യുഗങ്ങളുടെ പദ്ധതി

Our വർ ലേഡി ഓഫ് ലൈറ്റ്, എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആർക്കീത്തിയോസ്, 2017

 

ഞങ്ങളുടെ ലേഡി കേവലം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനോ ഉത്തമ മാതൃകയോ മാത്രമല്ല. അവൾ “കൃപ നിറഞ്ഞ” ഒരു അമ്മയാണ്, ഇത് ഒരു പ്രപഞ്ച പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു:

അങ്ങനെ അവൾ പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. OP പോപ്പ് എസ്ടി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ, “സാത്താനോടുള്ള മറിയത്തിന്റെ ശത്രുത സമ്പൂർണ്ണമായിരുന്നു”; ജനറൽ പ്രേക്ഷകർ, മെയ് 29, 1996; ewtn.com

അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് യേശു പുറപ്പെട്ടു ആദ്യജാതൻ സൃഷ്ടിയുടെ. [1]cf. കൊലോ 1:15, 18 മറിയ മറ്റൊരു പുതിയ നിയമ പരിവർത്തനം മാത്രമല്ല. അവൾ കീ നമ്മുടെ കാലത്തെയും മനുഷ്യരാശിക്കായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെയും മനസിലാക്കുന്നതിന്, അത് മരണവും നാശവുമല്ല, മറിച്ച് സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ക്രമത്തിന്റെ പുന -സ്ഥാപനമാണ്.

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യാമറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കാ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെയും സഭയുടെയും രഹസ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു താക്കോലായിരിക്കും. OP പോപ്പ് പോൾ ആറാമൻ, 21 നവംബർ 1964 ലെ പ്രഭാഷണം: AAS 56 (1964) 1015

എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം…

… അവൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും വിമോചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിച്ഛായയാണ്. സ്വന്തം ദൗത്യത്തിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഭ നോക്കേണ്ടത് അമ്മയും മാതൃകയുമാണ്.  OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 37

മേരിയുടെ വ്യക്തിയിൽ, ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തുന്നു സമ്മാ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞ “യുഗത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ പദ്ധതി” യുടെ. 

 

ദിവ്യ പദ്ധതി

ലോകം അതിവേഗം തകർച്ച, ദുരന്തം, യുദ്ധം എന്നിവയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു: ഇതിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ്?

യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് ആസന്നമാണെന്നും അതിനാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും പൂർത്തീകരണമാണെന്നും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിലെ പ്രധാന ചിന്ത. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നമ്മുടെ കാലത്തെ നിരവധി കത്തോലിക്കാ എഴുത്തുകാർ ഈ എസ്കാറ്റോളജി ഒരു പരിധിവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട “മഹത്തായ അടയാളം” നഷ്ടപ്പെടുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തു: “സൂര്യനിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ.” [2]വെളി 12: 2; cf. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മരിയൻ അളവ്

എന്നാൽ എന്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്?

പരിശുദ്ധ മറിയം… നിങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായയായി… OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, സ്പീ സാൽവി, ന്.ക്സനുമ്ക്സ

വിശുദ്ധ പ Paul ലോസ് കൊലോസ്യരോട് ഈ രഹസ്യം പറയുന്നു, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അമ്മ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രഹസ്യം:

എനിക്കു ദൈവത്തിന്റെ, മർമ്മം പൂർവ്വകാലങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾക്കും മറഞ്ഞുകിടന്ന വചനം പൂർത്തീകരണം കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കു ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനാവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് ഒരു മന്ത്രി ഞാൻ .... ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണ്ണരായ എല്ലാവരെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ. ഇതിനായി ഞാൻ അധ്വാനിക്കുകയും സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ ശക്തി എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. (നിര 1: 25,29)

അവിടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉണ്ട്. കഴിയുന്നത്ര ആത്മാക്കളെ “രക്ഷിക്കുക” എന്നത് ഒരു സുവിശേഷവത്ക്കരണ കാമ്പെയ്ൻ മാത്രമല്ല that അതാണ് തുടക്കം. ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ദൈവജനത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് “ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണ്ണൻ.ആദാമിനും ഹവ്വായ്‌ക്കും അറിയാമായിരുന്ന മാനവികതയെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് പുന to സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാലാണ് യേശുവും മറിയയും “പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ” ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 

… ഈ നാലുപേരും മാത്രം… പൂർണതയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, പാപത്തിൽ അവയിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. പകൽ വെളിച്ചം സൂര്യന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നമായതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതം ദൈവഹിതത്തിന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു. ദൈവേഷ്ടവും അവരുടെ അസ്തിത്വവും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതിൽ നിന്ന് തുടരുന്നു being. -ഡാനിയൽ ഓ കോന്നർ, എല്ലാ പവിത്രതയുടെയും കിരീടവും പൂർത്തീകരണവും, പി. 8

ഈ “സത്ത” യാണ് മനുഷ്യരാശിയിൽ പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവിടെ അവന്റെ മക്കൾ ദൈവഹിതത്തിൽ വീണ്ടും പൂർണ്ണ ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് വിളിക്കുന്നത് “വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം”:

… രഹസ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് വളരെക്കാലമായി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രവചന രചനകളിലൂടെ പ്രകടമാവുകയും നിത്യദൈവത്തിന്റെ കൽപന പ്രകാരം എല്ലാ ജനതകളെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം കൊണ്ടുവരാൻ, ഏക ജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിനു, യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം എന്നേക്കും മഹത്വം. ആമേൻ. (റോമ 16: 25-26)

വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ അനുസരണത്തിന്റെ കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ് മറിയ, കാരണം അവളിലൂടെ ഫിയറ്റ്, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ജീവിക്കാൻ അവൾ അനുവദിച്ചു അവൾ തികച്ചും. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം, അതായത് പിതാവിന്റെ വചനം, യേശു ആയിരുന്നു. അതിനാൽ, മറിയയിൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ചു:

… ഈ രഹസ്യം യുഗങ്ങളിൽ നിന്നും പഴയ തലമുറകളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ഈ നിഗൂ of തയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനം അറിയിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവാണ്, മഹത്വത്തിനുള്ള പ്രത്യാശ. (കൊലോ 1: 26-27)

ദൈവിക പദ്ധതി എന്ന ലക്ഷ്യം കേവലം ജനങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയല്ല, മറിച്ച്, ഭാവിയിൽ അജ്ഞാതമായ ഏതെങ്കിലും തീയതിയിൽ ദൈവരാജ്യം വരുന്നതിനായി നിഷ്ക്രിയമായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. മറിച്ച്, യേശു വാഴേണ്ടതാണ് അവയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമായതുപോലെയാണ് “സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും.”

സൃഷ്ടിയിൽ, എന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആത്മാവിൽ എന്റെ ഇച്ഛയുടെ രാജ്യം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ആദർശം. എന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഓരോ മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തിലുള്ള ത്രിത്വത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതുകൊണ്ട്, അവനിൽ എന്റെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, 6000 വർഷമായി എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. Es യേശു മുതൽ സെർവന്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ലൂയിസ പിക്കാരെറ്റ, ലൂയിസയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന്, വാല്യം. XIV, 6 നവംബർ 1922; ദിവ്യഹിതത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ഫാ. സെർജിയോ പെല്ലെഗ്രിനി, ട്രാനി അതിരൂപതയുടെ അനുമതിയോടെ, ജിയോവൻ ബാറ്റിസ്റ്റ പിച്ചിയേരി, പി. 35

ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്രത്യാശയും 'നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വരൂ!' - സമാധാനത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ശാന്തതയുടെയും ഒരു രാജ്യം, അത് സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഐക്യം പുന establish സ്ഥാപിക്കും. —ST. പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ജനറൽ പ്രേക്ഷകർ, നവംബർ 6, 2002, സെനിറ്റ്

യേശുവിനെയും അവന്റെ രാജ്യത്തെയും സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ഈ അവതാരത്തെ വിശുദ്ധ പ Paul ലോസ് ഒരു കുട്ടി ഗർഭം ധരിച്ചതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, തുടർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നു. 

എന്റെ മക്കളേ, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ ഞാൻ വീണ്ടും അധ്വാനിക്കുന്നു… നാമെല്ലാവരും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ഐക്യത്തിലേക്ക്, പക്വതയാർന്ന പുരുഷത്വത്തിലേക്ക്, ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണനിലയുടെ പരിധി വരെ. (ഗലാ 4:19; എഫെ 4:13)

ദൈവരാജ്യത്തെ കടുക് വിത്തുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യേശു സമാനമായ സാമ്യതകൾ കാണിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ചെറിയ വിത്തുകൾ. 

എന്നാൽ വിതയും അത് ഒരിക്കലും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിന്റെ നിഴലിൽ താമസിക്കാവുന്ന ആ മുളച്ച് ചെടികളും നൽകൽ പുറപ്പെട്ടു വലിയ ശാഖകൾ വലിയ മാറുന്നു, ... (മർക്കോസ് 4:32)

അങ്ങനെ, സഭയുടെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷങ്ങൾ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കടുക് മരങ്ങൾ അതിന്റെ ശാഖകൾ പരത്തുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒടുവിൽ കത്തോലിക്കരായിത്തീരുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പൂർണ്ണത. മറിച്ച്, ദൈവരാജ്യം ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തും എന്നതാണ് അവന്റെ ശേഷിപ്പിനുള്ളിൽ അതിനാൽ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ രഹസ്യം ഒടുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കും കർത്താവ് ഒരു മണവാട്ടിയെ തനിക്കായി ഒരുക്കുന്നതുപോലെ (ഒരു വെർച്വൽ മേരിയുടെ പകർപ്പ്). 

സ്വർഗത്തിലെ ഐക്യത്തിന്റെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് ഇത്, പറുദീസയിൽ ദൈവത്വം മറച്ചുവെക്കുന്ന മൂടുപടം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ… Es യേശു മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊഞ്ചിറ്റ; യേശുവേ, എന്നോടൊപ്പം നടക്കുക റോണ്ട ചെർവിൻ, ഉദ്ധരിച്ചത് എല്ലാ പവിത്രതയുടെയും കിരീടവും പൂർത്തീകരണവും, പി. 12

വീണ്ടും, കർത്താവ് വിശുദ്ധ പൗലോസിന് വെളിപ്പെടുത്തിയ നിഗൂ plan മായ പദ്ധതി ഇതാണ്:

... നമ്മെ അവനിൽ, ലോകസ്ഥാപനത്തിന്നു മുമ്പെ, വിശുദ്ധ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവനെ മുമ്പിൽ ഊനമില്ലാത്ത ... അവൻ ഒരു പദ്ധതി അവനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ അനുകൂലമായി അനുസൃതമായി തന്റെ ഇഷ്ടം മർമ്മം അവൻ നമ്മോടു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എല്ലാം സംഗ്രഹിക്കാൻ സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത ഭൂമിയിലുംഅവൻ തനിക്കു സഭ ശോഭയോടെ, സ്പോട്ട് ചുളുക്കം അത്തരം കാര്യം കൂടാതെ, അവൾ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന്നു ഏല്പിപ്പാൻ .... (എഫെ 1: 4-10; 5:27)

ദിവ്യഹിതത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ടൈറ്റസിനോടുള്ള കർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധ പൗലോസ് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നു:

… അനുഗ്രഹീതമായ പ്രത്യാശ, മഹത്തായ ദൈവത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെ രൂപം, എല്ലാ അധാർമ്മികതകളിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിക്കാനും സ്വന്തമായി ഒരു ജനതയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും നമുക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച, കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നല്ലത്. (തീത്തോസ് 2: 11-14)

ഭാഷ വ്യക്തമാണ്: “ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും.” പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഭാഷ തന്നെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും ചെയ്യും. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരവ് പര്യായമാണ്, അതിനാൽ ദൈവേഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ. 

… എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു: “നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെന്നപോലെ ഭൂമിയിലും ആകും” (മത്താ 6:10)…. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കുന്നിടത്താണ് “സ്വർഗ്ഗം” എന്നും “ഭൂമി” “സ്വർഗ്ഗം” ആയിത്തീരുന്നുവെന്നും അതായത് സ്നേഹം, നന്മ, സത്യം, ദിവ്യസ beauty ന്ദര്യം എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലം earth ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ദൈവേഷ്ടം ചെയ്തു.  OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, പൊതു പ്രേക്ഷകർ, ഫെബ്രുവരി 1, 2012, വത്തിക്കാൻ സിറ്റി

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, സഭയുടെ വിജയം കേവലം ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നില്ല - അവർ ആകുന്നു ദൈവഹിതം അവയുടെ സത്തയിലും ഒരാൾ അവ പ്രണയത്തിനുള്ളിലെ പ്രണയമാണ്.

അതിനാൽ, Our വർ ലേഡിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മെ ഒരുക്കുന്നത് “എല്ലാ കൃപകളുടെയും കൃപ” ആണ്, സഭ അവളുടെ ശുദ്ധീകരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ രാജാവ് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതിന്. അന്തിമ വിധി

ഇത് ഇതുവരെ അറിയാത്ത പവിത്രതയാണ്, അത് ഞാൻ അറിയിക്കും, അത് അവസാനത്തെ അലങ്കാരം സ്ഥാപിക്കും, മറ്റെല്ലാ പവിത്രതകളിലും ഏറ്റവും സുന്ദരവും മിഴിവുറ്റതും, മറ്റെല്ലാ വിശുദ്ധികളുടെയും കിരീടവും പൂർത്തീകരണവും ആയിരിക്കും. Es യേശു മുതൽ ദൈവദാസൻ, ലൂയിസ പിക്കാരറ്റ, കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ, ഫെബ്രുവരി 8, 1921; ഉദ്ധരണി സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം, പി. 118

ഇതാണ് യുഗങ്ങളുടെ പദ്ധതി: എല്ലാ മനുഷ്യരും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു, അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഐക്യം പുന -സ്ഥാപിക്കുന്നു. 

“ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ രക്ഷാ പദ്ധതികളുടെയും” അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടിയാണ്… ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്തു. -സി.സി.സി, 280

ഇപ്രകാരം വിശുദ്ധ പോൾ പറഞ്ഞു “സൃഷ്ടി ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു” അത് “പ്രസവവേദനയിൽ ഞരക്കം ഇപ്പോൾ വരെ.” [3]റോമ 8:19, 22 സൃഷ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് “വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം” ആണ്, പുതിയ കന്യകാമറിയമായ കന്യാമറിയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇതിനകം സഭയിലൂടെ വാഴുന്നു, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ അവനു വിധേയമായിട്ടില്ല. -സി.സി.സി, 680

ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ പ്രവൃത്തി തന്നെ എല്ലാം പുന restore സ്ഥാപിച്ചില്ല, അത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കി, അത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദാമിന്റെ അനുസരണക്കേടിൽ പങ്കുചേരുന്നതുപോലെ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പിതാവിന്റെ ഹിതത്തോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും അവന്റെ അനുസരണം പങ്കിടുമ്പോൾ മാത്രമേ വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകൂ. RFr. വാൾട്ടർ സിസെക്, അവൻ എന്നെ നയിക്കുന്നു, പേജ്. 116-117

എന്നിട്ടും, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയദാർ “്യമുള്ള“ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ”ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ, നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം“ അവസാന രഹസ്യങ്ങളിൽ ”ഒന്നായി തുടരും. എന്നിരുന്നാലും, ക്രൈസ്തവർ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലെ യുദ്ധത്തിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും അലർച്ചകളെ കാണരുത്, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ പൂർണ്ണമായി ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാകേണ്ട കഠിനാധ്വാന വേദനകൾ - ഒരു ഇടയന്റെ കീഴിൽ ഒരു ആട്ടിൻ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അവന്റെ ദൈവഹിതത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ

ഒരു വലിയ അടയാളം അവളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ചന്ദ്രനും, ആകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, സൂര്യൻ അണിഞ്ഞോരു സ്ത്രീ, അവളുടെ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒരു കിരീടം തലയ്ക്ക്. അവൾ കുട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, പ്രസവിക്കാൻ അദ്ധ്വാനിക്കുമ്പോൾ വേദനയോടെ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. (വെളി 12: 1)

“ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി” മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സമ്പന്നമാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന “പുതിയതും ദിവ്യവുമായ” വിശുദ്ധി കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റോഗേഷനിസ്റ്റ് പിതാക്കന്മാരുടെ വിലാസം, എന്. 6, www.vatican.va

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

Tഅദ്ദേഹം മരിയൻ ഡൈമെൻഷൻ ഓഫ് കൊടുങ്കാറ്റ്

സ്ത്രീയുടെ താക്കോൽ

എന്തുകൊണ്ട് മറിയ?

വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി

പുതിയ വിശുദ്ധി… അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മതവിരുദ്ധത?

സൃഷ്ടി പുനർജന്മം

ഭരണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു

പ്രിയ പരിശുദ്ധപിതാവ്… അവൻ വരുന്നുണ്ടോ?

യേശു ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടോ?

 

  
നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു.

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

  

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. കൊലോ 1:15, 18
2 വെളി 12: 2; cf. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മരിയൻ അളവ്
3 റോമ 8:19, 22
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മേരി, സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം, എല്ലാം.