राइजिंग मॉर्निंग स्टार

 

येशू म्हणाला, "माझे राज्य या जगाचे नाही" (जॉन 18:36). तर मग आज अनेक ख्रिस्ती ख्रिस्तामध्ये सर्व काही पुनर्संचयित करण्यासाठी राजकारण्यांकडे का पाहत आहेत? केवळ ख्रिस्ताच्या आगमनानेच त्याचे राज्य ज्यांची वाट पाहत आहेत त्यांच्या ह्रदयात स्थापना होईल आणि त्या बदल्यात पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने ते मानवतेचे नूतनीकरण करतील. पूर्वेकडे, प्रिय बंधूंनो आणि इतरांकडे पाहा आणि कोठेही नाही…. कारण तो येत आहे. 

 

गहाळ जवळपास सर्व प्रोटेस्टंट भविष्यवाण्यांमधूनच आपण कॅथोलिकांना “अंतःकरणाच्या हृदयाचा विजय” म्हणतो. कारण ख्रिश्चनांच्या जन्माच्या पलीकडे मोक्ष इतिहासात इव्हॅन्जेलिकल ख्रिश्चन बहुतेक प्रमाणात धन्य व्हर्जिन मेरीच्या आंतरिक भूमिकेस वगळतात — असे काही शास्त्रवचन स्वतः करत नाही. सृष्टीच्या अगदी सुरुवातीपासूनच नियुक्त केलेली तिची भूमिका, चर्चच्या भूमिकेशी अगदी जवळून जोडली गेली आहे आणि चर्चप्रमाणेच, पवित्र त्रिमूर्तीत येशूच्या गौरवाकडे संपूर्णपणे केंद्रित आहे.

जसे आपण वाचू शकाल की तिच्या बेदाग हृदयाची “प्रेम ज्योत” आहे पहाटे उठणारा तारा स्वर्गात असल्याप्रमाणे सैतानाला चिरडून ख्रिस्ताचे राज्य स्थापित करण्याचा दुहेरी हेतू असेल.

 

सुरुवातीपासून…

अगदी सुरुवातीपासूनच, आपण पाहतो की मानवजातीमध्ये दुष्टपणाची ओळख एक अनपेक्षित अँटी-डॉट दिली गेली होती. देव सैतानाला म्हणतो:

मी तुझी संतती व तुझी संतती व तुझी संतती वाढवून टाकीन. मग ते तुझे मस्तक तोडतील आणि मग तुम्ही तिच्या पायाची टाच घालून उभे राहाल. (जनरल 3:15)

आधुनिक बायबलसंबंधी उतारे वाचली: “ते तुमच्या डोक्यावर वार करतील.”पण अर्थ एकच आहे कारण स्त्रीच्या संततीतूनच तिला चिरडले जाते. ती संतती कोण आहे? अर्थात, तो येशू ख्रिस्त आहे. परंतु शास्त्रवचनेही असे सांगते आहे की तो “पुष्कळ बंधूंमध्ये पहिला आहे,” [1]cf. रोम 8: 29 आणि त्यांनाही तो स्वत: चा अधिकार देतो.

पाहा, मी तुम्हाला साप आणि विंचू यांना तुडविण्याचे सामर्थ्य दिले आहे. आणि मी शत्रूच्या पूर्ण सामर्थ्याने तुला इजा करण्याचा अधिकार दिला आहे. (लूक 10: 19)

अशा प्रकारे, क्रश झालेल्या “संतती” मध्ये चर्च, ख्रिस्ताचे “शरीर” समाविष्ट आहे: ते त्याच्या विजयामध्ये सहभागी होतात. म्हणूनच, तार्किकदृष्ट्या, मेरी ही आई आहे सर्व संतती, ती ज्याने तिला “जन्म दिला” ज्येष्ठ मुलगा ", [2]cf. लूक 2:7 ख्रिस्त, आमचा प्रमुख. परंतु त्याच्या गूढ शरीर, चर्चलाही. ती दोन्ही प्रमुखांची आई आहे आणि शरीरः [3]"ख्रिस्त आणि त्याची चर्च एकत्रितपणे “संपूर्ण ख्रिस्त” बनवतात (ख्रिस्तस टोटस). " -कॅथोलिक चर्च, एन. 795

जेव्हा येशूला त्याची आई व ज्याच्यावर तो प्रीति करीत असे असा होता त्याचे शिष्य पाहिले तेव्हा तो त्याच्या आईला म्हणाला, “बाई, हा तुझा मुलगा आहे,” आणि एक महान चिन्ह आकाशात दिसले. ती स्त्रीने सूर्यास्त कपडे घातली होती. ती मोठ्या आवाजात रडत होती. जेव्हा तिला जन्म देण्याचे कष्ट होत असताना वेदना होत असताना… मग त्या ड्रॅगनने त्या बाईवर रागावला आणि तो युद्ध करण्यासाठी निघाला तिच्या उर्वरित संततीच्या विरूद्ध, जे देवाच्या आज्ञा पाळतात आणि येशूविषयी साक्ष देतात. (जॉन 19:26; रेव्ह 12: 1-2, 17)

अशा प्रकारे, ती देखील द विजय वाईट गोष्टींवर आणि खरं तर, तो येतो तो प्रवेशद्वार - येशू येतो तो प्रवेशद्वार….

 

येशू येत आहे

... आमच्या देवाच्या दयाळूपणामुळे ... दिवस उजाडेल आणि अंधारात आणि मरणाच्या सावलीत बसलेल्या लोकांना प्रकाश देण्यासाठी, आपल्या चरणांना शांततेच्या मार्गाने नेण्यासाठी. (लूक 1: 78-79)

हे शास्त्र ख्रिस्ताच्या जन्मासह पूर्ण झाले - परंतु पूर्णपणे नाही.

ख्रिस्ताच्या विमोचनशील कृतीतूनच सर्व गोष्टी पुनर्संचयित झाल्या नाहीत, त्याद्वारे केवळ विमोचन करण्याचे कार्य शक्य झाले, त्याने आमची विमोचन सुरू केली. Rफप्र. वॉल्टर सिझेक, तो माझा नेतृत्व करतो, पृ. 116-117

अशा प्रकारे, येशू आपले राज्य वाढवत आहे आणि लवकरच, एकल, सामर्थ्यवान, युग-बदलणार्‍या मार्गाने पुढे येत आहे. सेंट बर्नार्ड यांनी ख्रिस्ताचे “मधले आगमन” असे वर्णन केले आहे.

त्याच्या पहिल्यांदाच जेव्हा आपला प्रभु आला, तेव्हा तो आपल्या शरीरात आणि आपल्या अशक्तपणामध्ये आला; या मध्यभागी तो आत्मा आणि सामर्थ्याने येतो; अंतिम येत असताना तो गौरव आणि वैभवाने दिसून येईल… —स्ट. बर्नार्ड, तास ऑफ लीटर्जी, खंड पहिला, पी. 169

पोप इमेरिटस बेनेडिक्ट सोळावा यांनी पुष्टी केली की हे “मध्यम येणे” कॅथोलिक धर्मशास्त्रानुसार आहे.

लोक यापूर्वी फक्त बेथलेहेममध्ये आणि पुन्हा काळाच्या शेवटी ख्रिस्ताच्या दोनदा येण्याचे बोलले होते - क्लेरॉवॅक्सचे सेंट बर्नार्ड बोलले अ‍ॅडव्हेंटस मेडीयस, एक दरम्यानचे येत, ज्याचे आभार तो अधूनमधून इतिहासातील त्याच्या हस्तक्षेपाचे नूतनीकरण करतो. माझा विश्वास आहे की बर्नार्डचा फरक फक्त योग्य टीप मारते… —पॉप बेनेडिक्ट सोळावा, लाईट ऑफ वर्ल्ड, पी .१182२-१ ,183,, पीटर सीवाल्डसह संभाषण

बर्नार्ड म्हणतो, “बरोबर मध्यभागी येणारी ही लपवणूक आहे; त्यामध्ये फक्त निवडलेले लोकच स्वत: मध्येच प्रभुला पाहतात व त्यांचे तारण होईल. ” [4]cf. तास ऑफ लीटर्जी, खंड पहिला, पी. 169

आज त्याच्या उपस्थितीचे नवीन साक्षीदार आम्हाला पाठवायला सांगू नका, ज्याच्याद्वारे तो स्वत: आमच्याकडे येईल? आणि ही प्रार्थना जगाच्या समाप्तीवर थेट केंद्रित नसली तरी ती आहे त्याच्या येण्याची खरी प्रार्थना; त्याने स्वतःच आपल्याला शिकवलेल्या प्रार्थनेची संपूर्ण रुंदी त्यात आहे: “तुझे राज्य येवो!” प्रभु येशू ये! - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, नासरेथचा येशू, पवित्र आठवडा: यरुशलेमाच्या प्रवेशद्वारापासून पुनरुत्थानापर्यंत, पी. 292, इग्नेशियस प्रेस

 

पूर्वी पहा!

येशू आपल्याकडे बर्‍याच प्रकारे येतो: युकेरिस्टमध्ये, शब्दात, जेथे "दोन किंवा तीन जमले आहेत", "संस्कारात्मक पुरोहिताच्या व्यक्तीमध्ये" सर्वात कमीतकमी भाऊ "आणि या शेवटल्या काळात, तो आहे आम्हाला पुन्हा एकदा देण्यात येत आहे, आईच्या माध्यमातून, तिच्या पवित्र हृदयातून उद्भवणारी "प्रेमाची ज्वाला" म्हणून. आमच्या मंजुरी संदेशात एलिझाबेथ किंडेलमन यांना अवर लेडीने उघड केल्याप्रमाणे:

… माझ्या प्रेमाची ज्वाला… स्वत: येशू ख्रिस्त आहे. -प्रेमाची ज्योत, पी. 38, एलिझाबेथ किंडेलमॅन यांच्या डायरीतून; 1962; इम्प्रिमॅटर आर्चबिशप चार्ल्स चॅप्ट

“दुसर्‍या” आणि “मधल्या” भाषेचा पुढील उतारामध्ये बदल होत असला तरी, सेंट लुईस डी मॉन्टफोर्टने आपल्या धन्य वर्जिन मेरीच्या भक्तीविषयीच्या अभिजात ग्रंथात असे म्हटले आहे:

चर्च ऑफ फादर ऑफ द चर्च ऑफ पवित्र आत्मा, आमच्या लेडीला ईस्टर्न गेट म्हणतो, ज्याद्वारे मुख्य याजक येशू ख्रिस्त आत प्रवेश करतो आणि जगात प्रवेश करतो. या द्वारातून त्याने प्रथमच जगात प्रवेश केला आणि त्याच द्वारातून तो दुस second्यांदा येईल. —स्ट. लुई डी माँटफोर्ट, धन्य व्हर्जिनवर खरी भक्ती करण्याचा प्रबंध, एन. 262

हे येशूचे “लपलेले” येणे आत्म्याने देवाचे राज्य येण्यासारखेच आहे. आमच्या लेडीने फातिमा येथे वचन दिलेले “पवित्र हृदय” याचा अर्थ असा आहे. खरोखर, पोप बेनेडिक्ट यांनी चार वर्षांपूर्वी प्रार्थना केली होती की देव “मरीयाच्या पवित्र हार्टच्या विजयाच्या भविष्यवाणीची पूर्णता लवकर करेल.” [5]cf. होमिली, फातिमा, पोर्तुगाल, 13 मे, 2010 पीटर सीवाल्ड यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे विधान पात्र केले:

मी म्हणालो “विजय” जवळ येईल. हे देवाच्या राज्याच्या येण्याच्या प्रार्थनेच्या समतेचे आहे ... देवाचा विजय, मरीयाचा विजय शांत आहे, तरीही ते खरे आहेत. - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, जगातील प्रकाश, पी. 166, पीटर सीवाल्डसह संभाषण

हेदेखील असू शकते… देवाच्या राज्याचा अर्थ ख्रिस्त स्वतः आहे, ज्याची आपण दररोज येण्याची इच्छा करतो आणि ज्याच्या येण्याची ज्याची आपण इच्छा करतो त्याने आपल्याकडे लवकर प्रगट व्हावे… Ate कॅथोलिक चर्चचे कॅटेचिझम, एन. 2816

म्हणून आता आम्ही प्रेमाची ज्योत काय आहे यावर लक्ष देत आहोत: हे येत आहे आणि आहे वाढ मरीयेच्या मनापासून, आमच्या अंतःकरणापर्यंत ख्रिस्ताच्या राज्याविषयीनवीन पेन्टेकोस्टसारखेतो दुष्टांना दडपून टाकेल आणि पृथ्वीवरील सर्व लोकांपर्यंत शांतता आणि न्यायाचा राज्य स्थापित करेल. पवित्र शास्त्र, खरं तर ख्रिस्ताच्या या आगमनाच्या स्पष्टीकरित्या स्पष्टपणे सांगते जे काळाच्या शेवटी स्पष्टपणे पॅरोसिया नसून एक मध्यवर्ती टप्पा आहे.

मग मी आकाश उघडलेले पाहिले आणि तेथे एक पांढरा घोडा होता. त्याच्या स्वारला “विश्वासू आणि खरा” असे म्हणतात ... त्याच्या तोंडातून एक धारदार तलवार निघाली ज्याने सर्व राष्ट्रे मारली. तो त्यांच्यावर लोखंडी रॉडने राज्य करील… तिने एका मुलाला, एका मुलाला जन्म दिला, ज्याने सर्व राष्ट्रांवर लोखंडी रॉडने राज्य केले ... [शहीद] जीवंत झाले आणि त्यांनी ख्रिस्ताबरोबर एक हजार वर्षे राज्य केले. (रेव 19 11, 15; 12: 5; 20: 4)

… त्याला देवाचे राज्यदेखील समजू शकते, कारण आम्ही त्याच्यामध्ये राज्य करू. Ate कॅथोलिक चर्चचे कॅटेचिझम, एन. 764

 

मॉर्निंग स्टार

एलिझाबेथ किंडेलमन यांच्या साक्षात्कारानुसार, “प्रेमाची ज्योत” येत आहे, ही कृपा 'नवीन जग' घडवून आणेल. हे चर्चच्या वडिलांशी परिपूर्ण सुसंगततेत आहे ज्यांना हे ठाऊक होते की “अधार्मिक” च्या नाशानंतर यशयाची “शांतीच्या युगाची” भविष्यवाणी पूर्ण होईल जेव्हा “पृथ्वी परमेश्वराच्या ज्ञानाने भरली जाईल, पाण्याप्रमाणे” समुद्राला व्यापते. ” [6]cf. ईसा 11: 9

सेंट थॉमस आणि सेंट जॉन क्रिसोस्टोम शब्दांचे स्पष्टीकरण करतात डोमिनस जिझसच्या स्पष्टीकरणानुसार स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते (“ज्याला प्रभु येशू त्याच्या येण्याच्या प्रखरतेने नष्ट करील”] [२ थेस्सलनीका २:]]) ख्रिस्त ख्रिस्त दोघांनाही चमकदार चमकदार चमक दाखवून ख्रिस्ताचा खून करेल आणि त्याच्या दुसर्‍या येण्याच्या चिन्हासारखे होईल. … सर्वात अधिकृत पहा आणि पवित्र शास्त्रानुसार सर्वात जुळणारी गोष्ट म्हणजे, ख्रिस्तविरोधी पडल्यानंतर कॅथोलिक चर्च पुन्हा एकदा समृद्धीचा आणि विजयाच्या काळात प्रवेश करेल. -वर्तमान जगाचा शेवट आणि भविष्यातील जीवनाची रहस्ये, फ्र. चार्ल्स आर्मीन्जॉन (1824-1885), पी. 56-57; सोफिया इन्स्टिट्यूट प्रेस

प्रेमाची ज्योत जी येथे आहे आणि चर्चवर येत आहे ती तिच्या पुत्राच्या आगमनाची सर्व “चमक” म्हणजे सर्वप्रथम आमची लेडी स्वतः प्रकटीकरण 12 मध्ये “परिधान केलेली” आहे.

जेव्हापासून शब्द फ्लेश झाला आहे, तेव्हापासून मी तुमच्याकडे धावणा My्या माझ्या हृदयाच्या प्रेमाच्या ज्वाळापेक्षा मोठी हालचाल केलेली नाही. आतापर्यंत, सैतान इतके आंधळे होऊ शकले नाही. Urआमची लेडी ते एलिझाबेथ किंडेलमन, प्रेमाची ज्योत

शांतपणे आत येणा a्या एका नवीन पहाटची चमक ह्रदये, ख्रिस्त "सकाळचा तारा" (रेव्ह 22:16).

... आमच्याकडे भविष्यसूचक संदेश आहे जो पूर्णपणे विश्वसनीय आहे. जेव्हा दिवस उजाडेल आणि सकाळचा तारा तुमच्या अंतःकरणात येईपर्यंत तुम्ही त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे, म्हणजे अंधारात प्रकाशणा well्या दिव्याप्रमाणे. (२ पाळीव प्राणी २: १))

धर्मांतर, आज्ञाधारकपणा आणि अपेक्षेने केलेली प्रार्थना याद्वारे प्रेमाची ती ज्योत किंवा “प्रभात तारा” त्या लोकांचे मन मोकळे करतात. खरंच, पहाटेच्या तारा उगवण्यापर्यंत कोणालाही ते पाहत नाही. येशू वचन देतो की या अपेक्षित जीव त्याच्या राज्यामध्ये सामील होतील - अगदी आपल्याविषयीची तंतोतंत भाषा वापरुन:

जो शेवटपर्यंत माझ्या मार्गावर विजय मिळवितो, त्या राष्ट्रांना मी सत्ता देईन. तो त्यांच्यावर लोखंडी दंडाने राज्य करील. जसे माझ्या पित्याने मला अधिकार दिला आहे. मी त्याला पहाटेचा तारा देईन. (रेव्ह 2: 26-28)

स्वतःला “सकाळचा तारा” म्हणणारा येशू म्हणतो की तो “प्रभात तारा” विजयीस देईल. याचा अर्थ काय? पुन्हा, तो — त्याचे राज्यAnअसे एक वारस म्हणून दिले जाईल, जे राज्य जगाच्या शेवटापूर्वी सर्व देशांत काळासाठी राज्य करील.

जर तुम्ही ते मागून घ्याल तर मी इतर राष्ट्राला तुमचा वारसा म्हणून देईन. व तो देश तुम्हाला देणार आहे. तुम्ही लोखंडी दंडाने त्यांचा कळप कराल. कुंभाराच्या भांड्याप्रमाणे तुम्ही त्यांचा नाश कराल. (स्तोत्र २:))

जर कोणाला चर्चच्या शिकवणींपासून दूर जाणे वाटत असेल तर मॅगिस्टरियमचे शब्द पुन्हा ऐका:

“आणि ते माझा आवाज ऐकतील आणि तेथे एक कळप आणि एक मेंढपाळ असेल.” भविष्यकाळातील या सांत्वनशील दृश्याचे सद्यस्थितीत रुपांतर करण्यासाठी देव त्यांची भविष्यवाणी लवकरच पूर्ण करेल… ही आनंदाची वेळ घडवून आणून ती सर्वांना कळविणे हे देवाचे कार्य आहे… जेव्हा ते येईल तेव्हा ते परत येईल केवळ एक ख्रिस्त राज्य परत मिळवण्यासाठीच नव्हे तर जगाच्या समाधानासाठीदेखील एक गंभीर तास असू द्या. आम्ही अत्यंत उत्कटतेने प्रार्थना करतो आणि इतरांनाही तसेच समाजातील या शांततेसाठी प्रार्थना करण्यास सांगतो. - पोप पायस इलेव्हन, "त्याच्या राज्यात ख्रिस्ताच्या शांतीवर", डिसेंबर 23, 1922

आम्ही कबूल करतो की पृथ्वीवरील एका राज्याचे आपल्याशी अभिवचन दिले आहे, जरी स्वर्गाच्या अगोदरच, फक्त अस्तित्वाच्या दुसर्‍या राज्यात… — टर्टुलियन (155-240 एडी), निकेन चर्च फादर; अ‍ॅडवर्डस मार्सियन, अँटे-निकोने फादर, हेन्रिकसन पब्लिशर्स, 1995, खंड. 3, pp. 342-343)

 

शुद्ध अंतःकरणाचा विजय

या साम्राज्याच्या येण्या-येण्यामुळे किंवा सैतानाच्या सामर्थ्यावर “ब्रेकिंग” चा परिणाम होतो ज्याने एकदा स्वतःला “मॉर्निंग स्टार,” पहाटचा मुलगा ”ही पदवी दिली होती. [7]cf. ईसा 14: 12 सैतान आमच्या लेडीवर इतका संतापला आहे यात आश्चर्यच नाही, कारण चर्च त्याच्या एकेकाळी पुन्हा उठून दिसणार होता, आता त्याचे आहे, आणि आपलेच आहे! च्या साठी 'मेरी ही चर्चची प्रतीक आणि सर्वात परिपूर्ण जाण आहे. ' [8]cf. कॅथोलिक चर्च, एन. 507

माझ्या प्रेमाच्या ज्वालांचा मऊ प्रकाश पृथ्वीच्या संपूर्ण पृष्ठभागावर आग पसरेल आणि सैतान त्याचा अपमान करणारे आहे. बाळाच्या जन्माच्या वेदना लांबणीवर हातभार लावू नका. Urआमची लेडी टू एलिझाबेथ किंडेलमन; प्रेमाची ज्योत, मुख्य बिशप चार्ल्स चॅप्ट चा इम्प्रिमॅटर

मग स्वर्गात युद्ध सुरु झाले. मायकेल आणि त्याचे देवदूत त्या अजगराविरुद्ध लढले… प्रचंड साप, प्राचीन सर्प, ज्याला सैतान आणि सैतान म्हणतात, ज्याने सर्व जगाला फसविले होते, त्यांना खाली पृथ्वीवर फेकण्यात आले आणि त्याचे दूत त्याबरोबर खाली फेकण्यात आले… 

सैतानाची शक्ती कमी झाल्यानंतर कशी लक्षात घ्या, [9]हे आहे नाही जेव्हा लुसिफर देवाच्या उपस्थितीपासून खाली पडला तेव्हा त्याच्याबरोबर इतर पडलेल्या देवदूतांना घेऊन गेले. या अर्थाने “स्वर्ग” हा त्या डोमेनला सूचित करतो ज्यात सैतानाकडे अजूनही “जगाचा शासक” आहे. सेंट पॉल आपल्याला सांगते की आपण मांसाहार आणि रक्ताशी लढा देत नाही तर “आजच्या काळोखातील जगाच्या राज्यकर्त्यांसह, अधिपती, सामर्थ्याने व दुष्ट आत्म्यांसह लढाई करीत नाही.” स्वर्ग. (एफे 6:12) सेंट जॉनने मोठा आवाज ऐकला:

आता तारण व सामर्थ्य येत आहे. आणि देवाचे राज्य आणि त्याचा अभिषिक्त राजा यांचे अधिकार आहेत. कारण आपल्या भावांचा दोषारोप करणारा हा संदेश बाहेर घालवून देण्यात आला आहे. पण पृथ्वी आणि समुद्राच्या लोकांनो, धिक्कार असो कारण सैतान खाली तुमच्याकडे खाली आला आहे आणि तो आता थोड्या काळासाठी आहे हे त्याला ठाऊक आहे. (रेव 12:10, 12)

सैतानाच्या या शक्तीचा नाश केल्यामुळे त्याच्या अधिकारात उरलेल्या “पशू” मध्ये लक्ष केंद्रित करण्यास प्रवृत्त होते. परंतु ते जगतात किंवा मरतात की नाही, ज्यांनी प्रेमाच्या ज्वालाचे स्वागत केले आहे ते आनंदित आहेत कारण ते ख्रिस्ताबरोबर नवीन युगात राज्य करतील. आमच्या लेडीचा विजय हाच मेंढपाळांच्या खाली एकाच कळपात राहणा .्या सर्व कळपात राष्ट्रामध्ये तिच्या पुत्राच्या कारकिर्दीची स्थापना आहे.

… पेन्टेकोस्टचा आत्मा त्याच्या सामर्थ्याने पृथ्वीवर पूर येईल… लोक विश्वास ठेवतील आणि एक नवीन जग निर्माण करतील… शब्द पृथ्वी बनल्यापासून असे काही झाले नाही कारण पृथ्वीवरील चेहर्याचे नूतनीकरण होईल. -येसेस ते एलिझाबेथ किंडेलमन, प्रेमाची ज्योत, पी 61

सेंट लुईस डी माँटफोर्ट यांनी या विजयाचे सुंदर वर्णन केले आहे:

मरीयेच्या द्वारेच देव प्रथमच आत्म-अपमानित आणि एकांताच्या अवस्थेत जगात आला, आपण असे म्हणू नये की मरीयाद्वारे तो दुसऱ्यांदा येईल? कारण त्याने येऊन सर्व पृथ्वीवर राज्य करावे आणि जिवंत व मृतांचा न्याय करावा अशी संपूर्ण चर्चची अपेक्षा नाही का? हे कसे आणि केव्हा होईल हे कोणालाच माहित नाही, परंतु आपल्याला माहित आहे की देव, ज्याचे विचार आपल्यापेक्षा स्वर्गापेक्षा पृथ्वीवर आहेत, तो एका वेळी आणि कमीतकमी अपेक्षित असलेल्या रीतीने येईल, अगदी सर्वात विद्वान माणसाने देखील. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये सर्वात पारंगत असलेले, जे या विषयावर कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शन देत नाहीत.

आम्हाला विश्वास ठेवण्याचे कारण दिले आहे की, काळाच्या शेवटी आणि कदाचित आपल्या अपेक्षेपेक्षा लवकर, देव पवित्र आत्म्याने भरलेल्या आणि मेरीच्या आत्म्याने ओतप्रोत झालेल्या महान पुरुषांना उठवेल. त्यांच्याद्वारे मेरी, राणी सर्वात शक्तिशाली, जगातील महान चमत्कार करेल, पापाचा नाश करेल आणि जगाच्या भ्रष्ट राज्याच्या अवशेषांवर तिच्या पुत्र येशूचे राज्य स्थापित करेल. हे पवित्र पुरुष भक्तीद्वारे हे साध्य करतील [म्हणजे. मारियन अभिषेक]… —स्ट. लुई डी माँटफोर्ट, मेरीचे रहस्यएन. 58-59

म्हणून, बंधूनो, आपण आमच्या लेडीत सामील होण्यास आणि या “नवीन पेन्टेकॉस्ट”, तिच्या विजयासाठी प्रार्थना करण्यास वेळ न घालवू या, यासाठी की तिचा पुत्र आपल्यावर प्रीतीत जिवंत ज्वालेसारखे त्वरित राज्य करू शकेल!

म्हणून आम्ही येशूच्या प्रार्थनेसाठी प्रार्थना करू शकतो? आपण प्रामाणिकपणे असे म्हणू शकतो: “मरांठा! प्रभु येशू या! ”? हो आपण करू शकतो. आणि केवळ त्या साठीच नाही: आम्हाला पाहिजे! आम्ही प्रार्थना त्याच्या जगात बदलत्या उपस्थितीची अपेक्षा. - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, नासरेथचा येशू, पवित्र आठवडा: यरुशलेमाच्या प्रवेशद्वारापासून पुनरुत्थानापर्यंत, पी. 292, इग्नेशियस प्रेस

 

5 जून 2014 रोजी प्रथम प्रकाशित

 

संबंधित वाचन

प्रेम ज्योत वर प्रास्ताविक लेखन:

 

 

 

आपले दशांश हा धर्मत्यागी ऑनलाइन ठेवतात. धन्यवाद. 

मार्कच्या लेखनाची सदस्यता घेण्यासाठी,
खाली बॅनर वर क्लिक करा.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

नाउवॉर्ड बॅनर

फेसबुक आणि ट्विटरवर मार्कमध्ये सामील व्हा!
फेसबुकलोगोट्विटरलॉग

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तळटीप

तळटीप
1 cf. रोम 8: 29
2 cf. लूक 2:7
3 "ख्रिस्त आणि त्याची चर्च एकत्रितपणे “संपूर्ण ख्रिस्त” बनवतात (ख्रिस्तस टोटस). " -कॅथोलिक चर्च, एन. 795
4 cf. तास ऑफ लीटर्जी, खंड पहिला, पी. 169
5 cf. होमिली, फातिमा, पोर्तुगाल, 13 मे, 2010
6 cf. ईसा 11: 9
7 cf. ईसा 14: 12
8 cf. कॅथोलिक चर्च, एन. 507
9 हे आहे नाही जेव्हा लुसिफर देवाच्या उपस्थितीपासून खाली पडला तेव्हा त्याच्याबरोबर इतर पडलेल्या देवदूतांना घेऊन गेले. या अर्थाने “स्वर्ग” हा त्या डोमेनला सूचित करतो ज्यात सैतानाकडे अजूनही “जगाचा शासक” आहे. सेंट पॉल आपल्याला सांगते की आपण मांसाहार आणि रक्ताशी लढा देत नाही तर “आजच्या काळोखातील जगाच्या राज्यकर्त्यांसह, अधिपती, सामर्थ्याने व दुष्ट आत्म्यांसह लढाई करीत नाही.” स्वर्ग. (एफे 6:12)
पोस्ट घर, शांतीचा युग.