निराशेचा पक्षाघात

मोठ्या वाचनावरील आत्ता शब्द
6 जुलै, 2017 साठी
सामान्य वेळेत तेराव्या आठवड्याचा गुरुवार
ऑप्ट. सेंट मारिया गोरेट्टी यांचे स्मारक

लिटर्जिकल ग्रंथ येथे

 

तेथे आयुष्यातल्या बर्‍याच गोष्टी आपल्या निराश होऊ शकतात, परंतु आपल्या स्वतःच्या चुकांइतके काहीच नाही.

बोलण्यासाठी आपण “नांगर” वर आपल्या खांद्यावर नजर ठेवतो आणि एका भटक्या कुत्र्याप्रमाणे आपल्यामागे येणा poor्या चुकीच्या निर्णयाबद्दल, चुका आणि पापाच्या कुटिल वा but्याशिवाय आपण काहीही पाहत नाही. आणि आपण निराश होण्याचा मोह होतो. खरं तर, आपण भीती, शंका आणि निराशेच्या मृत्यूच्या भावनांनी पक्षाघात करू शकतो. 

आजच्या पहिल्या वाचनात, अब्राहम आपला मुलगा इसहाक याला बांधतो आणि त्याला वेदीवर एक होलोकॉस्ट, होमबली म्हणून ठेवतो. तोपर्यंत काय घडणार आहे हे इसहाकला माहित होते आणि त्यामुळे त्याने घाबरून जाणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, "पिता अब्राहम" हा देवपिताच्या न्याय्य निर्णयाचे प्रतीक बनतो. आम्हाला वाटते की आपल्या पापामुळेच आपण शिक्षेस पात्र ठरलो आहोत, कदाचित नरकातील अग्नीलाही बांधील आहे. इसहाकाने ज्या लाकडावर आपल्या शरीरात शिरकाव केला आणि ज्या दो bound्यांनी त्याला बांधले ते त्याला असहाय्य वाटू लागले, त्याचप्रमाणे आपली पापे सतत आपल्या शांततेत आणि आपल्या अशक्तपणावर अडकतात आणि आपली परिस्थिती कधीही बदलणार नाही यावर विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करते ... आणि अशा प्रकारे, आम्ही निराश. 

ते आहे, जर आपण आपल्या दु: खावर आणि निराशेच्या भावनेवर स्थिर राहिलो तर. कारण आपल्या मूर्खपणाचे उत्तर आहे; आपल्या सवयीच्या पापाला दैवी प्रतिसाद आहे; आपल्या निराशेवर उपाय आहे: येशूदेवाचा कोकरा. 

अब्राहम इकडे तिकडे पाहत असता त्याने एका मेंढ्याच्या शिंगांनी त्याच्या झाडाला पकडले. तेव्हा त्याने जाऊन मेंढा घेतला व परमेश्वराला होमार्पणासाठी त्याचा मुलगा म्हणून आणला. (आजचे पहिले वाचन)

इसहाक अनबाऊंड आहे फक्त जेव्हा दुसरे अर्पण त्याच्या जागी येते. मानवतेच्या बाबतीत, ज्याच्या पापाने प्राणी आणि निर्माणकर्ता यांच्यात एक तळही दिसू नये म्हणून येशू आपले स्थान घेतो. आपल्या पाप, भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यकाळातील शिक्षा त्याच्यावरच ठेवली गेली. 

ख्रिस्ताच्या वतीने आम्ही तुम्हांला विनंति करतो, देवाशी समेट करा. आमच्या फायद्यासाठी त्याने पाप केले ज्याच्याठायी पाप नव्हते त्याला आमच्यासाठीच पाहिजे. यासाठी की त्याच्यामध्ये आम्ही देवाचे नीतिमत्व व्हावे. (२ करिंथकर:: २०-२१)

तर आता, पुढे जाण्याचा मार्ग आहे, जरी आपण आपल्या पापामुळे पक्षाघाताने, आपल्या भावनांनी अर्धांगवायू झाल्यासारखे, निराशेने अर्धांगवायू झाल्यासारखेच आपण त्याच्याशी बोलू शकता. येशूला पुन्हा एकदा तुझी जागा घेण्याची परवानगी द्यावयाची आहे - आणि तो कबुलीजबाबात देतो.

जिथे सांत्वन मिळवायचे ते जिवाला सांगा; ते म्हणजे दया च्या न्यायाधिकरणामध्ये [सामंजस्य करार] तेथे महान चमत्कार घडतात [आणि] सतत पुनरावृत्ती होते. स्वत: चा लाभ घेण्यासाठी हा चमत्कार, एखाद्या महान तीर्थयात्रावर जाणे किंवा बाह्य समारंभ पार पाडणे आवश्यक नाही; माझ्या प्रतिनिधीच्या चरणी विश्वासाने येणे आणि त्याचे दु: ख प्रकट करणे पुरेसे आहे आणि दैवी दयाळूपणाचा चमत्कार पूर्णपणे दिसून येईल. जर एखादा आत्मा कुजलेल्या मृतदेहासारखा असतो तर मानवी दृष्टीकोनातून, जीर्णोद्धार होण्याची कोणतीही आशा नसते आणि सर्व काही आधीच गमावले जाईल, हे देवाकडे नाही. दैवी दयाळू चमत्कार त्या आत्म्यास पूर्ण पुनर्संचयित करते. होय, जे लोक देवाच्या कृपेच्या चमत्काराचा फायदा घेत नाहीत ते किती दयनीय आहेत! आपण व्यर्थ कॉल कराल, परंतु खूप उशीर होईल. -झेसेस ते सेंट फॉस्टीना, माझ्या आत्म्यात दैवी दया, डायरी, एन. 1448

जेव्हा येशू त्यांचा विश्वास पाहतो तेव्हा त्या पक्षघाती मनुष्याला, म्हणाला, “मुला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.” (आजची शुभवर्तमान)

आपण सवयीने पापात पडत असल्याचे आपल्याला आढळल्यास उत्तर म्हणजे कन्फेशन आपल्या आयुष्याचा एक सराव भाग बनविणे होय. आपण वारंवार चुकत असल्याचे आपल्याला आढळल्यास ते निराशेसाठी नव्हे तर मोठ्या नम्रतेचे कारण आहे. जर आपण स्वत: ला सतत कमकुवत आणि थोडे सामर्थ्यवान समजत असाल तर आपण सतत त्याच्या शक्ती आणि सामर्थ्याकडे, प्रार्थनेत आणि युकेरिस्टकडे वळले पाहिजे. 

बंधूनो आणि भगिनींनो ... मी देवाच्या पवित्र लोकांपैकी सर्वात लहान आणि पापी सर्वात मोठा आहे, मला इतर कोणताही मार्ग माहीत नाही. हे स्तोत्र in१ मध्ये म्हणते की अ देव नम्र, दु: खी आणि अंत: करणात मोडतो, देव माफ करणार नाही. [1]PS 51: 19 आणि पुन्हा, 

जर आपण आमच्या पापांची कबुली दिली तर तो विश्वासू व न्यायी आहे आणि आमच्या पापांची क्षमा करेल आणि आम्हाला प्रत्येक चुकीपासून शुद्ध करेल. (१ योहान १:))

कारण तुमच्या आणि माझ्यासाठी दैवी रक्त वाहून गेले आहे — देवाने आमच्या अपराधांची किंमत मोजली आहे. आता निराशेचे एकमेव कारण असेल नाकारणे अभिमान आणि जिद्दीची ही भेट. येशू अर्धांगवायू, पापी, हरवलेला, आजारी, दुर्बल, निराश व्यक्तीसाठी तंतोतंत आला आहे. आपण पात्र आहात?

कारण त्याने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळावे. जगाचा निषेध करण्यासाठी देवाने आपल्या पुत्राला जगात पाठविले नाही, तर त्याच्याद्वारे जगाचे तारण व्हावे यासाठी देवाने त्याला जगात पाठविले नाही. (जॉन :3:१:16)

ते म्हणतात, “जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो,” नाही “जो स्वतःवर विश्वास ठेवतो.” नाही, जगाचा स्वाभिमान, स्वत: ची पूर्णता आणि आत्म-साक्षात्काराचा मंत्र खोट्या आशेने भरला आहे, कारण येशू सोडल्याशिवाय आपले तारण होऊ शकत नाही. त्या संदर्भात, पाप एक संदेष्टा आहे: आपल्या सत्याच्या खोलीतून हे आपल्याला प्रकट होते की आपण कशानेही मोठ्या गोष्टीसाठी बनविलेले आहोत; की फक्त देवाच्या नियमांनीच परिपूर्णता येते; त्याचा मार्ग हा एकमेव मार्ग आहे. आणि आपण केवळ विश्वासाने या मार्गावर येऊ शकतो ... विश्वास की माझ्या पाप असूनही, तो अजूनही माझ्यावर प्रेम करतो. जो माझ्यासाठी मरण पावला. 

आपण काय केले तरीही आपल्या जीवनात तो उपस्थित आहे. वेळ म्हणजे देवाशी आणि त्याच्या दयाळूपणाबद्दल, तुमच्यावरील त्याच्या प्रेमाचा आणि सर्व काही तुमच्या चांगल्यासाठी कार्य करण्याच्या इच्छेनुसार. मग प्रत्येक दोष “आनंदी दोष” बनतो (फेलिक्स कुल्पा). जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणाकडे अशा प्रकारे पाहिले तर तुमच्यात उत्स्फूर्त प्रार्थनेचा जन्म होईल. परमेश्वर सतत तुमच्याबरोबर असतो आणि नेहमीच तुमच्यावर प्रेम करतो म्हणून ही एक सतत प्रार्थना असेल. Rफप्र. टाडेउझ डॅझ्झर, विश्वासाची भेट; मध्ये उद्धृत भव्य, जुलै 2017, पी. 98

तर मग माझ्या भावा; तर मग, माझी बहीण ... 

ऊठ, आपला स्ट्रेचर उचल आणि घरी जा. (आजची गॉस्पेल)

म्हणजेच, बरे होण्यासाठी, पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा आपले नूतनीकरण करण्याच्या कबुलीजबाबात जेव्हा तो तुमची वाट पाहत असेल तेथे पित्याच्या घरात परत जा. वडिलांच्या घरी परत जा जिथे तो तुम्हाला जीवनाची भाकर देईल आणि आपल्या प्रेमाची तहान शांत करेल आणि आपल्या पुत्राच्या अमूल्य रक्ताने आशा बाळगा.

पुन्हा पुन्हा. 

 

My मुला, तुझ्या सर्व पापांनी माझं हृदय दुखवलं नाही, तसा तुझा विश्वासाचा अभाव हे करतो की माझ्या प्रेम आणि दया यांच्या ब efforts्याच प्रयत्नांनंतरही तुम्ही माझ्या चांगुलपणाबद्दल शंका घेतली पाहिजे… -झेसेस ते सेंट फॉस्टीना, माझ्या आत्म्यात दैवी दया, डायरी, एन. 1486

जो कोणी नांगराला हात ठेवतो आणि मागे काय ठेवले आहे त्याचा शोध करीत नाही तो देवाच्या राज्यासाठी योग्य नाही. (लूक:: 9२)

जर आपण एखाद्या संधीचा फायदा घेण्यात यशस्वी होत नसाल तर शांतता गमावू नका, परंतु माझ्यासमोर स्वत: ला नम्र करा आणि मोठ्या विश्वासाने, माझ्या दयेमध्ये स्वत: ला पूर्णपणे बुडवा. अशाप्रकारे, आपण गमावलेल्यापेक्षा आपण अधिक मिळवतो, कारण आत्म्याने विनंति करण्यापेक्षा नम्र आत्म्यास अधिक पसंती दिली जाते ...  -झेसेस ते सेंट फॉस्टीना, माझ्या आत्म्यात दैवी दया, डायरी, 1361

 

 

संबंधित वाचन

अर्धांगवायू

अर्धांगवायू आत्मा

ग्रेट रिफ्यूज अँड सेफ हार्बर

जे मर्त्य पापात आहेत त्यांना

 

आपण प्रेम केले आहेत.
आपल्या समर्थनाबद्दल धन्यवाद.

 

मध्ये मार्क सह प्रवास अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तळटीप

तळटीप
1 PS 51: 19
पोस्ट घर, मोठ्या वाचन, भितीने कौटुंबिक, सर्व.