तिसरे नूतनीकरण

 

येशू देवाचा सेवक लुईसा पिकारेटा सांगते की मानवता "तिसऱ्या नूतनीकरण" मध्ये प्रवेश करणार आहे (पहा अपोस्टोलिक टाइमलाइन). पण त्याला काय म्हणायचे आहे? उद्देश काय?वाचन सुरू ठेवा