जुने मनुष्य

मोठ्या वाचनावरील आत्ता शब्द
5 जून, 2017 साठी
सामान्य वेळेत नवव्या आठवड्याचा सोमवार
सेंट बोनिफेसचे स्मारक

लिटर्जिकल ग्रंथ येथे

 

प्राचीन रोममध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचा सर्वात क्रूरपणा कधीही नव्हता. ब्लॉगिंग आणि वधस्तंभावरुन त्यांच्यात आणखी कुख्यात क्रौर्य होते. पण आणखी एक गोष्ट आहे ... ते म्हणजे एखाद्या दोषी खुनीच्या पाठीवर शव बांधायचे. मृत्यूच्या शिक्षेखाली कोणालाही ते काढण्याची परवानगी नव्हती. आणि अशा प्रकारे, दोषी ठरलेला गुन्हेगार अखेरीस संक्रमित होऊन मरेल. 

सेंट पॉलने लिहिल्याप्रमाणे ही कदाचित ही सामर्थ्यवान आणि भितीदायक प्रतिमा मनावर आली.

बंद आपल्या म्हातारा माणूस जी तुमच्या पूर्वीच्या जीवनाशी संबंधित आहे आणि ती फसव्या वासनांनी भ्रष्ट झाली आहे आणि तुमच्या मनाच्या आत्म्याने नूतनीकरण व्हावे आणि देवाच्या नक्कल म्हणून परिपूर्ण व्हा. (इफिस 4: 22-24)

येथे ग्रीक शब्द आहे मानववंश, ज्याचा शाब्दिक अर्थ “माणूस” आहे. नवीन भाषांतरे "जुना स्वभाव" किंवा "जुने स्व." वाचतात. होय, पौलाला याची चिंता वाटत होती की बरीच ख्रिस्ती अद्यापही त्या “म्हातार्‍याला” बांधून ठेवत आहेत आणि त्याच्या फसव्या इच्छेमुळे विषबाधा झाली आहे.

आम्हांस ठाऊक आहे की आपल्या वृद्ध माणसाला [ख्रिस्ताबरोबर] वधस्तंभावर खिळलेले होते यासाठी की आपल्या पापी शरीराचा नाश व्हावा व यासाठी की आपण यापुढे पापाच्या गुलामगिरीत जाऊ नये. एक मृत व्यक्ती पापापासून मुक्त झाली आहे. (रोम 6:))

आपल्या बाप्तिस्म्याद्वारे, येशूच्या अंत: करणातून वाहिलेले रक्त आणि पाणी आपल्याला “गुन्ह्या” पासून मुक्त करते. आदाम आणि हव्वा, “मूळ पाप” आम्ही यापुढे जुन्या निसर्गाला साखळदंडलेले आहोत, परंतु त्याऐवजी, सीलबंद केले आहे आणि पवित्र आत्म्याने भरले आहे.

म्हणून जो ख्रिस्तामध्ये आहे तो एक नवीन निर्मिती आहे: जुन्या गोष्टी नाहीशा झाल्या आहेत. पाहा, नवीन गोष्टी आल्या आहेत. (२ करिंथकर :2:१:5)

ही केवळ काव्यात्मक प्रतिमा नाही. हे एक वास्तविक आणि कार्यक्षम परिवर्तन आहे जे हृदयात घडते.

मी त्यांच्यात नवीन हृदय व आत्मा ओतीन. मी त्यांच्या शरीरातून दगडांची ह्रदये काढून टाकीन आणि त्यांना देहभोंकी करीन. मग ते माझ्या नियमांप्रमाणे वागतील आणि माझ्या आज्ञा पाळतील. ” ते माझे लोक होतील आणि मी त्यांचा देव होईन. (यहेज्केल 11: 19-20)

परंतु आपण पहा, लहान रोबोट्सने केवळ चांगले कार्य करण्यासाठी प्रोग्राम केलेले म्हणून आम्ही बाप्तिस्म्यासंबंधी फॉन्टमधून उद्भवत नाही. नाही, आपण देवाच्या प्रतिमेमध्ये तयार केले गेले आहोत आणि म्हणूनच नेहमीच मुक्तनेहमी स्वातंत्र्य निवडण्यासाठी मुक्त.

स्वातंत्र्यासाठी ख्रिस्ताने आम्हांला मुक्त केले, म्हणून खंबीर रहा आणि पुन्हा गुलामगिणाच्या अधीन होऊ नका. (गॅल 5: 1)

दुसर्‍या शब्दांत, म्हातार्‍याला पुन्हा आपल्या पाठीवर चिकटवू नका.

म्हणूनच, तुम्हीही पापासाठी मेलेले आणि ख्रिस्त येशूमध्ये देवासाठी जिवंत आहात असा विचार केला पाहिजे. म्हणून, पापाने आपल्या मर्त्य शरीरावर सत्ता गाजवू नये जेणेकरुन आपण त्यांच्या इच्छांचे पालन कराल. (रोम 6: 11-12)

आजच्या पहिल्या वाचनात टोबिट पेन्टेकोस्टच्या उत्सवात एक सुंदर डिनर खाणार आहे. तो आपल्या मुलाला मेजवानीसाठी त्याच्या टेबलावर एक गरीब माणूस शोधण्यासाठी जायला सांगतो. पण त्याचा मुलगा बातमीसह परत आला की त्यांच्या एका नातेवाईकाला बाजारात गळा आवळून जिवे मारले गेले. टोबिट टेबलावरुन उगवले आणि मृत माणसाला सूर्यास्तानंतर दफन करण्यासाठी घरी घेऊन गेला, आणि मग हात धुवून, त्याच्या मेजवानीवर परत आला.

नुकतेच इस्टर आणि पेन्टेकॉस्ट म्हणजेच कैदेतून सुटलेल्या आपल्या सुटकेचा उत्सव साजरा करणा we्या या आपल्या प्रेमाचे हे एक सुंदर प्रतीक आहे! पापाकडे परत जाण्याच्या मोहात पडतानासुद्धा आपणसुद्धा प्रतिसाद देतो. टोबिट मृत माणसाला आपल्याकडे आणत नाही मेज, किंवा तो त्याच्या अकाली मृत्यूला मेजवानी साजरा करण्याच्या बंधनात अडथळा आणू देत नाही. पण आम्ही किती वेळा विसरतो ख्रिस्त येशूमध्ये आम्ही कोण आहोत “म्हातारा” आणा जो ख्रिस्तामध्ये मरण पावला आहे आमची योग्य मेजवानी म्हणजे काय? ख्रिश्चन, हे तुमचे मोठेपण नाही! त्या वृद्ध माणसाला कबुलीजबाबात सोडल्यानंतर, मग जा आणि हा मृतदेह घरी उडतो - उडतो, जंत आणि इतर सर्व, त्या पापाची कटुता पुन्हा पुन्हा गुलाम करते, खिन्न करते आणि आपले दिवस नष्ट करतात, तुझे संपूर्ण आयुष्य नाही?

टोबिटप्रमाणे आपण आणि मी पापाचे हात एकदाच धुतले पाहिजेत, जर आपण खरोखरच आनंदी राहण्याची आणि ख्रिस्ताच्या रक्ताने आमच्यासाठी विकत घेतलेल्या सन्मान आणि स्वातंत्र्यात राहण्याची इच्छा बाळगली असेल तर.

म्हणून जगातील सर्व भागांना ठार मारा. अनैतिकता, अशुद्धता, उत्कट इच्छा, वाईट इच्छा आणि मूर्तिपूजेचा लोभ. (कलस्सैकर 3:))

तर हो, याचा अर्थ असाच पाहिजे लढा. ग्रेस आपल्यासाठी सर्व काही करत नाही, हे सर्व काही बनवते शक्य आपल्यासाठी. परंतु तरीही आपण स्वत: ला नाकारले पाहिजे, आपल्या देहाचा प्रतिकार केला पाहिजे आणि मोहात पडला पाहिजे. होय, स्वतःसाठी लढा! आपल्या राजासाठी लढा! जीवनासाठी लढा! आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढा! तुमच्या अंत: करणात ओतल्या गेलेल्या आत्म्यासाठी जे योग्य ते तुम्ही तुमच्यासाठी संघर्ष करा.

परंतु आता आपण त्या सर्वांना दूर केलेच पाहिजे: आपल्या तोंडातून राग, क्रोध, द्वेष, निंदा आणि अश्लील भाषा. एकमेकांशी खोटे बोलणे थांबवा, कारण आपण जुना स्वत: च्या पद्धतीपासून दूर केला आहे आणि नव्याने स्वत: ला तयार केले आहे, जे नूतनीकरण केले जात आहे, ज्ञानासाठी, त्याच्या निर्मात्याच्या प्रतिमेमध्ये. (कॉल 3: 8-10)

होय, “नवीन माणूस”, “नवीन स्त्री” - ही तुम्हाला देणगी आहे, जी तुमच्या ख true्या आत्म्याची जीर्णोद्धार आहे. त्याने आपल्याला कोण बनविले हे पाहण्याची पित्याची तीव्र इच्छा आहे: विनामूल्य, पवित्र आणि शांतीने. 

संत होणे म्हणजे आपले खरे आत्म बनण्याशिवाय दुसरे काहीच नाही ... देवाच्या प्रतिमेचे शुद्ध प्रतिबिंब.

 

संबंधित वाचन

पिंजरा मध्ये वाघ

  
आपण प्रेम केले आहेत.

 

मध्ये मार्क सह प्रवास अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

 

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, मोठ्या वाचन, आध्यात्मिकता, सर्व.