पापाची परिपूर्णता: दुष्कर्म स्वतःहून बाहेर टाकावे

क्रोधाचा कप

 

20 ऑक्टोबर 2009 रोजी प्रथम प्रकाशित. मी खाली आमच्या लेडीकडून एक अलीकडील संदेश जोडला आहे… 

 

तेथे पिण्याचा आहे की दु: ख एक कप आहे दुप्पट वेळेच्या परिपूर्णतेत हे आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताने आधीच रिक्त केले आहे, गेत्समनीच्या बागेत, त्याने आपल्या पवित्र प्रार्थनेत आपल्या ओठांवर ते ठेवले होते:

माझ्या पित्या, जर शक्य असेल तर हा प्याला माझ्याकडून काढून टाक. अद्याप मी माझ्या इच्छेप्रमाणे नाही तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होईन. (मॅट 26:39)

कप पुन्हा भरावा लागेल जेणेकरून त्याचे शरीर, जो, त्याचे डोके अनुसरण करून, आत्म्यांच्या खंडणीत तिच्या सहभागासाठी स्वतःच्या आवेशात प्रवेश करेल:

मी जो प्याला प्याला आहे, तो तू प्या आणि मी जो बाप्तिस्मा घेईन तो तू घेशील ... (मार्क १०: 10))

ख्रिस्तबद्दल जे सांगितले गेले आहे ते सर्व चर्चविषयी सांगितले पाहिजे, शरीरासाठी, जे ख्रिस्त आहे ते हेडचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे. मी येथे जे बोलत आहे ते केवळ आपल्या वैयक्तिक जीवनातील क्रौर्या व छळांबद्दलच नाही तर सेंट पॉल म्हणते:

देवाच्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी आपल्यासाठी अनेक त्रास सहन करणे आवश्यक आहे. (प्रेषितांची कृत्ये १:14:२२)

त्याऐवजी, मी असे म्हणतो:

...अंतिम वल्हांडण, जेव्हा [चर्च] तिच्या मृत्यू व पुनरुत्थानाच्या वेळी तिच्या प्रभूचे अनुसरण करेल. -कॅथोलिक चर्च च्या catechism, 677

 

चर्चचे कप

देवाने पुरामुळे पृथ्वी शुद्ध केल्यावर नोहाने एक वेदी बांधली. या वेदीवर, देव एक अदृश्य चाळी ठेवला. हे अखेरीस मनुष्यांच्या पापांनी भरून जाईल आणि गेथशेमाने बागेत ख्रिस्ताच्या स्वाधीन केले जाईल. जेव्हा आमच्या प्रभूने शेवटच्या थेंबापर्यंत ते प्याले तेव्हा जगाचे तारण झाले. हे पूर्ण झाले, आमचा भगवान म्हणाला. पण जे पूर्ण झाले नाही ते होते _जीम_२१2169 Saint सेंट पीटर्स बॅसिलिका, व्हॅटिकन सिटी, रोम,अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना अर्ज ख्रिस्ताच्या त्याच्या देहाद्वारे, म्हणजेच चर्चच्या तारणाद्वारे, [1]cf. क्रॉस समजून घेणे चिन्हे व चमत्कार यांच्या घोषणेद्वारे आणि सुवार्तेच्या घोषणेमुळे ती मोक्ष एक दृश्य संस्कार होईल, जिथे जगाला क्रोधापासून नीतिमान होण्यास आमंत्रित केले जाईल. पण शेवटी, ती "एक विरोधाभास असल्याचे चिन्ह असेल ... जेणेकरून अनेकांच्या मनातील विचार प्रगट होऊ शकतील”(लूक २: -2 34--35) हादेखील तिच्या “संस्कारात्मक” मिशनचा एक भाग आहे. तिच्या पूर्ण परिपूर्णतेत, तिची स्वतःची आवड आणि पुनरुत्थान राष्ट्रांचे ह्रदय विखुरले जाईल आणि सर्वांना हे समजेल की येशू प्रभु आहे, आणि त्याची चर्च त्याची प्रिय वधू आहे.

पण प्रथम तिच्या दु: खाचा प्याला भरलाच पाहिजे. कशाबरोबर? जगाची पापे आणि तिच्या स्वत: च्या पापांसह.  एक वेळ आलीच पाहिजे, सेंट पॉल म्हणतात, जेव्हा कप बंडखोरीने ओसंडून जाईल. ज्याप्रमाणे ख्रिस्ताच्या स्वत: त्याला नाकारले, त्याचप्रमाणे त्याचे शरीरसुद्धा नाकारले जाईल:

… विद्रोह प्रथम आला, आणि अधार्मिक मनुष्य प्रकट होईल, नाशाचा मुलगा. (२ थेस्सलनी. २:))

हा नाश किंवा ख्रिस्तविरोधी कोण आहे? तो आहे व्यक्तिमत्व कप च्या तो आहे शुध्दीकरण साधन. प्रथमच प्याला प्याला होता, त्यावेळी यहूदाने विश्वासघात केल्यामुळे देवाने ख्रिस्तामध्ये त्याचा न्यायाचा राग पूर्ण भरला.नाश मुलगा”(जॉन १:17:१२). दुस the्यांदा कप रिकामी होईल तेव्हा देवाचा न्याय ओतला जाईल, प्रथम चर्चवर, आणि मग ख्रिस्तविरोधीच्या विश्वासाद्वारे जगाला “शांतीचे चुंबन” देईल. शेवटी, हे अनेक दु: खाचे चुंबन असेल.

हा द्राक्षारसाचा प्याला माझ्या हातातून घे. मी माझ्याकडे पाठवीन त्या सर्व राष्ट्रांना तो प्या. ते मद्य पितील, व त्यांना त्रास होईल व वेड्याप्रमाणे वागतील. मी तलवारीच्या जोरावर त्यांना पाठवीन. (यिर्मया 25: 15-16)

चर्चच्या कपशी अविशिष्टपणे जोडलेला आहे निर्मितीजे दु: खाच्या कपात भाग घेते. [2]cf. निर्मिती पुनर्जन्मरिओ_फोटर

... कारण सृष्टी व्यर्थतेच्या अधीन केली गेली, स्वतःच्या इच्छेने नव्हे तर ज्याने त्यास अधीन केले त्याच्यामुळेच सृष्टी स्वतः भ्रष्टाचाराच्या गुलामगिरीतून मुक्त होईल आणि देवाच्या मुलांच्या गौरवशाली स्वातंत्र्यात भाग घेईल. रोम 8: 19-21)

ख्रिस्ताने ज्या पद्धतीने हे केले आहे त्याप्रमाणे “जे कपात” तयार केले गेले आहे ते सर्व सोडविले जावे. अशा प्रकारे सर्व सृष्टी विव्हळत आहे (रोम 8:22)…

इस्राएलच्या लोकांनो, परमेश्वराचा संदेश ऐका. परमेश्वराचा संदेश त्या देशात राहणा against्या लोकांविरुध्द आहे. त्या प्रदेशात निष्ठावंतपणा, दयाळूपणा आणि देवाची ओळख नाही. खोटी शपथ, खोटे बोलणे, खून, चोरी आणि व्यभिचार! त्यांच्या कुकर्मात, रक्तपात झाल्याने रक्तपात होतो. म्हणून देशातील लोक मृतासाठी शोक करतात आणि त्यात राहणारे सर्व काही संपलेले आहे. रानातील पशू, आकाशातील पक्षी आणि समुद्रावरील मासेसुध्दा मरत आहेत. ” (होस 4: 1-3)

 

अधोरेखित

फातिमा उपकरणाच्या २०१ in मधील 100 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जाताना मी माझ्या मनात वारंवार हे शब्द ऐकत आहे:

दुष्कर्म स्वतःच संपत पाहिजे. 

या शब्दात मला खरोखर दिलासा आणि शांती मिळाली आहे. जणू काय परमेश्वर म्हणतो, “ज्या वाईट गोष्टी तुम्ही पाहता त्याबद्दल तुमची अंत: करणे अस्वस्थ होऊ देऊ नका. ते तसे असलेच पाहिजे, परवानगी आहे स्लटवॉक_टोरंटो_फोटरमाझ्या दैवी हाताने ईयोबला स्वत: च्या मार्गाने जाणे आवश्यक नाही. आणि मग, एक नवीन पहाट येईल. ज्याप्रमाणे वाईट गोष्टींनी माझ्या पुत्रावर राग ओढवला, तसाच तो पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याने मरण पावला. तर ते चर्चबरोबर असेल. ”

पण बंड प्रथम आलाच पाहिजे. दुष्कर्म निर्बंधित होईल, [3]cf. संयंत्र काढत आहे सेंट पॉल म्हणतो:

अनैतिकतेचे गूढ आधीच कार्यरत आहे. परंतु जो संयम ठेवतो तो त्यास फक्त देखावा म्हणूनच करीत असतो, जोपर्यंत त्याला दृश्यापासून दूर केले जात नाही. आणि मग कुकर्म प्रकट होईल… (२ थेस्सलनीका २: --2)

या बंडखोरीची एक गोष्ट अर्थातच ख्रिस्तीत्वाचा पूर्ण नकार आहे. हे पश्चिमेकडील घसघशीत दराने घडत आहे कारण कोर्टाने समाजाच्या पायाची व्याख्या केली आहे: विवाह, जीवनाचा हक्क, जीवनाचे मूल्य, मानवी लैंगिकतेची व्याख्या इ. हे व्यभिचार स्फोटातून स्पष्ट होते. , राग, भोग, लठ्ठपणा, व्यक्तीत्व, भौतिकवाद आणि मादक पदार्थ. त्याच वेळी, कॅथोलिक मंडळे वृद्धिंगत होत आहेत आणि संकुचित होत आहेत. ते कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे नसते तर, बरेच कॅथोलिक चर्च खूप पूर्वी बंद केले गेले असते.

पूर्वेस ख्रिश्चन धर्माचा नकार होत आहे तलवारीने. प्रकटीकरणात, आम्ही पाचव्या सील ब्रेकिंगमध्ये वाचतो की तो सुरूच राहील कप भरेपर्यंत:

जेव्हा त्याने पाचवा शिक्का मोडून तोडून टाकला, तेव्हा मी खाली वेदीच्या खाली पाहिले. जे लोक देवाच्या वचनाची साक्ष म्हणून त्याला ठार मारण्यात आले होते त्यांचे आत्मे वेदीखाली पाहिले. ते मोठ्या आवाजात ओरडले, “पवित्र आणि खरा गुरू, तू न्याय भोगण्यापूर्वी आणि पृथ्वीवरील रहिवाशांवर सूड घेण्याआधी किती काळ देणार?” त्या प्रत्येकाला पांढरा शुभ्र झगा देण्यात आला आणि त्यांची संख्या कमी होईपर्यंत त्यांना थोडा काळ धीर धरा असे सांगण्यात आले. त्यांचे सहकारी व त्यांचे भाऊ ज्यांची हत्या केली जात होती, तशाच त्यापैकी होते. (रेव्ह 6: 9-11)

आणि सेंट जॉन थोड्या वेळाने स्पष्ट करते कसे ते मारले गेले (पाचवा शिक्का):

isisbeheading_Fotorमी ज्यांनी केले त्यांचे जीव पाहिले शिरच्छेद केला येशूविषयी आणि देवाच्या वचनाबद्दल साक्ष देण्यासाठी, आणि ज्याने पशूची किंवा त्याच्या मूर्तीची उपासना केली नाही किंवा तिचे चिन्ह स्वीकारले नाही (Rev 20: 4)

आम्ही रिअल टाइममध्ये हे पाचवे सील ब्रेकिंग उघडत आहोत. यात चेतावणीचा एक भाग आहे [4]cf. वारा मध्ये चेतावणी रिवंदनच्या नरसंहाराच्या बारा वर्षांपूर्वी अवर लेडी ऑफ किब्हो यांनी हे दिले होते. काही मुलांनी येणा violence्या हिंसाचाराचे ग्राफिक तपशील आणि “रक्ताच्या नद्या” सांगितल्या. पण तेव्हा आमच्या लेडी म्हणाल्या की ही एक चेतावणी होती जगासाठी. 

जग त्याच्या नाश होण्यास घाई करीत आहे, तो तळही खोल बोगद्यात पडेल… जग हे देवाविरूद्ध बंडखोर आहे, बर्‍याच पापे तो करतो, त्याला प्रेम किंवा शांती नाही. जर आपण पश्चात्ताप केला नाही आणि आपली अंतःकरणे रूपांतरित केली नाहीत तर आपण तळाशी असलेल्या तळात जाल. -www.kibeho.org

आम्ही पश्चात्ताप केला नाही तर वेडेपणा जगभर पसरेल-नरक दिला. प्रिय बंधूंनो, हा प्याला, पुरुषांच्या अभिमानाने फुगलेला, ओसंडून जाऊ लागला आहे. गर्भपात आणखी किती थेंब? आणखी किती निंदा? अजून किती युद्धे? अजून किती हत्याकांड? आणखी किती अश्लीलता, विशेषत: बाल अश्लीलता? माणसांच्या वासने, लोभ आणि स्वार्थामुळे किती अधिक निष्पाप लोकांचे तुकडे झाले? २०० in मध्ये जेव्हा मी हे युरोपमध्ये होते तेव्हा मी हे शब्द मनापासून स्पष्टपणे ऐकले:

पापाची परिपूर्णता… कप भरला आहे.

दुष्कर्म स्वतःच संपत पाहिजे. पाप त्याच्या परिपूर्णतेपर्यंत पोहोचत आहे आमच्या वेळेत. पोप पायस बारावा म्हणाला,

शतकातील पाप म्हणजे पापांच्या भावनेचे नुकसान. C1946 युनायटेड स्टेट्स कॅटेक्टिकल कॉंग्रेसला संबोधित

परंतु मला असेही वाटते की सकाळच्या सूर्याइतक्या अंधारावर विजय मिळविणारी ख्रिस्त आणि आमची आई यांची सामर्थ्यवान उपस्थिती देखील मला जाणवते. एक दिव्य योजना त्याच वेळी आपल्यासमोर उघडत आहे. आपण पहात आहात, स्वर्ग नरकात प्रतिक्रिया देणार नाही - सैतानच आहे जो उखडत आहे, कारण त्याचा वेळ कमी आहे. तो द्वेष आणि मत्सरातून कप भरून घेण्यासाठी शर्यती करतो. आणि म्हणूनच, आमची लेडी आम्हाला सतत आणि प्रेमळ चेतावणी देत ​​आहे की या पिढीने पिण्यासाठी उचलणा is्या या कपसाठी आपण सर्वांनी स्वतः तयार केले पाहिजे.कबुलीजबाब_फोटर त्याच्या स्वत: च्या इच्छेचे. या लोकांना ड्रॅगन, त्या प्राचीन लबाडाने फसविले आहे. पुढील संदेश, कथितपणे अवर लेडीकडून मिळालेला संदेश म्हणजे आदल्या दिवशी मी जे लिहिले त्याची प्रतिध्वनी आहे बॅबिलोनमधून बाहेर पडणे

प्रिय मुलांनो, वाईट माणसे आपल्याला सत्यापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु माझ्या येशूचे सत्य कधीही अर्धसत्य होणार नाही. लक्ष द्या. विश्वासू राहा. स्वत: ला सर्वत्र पसरलेल्या खोट्या शिकवणुकीच्या चिखलामुळे दूषित होऊ देऊ नका. बारमाही सत्यासह रहा; माझ्या येशूच्या शुभवर्तमानात रहा. मानव सत्यापासून दूर गेला आहे कारण पुरुष सत्यापासून दूर गेले आहेत. वळा. तुमचा देव तुमच्यावर प्रेम करतो आणि तुमची वाट पाहात आहे. आपल्याला काय करायचे आहे, उद्यासाठी सोडू नका. जगापासून वळा आणि थेट नंदनवनाकडे वळा, ज्यासाठीच तुम्हाला एकट्याने निर्माण केले गेले. पुढे. माघार घेऊ नका… शांततेत रहा. Ped आमची लेडी क्वीन ऑफ पीस टू पेड्रो रेगिस, 5 ऑक्टोबर, 2017; पेड्रोला त्याच्या बिशपचा पाठिंबा आहे

आणि म्हणून बंधूनो, आपण देवाची शस्त्रसामग्री धारण करुन आपण कृपेच्या स्थितीत राहिले पाहिजे. आम्ही देण्यास तयार असणे आवश्यक आहे फेआट देवाला. आपण प्रार्थना केली पाहिजे आणि आपल्या अंतःकरणाने आत्म्यांसाठी मध्यस्थी केली पाहिजे. आणि आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की विश्वासू लोकांचे भविष्य आपत्तींपैकी एक नाही, परंतु आशा आहे ... जरी नवीन वसंत newतू येण्यापूर्वी आपण हिवाळ्यामधून जाणे आवश्यक आहे. या कप विषयी, शास्त्र असेही म्हणते:

... सर्व यहूदीतर लोकांपर्यंत येईपर्यंत, कठोरपणे इस्राएलवर कठोर कारवाई झाली आणि त्यामुळे सर्व इस्राएल लोकांचे तारण होईल. (रोम 11: 25-26)

२०० In मध्ये मला ओरडायचे होते: दिवस जवळ आले आहेत. पण आता ते इथे आहेत. जोपर्यंत आम्ही आमच्या लेडीच्या विजयाच्या गवताळ प्रदेशात पोहोचत नाही तोपर्यंत मृत्यूच्या सावलीच्या या खो through्यात परमेश्वर आपल्याला मार्गदर्शन करू शकेल. 

होय, परमेश्वराचा हा द्राक्षारसाचा बुधला होता. देव जेव्हा ते घालतो तेव्हा ते त्या झ the्याजवळून बाहेर काढतात. पृथ्वीवरील सर्व दुष्कृत्यांनी प्यावे. पण मी चिरंतन सुखी होतो. मी याकोबाच्या देवाची स्तुती करीन. परमेश्वर म्हणतो, “मी दुष्टांच्या सर्व शिंगांचा नाश करीन, परंतु चांगल्या माणसांची शिंगे उंच करीन.” (स्तोत्र: 75: -9 -११)

 

संबंधित वाचन

संयंत्र काढत आहे

वारा मध्ये चेतावणी

नरक दिला

क्रांतीच्या सात मोहर

 

तुम्हाला आशीर्वाद द्या आणि धन्यवाद
या मंत्रालयाला पाठिंबा देत आहेत.

 

मध्ये मार्क सह प्रवास अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

 

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, महान चाचण्या आणि टॅग केले , , , , , , , , , , , , , , , .