आमचे पहिले प्रेम

 

एक सुमारे चौदा वर्षांपूर्वी प्रभुने माझ्या हृदयात घातलेल्या “आताच्या शब्दां” पैकी ते अ “चक्रीवादळासारखे मोठे वादळ पृथ्वीवर येत आहे,” आणि आम्ही जवळ जाऊ वादळाचा डोळाअधिक अराजक आणि गोंधळ होईल. बरं, या वादळाचे वारे आता इतक्या वेगवान बनत आहेत, अशा घटना घडू लागतात वेगाने, ते निराश होणे सोपे आहे की. अत्यंत आवश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे सोपे आहे. आणि येशू त्याच्या अनुयायांना, त्याचे विश्वासू अनुयायी, ते काय आहे:

माझ्या नावासाठी तू धीर धरलास, तू धीर धरलीस, आणि तू थकला नाहीस. तरीसुद्धा मी हे तुमच्या विरोधात धरुन आहे: तुमच्याकडे सुरुवातीपासून असलेले प्रेम गमावले आहे. आपण किती खाली पडलो हे लक्षात घ्या. पश्चात्ताप करा आणि आपण प्रथम केलेली कामे करा. अन्यथा, जर मी पश्चात्ताप केला नाही तर मी तुझ्याकडे येईन आणि तुझा दिवा तेथेच काढून घेईन. (रेव्ह 2: 3-5)

आज सर्व आत्म्यांच्या स्मरणार्थ, आम्ही आमच्या आधी निघून गेलेल्या आपल्या सर्व प्रियजनांच्या वास्तवात आणि ते कोठे आहेत याचा विचार करण्यास बुडलेले आहोत. आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो, जे अजूनही आहेत च्या आगीत स्वच्छ कॅथेटिक, जेणेकरून ते वेगाने येतील पूर्ण परमेश्वराबरोबर जिव्हाळ्याचा परिचय. परंतु या वास्तवात आम्हाला एक वास्तविक सत्य कळले: निघून गेलेले हे सर्व लोक त्यांच्या संपत्ती, वसाहत आणि साम्राज्य मागे ठेवतात; त्यांची स्वप्ने, त्यांचे राजकारण, त्यांची मते. आदामच्या आदिम नग्नतेत ते आता निर्मात्यासमोर उभे आहेत. त्यांच्यासाठी, आता देवावर अवलंबून राहण्यापेक्षा अत्यावश्यक, महत्त्वाची आणि आवश्यक असलेली कोणतीही गोष्ट नाही. ते रडतात, रडतात, दु: ख करतात; ते शोक करतात, आणि त्यांची इच्छा असते आणि पित्याच्या सानिध्यात राहण्याची त्यांची इच्छा असते. एका शब्दात ते बर्न करा प्रेमाने आणि इच्छेने, जोपर्यंत त्यांनी पुढच्या जीवनात घेतल्या गेलेल्या सर्व अपूर्णते शुद्ध केल्या जात नाहीत. 

चर्च दु: ख मध्ये (आत्मा मध्ये वर्णन करण्यासाठी वापरले जाणारे शब्द कॅथेटिक), आम्ही जीवनाच्या सारणाची एक जिवंत कहाणी पाहतो: आपल्या मनाने, मनाने, आत्म्याने आणि सामर्थ्याने आपल्या प्रभु देवावर प्रीति करण्यासाठी आपण निर्माण केले आहे. काहीही कमी आहे पूर्णपणे जिवंत होऊ नका. या सत्यात रहस्य आहे, जे आनंदाचे नाही (ते खूप सांसारिक वाटते), परंतु शुद्ध आनंद, हेतू आणि पूर्णतेचे आहे. संत हेच होते ज्यांनी हे शोधले पृथ्वीवर असतानाही. एका वधूने आपल्या वराला ज्या प्रकारे वाट दाखविली आहे अशा मार्गाने त्यांनी येशूचा शोध केला. त्यांनी त्यांची सर्व कामे आणि त्याची श्रम व त्याची सेवा केली. त्यांनी त्याच्या प्रेमासाठी स्वेच्छेने अन्याय, छळ आणि छळ सहन केला. आणि त्यांनी त्याला जाणून घेण्यासाठी आनंदात कमी आनंदात स्वत: ला वंचित ठेवले. जळत्या प्रेमाच्या क्षणात सेंट पॉलने आमच्यासाठी हे शब्द किती सुंदर लिहिलेः हे किती सुंदर आहे:

माझा प्रभु ख्रिस्त येशू याला जे चांगले माहीत आहे त्याच्यामुळे मी सर्व काही नुकसान मानतो. त्याच्या फायद्यासाठी मी सर्व गोष्टींचे नुकसान स्वीकारले आहे आणि मला त्यांचा इतका कचरा समजला आहे की मी ख्रिस्त मिळवू आणि त्याच्यामध्ये सापडेल ... (फिल 3: -8-१०)

अमेरिकन निवडणूक ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट नाही; लॅटिन मास पुनर्संचयित झाला आहे की नाही हे नाही; हे पोप फ्रान्सिस यांनी सांगितले किंवा म्हटले नाही, इत्यादी नाही. बर्‍याच ख्रिश्चनांसाठी, या गोष्टी त्यांचे लढाईचे रडणे बनले आहेत, ज्या टेकडीवर ते मरण्यास तयार आहेत. हे महत्त्वाचे असले तरी ते नाहीत पूल महत्वाचे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला आधी असलेले प्रेम, परमेश्वराचा शोध घेण्याचा उत्कट आवेश, त्याचे वचन वाचण्याची तहान लागलेली आहे, ज्याने त्याला युकेरिस्टमध्ये स्पर्श करण्याची इच्छा होती, एकदा उपासनेच्या गाण्यांमध्ये आणि आवाजात आवाज उठविला. स्तुती. आणि जर आपणास असे वाटते की प्रेमाशी आपला असा सामना कधी झाला नाही, की कोणीही तुम्हाला सांगितले नाही की येशूलासुद्धा अशी इच्छा आहे ... तर आज इतका चांगला दिवस आहे की एखाद्याने आपल्या आत्म्यात दैवी अग्नीसाठी प्रार्थना करावी. होय, आता माझ्याबरोबर प्रार्थना करा,

पवित्र आत्मा या! चला आणि माझे हृदय भरा. तुझ्या प्रेमाची अग्नि माझ्यात पेटवा. मला आग लावा! माझ्या मनात असलेले भ्रम आणि माझ्या अंत: करणातील आसक्ती दूर करा ज्याने मला देवापासून दूर ठेवले आहे. या क्षणी आपल्या गरीब सेवकाकडे या आणि मला माझ्या पित्याच्या हृदयाकडे उचलून घ्या. मला त्याच्या प्रेमळ बाहूंमध्ये ठेवा म्हणजे मला त्याचा अनंत चांगुलपणा कळू शकेल. ख्रिस्ताच्या त्याच नखांनी माझ्या जुन्या आत्म्याला वधस्तंभावर चिकटवून घ्या की मी जीवनात जसे मरतो, मरतांपर्यंत आणि त्याच्या मरण्यासाठी मी त्याच्याशी जोडले जाऊ शकतो. पवित्र आत्मा, आता या, पवित्र आत्मा, ज्योति ऑफ लव ऑफ द ग्रेट लैम्पस्टँड, मॅर्मॅक्युलेट हार्ट ऑफ मरीयाच्या शक्तिशाली मध्यस्थीद्वारे. 

अरे, प्रिय भाऊ आणि बहीण, पुढे का लिहितो? आतील जीवनावर, आत्म्याच्या जीवनावर आणि दैवताशी जोडल्या गेलेल्या या प्रवासात असंख्य पुस्तके लिहिली गेली आहेत. म्हणून चांगले मनाने आधीच काय म्हटले आहे ते मला पुन्हा सांगू देऊ नकोस. त्याऐवजी, आज उगवण्याचा दिवस आहे इच्छायेशूला येणे इच्छा त्याला म्हणे, 

परमेश्वरा, तू माझी गरिबी पाहिलीस. मी एखाद्या अंबरसारख्या राखाप्रमाणे बदलला आहे - या जगाच्या चिंता, काळजी आणि चिंता यांच्यामुळे प्रेमाची ज्योत वाढली आहे. हे परमेश्वरा, मी या मूर्तिंचा पाठपुरावा केला आहे, रिकाम्या संपत्ती शोधून काढले आहेत आणि तुझ्या दयाळू हृदयाच्या वस्तू या जगातील क्षणिक आणि विसरलेल्या सुखांसाठी विकल्या आहेत. येशू, मला परत घेऊन जा. येशू, यापुढे माझ्या हृदयाच्या दाराच्या बाहेर उभे राहा. यापुढे थांबू नका! माझ्या इच्छेच्या किल्लीशिवाय, मी तुमच्यासाठी माझ्या अंत: करणचे दार पुन्हा तुझ्यासाठी उघडले पाहिजे त्याशिवाय मी काहीही करु शकत नाही. प्रभु, माझ्याकडे तुला देण्याशिवाय दुसरे काही नाही. कृपया, माझे हृदय प्रविष्ट करा, आपले घर सेट करा आणि आम्हाला पुन्हा एक ज्योत होऊ द्या. 

आपला भूतकाळ येशूला द्या आणि तो भूतकाळात राहू द्या. कबुलीजबाब हे पृथ्वीवरील सर्वात धन्य क्यूबिकल आहे. आज, प्रेमाचा आत्मा नवीन दिवसाची ठिणगी होऊ द्या. सैतानाचे वारे या ग्रहावर रागावले आहेत आणि ते देवावर विश्वास आणि विश्वास ठेवण्याचे शेवटचे स्थान उडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तुझ्याबरोबर असे होऊ देऊ नकोस अवर लेडीची छोटी रब्बल. प्रेमाच्या अश्रूंनी ओरडत ती तुझ्यावर विश्वास ठेवत आहे. आपण जगामध्ये प्रेम च्या ज्वालेचे पहिले वाहक व्हाल जे आपल्या जिवंत विश्वासासाठी नसते तर पापामुळे इतके जखमी होईल, सर्वांनी निराश केले पाहिजे. एक अवशेष ... एक अवशेष ... हेच आहे की देवाने पुन्हा जगाला आग लावावी. आणि आमची लेडी विशेषत: तिच्या प्रिय मुलांसह, याजकांद्वारे याची सुरूवात करण्याची इच्छा ठेवते:

हे केव्हा होईल, जेव्हा आपण संपूर्ण जगाला पेटवून देणार आहात आणि जे येणार आहे अशा शुद्ध प्रेमाचा हा जलप्रलय, हळूवारपणे आणि इतका जोरात, की सर्व राष्ट्रे… त्याच्या ज्वाळांमध्ये अडकतील आणि रूपांतरित होतील?… तेव्हा तू त्यांच्यात आपला आत्मा घे म्हणजे ते पुनर्संचयित होतील आणि पृथ्वीचा चेहरा नूतनीकरण होईल. या अग्नीने जळणारे याजक तयार करण्यासाठी पृथ्वीवर हा सर्वोपयोगी आत्मा पाठवा आणि ज्यांचे मंत्रालय पृथ्वीचा चेहरा नूतनीकरण करेल आणि आपल्या चर्चमध्ये सुधारणा करेल. -गॉड अलोनः सेन्ट लुईस मेरी डी माँटफोर्ट यांचे संकलित लेखन; एप्रिल 2014, भव्य, पी 331

परंतु आपण सर्वजण, हे वाचत असलेल्या आपल्या सर्वांना येशूच्या कॉलमध्ये आमंत्रित केले आहे “माझी विशेष लढाऊ शक्ती. ” [1]cf. अवर लेडीची छोटी रब्बलआम्हाला या वादळाचा सामना करण्यासाठी बोलावले गेले आहे - राग, व्यंग आणि चतुर युक्तिवादाने नव्हे तर विश्वास, आशा आणि प्रेम आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने. पण आपल्याकडे नसलेल्या गोष्टींशी आपण लढा देऊ शकत नाही. म्हणून, आता आपल्या परमेश्वराला प्रार्थना करुन आपल्या अंत: करणात परमेश्वराची प्रार्थना करण्यासाठी ही वेळ आली आहे च्या प्रेमाची ज्योत दिव्य इच्छेमध्ये राहण्याची भेट, जेणेकरून ते पृथ्वीच्या सीमेपर्यंत भडकणा wild्या अग्नीसारखे होईल.

हा प्रकाश आंधळा बनवणा of्या सैतानाचे महान चमत्कार होईल… जगाला धक्का बसण्याच्या आशीर्वादाचा मोठा पूर, अगदी नम्र आत्म्यांपैकी लहान संख्येने सुरू झाला पाहिजे. -अवर लेडी टू एलिझाबेथwww.theflameoflove.org

[मरीये] आपल्या दु: खासह आपली प्रार्थना बळकट करत राहू या, जेणेकरून राष्ट्रांच्या सर्व तणावात व त्रासातही पवित्र आत्म्याद्वारे त्या दैवी कल्पनेत आनंदाने पुनरुत्थान होऊ शकेल, ज्यांचे दावीदच्या शब्दांत सांगितले गेले होते: “ आपला आत्मा पाठवा आणि ते तयार होतील आणि तू पुन्हा पृथ्वीच्या नूतनीकरणास जन्म दे. ”(स्तो. सीआयआय., )०). —पॉप लिओ बारावा, दिविनम इलुड मुनूस, एन. 14

म्हणून, माझ्या प्रिय बंधूंनो, सेंट जोसेफला तुम्हाला निराशेच्या धूळातून उचलण्यास सांगा; आज आमच्या लेडीला उद्याचे अश्रू पुसण्यास सांगा; आणि या क्षणी येशूला आपल्या जीवनाचा प्रभु होण्याचे आमंत्रण द्या. आपल्यासाठी, त्याच्यावर मनापासून प्रेम करा, तुमच्या संपूर्ण जिवाने आणि संपूर्ण शक्तीने. आणि आपण जशी स्वतःवर आहात तशी आपल्या शेजा love्यावरही खरोखर प्रेम करा. हे मनुष्यांसाठी अशक्य आहे, तरीसुद्धा देवासाठी काहीही अशक्य नाही. अशा प्रकारे,

आम्ही पॅरालीट पवित्र आत्म्याकडे नम्रपणे विनंति करतो की तो “कृपेने चर्चला एकता व शांतीची देणगी देऊ शकेल” आणि सर्वांच्या तारणासाठी त्याच्या देणगीचा नव्याने प्रसार करुन पृथ्वीच्या चेह the्यावर नूतनीकरण करू शकेल. - पोप बेनेडिक्ट एक्सव्ही, 3 मे, 1920, पेसेम देई मुनुस पुल्चेरीमम

आज आमच्या चमत्कारांचे नूतनीकरण करा, नवीन पेन्टेकोस्ट प्रमाणे. आपल्या चर्चला अनुदान द्या की, मरीया, येशूची आई, आणि एकेरी प्रार्थनेत दृढ राहून आणि धन्य पेत्राच्या पुढाकाराने, हे आपल्या दिव्य तारणकर्त्याच्या, सत्याचे आणि न्यायाचे राज्याचे कार्य वाढू शकेल प्रेम आणि शांतता. आमेन. OPपॉप एसटी द्वितीय व्हॅटिकन कौन्सिलच्या उद्घाटनप्रसंगी जॉन XXII  

… सध्याच्या काळातील गरजा आणि धोके खूप मोठ्या आहेत. मानवजातीच्या दिशेने काढलेल्या क्षितिजे जागतिक सहजीवन आणि ते साध्य करण्यासाठी शक्तीहीन, की त्याशिवाय तारण नाही देवाच्या भेटवस्तूचा नवीन प्रसार. तर मग यावे, निर्माण करणारा आत्मा, पृथ्वीचा चेहरा नूतनीकरण करण्यासाठी! - पोप पॉल सहावा, डोमिनो मधील गौडे, 9th शकते, 1975
www.vatican.va

... न्यायाचा धोका आम्हाला देखील चिंता करतो, युरोप, युरोप आणि सर्वसाधारणपणे पश्चिम मधील चर्च ... प्रभु आपल्या कानात हा शब्द ओरडत आहे की प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात तो इफिससच्या चर्चला उद्देशून म्हणतो: “जर तुम्ही तसे केले तर पश्चात्ताप करा मी तुमच्याकडे येईन आणि तुझा दीपस्तंभ तेथून काढीन. ” आपल्यापासून प्रकाश देखील काढून घेतला जाऊ शकतो आणि आपण परमेश्वराला हाक मारत असताना ही इशारा आपल्या अंत: करणात गंभीरपणे उमटवू नये म्हणून आपण चांगले केले: “पश्चात्ताप करण्यास आम्हाला मदत करा! आपल्या सर्वांना खरी नूतनीकरणाची कृपा द्या! आपला प्रकाश तुमच्यात राहू देऊ नका! आपला विश्वास, आमची आशा आणि प्रीती बळकट करा म्हणजे आम्हाला चांगले फळ मिळेल. ” - बेनेडिक्ट सोळावा, Homily उघडत आहेबिशपचा Synod, 2 ऑक्टोबर, 2005, रोम.

 

संबंधित वाचन

डोळ्याच्या दिशेने आवर्तन

शेवटची कृपा

ऑफ डिजायर

दु: खाशी झगडणा those्यांसाठी ध्यान: हीलिंग रोड

प्रथम प्रेम गमावले

देव प्रथम

 

 

आपला आर्थिक पाठिंबा आणि प्रार्थना का आहे
आपण आज हे वाचत आहात.
 तुम्हाला आशीर्वाद द्या आणि धन्यवाद 

मार्क इन सह प्रवास करणे अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

 
माझ्या लेखनाचे भाषांतर केले जात आहे फ्रेंच! (मर्सी फिलिप बी!)
ओतणे फ्री मेस éक्रिट्स एन फ्रॅनेस, क्लीक्वेझ सूर ले ड्रॅपोः

 
 

तळटीप

पोस्ट घर, विवाह करा, आध्यात्मिकता.