एक काळा पोप?

 

 

 

पासून पोप बेनेडिक्ट सोळावा यांनी आपल्या पदाचा त्याग केला, सेंट मलाची पासून समकालीन खाजगी प्रकटीकरण पर्यंत मला पोपच्या भविष्यवाण्यांबद्दल विचारणा करणारे अनेक ईमेल प्राप्त झाले. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे आधुनिक भविष्यवाण्या ज्या पूर्णपणे एकमेकांना विरोध करतात. एक "द्रष्टा" असा दावा करतो की बेनेडिक्ट सोळावा शेवटचा खरा पोप असेल आणि भविष्यातील कोणत्याही पोप देवाकडून येणार नाहीत, तर दुसरा दु: खातून चर्चचे नेतृत्व करण्यासाठी निवडलेल्या आत्म्याविषयी बोलतो. मी तुम्हाला आता सांगू शकतो की वरीलपैकी एक “भविष्यवाणी” पवित्र पवित्र शास्त्र व परंपरेचा थेट विरोध करते. 

बर्‍याच तिमाहींमध्ये पसरलेल्या बेफाम अनुमान आणि वास्तविक गोंधळामुळे हे लेखन पुन्हा पहाणे चांगले काय येशू आणि त्याची चर्च 2000 वर्षांपासून सातत्याने शिकवले आणि समजले. मी फक्त हा थोडक्यात प्रस्ताव जोडा: चर्च आणि जगातील या क्षणी मी भूत असता तर - याजकगणना बदनाम करणे, पवित्र पित्याच्या अधिकाराला कमी करणे, मॅगस्टिरियममध्ये शंका पेरण्याचे आणि प्रयत्न करण्याचा मी प्रयत्न करीत असतो विश्वासू लोकांचा विश्वास आहे की ते आता फक्त त्यांच्या स्वतःच्या अंतःप्रेरणा आणि खाजगी प्रकटीकरणांवर अवलंबून राहू शकतात.

ती, फक्त, फसवणूकीची एक कृती आहे.

 

6 ऑक्टोबर 2008 रोजी प्रथम प्रकाशित…

 

तेथे अशी एक गोष्ट आहे जी मला विश्वास आहे की बर्‍याच आत्म्यांना त्रास देत आहे. ख्रिस्ताच्या मदतीने मी प्रार्थना करतो की, तुम्हाला केवळ शांतताच मिळणार नाही, तर या ध्यानातून तुमचा विश्वास वाढेल.

 

एक ब्लॅक पोप

चर्चा आहे, केवळ इव्हॅन्जेलिकल सर्कलमध्येच नाही तर काही कॅथोलिकांमध्येही “ब्लॅक पोप” दिसू शकतो [1]एनबी “काळे” त्याच्या त्वचेच्या रंगाचा संदर्भ देत नाही परंतु वाईट किंवा अंधाराचा संदर्भ घेतो; cf. इफ 6:12 P एक पोन्टीफ जो डायबोलिकल नवीन जागतिक धर्माचे सहकार्य करतो आणि त्याद्वारे कोट्यावधी लोकांना फसवितो. (काही जण खरं तर विश्वास ठेवतात की व्हॅटिकन II पासून आमच्याकडे खोटे पॉप आहे.)

१ this1846 मध्ये फ्रान्समधील ला सॅल्टे मधील मेलानी कॅलव्हॅटला दिलेल्या कथित संदेशावरून ही समज काही प्रमाणात आधारित आहे. त्यातील एक भाग वाचला:

रोम विश्वास गमावेल आणि दोघांनाहीची जागा होईल.

 

काय केले येशू म्हणू?

शिमोन पीटरशी असे शब्द बोलले गेले आहेत जे पृथ्वीवरील कोणत्याही मानवांना सांगितले गेले नाहीत:

मी तुम्हांस सांगतो, तुम्ही पेत्र आहात आणि या खडकावर मी आपली मंडळी तयार करीन व नरकाचे दरवाजे यावर विजयी होणार नाहीत. मी तुम्हाला स्वर्गातील की देईन. जे काही तुम्ही पृथ्वीवर बांधता ते स्वर्गात बांधले जाईल; आणि जे काही तुम्ही पृथ्वीवर सोडता ते स्वर्गात सोडले जाईल. (मॅट 16: 18-19)

या शब्दांची काळजीपूर्वक तपासणी करा. येशूने शिमोनला “पीटर” नाव दिले ज्याचा अर्थ “खडक” आहे. त्याच्या शिकवणी मध्ये, येशू म्हणाला,

जो कोणी माझे हे शब्द ऐकून त्याप्रमाणे आचरण करतो तो शहाण्या माणसासारखा असेल, ज्याने आपले घर खडकावर बांधले. पाऊस पडला, पूर आला, आणि वारा सुटला आणि घराला धडक दिली. पण ते कोसळले नाही; ते खडकावर टेकलेले होते. (मॅट 7: 24-25)

ख्रिस्तापेक्षा शहाणा कोण असू शकेल? त्याने आपले घर वाळूचे मंदिर किंवा खडकावर बांधले आहे? जर तुम्ही “वाळू” म्हणत असाल तर आपण ख्रिस्ताला लबाड बनविले आहे. जर तुम्ही खडक म्हणत असाल तर तुम्ही “पीटर” देखील म्हणायला पाहिजे कारण तो खडक म्हणजे.

मी ख्रिस्ताशिवाय कुठल्याही नेत्याचा अनुकरण करीत नाही आणि तुमच्या आशीर्वादाखेरीज इतर कोणाबरोबरही सहभाग घेण्यास मी उत्सुक नाही [पोप डमासस प्रथम], म्हणजे, पीटरच्या खुर्चीसह. मला माहित आहे की ही खडक ज्यावर चर्च बांधली गेली आहे. -सेंट जेरोम, एडी 396, अक्षरे 15:2

नवीन करार जुन्या गोष्टीची पूर्तता आहे. येशूने आपला अधिकार दिला - राज्याच्या किपीटरला, जसे राजा दावीदाने आपला अधिकार, त्याची चावी, त्याच्या राजवाड्याच्या मुख्य कारभारी, एल्याकिमला दिली: [2]cf. राजवंश, लोकशाही नव्हे

मी दावीदाच्या घराची किल्ली त्याच्या खांद्यावर ठेवेन. जर त्याने दार उघडले तर कोणीही बंद करु नये. जर तो बंद झाला तर कोणीही उघडू शकणार नाही. (२२:२२ आहे)

येशू ज्याप्रमाणे दाविदाच्या राज्याची सार्वकालिक पूर्णता आहे, त्याचप्रमाणे पेत्र एल्याकिमची भूमिका “राजवाड्याचे” पर्यवेक्षक म्हणून घेतो. प्रभुने प्रेषितांची नेमणूक केली आहे.

मी तुम्हांस खरे सांगतो की, नवीन काळात मी मनुष्याचा पुत्र जेव्हा त्याच्या सिंहासनावर बसला असेल, तेव्हा तुम्ही माझ्या मागे याल. तुम्ही बारा सिंहासनावर बसून इस्राएलाच्या बारा वंशाचा न्यायनिवाडा कराल. (मॅट 19:28)

या अधिकारामध्ये येशू प्रेषितांना जे अभिवचन देतो त्या अभिवचनास जोडा:

जेव्हा तो येतो तेव्हा सत्याचा आत्मा तो तुम्हाला सर्व सत्याकडे नेईल. (जॉन १:16:१:13)

मुद्दा असा आहे की: प्रेषित ख्रिस्ताने दिलेल्या अधिकाराद्वारे संरक्षित केलेल्या सत्यावर नरकाचे दरवाजे जिंकणार नाहीत. पण वैयक्तिकरित्या पीटरचे काय? नरकाचे दरवाजे जिंकू शकतात का? त्याला?

 

फाउंडेशन

येशू पेत्राला म्हणाला:

तुमचा विश्वास ढळू नये यासाठी मी प्रार्थना केली आहे. आणि एकदा आपण मागे फिरला की आपण आपल्या भावांना बळकट केले पाहिजे. (लूक 22:32)

हे एक शक्तिशाली विधान आहे. कारण असे म्हटले आहे की, पेत्र पापांपासून मुक्त होणार नाही, परंतु प्रभुने प्रार्थना केली आहे की त्याचा विश्वास व्यर्थ जाऊ नये. अशाप्रकारे तो कदाचित “तुमच्या भावांना बळकट” करील. नंतर, येशू पेत्राला एकटे “माझ्या मेंढरांना खायला” सांगतो.

पूर्वी चर्चमध्ये काही अतिशय पापी लोक होते. तरीसुद्धा, गेल्या दोन हजार वर्षांपैकी त्यांच्यापैकी एकानेही शतकानुशतके प्रेषितांकडून दिलेल्या विश्वासाच्या सिद्धांताविरूद्ध सिद्धांत शिकविलेला नाही. ख्रिस्ताच्या शब्दांमधील सत्याचा हा एक चमत्कार व दाखला आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी चुका केल्या नाहीत. पीटरला स्वतःच शिक्षा देण्यात आली पौलाने “सुवार्तेच्या सत्याच्या अनुरुप” न राहिल्याबद्दल [3]गॅल एक्सएनयूएमएक्स: एक्सएनयूएमएक्स विदेशी लोकांकडे ढोंगीपणाने वागण्याद्वारे. इतर पोपांनी भोग, लौकिक शक्ती, विज्ञानाच्या गोष्टी, धर्मयुद्ध इत्यादींच्या गैरव्यवहारामध्ये राजकीय किंवा चर्च सत्तेचा गैरवापर केला आहे परंतु येथे आपण विश्वास जमा करण्याच्या घटनेबद्दल बोलत नाही तर चर्चविषयी वैयक्तिक किंवा अंतर्गत निर्णयामधील त्रुटी बोलत आहोत. शिस्त किंवा ऐहिक गोष्टी. मला जॉन पॉल II च्या मृत्यूनंतर लगेच वाचलेले आठवते की त्याने असंतुष्टांशी अधिक दृढ न राहण्याची खेद कशी केली. पोप बेनेडिक्ट सोळावा च्या पोन्टीफेटलाही अनेक लोकांच्या चुकीच्या गोष्टी चुकीच्या नसल्या तरी संपूर्णपणे त्याच्या चुकीचा दोष न मिळाल्यामुळेही त्याला मारहाण झाली आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर नाही वैयक्तिकरित्या अचूक पोन्टीफ फक्त मानव आहे आणि प्रत्येकासारख्या तारणहारांची आवश्यकता आहे. तो कदाचित पेरणे. तो कदाचित वैयक्तिक पापात पडला असेल आणि आपल्या मोठ्या जबाबदा from्यापासून स्वत: ला कमकुवत झाल्यामुळे, जेव्हा त्याने बोलले पाहिजे तेव्हा शांत रहा, किंवा इतरांवर जास्त लक्ष केंद्रित करताना विशिष्ट संकटाकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे. परंतु विश्वास आणि नैतिकतेच्या बाबतीत, जेव्हा जेव्हा तो स्पष्टपणे मतदानाचा उच्चार करतो त्याला पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन केले आहे.

ज्या पप्पांच्या पापांची आणि त्यांच्या कमिशनच्या व्याप्तीबद्दल आपण आज जाहीर करतो त्याच वास्तवतेमुळे आपण हे देखील कबूल केले पाहिजे की पीटर वारंवार विचारसरणीच्या विरोधात खडकाच्या रूपात उभे राहिले आहे, शब्दाच्या कार्यक्षमतेत विरघळण्यापासून. या जगाच्या शक्तींच्या अधीन राहण्यासाठी दिलेला वेळ. जेव्हा आपण इतिहासाच्या तथ्यामध्ये हे पाहतो तेव्हा आपण पुरुष साजरे करीत नाही तर परमेश्वराची स्तुती करीत आहोत, जो चर्चचा त्याग करत नाही आणि तो पेत्राच्या माध्यमातून दगड आहे हे प्रकट करण्याची इच्छा बाळगतो, एक लहानसा अडखळण: "देह आणि रक्त" करतात फक्त तारणच नाही पण प्रभु जो देहाचे आणि रक्ताने त्यांचे रक्षण करतो. हे सत्य नाकारणे म्हणजे विश्वासाचे प्लस नाही, नम्रतेचे गुणाकार नाही तर देव जसा आहे तसा ओळखतो त्या नम्रतेपासून दूर जात आहे. म्हणूनच पेट्रिनचे वचन आणि रोममधील ऐतिहासिक मूर्तिमंत उत्सुकतेसाठी सर्वात नितळ हेतू सर्वात खोल पातळीवर आहे; नरकाच्या सामर्थ्यावर विजय मिळणार नाही. Ardकार्डिनल रॅटझिंगर (पोप बेनेडिक्ट सोळावा), आजच्या चर्चला समजून घेत, जिव्हाळ्याच्या सभेत बोलावले, इग्नेटियस प्रेस, पी. 73-74

होय, ख्रिस्ताने आपल्याला सोडणार नाही हे जाणून घेतल्याचा आनंद, अगदी चर्चच्या अगदी अगदी गडद अवस्थेतही. खरंच, कोणताही पोप खरा विश्वास असूनही पुढे जाण्यात अपयशी ठरत नाही, कारण तो ख्रिस्ताद्वारे, त्याच्या अभिवचनांद्वारे, त्याच्या पवित्र आत्म्याद्वारे व त्याच्या प्रेमभावनेद्वारे मार्गदर्शन करतो अचूकपणा. [4]“प्रेषितांचे वारसदारांना देखील दैवी सहाय्य दिले जाते, पीटरच्या उत्तराधिकारीबरोबर सुसंवाद साधून आणि एका विशिष्ट मार्गाने संपूर्ण चर्चचे चर्चचा मुख्य धर्मोपदेशक रोम यांना, जेव्हा एखादी चुकीची व्याख्या न पोहोचता आणि “निश्चित पद्धतीने” न उच्चारता ते सामान्य मॅजिस्टरियमच्या अभ्यासामध्ये अशी शिकवण देतात की विश्वास आणि नैतिकतेच्या बाबतीत प्रकटीकरणाचे अधिक चांगले ज्ञान होते. " -कॅथोलिक चर्च, एन. 892 येशू त्याच्या शिकवणीत चूक नव्हता, ज्याला आपण “दिव्य प्रकटीकरण” म्हणतो आणि प्रेषितांना ही अपूर्णता दिली जाते.

जो तुमचे ऐकतो तो माझे ऐकतो. (लूक 10:16)

या धर्माविना, विश्वास कसा दिला जाऊ शकतो अचूकपणे कमकुवत पुरुषांच्या हातून भविष्यातील पिढ्यांना?

ही अचूकता दैवी प्रकटीकरण ठेवण्यापर्यंत विस्तारते; हे सिद्धांताच्या त्या सर्व घटकांपर्यंत देखील विस्तारित करते, ज्यात नैतिकता देखील आहे, त्याशिवाय विश्वासाची बचत केलेली सत्ये जपली जाऊ शकत नाहीत, स्पष्टीकरण देऊ शकत नाहीत किंवा साजरा करू शकत नाहीत. -कॅथोलिक चर्च च्या catechism, एन. 2035

आणि अर्थातच, पोपशी संवाद साधून प्रेषितांच्या उत्तराधिकारीांद्वारे ही जतन केलेली सत्ये पुढे गेली आहेत. [5]पहा मूलभूत समस्या बायबलसंबंधी “प्रेषित क्रांतिकारक” च्या पायाविषयी.

“संपूर्ण आणि जीवंत सुवार्ता चर्चमध्ये नेहमीच जतन केली जावी यासाठी प्रेषितांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून बिशप सोडले. त्यांनी त्यांना शिकविण्याचा अधिकार दिला. ” खरोखर, “प्रेरित पुस्तकांत खास पद्धतीने व्यक्त केलेला प्रेषित धर्मोपदेश सतत अनुक्रमे जतन केला जायचा. वेळ संपेपर्यंत. " -कॅथोलिक चर्च च्या catechism, एन. 77 (तिर्यक खाण)

करण्यासाठी "वेळ समाप्त. ” त्या दोघांचा ख्रिस्ताच्या कारकिर्दीत आणि पलीकडे विस्तार आहे. आमच्या कॅथोलिक विश्वासाची ही शिकवण आहे. आणि आम्हाला याची खात्री असणे आवश्यक आहे, कारण जेव्हा ख्रिस्तविरोधी येतात, तेव्हा येशूच्या शिकवणी त्याच्या चर्चमध्ये जतन केल्या जातील की एक ठोस खडक होईल जो पाखंडी मत आणि फसवणुकीच्या वादळामध्ये आपले रक्षण करेल. असे म्हणायचे आहे, मेरी सोबत, चर्च तारू आहे या वर्तमान आणि येत्या वादळात (पहा ग्रेट नोआचे जहाज):

[चर्च] ही साल आहे जी “पवित्र आत्म्याच्या श्वासाने लॉर्डस्च्या वधस्तंभाच्या संपूर्ण प्रसंगाने या जगात सुरक्षितपणे नेव्हिगेट करते.” चर्च फादरांना प्रिय असलेल्या दुस another्या प्रतिमेनुसार, ती नोहाच्या दगडाने केलेली आहे आणि ती एकट्याने पूरातून वाचवते. -कॅथोलिक चर्च, एन. 845

पवित्र पित्यानेच, ज्याने येशूची नेमणूक केली त्यांना मार्गदर्शन केले आणि हा तारू पायलट…

 

धोकादायक डिसकप्शन

तर “ब्लॅक पोप” - ही किमान एक कल्पना कायदेशीररित्या निवडून दिलेली a ही एक धोकादायक कल्पना आहे जी ख्रिस्ताने नियुक्त केलेल्या मुख्य मेंढपाळांवर विश्वास ठेवून विश्वास ठेवू शकते, खासकरुन या काळोळीच्या काळात, जेथे खोटे संदेष्टे वाढत आहेत. त्याला बायबलसंबंधी पाया नाही आणि चर्च परंपरेचा विरोधाभास आहे.

पण काय is शक्य?

पुन्हा एकदा, ला सॅलटे द्रष्टा यांनी असे म्हटले आहे:

रोम विश्वास गमावेल आणि दोघांनाहीची जागा होईल.

याचा नेमका अर्थ काय आहे? या भविष्यवाणीच्या अत्यंत गुरुत्वाकर्षणामुळे आपण वन्य निष्कर्षांवर न जाण्याची काळजी घेतली पाहिजे. भविष्यसूचक संदेशांसह, अर्थ लावणे नेहमीच शहाणे असते. “रोम विश्वास गमावेल” म्हणजे कॅथोलिक चर्चमधील विश्वास कमी होईल असा होतो? येशू आम्हाला सांगते की हे होईल नाही बाबेलच्या नगराच्या प्रवेशद्वारांचा नाश होईल. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, कालांतराने रोम शहर विश्वास आणि अभ्यासाच्या बाबतीत इतके पूर्णपणे मूर्तिपूजक बनले असेल की ते दोघांनाही ख्रिस्ताचे आसन बनतील? पुन्हा, अगदी शक्य आहे, विशेषतः जर पवित्र पित्याला व्हॅटिकनमधून पळ काढण्यास भाग पाडले गेले असेल. दुसरे अन्वेषण असे सुचविते की मौलवी आणि मुख्य लोकांमधील अंतर्गत स्वैराचारामुळे पेट्रिन धर्माभिमानाचा व्यायामाचा अशक्तपणा होऊ शकतो की बरेच कॅथोलिक ख्रिस्तविरोधीांच्या फसव्या शक्तीला बळी पडतील. खरं तर, पीटरच्या अध्यक्षपदाची निवड होण्याच्या काही काळाआधीच पोप बेनेडिक्ट अशा राज्यातल्या आधुनिक चर्चचे वर्णन करताना दिसत होते. त्याने त्याचे चित्रण केले…

… बुडणार असलेली एक बोट, सर्व बाजूंनी पाण्यात बुडणारी एक बोट. Ardकार्डिनल रॅटझिंगर, 24 मार्च 2005 ख्रिस्ताच्या तिसर्‍या गडी बाद होण्याचा शुक्रवारी चांगले ध्यान

परंतु या असुरक्षित आणि दुर्बल अवस्थेचा अर्थ असा नाही की पवित्र पिता कॅथोलिक विश्वास गमावेल आणि दुसर्‍यास प्रगट करण्यास सुरवात करेल.

पीटर जेथे आहे तेथे चर्च आहे. Mila अ‍ॅम्ब्रोस ऑफ मिलान, एडी 389

सेंट जॉन बॉस्कोच्या भविष्यसूचक स्वप्नात, [6]cf. दा विंची कोड… एक भविष्यवाणी पूर्ण करीत आहे? त्याने पोपची हत्या असल्याचे दिसून आले यासह रोमला देखील हल्लेत पाहिले. तथापि, उत्तराधिकारी घेतल्यावर, ते आहे पवित्र पिता जो ख्रिस्ताचे शत्रू पराभूत होईपर्यंत युकेरिस्ट आणि मरीया या दोन खांबांद्वारे वादळी पाण्यात चर्च फिरवतो. म्हणजेच पोप हा “शांतीच्या युगात” विश्वासू मेंढपाळ आहे. [7]cf. युग कसे हरवले

जरी पोपला तुरूंगात टाकले गेले, शांत केले, पळ काढण्यास भाग पाडले किंवा एखाद्याने जप्त केले अवैधपणे विरोधी पोप निवडून [8]“चर्चने अनेक अवैध पोपच्या निवडणुका अनुभवल्या आहेत, ज्यात 14 व्या शतकातील धर्मभेदाचा समावेश आहे ज्यामध्ये दोन पोप्स ग्रेगरी इलेव्हन आणि क्लेमेन्ट सातवा यांनी एकाचवेळी सिंहासनावर दावा केला होता. सांगणे आवश्यक नाही, तेथे फक्त एक असू शकते वैधपणे- दोन नव्हे तर राज्य करणार्‍या पोन्टीफची निवड केली. तर, एक पोप हे क्लेमेंट सातवा नामक एक अवैध संमेलन घेणार्‍या काही राष्ट्रवादी कार्डिनल्सद्वारे खोटा अधिकार असलेल्या निष्ठावंत होते. कार्डिनल्सची संपूर्ण संस्था नसणे आणि त्यानंतर आवश्यक असलेल्या 2/3 च्या बहुमताच्या मताची ही अनुपस्थिती या संमेलनास अवैध ठरविते. ” Evरेव. जोसेफ इन्नूझी, वृत्तपत्र, जाने-जून 2013, मिशनरीज ऑफ द होली ट्रिनिटी किंवा इतर कोणत्याही संभाव्य परिस्थिती, खरे ख्रिस्ताने म्हटल्याप्रमाणे चर्चचा रहिवासी अजूनही राहील: पीटर खडक आहे. पूर्वी, चर्च कधीकधी ब long्याच काळासाठी जात असतो आणि उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी थांबला होता. इतर वेळी, दोन पोपांनी एकाच वेळी राज्य केले आहे: एक म्हणजे वैध, दुसरे नाही. तरीही, ख्रिस्त त्याच्या चर्चला अचूकपणे मार्गदर्शन करतो कारण "नरकाचे दरवाजे यावर विजय मिळवू शकणार नाहीत." ब्रह्मज्ञानज्ञ, रेव्ह. जोसेफ इन्नूझी यांनी अलीकडेच सांगितले:

२ February फेब्रुवारी रोजी पोपच्या सिंहासनाची रिक्त जागा आणि एंटिपाप आणि मेंढपाळ नसलेल्या चर्च यांच्या प्रकाशात एक आत्मविश्वास उगवतो: प्रत्येक युगात देव आपल्या मेंढरांना येशू व पेत्राप्रमाणे वैध-निवडून दिलेला पेंटीफ प्रदान करतो. त्याने दु: ख भोगलेच पाहिजे आणि त्याला ठार मारलेच पाहिजे. येशू ख्रिस्ताने स्वत: च सर्व काळासाठी एक श्रेणीबद्ध चर्च स्थापन केली, ज्यांच्यामार्फत पवित्र आत्म्यांचे कल्याण केले जाते. -न्यूजलेटर, जानेवारी-जून २०१,, मिशनरीज ऑफ द होली ट्रिनिटी; cf. कॅथोलिक चर्च, एन. 671

आपल्याला नेहमी काय लक्षात ठेवले पाहिजे (परंतु विशेषतः आमच्यात) हे प्रचाराचा धोका आहे ज्यामुळे ते ठेवले जाते खोटे पवित्र पित्याच्या तोंडातले शब्द. रोममध्ये शक्तिशाली पाळक कार्यरत असल्याचा खरा धोका देखील आहे विरुद्ध पवित्र पिता आणि चर्च. हे व्यापकपणे असे मानले जाते की फ्रीमसनरीने खरोखरच कॅथोलिक चर्चमध्ये आधीच खूप नुकसान केले आहे. [9]cf. जागतिक क्रांती

मला आतापेक्षा भविष्यकाळात जास्त हुतात्मे दिसतात. मी गुप्त पंथ (चिनाई) अत्यंत कठोरपणे महान चर्चला अधोरेखित करणारे पाहिले. त्यांच्या जवळ मी एक भयानक श्वापद समुद्रातून वर येताना पाहिले. जगभरात चांगले आणि निष्ठावंत लोक, विशेषत: पाळकांना त्रास दिला जायचा, छळ करण्यात आला आणि तुरुंगात टाकण्यात आले. मला वाटत होते की ते एक दिवस शहीद होतील. चर्च बहुतेक वेळा गुप्त पंथांद्वारे नष्ट झाला होता आणि जेव्हा केवळ अभयारण्य आणि वेदी अजूनही उभी होती तेव्हा मी wreckers द बीस्टसमवेत चर्चमध्ये प्रवेश केला. — धन्य अण्णा-कॅथरीना एम्मरिच, 13 मे 1820; पासून उद्धृत दुष्टांची आशा टेड फ्लाईन द्वारा. p.156

आम्ही पोप आणि चर्च विरुद्ध हल्ले फक्त बाहेरून येत नाहीत; त्याऐवजी, चर्चचे दु: ख चर्चमध्ये असलेल्या पापातूनच चर्चच्या आतून येते. हे नेहमीच सामान्य ज्ञान होते, परंतु आज आम्ही ते खरोखरच भयानक स्वरूपात पाहतो: चर्चचा सर्वात मोठा छळ बाह्य शत्रूंकडून येत नाही, तर तो चर्चमध्ये पापामुळे जन्मला आहे. ” - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, पोर्तुगालच्या लिस्बन, फ्लाइटमध्ये मुलाखत; लाइफसाइट न्यूज, 12 मे 2010

सैतानाची सेवा करणारी शक्ती व सत्ता मानवजातीला आवडतील विचार की अँटी पोप खरा पोप आहे आणि अँटी पोपच्या चुकांनी भरलेल्या शिकवणी खर्‍या कॅथोलिक शिकवणी आहेत. याशिवाय शंका, भीती किंवा संशयामुळे लोक पीटरचा आवाज ऐकत नाहीत, वाचत नाहीत आणि त्यांचे अनुसरण करतात हे शत्रू त्यांना आवडेल. म्हणूनच पुन्हा, बंधूनो, मी पुन्हा पुन्हा सांगत आहे की तुम्ही आपला दिवा भरलाच पाहिजे [10]cf. मॅट 25: 1-13 विश्वास आणि शहाणपणाच्या तेलाने ख्रिस्ताचा प्रकाश आहे यासाठी की, येणा darkness्या अंधारामध्ये, जो आपल्या “रात्र चोरासारख्या” वर येणा many्या पुष्कळांवर उतरत आहे असा आपला रस्ता सापडेल. [11]पहा स्मोल्डिंग मेणबत्ती आम्ही प्रार्थना, उपवास, देवाचे वचन वाचणे, आपल्या जीवनातून पाप उपटून टाकणे, वारंवार कबुलीजबाब देणे, पवित्र युकेरिस्ट प्राप्त करणे आणि शेजा of्याच्या प्रेमाद्वारे आपले दिवे भरतो:

देव प्रीति आहे, आणि जो प्रीतीत राहतो तो देवामध्ये राहतो आणि देव त्या व्यक्तीमध्ये राहतो. (१ योहान :1:१:4)

परंतु याचा अर्थ असा नाही की आपण ख्रिस्ताचे शरीर, जे चर्च आहे त्याशिवाय आंतरिक जीवन जोपासत आहोत. पोप बेनेडिक्टने जेव्हा पोन्टीफ म्हणून त्याच्या शेवटच्या पत्त्यांपैकी एकाची आपल्याला आठवण करून दिली, ख्रिश्चनचे जीवन शून्यात राहत नाही:

आई आणि शिक्षिका असलेली मंडळी तिच्या सर्व सदस्यांना आध्यात्मिक रीत्या नूतनीकरण करण्यासाठी, स्वतःकडे देवाकडे परत येण्यास, अभिमानाने आणि अहंकाराचा प्रेमात जीवन जगण्याचा त्याग करतात ... जीवनाच्या निर्णायक क्षणांमध्ये आणि खरं तर आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणी , आपल्यासमोर एक पर्याय आहे: आम्हाला 'मी' किंवा देव अनुसरण करायचा आहे?Nएंजेलस, सेंट पीटर स्क्वेअर, 17 फेब्रुवारी, 2013; Zenit.org

 

पोप अँड द रॉक

सेंट पॉल चेतावणी देतात की देखावा येण्यापूर्वी एक महान बंडखोरी किंवा धर्मत्यागीता येईल.

… अधर्माचा माणूस ... विध्वंस करणारा मुलगा, जो प्रत्येक तथाकथित देव किंवा उपासनेच्या वस्तुला विरोध करतो आणि स्वत: ला उंच करतो, ज्यामुळे तो स्वत: ला देव असल्याचे जाहीर करून देवाच्या मंदिरात आपले स्थान घेईल. (२ थेस्सलनी. २: 2-2- 3-4)

धन्य अ‍ॅनी कॅथरीनला असे दिसते की अशा काळाची वेळ आली आहे:

मी प्रबुद्ध प्रोटेस्टंट पाहिले, धार्मिक पंथांचे मिश्रण करण्यासाठी बनवलेल्या योजना, पोपच्या अधिकाराचा दडपशाही… मला पोप दिसला नाही, तर हाय बिबट्यासमोर एक बिशप प्रज्वलित झाला. या दृष्टीक्षेपात मी चर्चला इतर जहाजांनी भोसकलेले पाहिले ... त्यास सर्व बाजूंनी धमकावले गेले होते ... त्यांनी एक विशाल, असाधारण चर्च बांधली जी सर्व पंथांना समान हक्कांनी मिठीत घेणारी होती… पण वेदीच्या जागी फक्त घृणा व निर्जनता होती. अशी नवीन मंडळी होती… — धन्य अ‍ॅने कॅथरीन एम्मरिच (1774-1824 एडी), अ‍ॅन कॅथरीन एमरिचचे जीवन आणि प्रकटीकरण12 एप्रिल 1820

रोममध्ये पुष्कळ पाळकांचा, धर्मगुरूंचा व्हॅटिकनमधून हाकलून लावण्यात आलेला ख्रिश्चनांचा आणि ख्रिस्तविरोधी व्यक्तीला त्याचे स्थान मानून मासच्या “शाश्वत बलिदान” वर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. [12]cf. डॅनियल 8: 23-25 ​​आणि डॅनियल 9: 27 हे सर्व पवित्र शास्त्राच्या क्षेत्रात आहेत. पण पवित्र पिता आपल्या या अविचल सत्याची सेवा करण्याच्या दृष्टीने “खडका” राहील. हा ख्रिस्ताचा शब्द आहे. तो कोण आहे यावर नव्हे तर पोपट यांच्या शिक्षणावर विश्वास ठेवा. येशूज्याने त्याला स्वत: चा बांधून व सोडविणे, न्यायाधीश करणे आणि क्षमा करणे, खाद्य आणि सामर्थ्य देणे आणि त्याच्या लहान कळपातील सत्यात मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले. येशू ज्याने त्याला “पीटर, रॉक” असे म्हटले.

प्रेषित पीटरच्या विश्वासानेच त्याने आपल्या चर्चची स्थापना केली आणि खडकावर ती बांधली. सेंट ऑगस्टीनच्या शब्दांत, “हा येशू ख्रिस्त आहे जो स्वत: मंदिर बांधतो. बरेच लोक खरोखरच बांधण्याचे काम करतात, परंतु जर प्रभुने बांधकाम करण्याचे थांबविले नाही तर ते बांधकाम व्यावसायिकांना निरर्थक करतात. ” - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, वेस्पर होमिली, 12 सप्टेंबर, 2008, कॅथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम, पॅरिस, फ्रान्स

माझ्यासाठी प्रार्थना करा म्हणजे लांडग्यांच्या भीतीमुळे मी पळून जाऊ नये. - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, उद्घाटन होमिली24 एप्रिल 2005, सेंट पीटर स्क्वेअर

 

 

अधिक वाचन:

 

येथे क्लिक करा सदस्यता रद्द करा or याची सदस्यता घ्या या जर्नल मध्ये.

 


Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तळटीप

तळटीप
1 एनबी “काळे” त्याच्या त्वचेच्या रंगाचा संदर्भ देत नाही परंतु वाईट किंवा अंधाराचा संदर्भ घेतो; cf. इफ 6:12
2 cf. राजवंश, लोकशाही नव्हे
3 गॅल एक्सएनयूएमएक्स: एक्सएनयूएमएक्स
4 “प्रेषितांचे वारसदारांना देखील दैवी सहाय्य दिले जाते, पीटरच्या उत्तराधिकारीबरोबर सुसंवाद साधून आणि एका विशिष्ट मार्गाने संपूर्ण चर्चचे चर्चचा मुख्य धर्मोपदेशक रोम यांना, जेव्हा एखादी चुकीची व्याख्या न पोहोचता आणि “निश्चित पद्धतीने” न उच्चारता ते सामान्य मॅजिस्टरियमच्या अभ्यासामध्ये अशी शिकवण देतात की विश्वास आणि नैतिकतेच्या बाबतीत प्रकटीकरणाचे अधिक चांगले ज्ञान होते. " -कॅथोलिक चर्च, एन. 892
5 पहा मूलभूत समस्या बायबलसंबंधी “प्रेषित क्रांतिकारक” च्या पायाविषयी.
6 cf. दा विंची कोड… एक भविष्यवाणी पूर्ण करीत आहे?
7 cf. युग कसे हरवले
8 “चर्चने अनेक अवैध पोपच्या निवडणुका अनुभवल्या आहेत, ज्यात 14 व्या शतकातील धर्मभेदाचा समावेश आहे ज्यामध्ये दोन पोप्स ग्रेगरी इलेव्हन आणि क्लेमेन्ट सातवा यांनी एकाचवेळी सिंहासनावर दावा केला होता. सांगणे आवश्यक नाही, तेथे फक्त एक असू शकते वैधपणे- दोन नव्हे तर राज्य करणार्‍या पोन्टीफची निवड केली. तर, एक पोप हे क्लेमेंट सातवा नामक एक अवैध संमेलन घेणार्‍या काही राष्ट्रवादी कार्डिनल्सद्वारे खोटा अधिकार असलेल्या निष्ठावंत होते. कार्डिनल्सची संपूर्ण संस्था नसणे आणि त्यानंतर आवश्यक असलेल्या 2/3 च्या बहुमताच्या मताची ही अनुपस्थिती या संमेलनास अवैध ठरविते. ” Evरेव. जोसेफ इन्नूझी, वृत्तपत्र, जाने-जून 2013, मिशनरीज ऑफ द होली ट्रिनिटी
9 cf. जागतिक क्रांती
10 cf. मॅट 25: 1-13
11 पहा स्मोल्डिंग मेणबत्ती
12 cf. डॅनियल 8: 23-25 ​​आणि डॅनियल 9: 27
पोस्ट घर, विश्वास आणि नैतिक आणि टॅग केले , , , , , , , , , , , .

टिप्पण्या बंद.