नवीन मूर्तिपूजा - भाग पाचवा

 

या मालिकेतील “गुप्त समाज” या वाक्यांशात गुप्त कार्यांशी संबंधित काम करणे कमी आहे आणि केंद्रीय सदस्यांसह त्यांच्या सदस्यांना व्यापून टाकणे अधिक आहेः ज्ञानरचनावाद. असा विश्वास आहे की ते प्राचीन “गुप्त ज्ञान” - असे ज्ञान आहेत जे त्यांना पृथ्वीवरील प्रभु बनवू शकतात. हा पाखंडी मत परत सुरुवातीस जातो आणि या युगाच्या शेवटी उदयास येणा new्या नवीन मूर्तिपूजामागील एक डायबोलिकल मास्टरप्लान आपल्याला प्रकट करतो…

 

प्रथम खोटे बोलणे

हव्वेला गर्जणा lion्या सिंहाने किंवा गरुडाने भरलेल्या गरुडाने मोह केला नाही परंतु ए साप, असा जीव ज्यांच्या हालचाली आणि आवाज शांत, सूक्ष्म, उच्छृंखल आहे.

परमेश्वर देवाने निर्माण केलेल्या जगाच्या प्राण्यांपेक्षा हा साप अधिक सूक्ष्म होता. (उत्पत्ति:: १)

ती वृक्ष झाडासमोर उभा राहून त्याने या गोष्टी तिला मोहात पाडल्या ज्ञान चांगल्या आणि वाईट च्या.

देवाला हे चांगले ठाऊक आहे की जेव्हा तुम्ही ते खाल्ले तर तुमचे डोळे उघडतील आणि तुम्ही देवासारखे व्हाल मला माहीत आहे चांगले आणि वाईट. (उत्पत्ति::))

Gnōstikos: "ज्ञान". त्याद्वारे, हव्वेने आणि नंतर अ‍ॅडमला असा विश्वास करण्याचा मोह झाला की देवासारखा एक “गुप्त ज्ञान” आहे ज्यामुळे ते बनू शकतील.

पडल्यानंतर, जगात मृत्यू आला - सर्पाने असे म्हटले आहे की “तू मरणार नाही. ” सैतानाच्या सर्व खोट्या गोष्टींप्रमाणेच तेही अर्धे सत्य होते; आदाम आणि हव्वेचे आत्मा खरोखरच अमर होते… परंतु आता त्यांच्या शरीराला मूळ पापाचा परिणाम तसेच त्यांच्या वंशजांनाही त्रास भोगावा लागेल.

आता, मानवजातीचा अधोगती होऊ नये याविषयी पवित्र शास्त्र आपल्याला खरोखर फारसे काही सांगत नाही. एखाद्याने हे सिद्ध केले की एखाद्याने आध्यात्मिक अमरत्व आणि मृत्यूची अपरिहार्यता जाणून घेणे दरम्यानचे तणाव यामुळे सर्व नंदनवनाच्या बाहेरील आचरणाला कारणीभूत ठरले: अंधश्रद्धा, किमया, जादू, जादू, जादू आणि शेवटी निसर्गाची उपासना ), ते मिळवण्याच्या सर्व व्यर्थ प्रयत्नात गुप्त ज्ञान ज्यामुळे मनुष्याचे वर्चस्व स्वत: वर आणि इतरांवर पुनर्संचयित होते. जणू काही पडलेल्या माणसाच्या कानात सैतान कुजबुजत आहे: “अहो, बरं, हे तुम्ही पाहताच, देवाला तुमच्या सर्वात चांगल्या मनात कधीच नव्हते. द्या me आपण खरोखर देव कसे बनू शकता हे दर्शवा. ”

दीर्घ कथा थोडक्यात, देवाने स्वत: साठी निवडलेले लोक बाजूला ठेवले आणि त्यांना इजिप्तमधून सोडवून सोडले, जे त्या काळात, जादूमध्ये खोलवर बुडलेले होते (ज्याचा अर्थ "आच्छादित किंवा लपविलेले" आहे). तेव्हा यहूदी लोक असे होते की ज्यांच्याकडून संपूर्ण जगाचे तारण होईल. अशाच प्रकारे, देव त्यांना रहस्ये नव्हे तर देण्यास सुरुवात करतो दिव्य ज्ञान - उच्च वरील शहाणपण जे लपवून ठेवले जाऊ शकत नाही तर मूर्तिपूजक राष्ट्रांसाठी एक चिन्ह होते. देवाची करमणूक रहस्यमय (केवळ काही लोकांसाठी) ठरणार नाही परंतु जीवन देणारी प्रकटीकरणाची सुरूवात — हे सत्य जे शेवटी सर्व सृष्टी मुक्त करेल.

या प्रकटीकरणाची सुरुवात दहा आज्ञांनी झाली. जेव्हा मोशे सीनाय पर्वतावर खाली उतरला, ज्यावर त्यांनी लिहिलेले पाट्या होते, आश्चर्यचकितपणे, निवडलेले लोक मूर्तिपूजेमध्ये पडले होते: त्यांनी स्वत: साठी सोन्याचे वासरु बनविला होता, ज्याची त्यांनी पूजा केली ...

 

पहिला रहस्यमय समाज

स्टीफन माहोवाल्ड यांनी एक उत्कृष्ट आणि संक्षिप्त पुस्तक लिहिले आहे. त्या काळात इस्राएली लोक मूर्तिपूजेच्या मागे लागल्या नंतर काय घडले याचा शोध लावतात.

खोड्यांचा जनक ल्युसिफर, ज्यांचे जीवन नाश करण्याच्या कामाची सुरुवात ईडनच्या बागेत झाली होती, त्याने आतापर्यंतची आपली खोटी आणि सर्वात भव्य योजना प्रत्यक्षात आणली - अशी योजना जी अगणित आत्म्यांचा नाश करील. या योजनेचा कोनशिला जन्मासह घातली गेली कबाला. -स्टेफन माहोवाल्ड, ती तुझे डोके कुचलेल, पी .23

महोवाल्ड स्पष्टीकरण देतात, तल्मुडिक यहुद्यांनुसार, देवाने आपल्या लोकांना, एकाला नव्हे तर दिले दोन प्रेरणा प्रकटीकरण.

तेथे सीनायच्या शेवटी मोशेचा लेखी नियम होता, परंतु डोंगराच्या पायथ्याशी आलेल्या सत्तर वडिलांनी घेतलेली मौखिक परंपरा देखील होती परंतु पुढे जाण्यास मनाई केली गेली. परुश्यांनी म्हटले की या सत्तर वडिलांना किंवा यहूदी न्यायपरिषदेला मोशेपेक्षा अधिक व्यापक व गहन साक्षात्कार प्राप्त झाला, जो साक्षात्कार कधीही लिहून ठेवण्यात आला नव्हता आणि तरीही नियमशास्त्रात लिहिण्यात आला. Bबीड पी. 23; पासून उद्धृत इतर इस्रायल, टेड पाईक

मग कबाला म्हणजे ज्ञानाचे वाचनालय किंवा “प्राचीन आणि.” अशी शिकवण देणारी संस्था होय गुप्त इस्रायलच्या लहान आणि उच्चभ्रू गटात मौखिक परंपरा. "[1]इबिड पी. 23 शेकडो वर्षांनंतर बॅबिलोनियन कैदेत असताना, इस्राएली लोक पुन्हा मूर्तिपूजक, किमयावादी, जादूगार आणि जादूगार यांच्यात डुंबले गेले.

… या जादू विज्ञानांना कबालवाद्यांच्या गुप्त रहस्यवादाशी जोडले गेले होते… त्या काळात त्या पंथांचे होते शास्त्री आणि ते परुशी जन्माला आले. Bबीड पी. 30

काबाला (तोंडी परंपरा) अखेरीस त्या नावानेच लिहिले गेले ताल्लम. यात सीनाय पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या पहिल्या सभेला देण्यात येणारे गूढ ज्ञान आणि “हा कबालीवादी रहस्यवाद खास्दी जादू व मूर्तिपूजा यांच्याशी जोडले गेले तेव्हा विकसित झाला.”[2]इबिड पी. 30 सैतानाची लबाडी आता होती कोडिफाइड.

येशूच्या काळातले सर्व परुशी कबालिस्ट नसले (अरिमाथिया आणि निकोडेमसचा योसेफ समजा) बहुसंख्य लोक होते आणि ते प्रबळ बनले अभिजन. ख Kab्या प्रकटीकरणातून या कबालीवादी परुश्यांनी किती दूर धर्मांतर केला हे समजण्यासाठी ख्रिस्ताच्या धडपडीशिवाय यापुढे जाण्याची गरज नाही:

तुम्ही तुमचा पिता सैतान आहे आणि तुम्ही तुमच्या वडिलांच्या इच्छेने स्वेच्छेने वागला आहात. तो सुरुवातीपासूनच खुनी होता आणि सत्यात उभा नाही, कारण त्याच्यामध्ये कोणतेही सत्य नाही. जेव्हा तो खोट बोलतो तेव्हा तो स्वभावाने बोलतो, कारण तो लबाड आहे आणि लबाडांचा पिता आहे. (जॉन :8::44)

[ते] जे सैतानाच्या सभास्थानातील आहेत, जे यहूदी असल्याचा दावा करतात पण ते खोटे नाहीत… (प्रकटीकरण::))

हा प्राचीन कबालवाद प्राचीन नॉस्टिकिसिझमचा फॉन्ट मानला जातो जो शतकानुशतके सर्व प्रमुख गुप्त समाजांवर परिणाम करीत होता मॅनिचेइस्ट्स, नाइट्स टेंपलर, रोझिक्रीशियन्स, इलुमिनाटी आणि फ्रीमेसन यांचा समावेश आहे. अमेरिकन अल्बर्ट पाईक (एक फ्रीमासन, ज्याला “नवीन जागतिक क्रम” चे आर्किटेक्ट मानले जाते) हे मेसोनिक लॉजच्या पद्धती आणि विश्वासांचे श्रेय थेट ताल्मुडिक फरिसींच्या कबब्लाशी जोडते.[3]इबिड पी. 107 हे लॉज अचूकपणे आयोजित केले गेले होते जे या गुप्त ज्ञानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी होते जे वचन दिले की ते जगावर राज्य करतील… की ते “देवतासारखे असतील.”  

सभ्यतेच्या नाशासाठी तत्वज्ञांच्या सिद्धांतांना काँक्रीट आणि भयंकर व्यवस्थेत रूपांतरित करण्यासाठी सिक्रेट सोसायट्यांच्या संघटनेची आवश्यकता होती. -आईबीडी पी 4

१ ignव्या शतकातील आयरिश पुजारी पोप लिओ बारावीचे काम करणा Mons्या मॉन्सिग्नोर जॉर्ज डिलन यांनी चेतावणी दिली:

अशी एक सर्वोच्च निर्देशिका आहे जी पृथ्वीवरील सर्व गुप्त सोसायट्यांना नियंत्रित करते. ख्रिस्त आणि ख्रिस्तविरोधी यांच्यात होणारी स्पर्धा सुरू करणे हे संघटित, नास्तिक षड्यंत्र आहे. देवाचे निवडक लोक इशारा देण्यापेक्षा इतर काहीही आवश्यक असू शकत नाही. Bबीड पी. 138 (माझा जोर)

 

मूर्तिपूजक नेते

या वर्तमान मालिकेच्या संदर्भात, हे समजणे पुरेसे आहे की हे गुप्त समाज नेहमीच आत्म्यांना मूर्तिपूजामध्ये नेतात, मग ती स्वत: ची उपासना करावी, राज्य, राज्य नेते असेल किंवा स्वत: सैतानाची. महोवल्ड लिहितात: “या पंथांच्या मध्यभागी, लुसिफेरियन्सचा एक छोटा गट, तो मूळ भाग सापडलाच पाहिजे.”[4]इबिड पी. 40

शास्त्रानुसार सैतानची ही उपासना, अजगर, अखेरीस होईल जागतिक. हे "पशू" च्या विश्वासार्ह सामर्थ्याद्वारे आज्ञा दिले जाते.

त्यांनी त्या प्रचंड सापाची उपासना केली कारण त्याने त्याची शक्ती त्या श्र्वापदाला दिली होती. त्यांनी पशूची उपासना केली आणि ते म्हणाले, “पशूशी कोण तुलना करू शकेल किंवा त्याच्या विरुद्ध कोण लढाई करील?”… पृथ्वीवरील सर्व लोक त्याची उपासना करतील, ज्यांचे नाव जगाच्या स्थापनेपासून पुस्तकात लिहिलेले नाही. जीवन, जी मेलेल्या कोक to्याच्या मालकीची आहे. (प्रकटीकरण १::,,))

येथे आणखी काहीतरी आहे, आणखी एक महत्त्वाचा तपशीलः

मी एका स्त्रीला किरमिजी रंगाच्या श्वापदावर बसलेले पाहिले ज्याला निंदनीय नावांनी झाकले होते. त्या सात डोकी आणि दहा शिंगे होती. त्या बाईने जांभळे व किरमिजी रंगाचे कपडे घातलेले होते आणि सोन्या, मौल्यवान दगड आणि मोतींनी ती सजली होती. तिच्या कपाळावर नाव लिहिले होते, जे आहे गूढ, "महान बाबेल, वेश्या आणि पृथ्वीच्या भयंकर गोष्टींची आई." (रेव्ह 17: 4-5)

येथे “गूढ” हा शब्द ग्रीक भाषेत आला आहे मस्टेरियन, ज्याचा अर्थ होतो:

… एक रहस्य किंवा “गूढ” (धार्मिक विधी मध्ये दीक्षा लावलेल्या शांततेच्या कल्पनेतून.) Test नवीन कराराचा ग्रिक शब्दकोश, हिब्रू-ग्रीक की अभ्यास बायबल, स्पिरोस झोथिएट्स आणि एएमजी प्रकाशक

द्राक्षांचा वेल बायबलसंबंधी शब्दांवर एक्सपोझिटरी जोडते:

प्राचीन ग्रीक लोकांमधील 'रहस्ये' म्हणजे धार्मिक विधी आणि त्याद्वारे केले जाणारे समारंभ गुप्त समाजज्यामध्ये ज्या कोणाला पाहिजे असेल त्याला प्राप्त व्हावे. ज्यांना या रहस्यांमध्ये आरंभ करण्यात आले होते ते काही विशिष्ट ज्ञानाचे मालक बनले, जे अविरत लोकांना दिले गेले नव्हते आणि त्यांना “परिपूर्ण” असे म्हणतात. -जुन्या आणि नवीन कराराच्या शब्दांची वेली पूर्ण Expository शब्दकोष, डब्ल्यूई वाइन, मेरिल एफ. उंगर, विल्यम व्हाइट, जूनियर, पी. 424

माझ्या लेखनात रहस्य बॅबिलोन, मी अमेरिकेची जबरदस्त मॅसोनिक मुळे समजावून सांगते कारण ते पवित्र शास्त्रातील या परिच्छेदाशी संबंधित आहे. येथे आमच्या हेतू सांगण्यासाठी पुरेसे आहे, पाश्चात्य लोकशाही आहेत राजकीय अमेरिकेबरोबर सैन्य आणि आर्थिक हात म्हणून गुप्त समाजांचे तत्वज्ञान साम्राज्य पसरविण्याचे साधन. ते, आणि अमेरिका देखील संयुक्त राष्ट्र आणि एक जागतिक व्यापार केंद्र मुख्यपृष्ठ आहे.

अमेरिकेचा उपयोग जगाला तत्वज्ञानाच्या साम्राज्यात आणण्यासाठी केला जात असे. आपल्याला समजले आहे की ख्रिश्चनांनी अमेरिकेची स्थापना ख्रिश्चन राष्ट्र म्हणून केली होती. तथापि, तेथे अमेरिकेचा उपयोग करायचा होता, आमच्या लष्करी सामर्थ्याचा आणि आमच्या आर्थिक सामर्थ्याचा गैरवापर करायचा होता, जगभरात प्रबुद्ध लोकशाही प्रस्थापित करावयाची होती असे लोक नेहमीच… —डॉ. स्टॅनले मॉन्टीथ, न्यू अटलांटिसः अमेरिकेच्या सुरुवातीच्या रहस्ये (व्हिडिओ); मुलाखत डॉ. स्टॅन्ले माँटेथ

जेव्हा आमच्या संस्थापकांनी "युगाचा नवीन क्रम" जाहीर केला तेव्हा ... ते काम करत होते प्राचीन आशा ते पूर्ण व्हायचे आहे. -प्रिजेंट जॉर्ज बुश जूनियर, उद्घाटन दिन, 20 जानेवारी 2005 रोजी भाषण

पाश्चात्य वर्चस्व रोमन साम्राज्याचे अवशेष तयार करण्यासाठी काही बायबलसंबंधी अभ्यासकांनी देखील समजले आहे.

“द बीस्ट” अर्थात रोमन साम्राज्य. Ardकार्डिनल जॉन हेन्री न्यूमॅन, दोघांनाहीविरूद्ध अ‍ॅडव्हेंट प्रवचने, प्रवचन III, ख्रिस्तविरोधी

हे सर्व एकत्र कसे येत आहे ते आपण पाहता? मग आपण हे देखील समजले पाहिजे की देव पश्चिमेचा न्याय का करीत आहे (सीएफ. रहस्य बॅबिलोन च्या गडी बाद होण्याचा क्रम):

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना प्रकटीकरण पुस्तक बॅबिलोनच्या मोठ्या पापांपैकी एक - जगातील महान असंबद्ध शहरांचे प्रतीक - यात तथ्य आहे की ते शरीर आणि जिवांबरोबर व्यवहार करते आणि त्यांना वस्तू म्हणून मानते. (सीएफ. Rev 18: 13). या संदर्भात, ड्रग्सची समस्या देखील डोके वर काढते आणि वाढत्या ताकदीने संपूर्ण जगात त्याचे ऑक्टोपस टेंपल्स वाढवते - मानवजातीला विकृत करणार्‍या मेमोनच्या जुलमीपणाची एक स्पष्ट अभिव्यक्ती. आनंद कधीच पुरेसा नसतो, आणि नशा फसविण्यापेक्षा जास्तीत जास्त हिंसा एक संपूर्ण हिंसाचार होण्यास भाग पाडणारी हिंसा बनते - आणि हे सर्व स्वातंत्र्याच्या जीवनातील गैरसमजांच्या नावाखाली होते ज्यामुळे मनुष्याच्या स्वातंत्र्यास खरोखरच नुकसान होते आणि शेवटी त्याचा नाश होतो.. —पॉप बेनेडिक्ट सोळावा, ख्रिसमस ग्रीटिंग्ज, 20 डिसेंबर 2010 रोजी निमित्त; www.vatican.va/

अशा प्रकारे, बेनेडिक्ट म्हणतात…

… न्यायाचा धोका आम्हाला देखील चिंता करतो, युरोप, युरोप आणि सर्वसाधारणपणे पश्चिम मधील चर्च. या शुभवर्तमानात, प्रभु आपल्या कानात हा शब्द ऐकत आहे की प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात तो इफिससच्या चर्चला उद्देशून म्हणतो: “जर तू पश्चात्ताप केला नाही तर मी तुझ्याकडे येईन आणि तुझा दीपस्तंभ त्या ठिकाणाहून काढून टाकीन.” आपल्यापासून प्रकाश देखील काढून घेतला जाऊ शकतो आणि आपण परमेश्वराला हाक मारत असताना ही इशारा आपल्या अंतःकरणामध्ये पूर्ण गांभीर्याने उमटू देणे चांगले आहे: "पश्चात्ताप करण्यास मदत करा! ..." - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, Homily उघडत आहे, बिशपचा Synod, 2 ऑक्टोबर, 2005, रोम.

या निर्णयाचे कारण अगदी तंतोतंत आहे कारण पश्चिमेला तिच्या ख्रिश्चन मुळांनी, संपत्तीने आणि संसाधनांनी, जगाच्या मूर्तिपूजेच्या अंधकारातून सुवार्तेच्या प्रकाशात नेण्यात मदत केली असती.

ज्या व्यक्तीवर जास्त जबाबदारी सोपविली जाते त्याच्याकडून पुष्कळ गोष्टींची अपेक्षा केली जाते आणि तरीही जास्त जबाबदारी सोपविलेल्या व्यक्तीकडे मागितली जाईल. (लूक 12:48)

त्याऐवजी आपण या जगाचे सखोल नेतृत्व करीत आहोत - शासित यंत्र आणि लांडगे आणि चर्चमध्ये न छापलेले पाप दोन्ही. आणि अशाप्रकारे, आपल्याला माहित आहे म्हणून आपण पाश्चात्य सभ्यतेच्या अंताकडे येत आहोत…

 

सुरू ठेवण्यासाठी… पुढील निष्कर्ष.

 

द नाऊ वर्ड ही पूर्ण-वेळ सेवा आहे
आपल्या पाठिंब्याने सुरू.
तुम्हाला आशीर्वाद द्या, धन्यवाद 

मार्क इन सह प्रवास करणे अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तळटीप

तळटीप
1 इबिड पी. 23
2 इबिड पी. 30
3 इबिड पी. 107
4 इबिड पी. 40
पोस्ट घर, नवीन पुस्तक.