എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസം?

ആർട്ടിസ്റ്റ് അജ്ഞാതം

 

കൃപയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു
വിശ്വാസത്തിലൂടെ… (എഫെ 2: 8)

 

ഉണ്ട് “വിശ്വാസ” ത്തിലൂടെയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യേശു നമ്മെ പിതാവിനോട് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പലപ്പോഴും അകലെയായി, തൊട്ടുകൂടാത്ത, അദൃശ്യനായി തോന്നുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങളുമായി മല്ലടിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കാത്തത്, നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്?  

കാരണം ഉത്തരം നാം അവനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കും.

 

ദ്രുതഗതിയിൽ മറന്നു

ഇത് ശരിയല്ലേ? നമ്മിൽ എത്രപേർ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവ നമുക്കായി കണ്ടു: ശാരീരിക രോഗശാന്തി, വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത ഇടപെടലുകൾ, നിഗൂ phen പ്രതിഭാസങ്ങൾ, മാലാഖമാരിൽ നിന്നോ വിശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്നോ ഉള്ള സന്ദർശനങ്ങൾ, കാഴ്ചകൾ, മരണാനന്തര അനുഭവങ്ങൾ, യൂക്കറിസ്റ്റിക് അത്ഭുതങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരുടെ തെറ്റായ ശരീരങ്ങൾ? ദൈവം നമ്മുടെ തലമുറയിൽ മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു! വിവരങ്ങളുടെ ഈ യുഗത്തിൽ‌ ഇവ എളുപ്പത്തിൽ‌ പരിശോധിക്കാനും കാണാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിനോ കേട്ടതിനോ ശേഷം, ഞങ്ങൾ പാപം അവസാനിപ്പിച്ചുവോ?? (അതുകൊണ്ടാണ് യേശു വന്നത്, നമ്മുടെ മേൽ പാപത്തിന്റെ ശക്തി അവസാനിപ്പിക്കാനും, നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കാനും, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വീണ്ടും പൂർണ മനുഷ്യരായിത്തീരാനും.) ഇല്ല, നമുക്കില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും, ദൈവത്തിന്റെ ഈ വ്യക്തമായ തെളിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നാം പഴയ രീതികളിലേക്കോ ഗുഹകളിലേക്കോ പുതിയ പ്രലോഭനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന തെളിവ് ലഭിക്കുന്നു, ഉടൻ തന്നെ അത് മറക്കുക.

 

ഒരു സങ്കീർണ്ണ പ്രശ്നം

പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായി നമ്മുടെ വീണുപോയ പ്രകൃതിയുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപവും അതിൻറെ അനന്തരഫലങ്ങളും സങ്കീർ‌ണ്ണവും സങ്കീർ‌ണ്ണവുമാണ്, അമർ‌ത്യതയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് പോലും എത്തിച്ചേരുന്നു, ക്യാൻ‌സർ‌ അതിന്റെ ആതിഥേയനായി ഒരു ദശലക്ഷം കൂടാരങ്ങൾ‌ പോലുള്ള വളർച്ചയോടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. പാപം അതിന്റെ സ്വഭാവത്താൽ ആത്മാവിൽ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു:

പാപത്തിന്റെ കൂലി മരണമാണ്. (റോമർ 6:23)

പാപത്തിനുള്ള “രോഗശമനം” ചെറുതാണെന്ന് നാം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു കുരിശിലേറ്റൽ നോക്കിക്കാണുകയും ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനത്തിനായി നൽകിയ വില കാണുകയും വേണം. അതുപോലെ, പാപം നമ്മുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നോക്കേണ്ടിവന്നാലും, തന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാനും സ്രഷ്ടാവിനെ തള്ളിക്കളയാനും മനുഷ്യന് ഇപ്പോഴും കഴിവുണ്ടെന്നത് മനുഷ്യനെ ഒരു പരിധിവരെ ദുഷിപ്പിക്കുകയും ദുഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധേയമാണ്! മരണാനന്തരം ദൈവമുമ്പാകെ നിന്നിട്ടും, ദൈവനിന്ദിക്കുകയും അവനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്ത ആത്മാക്കൾക്ക് ഫോസ്റ്റിന കോവാൽസ്കിയെപ്പോലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

എന്റെ നന്മയുടെ ഈ അവിശ്വാസം എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ മരണം എന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്ത് ചെയ്യും? … എന്റെ കൃപയെയും എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തെളിവുകളെയും പുച്ഛിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. എന്റെ വിളി കേൾക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് നരകത്തിന്റെ അഗാധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, ഡയറി, എൻ. 580

 

ലളിതമായ പരിഹാരം

നമ്മുടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതം സ്വീകരിച്ച് മരണത്തെ “ആഗിരണം” ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശു മനുഷ്യർക്ക് ഈ വിനാശകരമായ പ്രഹരമേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവൻ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ വീണ്ടെടുത്തു. ഈ ത്യാഗത്തിന് പകരമായി, പാപത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രകൃതിയുടെയും സങ്കീർണ്ണതയ്ക്ക് ലളിതമായ ഒരു പരിഹാരം അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

ശിശുവിനെപ്പോലെ ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കാത്തവൻ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. (മർക്കോസ് 10:15)

ഈ പ്രസ്താവനയിൽ കണ്ണിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ദൈവരാജ്യം ഒരു രഹസ്യമാണ്, സ offered ജന്യമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് യേശു ശരിക്കും നമ്മോട് പറയുന്നു, അത് ശിശുസമാനമായാണ് സ്വീകരിക്കുന്നവന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനാകൂ ആശ്രയം. അതാണ്, വിശ്വാസം. നമ്മുടെ കുരിശിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പുന restore സ്ഥാപിക്കുക. അവനെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും സൗഹൃദം പുന restore സ്ഥാപിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല! യേശു, സ്നേഹം തന്നെ, മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടന്നു, അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പൊതു വർഷങ്ങൾ, എന്നിട്ടും അവൻ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം, “ശരി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താത്തത്? അപ്പോള് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും! ” എന്നാൽ ലൂസിഫറും അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ ദൈവത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നില്ലേ? എന്നിട്ടും അവർ അഹങ്കാരത്താൽ അവനെ നിരസിച്ചു! പരീശന്മാർ അവന്റെ പല അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടു, അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതു കേട്ടു; അവരും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവന്റെ മരണം വരുത്തി.

 

വിശ്വാസം

ഹവ്വായുടെ ആദാമിന്റെ പാപം അതിന്റെ സാരാംശത്തിൽ ഒരു പാപമായിരുന്നു ആശ്രയം. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അവരെ വിലക്കിയപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. ആ മുറിവ് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു മാംസം, പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പുതിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഉപസംഹാരം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഉയർന്ന ജീവിതത്തേക്കാൾ ജഡത്തിന്റെ വിശപ്പ് തേടാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തോടും രൂപകൽപ്പനയോടും പകരം വിലക്കപ്പെട്ട ഫലങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണിത്.

ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വശീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശക്തിയുള്ള ഈ മുറിവിന്റെ മറുമരുന്ന് വിശ്വാസം. അത് അവനിൽ കേവലം ഒരു ബ faith ദ്ധിക വിശ്വാസമല്ല (കാരണം പിശാച് പോലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും അവൻ നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു), എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു അനുമതി, അവന്റെ ക്രമം, സ്നേഹത്തിന്റെ വഴി. അവിടുന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, എ.ഡി 33-ൽ യേശുക്രിസ്തു എന്റെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം മരിച്ചു, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.തെളിവ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ. മൂന്നാമത്, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക, നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ: സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ. ഈ രീതിയിൽ - ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിത്രിത്വവുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിലേക്ക് നാം പുന ored സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു (കാരണം നാം ഇപ്പോൾ അവന്റെ രൂപകൽപ്പനകൾ, “സ്നേഹത്തിന്റെ ക്രമം” എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല), വാസ്തവത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ അവന്റെ ദിവ്യജീവിതത്തിൽ നിത്യതയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ .

നാം അവന്റെ കരക work ശലമാണ്, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവം മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്, അവയിൽ നാം ജീവിക്കണം. (എഫെ 2: 8. 10)

ഈ തലമുറയിൽ യേശു നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാം അവനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുമായിരുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പുതിയവരാകുകയും ചെയ്യുന്നത്… സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

എന്നിട്ട്… നാം അവനെ മുഖാമുഖം കാണും.

 

  

ഈ വർഷം എന്റെ ജോലിയെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമോ?
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

NowWord ബാനർ

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത.