पित्याचा येत असलेला प्रकटीकरण

 

ONE च्या महान graces च्या प्रदीपन च्या प्रकटीकरण होणार आहे वडिलांचा प्रेम. आमच्या काळाच्या मोठ्या संकटासाठी - कौटुंबिक युनिटचा नाश करणे ही आपली ओळख नष्ट होणे होय मुले व मुली देवाचे:

आज आपण जगत असलेल्या पितृत्वाचे संकट हा एक घटक आहे, कदाचित त्याच्या मानवतेतील सर्वात महत्वाचा आणि धोकादायक मनुष्य आहे. पितृत्व आणि मातृत्वाचे विघटन हे आपल्या मुला-मुलींच्या विघटनाशी जोडलेले आहे.  —पॉप बेनेडिक्ट सोळावा (कार्डिनल रॅटझिंगर), पालेर्मो, 15 मार्च, 2000 

फ्रान्समधील पॅरा-ले-मोनिअल येथे, सेक्रेड हार्ट कॉंग्रेसच्या वेळी मी प्रभूला असे जाणवले की हा उडता पुत्र, हा क्षण बुधांचा पिता येत आहे. जरी गूढ वधस्तंभावर वधस्तंभावर कोकरा किंवा प्रदीप्त वधस्तंभ पाहण्याचा क्षण म्हणून प्रकाशनाबद्दल बोलतात, [1]cf. प्रकटीकरण प्रदीपन येशू आम्हाला प्रकट होईल वडिलांचे प्रेम:

जो मला पाहतो तो पित्याला पाहतो. (जॉन १::))

येशू ख्रिस्ताने आपल्याला पिता या नात्याने प्रगट केले आहे तो “देव, दयाळूपणा” आहे: तो येशू हाच त्याचा पुत्र आहे, ज्याने स्वतःहून, त्याला प्रकट केले आणि त्याने आम्हाला प्रकट केले… विशेषकरुन [पापी] ख्रिस्त हा देवाचा एक स्पष्ट चिन्ह आहे जो प्रीति आहे, तो पित्याचे लक्षण आहे. या दृश्य चिन्हामध्ये आपल्या स्वतःच्या काळातील लोकांप्रमाणेच पित्यालाही दिसू शकते. - आनंदित जॉन पॉल दुसरा, मिसकॉर्डियात डायव्ह्स, एन. 1

 

मुलगे आणि मुली

मानवजातीसाठी “उधळपट्टीचा क्षण” तेव्हा येईल जेव्हा आपल्याला “विवेकबुद्धीच्या प्रकाशात” जाणीव होईल की आपण खरोखर कोण आहोत हे आपल्याला एक मोठे खोटे बोलले गेले आहे. या संदर्भातील संभ्रम आज इतका खोलवर आहे की काही लोक आरशात स्वतःला नग्न देखील पाहतात आणि तरीही त्यांना त्यांचे लिंग काय आहे हे माहित नाही! तरीही, ते फक्त आणखी खोल जखमेचे फळ आहे ... त्यागाची जखम, खोटे विश्वास ठेवण्याची की एकतर पित्याला काळजी नाही, माझ्या पापामुळे तो माझ्यावर प्रेम करत नाही किंवा तो अजिबात अस्तित्वात नाही. पण अनेक असणार आहेत प्रेमाने आश्चर्यचकित. कारण पित्यानेच येशूला आपल्याशी समेट करण्यासाठी पाठवले. [2]cf. 2 कर 5:19 हा पिता आहे ज्याला जाणून घेण्याची प्रत्येक जीवाची इच्छा आहे:

प्रभु, आम्हाला पिता दाखवा आणि आम्ही समाधानी होऊ. (जॉन १४:८)

येशूने उधळ्या पुत्राची कथा सांगितली [3]cf. लूक 15: 11-32 ज्यू प्रेक्षकांना. तेव्हा बंडखोर मुलगा जेवायला जातो तो भाग त्यांनी ऐकला स्वाइन घरी परतण्याऐवजी, तुम्ही त्याच्या श्रोत्यांच्या भयावहतेची कल्पना करू शकता: डुकरांना यहुद्यांसाठी अशुद्ध मानले जात असे. पण इथेच कथा आपल्याला त्याच्या सर्वात मोठ्या प्रभावापर्यंत आणते. मुलगा झाल्यानंतर त्याचे "प्रकाश", [4]cf. लूक 15:17 त्याने स्वर्ग आणि त्याच्या वडिलांच्या विरोधात पाप केले आहे हे लक्षात घेऊन, तो घराचा प्रवास सुरू करतो…

...त्याच्या वडिलांनी त्याला पाहिले, आणि त्याला दया आली. तो धावत आपल्या मुलाकडे गेला, त्याला मिठी मारली आणि त्याचे चुंबन घेतले. (लूक 15:20)

जर तुम्ही कधी डुक्कर पेनमध्ये पाच मिनिटे असाल, तर काही मिनिटांनंतर तुमचे कपडे किती दुर्गंधीयुक्त असू शकतात हे तुम्हाला समजेल. त्यात बरेच दिवस काम करण्याची कल्पना करा! आणि तरीही, आम्ही हे वाचतो ज्यू वडील "त्याच्या मुलाकडे धावत गेला, त्याला मिठी मारली आणि त्याचे चुंबन घेतले.”हे आधी त्याने मुलाचे "कबुलीजबाब" ऐकले; हे आधी मुलाने नवीन झगा घातला होता, त्याच्या पायात नवीन चप्पल होती! [5]cf. लूक 15:22 Tतो येथे अविश्वसनीय संदेश आहे की तो एक उधळपट्टी असूनही, तो वडिलांचा मुलगा होण्याचे थांबवले नाही. [6]cf. मिसरिकॉर्डिया मध्ये गोतावळा, JPII, एन. 6 ते जाणणे हीच दिव्याची अतीव कृपा असेल पित्याने माझ्यावर प्रेम करणे थांबवले नाही, त्याच्या विरुद्ध माझे बंड असूनही.

जर संपूर्ण मानवजातीला लवकरच हा एक प्रकाशमय क्षण अनुभवता आला तर हा एक धक्का आहे जो आपल्या सर्वांना देव अस्तित्त्वात आहे याची जाणीव करून देईल, आणि आपला निवडलेला क्षण असेल - एकतर आपल्या स्वत: च्या छोट्या देवता असल्याचा अविश्वास धरत असेल तर एक खरा देव, किंवा दैवी दया स्वीकारणे आणि पित्याचे मुलगे आणि मुलगी म्हणून आपली खरी ओळख संपूर्णपणे जगण्याचा अधिकार. - मिशेल डी ओ ब्रायन, आपण अपोकॅलिप्टिक टाइम्समध्ये राहत आहोत का? Questinos आणि उत्तरे (भाग II), 20 सप्टेंबर 2005

पवित्र शास्त्र स्वतः साक्ष देते की देव दैवी पुत्रत्वाची ज्योत पुन्हा प्रज्वलित करणार आहे शेवटच्या दिवसात:

आता मी एलिया संदेष्ट्याला तुमच्याकडे पाठवीत आहे, एलीयाच्या दिवसापूर्वीओआरडी येतो, महान आणि भयानक दिवस; तो वडिलांचे मन त्यांच्या मुलांकडे आणि मुलांचे हृदय त्यांच्या वडिलांकडे वळवील, नाही तर मी येऊन देशाचा संपूर्ण नाश करीन. (मलाखी ३:२३-२४)

प्रदीपन एक निवड असेल बाबेलमधून बाहेर या परमेश्वराने त्याचा पूर्णपणे नाश करण्यापूर्वी.

'त्यांच्यातून बाहेर या आणि त्यांच्यापासून वेगळे व्हा,' परमेश्वर म्हणतो, 'आणि अशुद्ध कशालाही स्पर्श करू नका. मी तुझे स्वागत करीन आणि तुझा पिता होईन आणि तू माझी मुले व मुली होशील,' सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो. (२ करिंथ ६:१७-१८; cf.प्रकटीकरण १८:४-५)

 

मास्टरप्लान

सैतानाचा गेमप्लॅन म्हणजे ज्ञान नष्ट करणे आणि विश्वास की आपण देवाच्या प्रतिमेत निर्माण झालो आहोत, आपल्या स्वर्गीय पित्याची मुले. गेल्या 400 वर्षात ते बहुतांशी यशस्वी झाले आहेत चुकीच्या तत्त्वज्ञानाद्वारे आपल्याला या सत्यापासून थोडेसे दूर नेत आहे. [7]cf. एक स्त्री आणि एक ड्रॅगन जर मानवता अशा ठिकाणी पोहोचू शकते जिथे आपण यापुढे स्वतःला देवाचे पुत्र आणि कन्या म्हणून पाहत नाही, परंतु केवळ आदिम स्रावातून उत्क्रांत झालेले पदार्थाचे यादृच्छिक कण, तर मृत्यू संस्कृती जन्माला येईल आणि मृत्यू हा पृथ्वीचा नकळत सोबती असेल (निसर्ग निवडीच्या सिद्धांतासाठी, इच्छामुक्तीसह, आणि सत्यापासून घटस्फोटित, असे सुचवेल की मानवांनी दुर्बल आणि कमी परिपूर्ण लोकांना काढून टाकून उत्क्रांती प्रक्रियेत मदत करावी. पहा. नाझीवाद….) अशाप्रकारे, स्वर्गीय पित्याची योजना शत्रूच्या विकृत सापळ्यातून आपल्या मुला-मुलींना परत बोलावण्याची आहे:

मी उत्तरेला म्हणेन: त्यांना सोडून द्या! आणि दक्षिणेकडे: मागे थांबू नका! माझ्या मुलांना दुरून आणि माझ्या मुलींना पृथ्वीच्या शेवटच्या टोकापासून परत आणा: प्रत्येकजण ज्याला माझे नाव दिले जाते ज्यांना मी माझ्या गौरवासाठी निर्माण केले, ज्यांना मी घडवले आणि बनवले. (यशया ४३:६-७)

म्हणूनच मी याआधी लिहिले आहे की येणारे शांततेचे युग देखील याच्याशी जुळून येईल कुटुंबाची जीर्णोद्धार. [8]cf. कुटुंबातील पुनर्संचयित

…माणूस स्वतःची प्रगती विनाअनुदानित घडवून आणू शकत नाही, कारण तो स्वत:हून अस्सल मानवतावाद प्रस्थापित करू शकत नाही.केवळ एक व्यक्ती म्हणून आणि एक समुदाय म्हणून, देवाच्या कुटुंबाचा एक भाग म्हणून त्याचे पुत्र आणि मुली म्हणून आपण आपल्या कॉलिंगची जाणीव ठेवली तरच, आपण एक नवीन दृष्टी निर्माण करू शकू आणि खरोखर अविभाज्य मानवतावादाच्या सेवेसाठी नवीन ऊर्जा एकत्र करू शकू. विकासासाठी सर्वात मोठी सेवा म्हणजे ख्रिश्चन मानवतावाद जो धर्मादायतेला प्रज्वलित करतो आणि सत्यापासून पुढाकार घेतो, दोन्ही देवाकडून एक चिरस्थायी भेट म्हणून स्वीकारतो… - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, व्हरिटा मधील कॅरिटास, n.78-79

ख्रिश्चन मानवतावाद प्रत्येक मानवी व्यक्तीची खरी प्रतिष्ठा ओळखतो. कारण येणा-या युगात, ते केवळ शांततेचेच नाही, तर त्याचेही युग असेल न्याय. तथापि, जोपर्यंत आपल्याला कळत नाही तोपर्यंत आपण "प्रेमाची सभ्यता" तयार करू शकत नाही ...

... दयेचा पिता आणि सर्व सांत्वनाचा देव, जो आपल्या सर्व दु:खात आपले सांत्वन करतो, जेणेकरुन आपण ज्या सांत्वनाने देवाकडून सांत्वन मिळतो त्या सांत्वनाने आपण कोणत्याही संकटात असलेल्यांचे सांत्वन करू शकू. (२ करिंथ १:३)

…मनुष्य त्याच्या स्वभावाच्या पूर्ण सन्मानाने संदर्भाशिवाय प्रकट होऊ शकत नाही - केवळ संकल्पनांच्या पातळीवरच नव्हे तर अखंड अस्तित्त्वातही - देवाकडे. मनुष्य आणि मनुष्याचे उदात्त कॉलिंग ख्रिस्तामध्ये प्रकट झाले आहे
पित्याचे रहस्य आणि त्याचे प्रेम
. - धन्य जॉन पॉल दुसरा, मिसकॉर्डियात डायव्ह्स, एन. 1

 

संस्कारात्मक पुनरुज्जीवन

पुरोहितांना त्यांच्या कबुलीजबाबातून मोप पॅल आणि खुर्च्यांचे स्टॅक बाहेर काढायचे आहेत आणि ते बाहेर काढायचे आहेत. प्रदीपनच्या महान आणि आवश्यक कृपेंपैकी एक म्हणजे सलोख्याच्या संस्कारात मोठ्या प्रमाणात परतावा. खरंच, वडील उधळपट्टीला "तो जिथे आहे तिथे" स्वीकारतो कारण मुलाची व्याख्या त्याच्या पापाने नाही तर त्याच्या पुत्रत्वाद्वारे केली जाते. तथापि, वडिलांचे आपल्या मुलावर प्रेम असल्यामुळे, मुलाच्या विनवणीला न जुमानता, ज्या स्थितीत तो त्याला सापडला आहे त्या स्थितीत आणि गरिबीच्या स्थितीत तो त्याला सोडत नाही, “मी आता तुझा मुलगा होण्यास पात्र नाही.” [9]cf. लूक 15:20

पण त्याच्या वडिलांनी आपल्या नोकरांना आज्ञा केली, 'लवकर उत्तम झगा आणा आणि त्याला घाला; त्याच्या बोटात अंगठी आणि पायात चप्पल घाला. …आपण साजरे केले पाहिजे आणि आनंद केला पाहिजे, कारण तुमचा भाऊ मेला होता आणि पुन्हा जिवंत झाला आहे; तो हरवला होता आणि सापडला आहे. (लूक १५:२१-२२)

कारण देव पिता तुमच्यावर प्रेम करतो, तो तुम्हाला तुटलेल्या अवस्थेत, अकार्यक्षमतेच्या आणि पापाच्या स्थितीत सोडू इच्छित नाही ज्यामध्ये तुम्ही परत आला आहात. त्याला तुम्हाला बरे करायचे आहे आणि तुम्हाला निरोगी बनवायचे आहे आणि तुम्हाला ज्या प्रतिमेत निर्माण केले आहे त्यात तुम्हाला पुनर्संचयित करायचे आहे. पवित्रतेच्या बाप्तिस्म्यासंबंधी झग्यात, सॅनसत्याची दाल, आणि अधिकार आणि कृपेची अंगठी. हे तो त्याचा पुत्र येशू याच्या सेक्रेमेंटमध्ये करतो कबुली.

याची सखोल कारणे आहेत. ख्रिस्त प्रत्येक संस्कारात कार्यरत आहे. तो प्रत्येक पाप्याला वैयक्तिकरित्या संबोधित करतो: "माझ्या मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे." तो प्रत्येक आजारी व्यक्तीची काळजी घेणारा डॉक्टर आहे ज्यांना त्यांना बरे करण्यासाठी त्याची गरज आहे. तो त्यांना वाढवतो आणि त्यांना बंधुभावाने एकत्र आणतो. अशा प्रकारे वैयक्तिक कबुलीजबाब हे देव आणि चर्चशी सलोख्याचे सर्वात अभिव्यक्त स्वरूप आहे. -कॅथोलिक चर्च, एन. 1484

जेव्हा तुम्ही कबुलीजबाबाकडे जाल तेव्हा हे जाणून घ्या की मी स्वतः तिथे तुमची वाट पाहत आहे. मी फक्त याजकाने लपलेला आहे, परंतु मी स्वतः तुझ्या आत्म्यात कार्य करतो. येथे आत्म्याचे दुःख दयाळू देवाला भेटते. -झेसेस ते सेंट फॉस्टीना, माझ्या आत्म्यात दैवी दया, डायरी, एन. 1602

 

वडिलांची योजना… मेरीची सेना

स्पष्ट प्रश्न उद्भवतो, "नॉन-कॅथलिकांबद्दल काय?" प्रदीपन नंतर? [10]तारणावर चर्चची शिकवण पहा: नोआचे जहाज आणि नॉन-कॅथोलिक आणि खूप उशीर - भाग II चर्च ख्रिस्ताचे प्रवेशद्वार राहते. वाळूवर बांधलेल्या सर्व गोष्टींचा चुराडा होणार आहे [11]cf. बुरुजाला - भाग II मध्ये मोठा वादळ ते येथे आहे आणि येत आहे. धन्य माता तिची छोटी सेना तयार करत आहे झेल "बॅबिलोन" कोसळले म्हणून आत्मे. [12]cf. बाबेलमधून बाहेर या!चर्च, तयार असो किंवा नसो, विश्वासाच्या पूर्णतेमध्ये नवीन आत्मे प्राप्त करण्यासाठी एकत्रित केले जाईल एकत्रितपणे लिपिक घोटाळे असूनही, प्रोटेस्टंट मंत्री कॅथलिक विश्वासात स्थलांतर करत आहेत, तसेच जगभरातील शेकडो हजारो धर्मांतरित होत असल्याने याची पहिली चिन्हे आपण पाहत आहोत. ख्रिस्ताच्या सदस्यांच्या वैयक्तिक चुका असूनही सत्य आत्म्यांना स्वतःकडे आकर्षित करते. ख्रिस्ताने, या सेवेद्वारे, मी माझ्या प्रवासात कृतज्ञतेने शिकलो, पेन्टेकोस्टल आणि इतर इव्हेंजेलिकल पार्श्वभूमी असलेल्या अनेकांना विश्वासाच्या परिपूर्णतेमध्ये आणले.

मी तुमच्यासोबत आधीच शेअर केले आहे आशा संपत आहे काही वर्षांपूर्वी धन्य आईने मला दिलेला संदेश मला जाणवला. या आठवड्यात मेदजुगोर्जेच्या कथित प्रकटीकरण साइटवर या संदेशाची पुनरावृत्ती झाली होती, तसेच मी पॅरे-ले-मोनिअल येथे ऐकलेले शब्द की प्रदीपन आपल्याला पित्याच्या प्रकटीकरणाकडे नेत आहे. क्रोएशियन द्रष्टा, मिर्जाना सोल्डो यांना मेरीने कथितपणे दिलेला, इंग्रजी भाषांतरात तिचा संदेश येथे आहे:

प्रिय मुलांनो, पित्याने तुम्हाला तुमच्याकडे सोडले नाही. त्याचे प्रेम अतुलनीय आहे, ते प्रेम जे मला तुमच्याकडे आणत आहे, तुम्हाला ओळखण्यास मदत करण्यासाठी त्याला, जेणेकरून, माझ्या पुत्राद्वारे, तुम्ही सर्वजण त्याला पूर्ण अंतःकरणाने 'पिता' म्हणू शकाल; की तुम्ही देवाच्या कुटुंबातील एक लोक होऊ शकता. तथापि, माझ्या मुलांनो, हे विसरू नका की तुम्ही या जगात केवळ तुमच्यासाठी नाही आणि मी तुम्हाला फक्त तुमच्यासाठी येथे बोलावत नाही. जे माझ्या पुत्राचे अनुसरण करतात ते ख्रिस्तातील भावाला स्वतःचे समजतात आणि त्यांना स्वार्थ माहित नाही. म्हणूनच माझी इच्छा आहे की तू माझ्या पुत्राचा प्रकाश व्हा, ज्यांनी पित्याला ओळखले नाही अशा सर्वांसाठी - जे पाप, निराशा, वेदना आणि एकाकीपणाच्या अंधारात भरकटत आहेत - त्या सर्वांसाठी - तुम्ही मार्ग प्रकाशित कराल आणि जेणेकरून, तुमच्या जीवनासह, तुम्ही त्यांना देवाचे प्रेम दाखवू शकता. मी तुझ्या बरोबर आहे. जर तुम्ही तुमचे अंतःकरण उघडले तर मी तुमचे नेतृत्व करीन. मी तुम्हाला पुन्हा कॉल करतो: तुमच्या मेंढपाळांसाठी प्रार्थना करा. धन्यवाद. —२ नोव्हेंबर २०११, मेदजुगोर्जे, युगोस्लाव्हिया

प्रत्येक मनुष्य देवाच्या प्रतिमेत निर्माण झाला आहे, आणि अशा प्रकारे, तो प्रत्येक जीवावर त्याच्या स्वतःच्या रूपात प्रेम करतो. जगातील प्रत्येक आत्म्याला, शक्य असल्यास, देवाच्या कुटुंबात आणणे हा पित्याचा मास्टरप्लॅन आहे. म्हणजे, "उन्हात कपडे घातलेली बाईप्रकटीकरण 12 मध्ये जन्म देण्यासाठी परिश्रम घेत आहे ख्रिस्ताचे संपूर्ण शरीर. जेव्हा ती असे करते, तेव्हा जगाला “शांतीचा काळ” दिला जाईल, “ताजेचा काळ” जो संपूर्ण जगावर, प्रत्येक राष्ट्रात उंचावलेल्या येशूच्या युकेरिस्टिक उपस्थितीतून झऱ्यासारखा वाहत जाईल:

गौरवशाली मशीहाचे आगमन इतिहासाच्या प्रत्येक क्षणी त्याला “सर्व इस्राएल” द्वारे मान्यता मिळेपर्यंत स्थगित आहे, कारण “इस्राएलच्या भागावर कठोरपणा आला आहे” येशूबद्दल त्यांच्या “अविश्वास” मध्ये. सेंट पीटर जेरुसलेमच्या यहुद्यांना पेन्टेकॉस्टनंतर म्हणतो: “म्हणून पश्चात्ताप करा आणि परत या, म्हणजे तुमची पापे पुसून टाकली जातील, प्रभूच्या सान्निध्यातून ताजेतवाने होण्याचा काळ येईल आणि तो ख्रिस्ताला पाठवू शकेल. तू, येशू, ज्याला देवाने आपल्या पवित्र संदेष्ट्यांच्या तोंडून पुरातन काळापासून सांगितलेल्या सर्व गोष्टी स्थापित करण्याच्या वेळेपर्यंत स्वर्ग प्राप्त झाला पाहिजे.” सेंट पॉल त्याला प्रतिध्वनी देतात: "कारण जर त्यांचा नकार म्हणजे जगाचा समेट, तर त्यांच्या स्वीकाराचा अर्थ मेलेल्यांतून जीवनाशिवाय काय असेल?" मशीहाच्या तारणात यहुद्यांचा “संपूर्ण समावेश”, “परराष्ट्रीयांच्या पूर्ण संख्येच्या” पार्श्वभूमीवर, देवाच्या लोकांना “ख्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे माप” साध्य करण्यास सक्षम करेल, ज्यामध्ये “ देव सर्वांमध्ये असू शकेल". -कॅथोलिक चर्च, एन. 674

त्यांच्या दरम्यान हिंद महासागर प्रादेशिक एपिस्कोपल परिषदेच्या उपस्थितीत जाहिरात लिमिना पवित्र पित्याची भेट घेऊन, पोप जॉन पॉल II यांनी मेदजुगोर्जेच्या संदेशाविषयी त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले: 

उर्स फॉन बालथासर यांनी सांगितल्यानुसार मेरी ही आई आहे जी आपल्या मुलांना सावध करते. बर्‍याच लोकांना मेदजुगोर्जेची समस्या आहे, हे खरं आहे की अ‍ॅपॅरिशन्स बरेच दिवस टिकतात. त्यांना समजत नाही. परंतु संदेश एका विशिष्ट संदर्भात देण्यात आला आहे, तो देशाच्या परिस्थितीशी संबंधित आहे. संदेश शांतता, कॅथोलिक, ऑर्थोडॉक्स आणि मुस्लिम यांच्या संबंधांवर जोर देईल. तेथे, जगात आणि भविष्यात काय घडत आहे हे समजून घेण्याची गुरुकिल्ली आपल्याला सापडली.  -सुधारित मेदजुर्गोर्जे: 90: चे, हृदयाचा विजय; वरिष्ठ इमॅन्युएल; पृ. 196

कॅथोलिक चर्च हे तारणाचे प्रवेशद्वार राहिले आहे-गेटचे प्रवेशद्वार ख्रिस्त कोण आहे, ज्याने चर्चला गॉस्पेलचा प्रचार करण्यासाठी आणि सर्व राष्ट्रांना शिष्य बनवण्याचे अधिकार दिले. एकट्या कॅथोलिक चर्चला (म्हणजेच संस्कारात्मक याजकत्व) पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, [13]cf. जॉन 20: 22-23 त्यामुळे खूप काम करावे लागणार आहे प्रदीपन नंतर. सुवार्तिकरण, सुटका, सूचना, परंतु कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक, करुणा, क्षमा आणि उपचार हे कार्य.

या कारणास्तव आपली धन्य माता या काळात शांतपणे सैन्य तयार करत आहे… या वयातील शेवटचे सैन्य.

 


आता त्याच्या तिसर्‍या आवृत्तीत आणि मुद्रणात!

www.thefinalconfrontation.com

 

हे पृष्ठ भिन्न भाषेत अनुवादित करण्यासाठी खाली क्लिक करा:

 

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तळटीप

तळटीप
1 cf. प्रकटीकरण प्रदीपन
2 cf. 2 कर 5:19
3 cf. लूक 15: 11-32
4 cf. लूक 15:17
5 cf. लूक 15:22
6 cf. मिसरिकॉर्डिया मध्ये गोतावळा, JPII, एन. 6
7 cf. एक स्त्री आणि एक ड्रॅगन
8 cf. कुटुंबातील पुनर्संचयित
9 cf. लूक 15:20
10 तारणावर चर्चची शिकवण पहा: नोआचे जहाज आणि नॉन-कॅथोलिक आणि खूप उशीर - भाग II
11 cf. बुरुजाला - भाग II
12 cf. बाबेलमधून बाहेर या!
13 cf. जॉन 20: 22-23
पोस्ट घर, कृपा करण्याची वेळ आणि टॅग केले , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

टिप्पण्या बंद.