കുരിശ് മനസ്സിലാക്കുന്നു

 

ഞങ്ങളുടെ ലേഡിയുടെ സ്മാരകം

 

"ഓഫർ അത് ഉയർത്തുക. ” ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ കത്തോലിക്കാ ഉത്തരമാണിത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്നതിന് സത്യവും യുക്തിയും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? കഷ്ടതയുടെ ശക്തി നമുക്കറിയാമോ? in ക്രിസ്തു? നമുക്ക് ശരിക്കും കുരിശ് ലഭിക്കുമോ?

നമ്മളിൽ പലരും കോളിനെ ഭയപ്പെടുന്നുഭയപ്പെടുന്നു ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കാരണം, ക്രിസ്തുമതം ആത്യന്തികമായി ഒരു മസോക്കിസ്റ്റിക് ആത്മീയതയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അവിടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു ആനന്ദവും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ലളിതമായി കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. രോഗം, നിർഭാഗ്യം, നിരാശ, മരണം… അത് എല്ലാവർക്കും വരുന്നു. എന്നാൽ യേശു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, ക്രൂശിലൂടെ, ഇതെല്ലാം മഹത്തായ വിജയമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. 

ക്രൂശിൽ പ്രണയത്തിന്റെ വിജയം ഉണ്ട്… അതിൽ, ഒടുവിൽ, മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ സത്യവും, മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയും, നികൃഷ്ടതയും ആ e ംബരവും, അവന്റെ വിലയും അവനു നൽകിയ വിലയും. Ard കാർഡിനൽ കരോൾ വോജ്ടൈല (ST. ജോൺ പോൾ II) വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ അടയാളം, 1979 പി. ?

അതിനാൽ, ആ വാക്യം തകർക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ മൂല്യവും യഥാർത്ഥ ശക്തിയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 

 

മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ സത്യം

I. “മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ നിലവാരം… അവന്റെ മൂല്യം”

കുരിശിന്റെ ആദ്യത്തേതും അനിവാര്യവുമായ സത്യം അതാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിപരമായി, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി ആരോ മരിച്ചു. 

ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അവന്റെ സ്വയം ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം (cf. യോഹ 13:1), ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ദിവ്യ അന്തസ്സിനെ തിരിച്ചറിയാനും വിലമതിക്കാനും വിശ്വാസി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒപ്പം എപ്പോഴും പുതുമയും നന്ദിയുമുള്ള ആശ്ചര്യത്തോടെ വിളിച്ചുപറയാൻ കഴിയും: 'സ്രഷ്ടാവിന്റെ കാഴ്ചയിൽ മനുഷ്യൻ എത്ര വിലപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം, അവൻ ഒരു വലിയ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ' മനുഷ്യൻ നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്റെ ഏകപുത്രനെ കൊടുത്താൽ! ” —ST. പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ഇവാഞ്ചലിയം വീറ്റഎന്. 25

നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നാം ഓരോരുത്തരും ശരീരം, ആത്മാവ്, ആത്മാവ് എന്നിവ സ്രഷ്ടാവിന്റെ തന്നെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഈ “ദിവ്യ അന്തസ്സ്” ആണ് മനുഷ്യവംശത്തോടുള്ള സാത്താന്റെ അസൂയയ്ക്കും വിദ്വേഷത്തിനും കാരണമായത്, മറിച്ച് ആത്യന്തികമായി പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വീണുപോയ മാനവികതയോടുള്ള ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഗൂ ire ാലോചന നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. യേശു വിശുദ്ധ ഫോസ്റ്റീനയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, 

എന്റെ മരണം എന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്ത് ചെയ്യും?  Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 580

 

II. “അവന്റെ നികൃഷ്ടതയും… അവനു നൽകിയ വിലയും”

കുരിശ് മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം മാത്രമല്ല, അവന്റെ നികൃഷ്ടതയുടെ വ്യാപ്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഗുരുതരത പാപത്തിന്റെ. പാപത്തിന് രണ്ട് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തേത്, അത് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധിയെ നശിപ്പിച്ചു, അത് സർവ്വ വിശുദ്ധനായ ദൈവവുമായുള്ള ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള കഴിവ് ഉടനടി തകർത്തു. രണ്ടാമതായി, ആത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്രമത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളുടെയും തടസ്സമായ പാപം മരണത്തെയും അരാജകത്വത്തെയും സൃഷ്ടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നോട് പറയുക: ഏതൊരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും, ഇന്നുവരെ, അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥ സ്വയം പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും? മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ തനിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനുംമേൽ അഴിച്ചുവിട്ട മരണത്തിന്റെയും അഴുകലിന്റെയും മാർച്ച് നിർത്താൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? കൃപയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി മാത്രമേയുള്ളൂ. 

കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; ഇത് നിങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്… (എഫെ 2: 8)

അങ്ങനെ, നാം ക്രൂശിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ചെലവ് ഞങ്ങളുടെ മത്സരത്തിന്റെ. ചെലവ് കൃത്യമായി കാരണം, നാം ഒരു “ദിവ്യ അന്തസ്സോടെ” സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, ദിവ്യ ആ മാന്യത പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. 

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലംഘനത്താൽ അനേകർ മരിച്ചുവെങ്കിൽ, ദൈവകൃപയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപാവരവും അനേകർക്കുവേണ്ടി എത്രയോ അധികമായി കവിഞ്ഞു. (റോമ 5:15)

 

III. “അവന്റെ മഹത്വം”

ക്രൂശിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ അതിശയകരമായ വശം ഇപ്പോൾ നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു: അത് നമ്മെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്മാനം മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു. ദൈവപുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും മഹത്വം ഇതാണ്. 

സത്യം എന്തെന്നാൽ, അവതാരവചനത്തിന്റെ നിഗൂ in തയിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യം വെളിച്ചം വീശുന്നുള്ളൂ… ക്രിസ്തു… മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ പരമമായ വിളി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. -ഗ ud ഡിയം എറ്റ് സ്പെസ്വത്തിക്കാൻ II, എൻ. 22

കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള “കത്തോലിക്കാ” ധാരണ ഇവിടെയുണ്ട്: യേശു അതിനെ ക്രൂശിലൂടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തില്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യനാണെന്ന് കാണിച്ചുതന്നു കഷ്ടത നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള പാതയായും സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പ്രകടനമായും മാറുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 

ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുപ്പിനെ പൂർണ്ണമായും പരിധികളിലും നേടി, എന്നാൽ അതേ സമയം അവൻ അത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല…. ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ കഷ്ടതയുടെ സത്തയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിരന്തരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്. —ST. പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, സാൽ‌വിഫി ഡോലോറോസ്, n. 3, വത്തിക്കാൻ.വ

അവൻ ഇതിനകം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കും? വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഉത്തരം നൽകുന്നു:

നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിനുവേണ്ടി സഭയുടെ കഷ്ടതകളിൽ കുറവുള്ളത് എന്റെ ജഡത്തിൽ ഞാൻ നിറയ്ക്കുന്നു, അത് സഭയാണ്… (കൊലോ 1:24)

യേശുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പൂർണമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവ പൂർണമായും യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ്, എന്നാൽ നമ്മിൽ അല്ല, അവന്റെ അംഗങ്ങളായ സഭയിലോ, അവന്റെ നിഗൂ body മായ ശരീരമായ സഭയിലോ അല്ല. .സ്റ്റ. ജോൺ യൂഡ്‌സ്, “യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്” എന്ന കൃതി, ആരാധനാലയം, വാല്യം IV, പേജ് 559

എന്താണ് യേശു ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മതിപ്പ് എല്ലാ മനുഷ്യവർഗത്തിനും നമ്മെ നിത്യജീവൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന കൃപയും ക്ഷമയും. എന്നാൽ അത് അവനു നൽകിയിരിക്കുന്നു നിഗൂ body ശരീരം ആദ്യം, ഈ യോഗ്യതകൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുക, തുടർന്ന്, വിതരണം ചെയ്യുക ഈ കൃപകൾ ലോകം, അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു “സംസ്‌കാരം” ആയിത്തീരുന്നു. ഇത് “സഭ” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മാറ്റണം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം കേവലം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ശേഖരം മാത്രമല്ല. ഇത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ജീവനുള്ള ഉപകരണമാണ് time സമയത്തിലും സ്ഥലത്തും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിപുലീകരണം. തന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലൂടെയും അവൻ തന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, “അത് അർപ്പിക്കുക” എന്ന ആശയം മനുഷ്യന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറുപടിയല്ല, മറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കാണുന്നു. Ason ജേസൺ എവർട്ട്, രചയിതാവ്, മഹാനായ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് സ്നേഹങ്ങൾ; പി. 177

സംസ്‌കാരം എന്ന നിലയിൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപകരണമാണ്. “എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണമായി അവൾ അവനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു,” “രക്ഷയുടെ സാർവത്രിക സംസ്കാരം”, അതിലൂടെ ക്രിസ്തു “മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എന്. 776

ഗെത്ത്സെമാനിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കുരിശിന്റെ നിഴലിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യാൻ സാത്താൻ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം, “മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സത്യം” അവനറിയാം: നാം (സാധ്യതയുള്ള) അഭിനിവേശത്തിന്റെ നിരീക്ഷകർ മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥ പങ്കാളികളാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവന്റെ നിഗൂ body ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ. അങ്ങനെ, സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ഭയപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ജീവിക്കുന്നു! വേണ്ടി…

… എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ബലഹീനതകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ പ്രകടമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അതേ ശക്തിയാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തമാണ്… അതിനാൽ ഈ കുരിശിന്റെ ശക്തിയാൽ പുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും മേലിൽ മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതയല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. —ST. ജോൺ പോൾ II, സാൽ‌വിഫി ഡോലോറോസ്, എൻ. 23, 26

നാം എല്ലാവിധത്തിലും ദുരിതത്തിലാകുന്നു… യേശുവിന്റെ മരണം ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പ്രകടമാകുന്നു. (2 കോറി 4: 8, 10)

 

ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് വാൾ

അപ്പോൾ കഷ്ടതയ്ക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ദൈവഹിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിനിവേശം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, രണ്ടാമതായി, ഈ യോഗ്യതകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക. ഒരു വശത്ത്, നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, രണ്ടാമത്, മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കൃപ നേടുക. 

ഇത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും കഷ്ടപ്പാടാണ്, അത് മനുഷ്യാത്മാക്കളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന കൃപയുടെ വഴി വ്യക്തമാക്കുന്നു. —ST. ജോൺ പോൾ II, സാൽ‌വിഫി ഡോലോറോസ്, എൻ. 27

If “കൃപയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു,” [1]Eph 2: 8 പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കുരിശുകളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു (അതിനെ “ദൈവത്തിന്റെയും അയൽക്കാരന്റെയും സ്നേഹം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു). ഇവ ദിവസവും ത്യാഗത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് “പഴയ സ്വയം” കൊല്ലപ്പെടുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് കുരിശുകൾ, അങ്ങനെ നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിച്ഛായ “പുതിയ സ്വയം” പുന .സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. പത്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ “ജഡത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുക, അവനെ ആത്മാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.” (1 പത്രോ. 3:18) അതുതന്നെയാണ്‌ നമുക്കും. 

അതിനാൽ, ഭ ly മികമായ നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വധിക്കുക: അധാർമികത, അശുദ്ധി, അഭിനിവേശം, ദുഷ്ടാഭിലാഷം, വിഗ്രഹാരാധനയുള്ള അത്യാഗ്രഹം… പരസ്പരം കള്ളം പറയുന്നത് നിർത്തുക, കാരണം നിങ്ങൾ പഴയ സ്വഭാവം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ and രിമാറ്റി അറിവിനായി, അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സ്വയം. (കൊലോ 3: 5-10)

അതിനാൽ, ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചതിനാൽ, അതേ മനോഭാവത്തോടെ ആയുധം ധരിക്കുക… (1 പത്രോ 3: 1)

വാളിന്റെ മറ്റൊരു വശം, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള യുദ്ധത്തേക്കാൾ, സ്നേഹത്തിന്റെ പാത, ഉപാധിയെക്കാൾ സദ്‌ഗുണത്തിന്റെ പാത, ദൈവത്തിൻറെ അനുവദനീയമായ ഇച്ഛയിൽ നിന്ന് വിയോജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അസുഖത്തിനും നിർഭാഗ്യത്തിനുമുള്ള സമ്മതം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ… നമുക്ക് “അർപ്പിക്കാൻ” കഴിയും എന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്വീകരിക്കുക ത്യാഗം ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുത്തുന്ന വേദന. അങ്ങനെ, രോഗം സ്വീകരിക്കുക, ക്ഷമ പ്രകടിപ്പിക്കുക, ആഹ്ലാദം നിഷേധിക്കുക, പ്രലോഭനം നിരസിക്കുക, വരൾച്ച സഹിക്കുക, നാവ് പിടിക്കുക, ബലഹീനത സ്വീകരിക്കുക, ക്ഷമ ചോദിക്കുക, അപമാനം സ്വീകരിക്കുക, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, മറ്റുള്ളവരെ തനിക്കുമുമ്പിൽ സേവിക്കുക… “ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കുറവുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കുക.” ഈ വിധത്തിൽ, വിശുദ്ധിയുടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനായി ഗോതമ്പിന്റെ ധാന്യം - “ഞാൻ” മാത്രമല്ല, “ശാരീരിക സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കായി, എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഉള്ളവർക്കായി നിങ്ങൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ധാരാളം നേടാനാകും. ആത്മീയ സഹായം ഭയങ്കരമായി. ” [2]ൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കർദിനാൾ കരോൾ വോജ്‌തില വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് സ്നേഹങ്ങൾ ജേസൺ എവർട്ട്; പി. 177

“അർപ്പിച്ച” കഷ്ടത കൃപ തേടാത്തവരെ സഹായിക്കുന്നു. 

 

ക്രോസിന്റെ സന്തോഷം

അവസാനമായി, കുരിശിന്റെ ചർച്ച എല്ലായ്‌പ്പോഴും നയിക്കുന്ന സത്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടും പുനരുത്ഥാനം, അതായത് സന്തോഷം. അതാണ് കുരിശിന്റെ വിരോധാഭാസം. 

തന്റെ മുമ്പിലുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ ക്രൂശിൽ സഹിച്ചു, അതിന്റെ നാണക്കേട് നിന്ദിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് ഇരുന്നു… അക്കാലത്ത്, എല്ലാ ശിക്ഷണവും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, വേദനയ്ക്ക് കാരണമായി തോന്നുന്നു, എന്നിട്ടും പിന്നീട് അത് പരിശീലിപ്പിച്ചവർക്ക് നീതിയുടെ സമാധാനപരമായ ഫലം നൽകുന്നു. (എബ്രാ 12: 2, 11)

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ “രഹസ്യം” ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാനോ മറയ്ക്കാനോ സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കഷ്ടത എന്നത് അനീതിയാണെന്നത് നുണയാണ്, അത് സന്തോഷത്തിന്റെ അഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മറിച്ച്, സ്വീകരിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഹൃദയവും അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു കഴിവുള്ള സന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ. അങ്ങനെ, യേശു പറയുമ്പോൾ "എന്നെ പിന്തുടരുക", ആത്യന്തികമായി അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ്, അതിൽ കാൽവരിയിലേക്കും പുറത്തേക്കും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി സ്വയമേവ ഒരു യഥാർത്ഥ മരണം ഉൾപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ “സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാം.” [3]cf. യോഹന്നാൻ 15:11

കൽപ്പനകൾ പാലിക്കൽ…. പാപത്തെ ജയിക്കുക, ധാർമ്മിക തിന്മയെ അതിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ ജയിക്കുക. ഇത് ക്രമേണ ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു…. കാലക്രമേണ, നമ്മുടെ ഗുരുവായ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നാം സ്ഥിരോത്സാഹം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പാപത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഭാരം കുറയുന്നു, ഒപ്പം എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും വ്യാപിക്കുന്ന ദിവ്യവെളിച്ചം നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. —ST. ജോൺ പോൾ II, മെമ്മറിയും ഐഡന്റിറ്റിയും, pp. 28-29

ഭൂമിയിൽ പോലും ആരംഭിക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ സന്തോഷങ്ങളിലേക്കുള്ള “വഴി” കുരിശിന്റെ വഴി. 

നീ എന്നെ ജീവൻ പാത, നിന്റെ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷംകൊണ്ടു കവിഞ്ഞും ... (സങ്കീർത്തനം 16:11) കാണിക്കും

Our വർ ലേഡി ഓഫ് സോറോസിന്റെ ഈ സ്മാരകത്തിൽ, “വരാനിരിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായ” ആയ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം. [4]പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, സ്പീ സാൽവി,ന്.ക്സനുമ്ക്സ കുരിശിന്റെ നിഴലിൽ ഒരു വാൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തെ തുളച്ചു. ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് “നിറഞ്ഞു കൃപ ”അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തന്റെ പുത്രനുമായി മന ingly പൂർവ്വം ഒന്നിപ്പിച്ച അവൾ കൃപയുടെ മധ്യസ്ഥനായിത്തീർന്നു. [5]cf. “കൃപയുടെ ക്രമത്തിൽ മറിയയുടെ ഈ മാതൃത്വം, പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ നൽകിയ സമ്മതത്തിൽ നിന്ന് തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നു, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും നിത്യമായ നിവൃത്തി വരെ, കുരിശിനടിയിൽ അലയടിക്കാതെ അവൾ നിലനിർത്തി. സ്വർഗത്തിൽ കയറിയ അവൾ ഈ രക്ഷാ ഓഫീസ് മാറ്റിവെച്ചില്ല, എന്നാൽ അവളുടെ പലവിധത്തിലുള്ള മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ നിത്യ രക്ഷയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. . . . അതിനാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയെ അഭിഭാഷകൻ, സഹായി, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, മീഡിയാട്രിക്സ് എന്നീ തലക്കെട്ടുകളിൽ സഭയിൽ വിളിക്കുന്നു. ” (സി.സി.സി, എന്. 969 n)   ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പനപ്രകാരം അവൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മാതാവായി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാനത്താൽ, നൽകപ്പെട്ടവരാണ് “സ്വർഗ്ഗത്തിലെ എല്ലാ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങളും,” [6]Eph 1: 3 കഷ്ടതയുടെ വാൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചുകയറാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ അമ്മ മറിയയെപ്പോലെ നാമും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് മാനവികതയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ പങ്കാളികളാകും. വേണ്ടി…

ഈ കഷ്ടപ്പാടാണ് തിന്മയെ കത്തിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല പാപത്തിൽ നിന്ന് നന്മയുടെ ഒരു വലിയ പുഷ്പത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാ വേദനകളും എല്ലാ ബലഹീനതകളും രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനവും സന്തോഷത്തിന്റെ വാഗ്ദാനവുമാണ്. “നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു,” സെന്റ് പോൾ എഴുതുന്നു (കൊലോ 1:24).—ST. ജോൺ പോൾ II, മെമ്മറിയും ഐഡന്റിറ്റിയും, pp. 167-168

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസം?

രഹസ്യ സന്തോഷം

 

നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു
ഈ ശുശ്രൂഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 Eph 2: 8
2 ൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കർദിനാൾ കരോൾ വോജ്‌തില വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് സ്നേഹങ്ങൾ ജേസൺ എവർട്ട്; പി. 177
3 cf. യോഹന്നാൻ 15:11
4 പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, സ്പീ സാൽവി,ന്.ക്സനുമ്ക്സ
5 cf. “കൃപയുടെ ക്രമത്തിൽ മറിയയുടെ ഈ മാതൃത്വം, പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ നൽകിയ സമ്മതത്തിൽ നിന്ന് തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നു, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും നിത്യമായ നിവൃത്തി വരെ, കുരിശിനടിയിൽ അലയടിക്കാതെ അവൾ നിലനിർത്തി. സ്വർഗത്തിൽ കയറിയ അവൾ ഈ രക്ഷാ ഓഫീസ് മാറ്റിവെച്ചില്ല, എന്നാൽ അവളുടെ പലവിധത്തിലുള്ള മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ നിത്യ രക്ഷയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. . . . അതിനാൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകയെ അഭിഭാഷകൻ, സഹായി, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, മീഡിയാട്രിക്സ് എന്നീ തലക്കെട്ടുകളിൽ സഭയിൽ വിളിക്കുന്നു. ” (സി.സി.സി, എന്. 969 n)
6 Eph 1: 3
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, വിശ്വാസവും ധാർമ്മികതയും.