ബാബലിന്റെ പുതിയ ഗോപുരം


ആർട്ടിസ്റ്റ് അജ്ഞാതം

 

ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 16 മെയ് 2007 ആണ്. ശാസ്ത്ര സമൂഹം അതിന്റെ ഭൂഗർഭ “ആറ്റം-സ്മാഷർ” ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് വന്ന ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ ചേർത്തു. സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ (സ്റ്റോക്കുകളിലെ നിലവിലെ “തിരിച്ചുവരവ്” ഒരു മിഥ്യയാണ്), ഈ എഴുത്ത് എന്നത്തേക്കാളും സമയബന്ധിതമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ രചനകളുടെ സ്വഭാവം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. എല്ലായ്‌പ്പോഴും, എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിങ്ങളെ ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുക. ലളിതമായി, ഉണർന്നിരിക്കുക… നിരീക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക!

 

ദി ബാബേൽ ഗോപുരം

ദി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി, ആ വാക്കുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഈ തലമുറയുടെ പാപങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടി വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതാണ്, മനുഷ്യൻ സ്വയം ഒരു ദൈവമാണെന്ന് സ്വയം കരുതി, അവന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല, അവന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും.

ജനിതകവും സാങ്കേതികവുമായ കൃത്രിമത്വത്തിലൂടെ, മനുഷ്യൻ സ്വയം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുതിയ യജമാനനായിത്തീർന്നു, ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലോണിംഗ് മുതൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റം, പരിസ്ഥിതിയുടെ കൃത്രിമം വരെ. ഇൻറർനെറ്റിന്റെ പുതിയ മാധ്യമത്തിലൂടെ, മനുഷ്യൻ തൽക്ഷണം ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മാലാഖമാരുടെ ശക്തിക്ക് സമീപം, ഒരു കണ്ണിന്റെ മിന്നലിൽ വിശാലമായ ദൂരം മറികടന്ന്, ഒരു കീബോർഡിൽ ടാപ്പുചെയ്യുന്നതിലൂടെ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നു. 

അതെ, ബാബലിന്റെ പുതിയ ഗോപുരം എന്നത്തേക്കാളും നിവർന്നുനിൽക്കുന്നു, ഉയരവും അഹങ്കാരവുമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച “മഹാവിസ്ഫോടന” ത്തിന് ശേഷമുള്ള “ദൈവിക കണിക” കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള 27 കിലോമീറ്റർ ഭൂഗർഭ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് സി‌ആർ‌എൻ ലാർജ് ഹാഡ്രൺ കൊളൈഡർ. ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയാണോ ഇത്?

വരൂ, നമുക്ക് ഒരു നഗരവും ആകാശത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗോപുരവും പണിയാം, ഭൂമി മുഴുവനും നാം ചിതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പേര് ഉണ്ടാക്കാം. (ഉൽപ. 11: 4) 

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം:

ഇത് അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആരംഭം മാത്രമാണ്; അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അസാധ്യമാകില്ല. (വേഴ്സസ് 6) 

അതോടെ, അവൻ അവരെ അകത്തേക്ക് അയച്ചു നാടുകടത്തല്. 

സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, മെഡിക്കൽ, ശാസ്ത്രീയ, വിദ്യാഭ്യാസ, കാർഷിക, ലൈംഗിക, മതപരമായ വക്രതകളാണ് ഈ ഗോപുരം നിർമ്മിച്ച ഇഷ്ടികകൾ. ഭ material തിക മുതലാളിത്തത്തിൻറെയും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ജനാധിപത്യത്തിൻറെയും മണലിൽ നിർമ്മിച്ച പൊള്ളയായ ഇഷ്ടികകൾ, ദരിദ്രരുടെ മുതുകിൽ നിർമ്മിച്ചതും വ്യാജ മിഥ്യാധാരണകളുടേയും നുണകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഹങ്കാരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത്

ടവർ ചരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്… ടവർ വീഴണം.

… ഞങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടെത്തരുത്!

എന്നാൽ എന്താണ് ബാബേൽ? ആളുകൾ വളരെയധികം ശക്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിവരണമാണ്, ഇനി ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. വാതിലുകൾ തുറക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം നിലകൊള്ളാനും തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സ്വന്തം വഴി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ വിചിത്രവും അസാധാരണവുമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു. ടവർ പണിയുന്നതിനായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവർ പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അവർ മനുഷ്യരായിരിക്കില്ല എന്ന അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു - കാരണം അവർക്ക് മനുഷ്യനാകേണ്ടതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം നഷ്ടപ്പെട്ടു: അംഗീകരിക്കാനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്… പുരോഗതിയും ശാസ്ത്രവും നമുക്ക് നൽകി പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ, മൂലകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ജീവജാലങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കുക, മനുഷ്യരെത്തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതുവരെ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാലഹരണപ്പെട്ടതും അർത്ഥശൂന്യവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിർമ്മിക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. ബാബലിന്റെ അതേ അനുഭവം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.  OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, പെന്തെക്കൊസ്ത് ഹോമിലി, മെയ് 27, 2012

 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:

 

 

മാർക്കിന്റെ മുഴുസമയ ശുശ്രൂഷയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുക:

 

കൂടെ നിഹിൽ ഒബ്സ്റ്റാറ്റ്

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:

MeWe- ൽ മാർക്കിനെയും ദൈനംദിന “കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെയും” പിന്തുടരുക:


മാർക്കിന്റെ രചനകൾ ഇവിടെ പിന്തുടരുക:

ഇനിപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:


 

 
പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, അടയാളങ്ങൾ.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.