राजकीय दुरुस्ती आणि ग्रेट धर्मत्याग

 

मोठा संभ्रम पसरतो आणि पुष्कळ लोक आंधळ्याला डोळे देणा leading्यांप्रमाणे चालतात.
येशूबरोबर रहा. खोट्या शिकवणीचे विष माझ्या बर्‍याच गरीब मुलांना दूषित करते…

-
आमची लेडी आरोपित पेड्रो रेगिस, 24 सप्टेंबर, 2019

 

28 फेब्रुवारी, 2017 रोजी प्रथम प्रकाशित…

 

राजकीय आपल्या काळात शुद्धता इतकी वाढलेली, इतकी प्रबळ आणि इतकी व्यापक झाली आहे की पुरुष आणि स्त्रिया यापुढे स्वत: साठी विचार करण्यास सक्षम दिसत नाहीत. योग्य आणि चुकीच्या गोष्टींबद्दल जेव्हा, “नाराज होऊ नये” अशी इच्छा सत्य, न्याय आणि सामान्य ज्ञानापेक्षा इतकी वाढते की सर्वात तीव्र इच्छाशक्ती देखील वगळल्याची किंवा उपहास करण्याच्या भीतीने खाली कोसळते. राजकीय अचूकता धुक्यासारखी असते ज्यातून एखादे जहाज धोकादायक खडक व कवचांच्या मधोमध कंपास देखील निरुपयोगी होते. हे एखाद्या ढगाळ आकाशापेक्षा सूर्यासारखे कंबल आहे की प्रवाश्यादिवशी दिवसा सर्व दिशांची भावना गमावते. हे डोंगराच्या किना .्यावर धावणा .्या जंगली प्राण्यांच्या चेंगराचेंगरीसारखे आहे जे अजाणतेपणाने स्वत: ला विनाशाकडे नेतात.

राजकीय शुद्धता ही सीडबेड आहे धर्मत्याग. आणि जेव्हा हे संपूर्णपणे पसरते तेव्हा ती सुपीक माती असते ग्रेट अपोस्टेसी.

 

सत्य मिशन

पोप पॉल सहावा प्रसिद्ध म्हणाले:

… सैतानाचा धूर भिंतीतील तडफड्यांमधून देवाच्या चर्चमध्ये शिरला आहे. OPपॉप पॉल सहावा, प्रथम मास फॉर एसटीज दरम्यान नम्रपणे. पीटर आणि पॉल, 29 जून 1972

त्रुटी आणि पाखंडी मत, म्हणजे आधुनिकता, गेल्या शतकात “धार्मिक” राजकीय शुद्धतेच्या बीमध्ये पेरले गेले होते, आज एक रूपात बहरले आहे खोट्या दया. आणि ही खोट्या दया आता चर्चमध्ये, अगदी तिच्या शिखरावरही सर्वत्र पसरली आहे.

कॅथोलिक जगाच्या विभाजनात सैतानाची शेपटी कार्यरत आहे. सैतानचा अंधार अगदी कॅथोलिक चर्चमध्ये अगदी शिखरापर्यंत पसरला आहे. धर्मत्यागीपणाचा, विश्वासाचा तोटा, जगभर आणि चर्चमधील उच्च स्तरावर पसरत आहे. - पोप पॉल सहावा, फातिमा अ‍ॅपॅरिमिशनच्या ti२ व्या वर्धापनदिनानिमित्त पत्ता, ऑक्टोबर १,, १ 13 ;1977; पृष्ठ 7, 14 ऑक्टोबर 1977, XNUMX च्या इटालियन पेपर 'कॅरीरी डेला सेरा' मध्ये नोंदविला आहे

इथल्या “विश्वासाचा तोटा” म्हणजे ऐतिहासिक ख्रिस्तावरील विश्वास कमी होणे किंवा तो अजूनही अस्तित्त्वात आहे असा विश्वास गमावणे आवश्यक नाही. त्याऐवजी, त्याचा त्याच्यावरील विश्वासाचा तोटा आहे मिशन, पवित्र शास्त्र आणि पवित्र परंपरा मध्ये स्पष्टपणे enunciated:

तू त्याचे नाव येशू ठेव कारण तो त्याच्या लोकांचे पापांपासून रक्षण करील. (मॅट १:२१)

येशूच्या उपदेश, चमत्कार, उत्कटतेने, मृत्यू आणि पुनरुत्थानाचा उद्देश मानवजातीला पाप आणि मृत्यूच्या सामर्थ्यापासून मुक्त करणे हे होते. तथापि, त्यांनी सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट केले की हे मुक्ती एक होती वैयक्तिक निवड, प्रत्येकजण, स्त्री-पुरुष आणि कारणास्तव वयाच्या मुलांना वैयक्तिकरित्या विनामूल्य प्रतिसाद देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

जो कोणी पुत्रावर विश्वास ठेवतो त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळते, पण जो पुत्राची आज्ञा मोडतो त्याला जीवन दिसणार नाही परंतु देवाचा क्रोधा त्याच्यावर राहील. (जॉन :3::36)

मॅथ्यूच्या मते, येशूने उपदेश केला अगदी पहिल्यांदा “पश्चात्ताप करा." [1]cf. मॅट 3: 2 जेथे त्याने प्रेम केले, शिकवले आणि चमत्कार केले त्या ठिकाणी त्याने निंदा केली “ते पासून नव्हते पश्चात्ताप (मॅट ११:२०) त्याचे बिनशर्त प्रेम नेहमीच असते त्याच्या दया च्या पापी आश्वासन: “मी तुमचा निषेधही करीत नाही,” त्याने एका व्यभिचारी स्त्रीला सांगितले. परंतु त्याच्या दयाने पापीलाही याची खात्री दिली की प्रेमाने त्यांचे स्वातंत्र्य शोधले आहे: "जा आणि यापुढे पाप करु नकोस." [2]cf. जॉन 8: 11 साठी “प्रत्येकजण जो पाप करतो तो पापाचा गुलाम आहे.” [3]cf. जॉन 8: 34 अशा प्रकारे हे स्पष्ट आहे की येशू मानवतेचा अहंकार पुनर्संचयित करण्यासाठी नव्हे तर आला होता इमागो देई: आपण तयार केलेली ईश्वराची प्रतिमा. आणि हे सूचित केले - नाही मागणी केली न्याय आणि सत्यात - की आमच्या कृती त्या प्रतिमेवर प्रतिबिंबित करतात: “जर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळल्या तर तुम्ही माझ्या प्रीतीत राहाल." [4]cf. जॉन 15: 10 कारण जर "देव प्रेम आहे," आणि आम्ही त्याच्या प्रतिमेवर पुनर्संचयित केले जात आहोत - जे "प्रेम" आहे - तर आपले सहभागिता त्याच्याबरोबर, आता आणि मृत्यू नंतर, आपण खरं प्रेम करतो की नाही यावर अवलंबून आहे: “ही माझी आज्ञा आहे: मी जसे तुमच्यावर प्रीति करतो तसे एकमेकांवर प्रीति करा.” [5]जॉन 15: 12 जिव्हाळ्याचा परिचय, म्हणजेच देवाशी मैत्री - आणि शेवटी, आपला तारण - यावर पूर्णपणे अवलंबून आहे.

मी आज्ञा करतो तसे तुम्ही वागता तर तुम्ही माझे मित्र आहात. मी यापुढे तुम्हाला गुलाम म्हणणार नाही ... (जॉन १:: १-15-१-14)

अशा प्रकारे सेंट पॉल म्हणाले, "पापासाठी मरण पावलेला आपण अजून त्यात कसे जगू शकतो?" [6]रोम 6: 2

स्वातंत्र्यासाठी ख्रिस्ताने आम्हांला मुक्त केले, म्हणून खंबीर रहा आणि पुन्हा गुलामगिणाच्या अधीन होऊ नका. (गॅल 5: 1)

म्हणून सेंट जॉनने शिकविले, की आपण स्वेच्छेने पाप केले पाहिजे बाहेर दया आणि अजूनही स्पर्श आत न्याय आकलन.

आपणास माहित आहे की, तो पापापासून काढून टाकण्यासाठी प्रकट झाला आहे. जो नीतिमान वागतो तो नीतिमान आहे. जो कोणी पाप करतो तो सैतानाचा आहे, कारण सैतान सुरुवातीपासून पाप करीत आहे. खरोखर, देवाचा पुत्र सैतानाच्या कृत्यांचा नाश करण्यासाठी प्रकट झाला. जो देवाचा पुत्र झाला आहे तो कोणीही पाप करीत नाही ... अशाप्रकारे, देवाची मुले आणि सैतान यांच्या मुलांनी पाप केले आहे. जो नीतिमान वागण्यास अपयशी ठरत आहे तो देवाचा आहे किंवा जो त्याच्या भावावर प्रेम करीत नाही तोपर्यंत. (1 योहान 3: 5-10)

म्हणूनच पश्चात्ताप आणि तारण यांच्यात, विश्वासाने आणि कृतींमध्ये, सत्य आणि अनंतकाळच्या जीवनामध्ये एक मूळ दुवा आहे. येशू प्रत्येकाच्या आत्म्यात असलेल्या सैतानाची कामे नष्ट करण्यासाठी प्रगट झाला - ज्याची कृत्ये जर न करणे सोडले तर त्या व्यक्तीस अनंतकाळच्या जीवनातून वगळले जाईल.

आता देहाची कामे स्पष्ट आहेतः अनैतिकता, अपवित्रता, औपचारिकता, मूर्तिपूजा, जादू, द्वेष, शत्रुत्व, मत्सर, क्रोधाचा उद्रेक, स्वार्थ, कृत्ये, मतभेद, मत्सर करण्याचे प्रसंग, मद्यपान, चिडचिड आणि इतर गोष्टी. ज्याप्रमाणे मी पूर्वी तुम्हांला सूचना केल्या होत्या. मी तुम्हांला चेतावणी दिली आहे की जे अशा गोष्टी करतात त्यांना देवाच्या राज्यात वाटा मिळणार नाही. (गॅल 5: 19-21)

आणि अशा प्रकारे, येशूने प्रकटीकरण पुस्तकातील पेन्टेकॉस्टनंतरच्या चर्चांना इशारा दिला "म्हणून मनापासून व्हा आणि पश्चात्ताप करा ... मरेपर्यंत विश्वासू रहा आणि मी तुम्हाला जीवनाचा मुगुट देईन." [7]रेव्ह 3:19, 2:10

 

एक चुकीचे कृत्य

पण एक खोट्या दया या तासात फुलले आहे, जो देवाचे प्रेम आणि दयाळूपणा दर्शविणा the्या पापीचा अहंकार पळवून लावतो, परंतु पापीला ख्रिस्ताच्या रक्ताने त्यांच्यासाठी विकत घेतलेल्या स्वातंत्र्यासाठी उत्तेजन न देता. म्हणजेच, दया न करता दया आहे.

आम्ही ख्रिस्ताच्या दयेचा संदेश पोप फ्रान्सिसने शक्य तितक्या पुढे ढकलला आहे, हे जाणून की आम्ही “दयाळूपणा” मध्ये जगत आहोत. होईल लवकरच कालबाह्य. [8]cf. दयाळूपणाचे दरवाजे उघडणे मी तीन भागांची मालिका लिहिले, “दया आणि पाखंडी मत दरम्यान पातळ ओळ" जे फ्रान्सिसने नोकरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे (आणि इतिहास त्याच्या यशाचा न्याय करील) असा येशूच्या बर्‍याच वेळा चुकीचा अर्थ लावला गेलेला दृष्टीकोन स्पष्ट करतो. परंतु फ्रान्सिसने विवादास्पद Synod वर कुटूंबातील इशारा दिला, केवळ कायद्याच्या अती उत्साही आणि “कडक” पालकांविरूद्धच नव्हे तर त्यांनी चेतावणीही दिली…

चांगुलपणाच्या विध्वंसक प्रवृत्तीचा मोह, की एखाद्या फसव्या दया या नावाने सर्वप्रथम त्यांना बरे न करता आणि उपचार न करता जखमांना बांधले जाते; ही लक्षणे आणि कारणांवर आणि मुळांवर उपचार करीत नाही. हे “कर्तृत्ववान”, भयभीत आणि तथाकथित “पुरोगामी व उदारमतवादी” यांचा मोह आहे. -कॅथोलिक बातम्या एजन्सी, 18 ऑक्टोबर, 2014

दुस words्या शब्दांत, मेंढराच्या कपड्यांमध्ये लांडग्यांद्वारे बढती केली जाणारी एक धार्मिक धार्मिक शुद्धता, जो यापुढे दैवी इच्छेच्या नाच ऐवजी नाचत नाही तर स्तब्ध होतो मृत्यू येशू म्हणाला की “पापाची मजुरी मरण आहे.” आणि तरीही, आम्ही आज पुजारी आणि बिशप उदयास येताना ऐकत आहोत की येशूचे शब्द अद्याप स्पष्टीकरण देण्यासाठी खुले आहेत; चर्च परिपूर्ण सत्य शिकवत नाही, परंतु ती “शिकवण विकसित करते” म्हणून बदलू शकते.[9]cf. लाइफसाइट न्यूज या खोटेपणाची परिष्कृतता सूक्ष्म आहे गुळगुळीत, प्रतिकार करण्यासाठी तो कठोर दिसतो, स्वैराचारी आणि पवित्र आत्म्यापासून दूर आहे. परंतु त्याच्या “मॉर्डरनिझमविरूद्ध शपथ” मध्ये पोप सेंट पियस एक्स यांनी अशा प्रकारची उधळपट्टी नाकारली.

चर्चने पूर्वी ज्या अर्थसंकल्पांचा विकास केला आणि एका अर्थातून दुसर्‍या अर्थ बदलला त्या चर्चच्या चुकीच्या खोटी माहिती मी संपूर्णपणे नाकारतो. - सप्टेंबर 1, 1910; papalencyclical.net

ही सैद्धांतिक कल्पना आहे की "दैवी साक्षात्कार अपूर्ण आहे, आणि म्हणूनच मानवी कारणाच्या प्रगतीशी संबंधित, सतत आणि अनिश्चित प्रगतीच्या अधीन आहे." [10]पोप पायस नववा, पसेन्डी डोमिनिसी ग्रेगिस, एन. 28; व्हॅटिकन.वा ही कल्पना आहे, उदाहरणार्थ, एखाद्याला पश्चात्ताप करण्याचा कोणताही हेतू नसतानाही जाणूनबुजून प्राणघातक पापाच्या स्थितीत असू शकते आणि तरीही त्यांना यूकेरिस्ट प्राप्त होते. हा कादंबरी शास्त्र व पवित्र परंपरा किंवा “सैद्धांतिक विकास” वरून पुढे सरकत नाही अशी सूचना.

मध्ये तळटीप मध्ये अमोरीस लेटिटिया, जे पोप फ्रान्सिस जोडले गेले याची आठवण नाही, [11]cf. साक्षात्कार मुलाखत, कॅथोलिक बातम्या एजन्सी, एप्रिल 16th, 2016 ते म्हणतात:

… युकेरिस्ट “परिपूर्ण लोकांना बक्षीस नसते, परंतु दुर्बलांसाठी एक शक्तिशाली औषध आणि पोषण असते.” -अमोरीस लेटिटिया, तळटीप # 351; व्हॅटिकन.वा

स्वतःच घेतले, हे विधान खरे आहे. एखादी व्यक्ती “कृपेच्या” स्थितीत आणि तरीही अपूर्ण असू शकते, कारण पापी पाप "देवाबरोबरचा करार मोडत नाही ... पापाची कृपा, भगवंताशी मैत्री, प्रेम आणि अनंतकाळचे आनंद यापासून वंचित राहत नाही." [12]कॅथोलिक चर्च च्या catechism, एन. 1863 परंतु एखाद्या संदर्भात असे म्हटले गेले की एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून नश्वर पापात टिकून राहते - म्हणजे. नाही कृपेच्या अवस्थेत रहा - परंतु अद्याप Eucharist प्राप्त करा, सेंट पौलाने ज्याच्या विरोधात चेतावणी दिली:

जो कोणी स्वत: चा शरीराचा विचार न करता खातो व पितो, तो स्वत: वर न्याय ओढवून घेतो. म्हणूनच तुमच्यातील बरेच लोक आजारी व अशक्त आहेत आणि बर्‍यापैकी लोक मरत आहेत. (1 करिंथ 11: 29-30)

तो किंवा ती असल्यास एखाद्याला जिव्हाळ्याचा परिचय कसा मिळू शकेल जिव्हाळ्याचा परिचय नाही देवाबरोबर, पण खुल्या विद्रोहात? अशा प्रकारे, पवित्र आत्म्याद्वारे चर्चला दिले गेलेले, आणि अपोस्टोलिक परंपरेत जतन केलेले “सत्याचे आकर्षण” या कल्पनेला नकार देते…

… प्रत्येक वयोगटाच्या संस्कृतीत अधिक चांगले आणि अधिक अनुकूल वाटेल त्यानुसार डॉगमा तयार केले जाऊ शकते; त्याऐवजी, प्रेषितांनी सुरुवातीपासूनच सांगितलेले संपूर्ण आणि अचल सत्य कधीच वेगळे असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही, इतर कोणत्याही प्रकारे कधीही समजू शकत नाही. -पॉप पीस एक्स, आधुनिकतेविरूद्ध ओथ, 1 सप्टेंबर 1910; papalencyclical.net

 

विभाजित ओळ

आणि अशा प्रकारे, आम्ही येत आहोत महान विभाग आमच्या काळात, सेंट पियस एक्सने म्हटले आहे की ग्रेट अपोस्टॅसीचा कळस एक शतकांपूर्वीच चपखल बनला होता, [13]cf. ई सुप्रीमी, ख्रिस्तामध्ये सर्व गोष्टी पुनर्संचयित होण्याविषयी ज्ञानकोश, एन. 3, 5; ऑक्टोबर 4, 1903; पहा पोप का ओरडत नाहीत? आणि ज्यास पोप फ्रान्सिसने मूलभूतपणे “व्यभिचार” म्हणून वर्णन केले आहे - जो बाप्तिस्मा घेण्याद्वारे प्रत्येक आस्तिकात प्रवेश केला जातो त्या कराराचा आणि कराराचा महत्त्वपूर्ण उल्लंघन. हे एक “जगत्त्व” आहे…

… नेहमी आपल्या परंपरा सोडून आणि विश्वासू असलेल्या देवाशी आपली निष्ठा वाटाघाटी करण्यास प्रवृत्त होऊ शकते. याला… म्हणतात धर्मत्याग, जो… “व्यभिचार” चा एक प्रकार आहे जो आपल्या अस्तित्वाच्या सारांवर बोलतो तेव्हा होतो: परमेश्वराची निष्ठा. - 18 नोव्हेंबर, 2013 रोजी व्हॅटिकन रेडिओच्या नम्रपणे पोप फ्रान्सिस

हे सध्याचे वातावरण आहे राजकीय अचूकता ते आधुनिकतेचे उत्तम फळ पूर्ण बहरात आणत आहे: व्यक्तीत्व, जे दैवी प्रकटीकरण आणि अधिकार यावर विवेकाचे वर्चस्व आहे. जणू असे म्हणायचे आहे की, “मी तुमच्यावर येशूवर विश्वास ठेवतो, पण तुमच्या चर्चमध्ये नाही; मी तुमच्यावर येशूवर विश्वास ठेवतो, पण तुमच्या शब्दाचा अर्थ लावतो असे नाही; मी तुमच्यावर येशूवर विश्वास ठेवतो, पण तुमच्या नियमांवर नाही; मी तुमच्यावर येशूवर विश्वास ठेवतो-पण माझा स्वतःवर जास्त विश्वास आहे. ”

21 व्या शतकातील राजकीयदृष्ट्या योग्य अहंकाराचा एक अचूक ब्रेकपॉप पोप पायस एक्स देते:

प्राधिकरणाने त्यांना जसे पाहिजे तसे त्यांना फटकारू द्या - त्यांच्या स्वत: च्या बाजूने त्यांचा विवेक आहे आणि एक जिव्हाळ्याचा अनुभव आहे जो त्यांना निश्चितपणे सांगते की जे पात्र आहे त्याचा दोष नाही तर स्तुती आहे. मग ते प्रतिबिंबित करतात की, लढाईशिवाय कोणतीही प्रगती होत नाही आणि बळी पडल्याशिवाय लढाई होत नाही आणि बळी ते संदेष्टे व ख्रिस्त स्वत: सारखे तयार होण्यास तयार असतात… आणि म्हणून ते त्यांच्या मार्गावर जातात, तिरस्कार आणि निंदा न करताही नम्रतेची थट्टा करणार्‍या अंतर्गत अविश्वसनीय धाडसी. -पॉप पीस एक्स, पसेन्डी डोमिनिसी ग्रेगिस, 8 सप्टेंबर, 1907; एन. 28; व्हॅटिकन.वा

अमेरिकेत हे संपूर्णपणे दिसून येत नाही, जेथे कमीतकमी एका क्षणात, राजकीय शुद्धतेचा वरचष्मा विस्कळीत झाला आहे, ज्याने “नम्रतेच्या विलक्षणपणाखाली” अस्तित्त्वात असलेल्या अयोग्यपणाचे वर्णन केले आहे. ही भावना त्वरीत क्रोध, द्वेष, असहिष्णुता, अभिमान आणि फ्रान्सिस ज्याला “पौगंडावस्थेतील प्रगतीशीलतेचा आत्मा” असे म्हणतात त्या मध्ये त्वरित चुरचुरली आहे. [14]cf. Zenit.org

जो वाईट कृत्ये करतो तो प्रकाशाचा द्वेष करतो आणि तो प्रकाशाकडे येत नाही, यासाठी की त्याने केलेली कामे उघडकीस येऊ नये. (जॉन :3:२०)

जर हे कठोर वाटत असेल तर ते असे आहे कारण लग्नाचे विघटन, कुटुंब आणि मानवी व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही कोणतीही छोटी गोष्ट नाही. ते खरं तर या “शेवटल्या काळात” मुख्य रणांगण आहेत:

… परमेश्वर आणि सैतानाच्या कारकिर्दीतील अंतिम लढाई विवाह आणि कुटूंबातील असेल… जो कोणी लग्नाच्या आणि कुटुंबाच्या पवित्रतेसाठी कार्य करतो त्याला नेहमीच प्रत्येक प्रकारे विरोध केला जाईल आणि विरोध केला जाईल, कारण हा निर्णायक मुद्दा आहे, तथापि, आमची लेडी आधीच डोके चिरडली आहे. —श्री. फातिमाचा द्रष्टा लुसिया, मासिकामधून बोलोग्नाचे मुख्य बिशप कार्डिनल कार्लो कॅफारा यांना दिलेल्या मुलाखतीत व्होस डि पाद्रे पियो, मार्च २००;; cf. rorate-caeli.blogspot.com

हा संघर्ष वर्णन केलेल्या apocalyptic लढ्यास समांतर आहे [रेव्हिड ११: १ -11 -१२: १--19, १० “सूर्याने परिधान केलेल्या बाई” आणि “ड्रॅगन” यांच्यातील लढाईत]. मृत्यूशी झुंज आयुष्याविरूद्ध: “मृत्यूची संस्कृती” आपल्या जगण्याच्या इच्छेला स्वत: ला लादण्याचा प्रयत्न करते आणि संपूर्ण आयुष्यासाठी जगण्याचा प्रयत्न करते… समाजातील बर्‍याच क्षेत्रांमध्ये योग्य आणि काय चूक आहे याबद्दल संभ्रमित आहेत आणि जे त्या लोकांच्या दयेवर आहेत मत तयार करण्याची आणि ती इतरांवर लादण्याची शक्ती. —पॉप जॉन पॉल दुसरा, चेरी क्रीक स्टेट पार्क होमिली, डेन्वर, कोलोरॅडो, १ 1993 XNUMX

सेंट पॉल यांनी “अधर्म” म्हणून वर्णन केलेले हे व्यक्तिवादी सापेक्षतेचे नेमकेपणाचे मत आहे की, जेव्हा ते सार्वभौम होते, तेव्हा “निर्दोष” म्हणजे ख्रिश्चनविरोधी होय;

… जो स्वत: ला देव असल्याचा दावा करून देवाच्या मंदिरात बसून स्वत: ला देव असे म्हणत आहे अशा प्रत्येक तथाकथित देव आणि उपासनेच्या वस्तुंपेक्षा स्वत: ला विरोध करतो व स्वत: ला उच्च करतो. (२ थेस्सलनी. २:))

प्रत्येकजण जो पाप करतो तो अधर्म करतो, कारण पाप हे अराजकता आहे. (१ योहान::))

तेव्हा अराजकपणाची परिस्थिती बाह्य अराजकच नव्हे तर ती आवश्यक निष्कर्ष आहे. त्याऐवजी, ही बंडखोरीची अंतर्गत अवस्था आहे जिथे “आम्ही” वर “मी” वाढविला जातो. आणि "जोरदार भ्रम" च्या माध्यमातून [15]cf. 2 थेस्सलनी. 2:11 राजकीय शुद्धतेबद्दल, “मी” चे वैभव आणखी पुढे जाते: “आपल्यासाठी” सर्वोत्कृष्ट काय आहे हे लादणे.

बंधूनो, आपण धैर्याने बोलले पाहिजे “प्रार्थना करा आणि [या] भौतिकवाद, आधुनिकता आणि अहंकार विरूद्ध लढा.” [16]आमची लेडी ऑफ मेदजुगोर्जे, 25 जानेवारी, 2017, कथितपणे मारिजा आणि आपण खोट्या दयाविरोधी संस्कार विरूद्ध लढायला पाहिजे, जे बरे न करता आणि “जखमांना बळकट करण्यापूर्वी प्रथम बरे न करता.” त्याऐवजी, आपल्यातील प्रत्येकजण दैवी दयाळू प्रेषित बनू या, जो सर्वात मोठ्या पापी लोकांवर देखील प्रेम करतो आणि त्यांच्याबरोबर असतो - परंतु वास्तविक स्वातंत्र्याच्या मार्गावर जाऊ.

आपण जगाला त्याच्या महान दयेबद्दल बोलावे आणि त्याच्या येणा prepare्या दुस Com्या येण्यासाठी जगाला तयार करावे जे दयाळू तारणारा म्हणून नव्हे तर एक न्यायाधीश म्हणून येईल. अरे, तो दिवस किती भयंकर आहे! न्यायाचा दिवस, दिव्य क्रोधाचा दिवस ठरविला जातो. त्यापुढे देवदूत थरथरतात. या दयाळूपणाबद्दल आत्म्यांशी बोला, जेव्हा दया करण्याची ही वेळ असते. St. व्हर्जिन मेरी सेंट फॉस्टीनाशी बोलताना, सेंट फॉस्टीनाची डायरी, एन. 635

 

 

 संबंधित वाचन

दयाळूपणा

ग्रेट रिफ्यूज अँड सेफ हार्बर

मर्त्य पापात असणा To्यांना…

अराजकाचा काळ

आमच्या टाइम्स मध्ये दोघांनाही

तडजोड: ग्रेट धर्मत्यागी

द ग्रेट एंटीडोट

ब्लॅक शिप सेल - भाग आय आणि भाग दुसरा

खोटी ऐक्य - भाग आय आणि भाग दुसरा

खोट्या संदेष्ट्यांचा महापूर - भाग आय आणि भाग दुसरा

खोट्या भविष्यवाण्यांवर अधिक

 

  
तुम्हाला आशीर्वाद द्या आणि तुमच्या भिक्षाबद्दल धन्यवाद.

 

मध्ये मार्क सह प्रवास अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

  

 

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तळटीप

तळटीप
1 cf. मॅट 3: 2
2 cf. जॉन 8: 11
3 cf. जॉन 8: 34
4 cf. जॉन 15: 10
5 जॉन 15: 12
6 रोम 6: 2
7 रेव्ह 3:19, 2:10
8 cf. दयाळूपणाचे दरवाजे उघडणे
9 cf. लाइफसाइट न्यूज
10 पोप पायस नववा, पसेन्डी डोमिनिसी ग्रेगिस, एन. 28; व्हॅटिकन.वा
11 cf. साक्षात्कार मुलाखत, कॅथोलिक बातम्या एजन्सी, एप्रिल 16th, 2016
12 कॅथोलिक चर्च च्या catechism, एन. 1863
13 cf. ई सुप्रीमी, ख्रिस्तामध्ये सर्व गोष्टी पुनर्संचयित होण्याविषयी ज्ञानकोश, एन. 3, 5; ऑक्टोबर 4, 1903; पहा पोप का ओरडत नाहीत?
14 cf. Zenit.org
15 cf. 2 थेस्सलनी. 2:11
16 आमची लेडी ऑफ मेदजुगोर्जे, 25 जानेवारी, 2017, कथितपणे मारिजा
पोस्ट घर, महान चाचण्या.