അവൻ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കുമ്പോൾ

 

IN മുമ്പത്തെ ഹിമയുഗം, ആഗോള തണുപ്പിന്റെ ഫലങ്ങൾ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വിനാശകരമായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ വളരുന്ന സീസണുകൾ പരാജയപ്പെട്ട വിളകൾ, ക്ഷാമം, പട്ടിണി എന്നിവയിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി രോഗം, ദാരിദ്ര്യം, ആഭ്യന്തര അശാന്തി, വിപ്ലവം, യുദ്ധം എന്നിവപോലും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശിക്ഷയുടെ ശീതകാലംമറ്റൊരു “ചെറിയ ഹിമയുഗ” ത്തിന്റെ ആരംഭം എന്താണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരും നമ്മുടെ കർത്താവും പ്രവചിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യേശു ഈ പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്റെ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം വീശിയേക്കാം (അവ ഫലത്തിൽ അതിന്റെ സംഗ്രഹമാണ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏഴ് മുദ്രകൾ സെന്റ് ജോൺ സംസാരിക്കുന്നത്):

രാഷ്ട്രം രാജ്യത്തിനെതിരെയും രാജ്യം രാജ്യത്തിനെതിരെയും ഉയരും. സ്ഥലത്തുനിന്നും ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും ബാധകളും ഉണ്ടാകും; ആകർഷണീയമായ കാഴ്ചകളും ശക്തമായ അടയാളങ്ങളും ആകാശത്ത് നിന്ന് വരും… ഇവയെല്ലാം പ്രസവവേദനയുടെ തുടക്കമാണ്. (ലൂക്കോസ് 21: 10-11, മത്താ 24: 7-8)

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കൊടുങ്കാറ്റിനെ യേശു ശാന്തമാക്കുമ്പോൾ പിന്തുടരുക എന്നതാണ് മനോഹരമായ ഒന്ന് the ലോകാവസാനമല്ല, മറിച്ച് ന്യായീകരണം സുവിശേഷത്തിന്റെ:

… അവസാനം വരെ ക്ഷമിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷിയായി ലോകമെമ്പാടും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും, അപ്പോൾ അവസാനം വരും. (മത്താ 24: 13-14)

തീർച്ചയായും, ൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മാസ്സ് “യഹോവ പ്രവാചകൻ ഭാവിയിൽ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു:“ ദൈവം സീയോനുവേണ്ടി എല്ലാ കാലത്തും മാപ്പുനൽകുകയും എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.[1]കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എന്. 1502 “യെരൂശലേമിലേക്കു” നീങ്ങുമ്പോൾ മിശിഹാ സകല ജനതകളെയും സമാധാനിപ്പിക്കും. “സമാധാനത്തിന്റെ യുഗ” ത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു “വിധി”ജനതകളുടെ. പുതിയ നിയമത്തിൽ, സീയോൻ സഭയുടെ പ്രതീകമാണ്, “പുതിയ ജറുസലേം.”

വരും ദിവസങ്ങളിൽ, യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പർവ്വതം ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വതമായി സ്ഥാപിക്കുകയും കുന്നുകൾക്ക് മുകളിൽ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും. സകലജാതികളും അതിലേക്കു പ്രവഹിക്കും. അവൻ ജാതികൾക്കിടയിൽ ന്യായം വിധിക്കുകയും അനേകം ജനങ്ങളിൽ നിബന്ധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അവർ തങ്ങളുടെ വാളുകളെ കലപ്പകളായും കുന്തങ്ങളെ അരിവാൾകൊണ്ടും അടിക്കും; ഒരു ജനത മറ്റൊരു ജനതയ്‌ക്കെതിരെ വാൾ ഉയർത്തുകയോ യുദ്ധത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. (യെശയ്യാവു 2: 1-5)

ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തം. 

യേശുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പൂർണമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവ പൂർണമായും യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ്, എന്നാൽ നമ്മിൽ അല്ല, അവന്റെ അംഗങ്ങളായ സഭയിലോ, അവന്റെ നിഗൂ body മായ ശരീരമായ സഭയിലോ അല്ല. .സ്റ്റ. ജോൺ യൂഡ്‌സ്, “യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്” എന്ന കൃതി, ആരാധനാലയം, വാല്യം IV, പേജ് 559

ലോകമെമ്പാടും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു “വിജയം” ഇനിയും വരാനുണ്ട്. ഇത് ഒരു വരവാണ് “പുതിയതും ദിവ്യവുമായ വിശുദ്ധി”“ ദൈവം എല്ലാ ജനതകൾക്കും സാക്ഷിയായി ”തന്റെ വചനം ന്യായീകരിക്കുന്നതിനും മഹത്വത്തോടെ യേശുവിന്റെ അന്തിമ വരവിനായി തന്റെ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സഭയെ കിരീടധാരണം ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ, രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രാർഥനയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഇതാണ്:

താഴ്മയുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ ദ task ത്യം “കർത്താവിനുവേണ്ടി ഒരു തികഞ്ഞ ജനതയെ ഒരുക്കുക” എന്നതാണ്, അത് സ്നാപകന്റെ കടമ പോലെയാണ്, അവന്റെ രക്ഷാധികാരിയും അവന്റെ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നവനുമാണ്. ക്രിസ്തീയ സമാധാനത്തിന്റെ വിജയത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതും വിലയേറിയതുമായ ഒരു പൂർണത സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം, സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽ സമാധാനം, ജീവിതത്തിൽ, ക്ഷേമത്തിൽ, പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൽ, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാഹോദര്യത്തിൽ . OP പോപ്പ് എസ്ടി. ജോൺ XXIII, യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യൻ സമാധാനം, ഡിസംബർ 23, 1959; www.catholicculture.org 

മജിസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സമാധാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യെശയ്യാവിന്റെ ദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണിത്:

… എല്ലാറ്റിന്റെയും അന്തിമ സമാപനത്തിനുമുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്തായ ചില വിജയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അത്തരമൊരു സംഭവം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല, അസാധ്യമല്ല, വിജയകരമായ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അവസാനകാലം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ല. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അദ്ധ്യാപനം: കത്തോലിക്കാ ഉപദേശത്തിന്റെ സംഗ്രഹം, ലണ്ടൻ ബേൺസ് ഓട്സ് & വാഷ്‌ബോർൺ, പേ. 1140

ഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യമായ കത്തോലിക്കാ സഭ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ ജനതകൾക്കും ഇടയിൽ വ്യാപിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ്… പോപ്പ് പയസ് ഇലവൻ, ക്വാസ് പ്രിമാസ്, എൻസൈക്ലിക്കൽ, എൻ. 12, ഡിസംബർ 11, 1925; cf. മത്താ 24:14 

രാഷ്‌ട്രങ്ങൾ ഒരൊറ്റ “ഭവന” ത്തിലേക്ക്‌ ഒഴുകുന്നത് യെശയ്യാവ്‌ കാണുന്നു, അതായത്‌ ഒരു പള്ളി പവിത്രമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അവ എടുക്കും.

അവർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും; ഒരു മടക്കവും ഇടയനും ഉണ്ടാകും. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശ്വാസകരമായ ഈ ദർശനത്തെ ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള തന്റെ പ്രവചനം ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ… ഈ സന്തോഷകരമായ മണിക്കൂർ കൊണ്ടുവരികയും അത് എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കടമയാണ്… അത് എത്തുമ്പോൾ, അത് ഒരു ഗംഭീരമായ മണിക്കൂറായി മാറും, ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പുന oration സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രമല്ല, അനന്തരഫലങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ മണിക്കൂറായി ഇത് മാറും. ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം. ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തോട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ സമാധാനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പോപ്പ് പയസ് ഇലവൻ, Ubi Arcani dei Consilioi “ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്തിൽ അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ”, ഡിസംബർ, XX, 23

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും പറഞ്ഞതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നാം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു ജീവനുള്ളവരുടെ വിധി യെശയ്യാവിലും വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന. സമാധാന കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പായി ഇത് നേരിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു (അതാണ് “കർത്താവിന്റെ ദിവസം“). അതിനാൽ, സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, നമുക്ക് ആശ്വാസകരമായ ഈ ദർശനം നമ്മുടെ മുൻപിൽ സൂക്ഷിക്കാം - ഇത് ദൈവരാജ്യം ഒരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒട്ടും കുറവല്ല.

“വിജയം” കൂടുതൽ അടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു… ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരവിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണിത്. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം, പി. 166, പീറ്റർ സീവാൾഡുമായി ഒരു സംഭാഷണം (ഇഗ്നേഷ്യസ് പ്രസ്സ്)

“സീയോന്റെ മകൾ” എന്ന് സഭ വിളിക്കുന്ന കന്യാമറിയത്തിലൂടെയും ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായതിനാൽ ഇത് ഒരു മരിയൻ വിജയമാണ്. 

സ്വന്തം ദൗത്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സഭ നോക്കേണ്ടത് അമ്മയും മാതൃകയുമാണ്.  OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ, എന്. 37

“സൂര്യനിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച സ്ത്രീ” യുടെ വിജയം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അവളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവളുടെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ “ജ്വാല” എന്ന് അവൾ വിളിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, അത് “ഹിമയുഗം” അല്ല, കൊടുങ്കാറ്റില്ല, യുദ്ധമോ യുദ്ധങ്ങളുടെ കിംവദന്തിയോ കെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വരവാണ് ഉള്ളിൽ…

ഇപ്പോൾ വീശുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അരികിലായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും ഒപ്പം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു! നിങ്ങൾ സ്നേഹം എന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന വെളിച്ചം മിന്നൽ ആകാശവും പ്രകാശം ഭൂമിയും ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലെ സമർഥിക്കാനുള്ള എല്ലായിടത്തും കാണും, അത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുട്ടും ലന്ഗുഇദ് മനസ്സുകൾ റ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുംപങ്ക് € | എന്റെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ജ്വാല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകണം. പ്രകാശത്തെ അന്ധരാക്കുന്ന മഹത്തായ അത്ഭുതമായിരിക്കും അത്… ലോകത്തെ തളർത്താൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേമാരി ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ എളിയ ആത്മാക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഇത് ഒരു ക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കണം, ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്… വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് എലിസബത്ത് കിൻഡെൽമാനിലേക്കുള്ള അംഗീകൃത സന്ദേശങ്ങൾ; കാണുക www.flameoflove.org

കർത്താവിന്റെ ദിവസം അടുക്കുന്നു. എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കണം. ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും സ്വയം തയ്യാറാകുക. സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുക. .സ്റ്റ. റാഫേൽ ടു ബാർബറ റോസ് സെന്റിലി, 16 ഫെബ്രുവരി 1998

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

ജ്ഞാനത്തിന്റെ ന്യായീകരണം

അവസാന വിധിന്യായങ്ങൾ

പോപ്പ്സ്, ഡോണിംഗ് യുഗം

പുനർവിചിന്തനം അവസാന സമയം

സ്ത്രീയുടെ താക്കോൽ

കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മരിയൻ അളവ്

സ്ത്രീയുടെ മാഗ്നിഫിക്കറ്റ്

സംയോജനവും അനുഗ്രഹവും

സ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

 

 

ഒരു മുഴുവൻ സമയ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ വേഡ്
നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ തുടരുന്നു.
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, നന്ദി. 

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എന്. 1502
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മേരി, സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം.