌മാരുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെ, ഒരു കാതലായി എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.”[4]ഐബിഡ്. പി. 40

തിരുവെഴുത്തനുസരിച്ച്, വ്യാളിയായ സാത്താന്റെ ആരാധന ക്രമേണ ആയിത്തീരും ഗ്ലോബൽ. “മൃഗത്തിന്റെ” ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഇത് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്.

മൃഗത്തിന് അതിന്റെ അധികാരം നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് അവർ മഹാസർപ്പം ആരാധിച്ചത്; അവർ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചോദിച്ചു, “ആർക്കാണ് മൃഗവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പോരാടാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക?”… ഭൂമിയിലെ എല്ലാ നിവാസികളും അതിനെ ആരാധിക്കും, ലോകത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവൻ. (വെളിപ്പാടു 13: 4, 8)

മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, മറ്റൊരു പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ:

ഏഴു തലകളും പത്ത് കൊമ്പുകളുമുള്ള മതനിന്ദാ നാമങ്ങളാൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കടും മൃഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടു. ധൂമ്രവസ്ത്രവും ചുവപ്പുനിറവും ധരിച്ചിരുന്ന ഈ സ്ത്രീ സ്വർണം, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, മുത്തുകൾ എന്നിവയാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു പേര് എഴുതി, അത് a നിഗൂഢത, “മഹാനായ ബാബിലോൺ, വേശ്യകളുടെയും ഭൂമിയുടെ മ്ലേച്ഛതയുടെയും മാതാവ്.” (വെളി 17: 4-5)

ഇവിടെ “മർമ്മം” എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് Mustērion, അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്:

… ഒരു രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ “രഹസ്യം” (മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന നിശബ്ദത എന്ന ആശയത്തിലൂടെ.) Test പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് നിഘണ്ടു, എബ്രായ-ഗ്രീക്ക് കീ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ, സ്പൈറോസ് സോഡിയേറ്റ്‌സ്, എ‌എം‌ജി പ്രസാധകർ

വൈൻസ് ബൈബിൾ പദങ്ങളുടെ എക്‌സ്‌പോസിറ്ററി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു:

പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരിൽ, മതപരമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളും 'രഹസ്യങ്ങൾ' ആയിരുന്നു രഹസ്യ സൊസൈറ്റിഇതിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ലഭിക്കും. ഈ നിഗൂ into തകളിലേക്ക് തുടക്കമിട്ടവർ ചില അറിവുകളുടെ ഉടമകളായിത്തീർന്നു, അവ ആരംഭിക്കാത്തവർക്ക് നൽകാത്തതും 'പൂർണതയുള്ളവർ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. -മുന്തിരിവള്ളികൾ പഴയതും പുതിയതുമായ വാക്കുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ എക്‌സ്‌പോസിറ്ററി നിഘണ്ടു, ഡബ്ല്യുഇ വൈൻ, മെറിൽ എഫ്. അൻ‌ഗെർ, വില്യം വൈറ്റ്, ജൂനിയർ, പേ. 424

എന്റെ രചനയിൽ മിസ്റ്ററി ബാബിലോൺ, തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കയുടെ അതിശയകരമായ മസോണിക് വേരുകൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞാൽ മതി, പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ രഹസ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ ദാർശനിക സാമ്രാജ്യം അമേരിക്കയെ അതിന്റെ സൈനിക, സാമ്പത്തിക വിഭാഗമായി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം. അതും അമേരിക്ക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെയും ഒരു ലോക വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആസ്ഥാനമാണ്.

ലോകത്തെ ദാർശനിക സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അമേരിക്ക ഉപയോഗിക്കും. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമായിട്ടാണ് അമേരിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ലോകമെമ്പാടും പ്രബുദ്ധരായ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്കയെ ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മുടെ സൈനിക ശക്തിയും സാമ്പത്തിക ശക്തിയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. R ഡോ. സ്റ്റാൻലി മോണ്ടെയ്ത്ത്, ദി ന്യൂ അറ്റ്ലാന്റിസ്: സീക്രട്ട് മിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് അമേരിക്കസ് ബിഗിനിംഗ്സ് (വീഡിയോ); ഡോ. സ്റ്റാൻലി മോണ്ടൈത്ത് അഭിമുഖം

ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകർ “യുഗങ്ങളുടെ പുതിയ ക്രമം” പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ… അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പുരാതന പ്രത്യാശ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Res പ്രസിഡന്റ് ജോർജ്ജ് ബുഷ് ജൂനിയർ, ഉദ്ഘാടന ദിനത്തിലെ പ്രസംഗം, ജനുവരി 20, 2005

റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി പാശ്ചാത്യ മേധാവിത്വം ചില ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

“മൃഗം,” അതായത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം. Ard കാർഡിനൽ ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ, എതിർക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഡ്വെന്റ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ, പ്രഭാഷണം മൂന്നാമൻ, അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ മതം

ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ഒത്തുചേരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ദൈവം പടിഞ്ഞാറിനെ വിഭജിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം (cf. മിസ്റ്ററി ബാബിലോണിന്റെ പതനം):

ദി വെളിപ്പാടു പുസ്തകം ബാബിലോണിന്റെ മഹാപാപങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു - ലോകത്തിലെ വലിയ അപ്രസക്തമായ നഗരങ്ങളുടെ പ്രതീകം - അത് ശരീരങ്ങളോടും ആത്മാക്കളോടും വ്യാപാരം നടത്തുകയും അവയെ ചരക്കുകളായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (cf. റവ XXX: 18). ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മയക്കുമരുന്നിന്റെ പ്രശ്നവും അതിന്റെ തല ഉയർത്തുന്നു, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തിയോടെ ലോകമെമ്പാടും അതിന്റെ ഒക്ടോപസ് കൂടാരങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നു - മനുഷ്യരാശിയെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന മാമോന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ വാചാലമായ ആവിഷ്കാരം. ഒരു ആനന്ദവും ഒരിക്കലും പര്യാപ്തമല്ല, ലഹരിയുടെ വഞ്ചന അതിരുകടന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മുഴുവൻ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഒരു അക്രമമായി മാറുന്നു - ഇതെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാരകമായ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ആത്യന്തികമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾക്കായി, ഡിസംബർ 20, 2010; www.vatican.va/

അങ്ങനെ, ബെനഡിക്റ്റ് പറയുന്നു…

… ന്യായവിധിയുടെ ഭീഷണി നമ്മെയും യൂറോപ്പിലെയും യൂറോപ്പിലെയും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും സഭയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെ, വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഫെസൊസ് സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ കാതുകളിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നു: “നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കംചെയ്യും.” വെളിച്ചം നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും കഴിയും, ഈ മുന്നറിയിപ്പ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക, കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ: “മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ!…” OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ഹോമിലി തുറക്കുന്നു, ബിഷപ്പുമാരുടെ സിനഡ്, ഒക്ടോബർ 2, 2005, റോം.

ഈ വിധിന്യായത്തിന്റെ കാരണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, പടിഞ്ഞാറൻ, അവളുടെ ക്രിസ്തീയ വേരുകൾ, സമ്പത്ത്, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ നയിക്കാൻ സഹായിക്കുമായിരുന്നു.

വളരെയധികം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായി വരും, കൂടുതൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയോട് ഇനിയും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടും. (ലൂക്കോസ് 12:48)

പകരം, നാം ലോകത്തെ അതിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നയിക്കുകയാണ് the ഭരണ ഉപകരണവും ചെന്നായ്ക്കളും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അനുതപിക്കാത്ത പാപവും. അങ്ങനെ, നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നാം പാശ്ചാത്യ നാഗരികതയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു…

 

തുടരാൻ… ഉപസംഹാരം, അടുത്തത്.

 

ഒരു മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ വേഡ്
നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ തുടരുന്നു.
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, നന്ദി. 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 ഐബിഡ്. പി. 23
2 ഐബിഡ്. പി. 30
3 ഐബിഡ്. പി. 107
4 ഐബിഡ്. പി. 40
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, പുതിയ പഗാനിസം.