द सीक्रेट जॉय


अँटिओकच्या सेंट इग्नेशियसचा हुतात्मा, कलाकार अज्ञात

 

येशू त्याच्या शिष्यांना येणाऱ्या संकटांबद्दल सांगण्याचे कारण सांगते:

वेळ येत आहे, खरंच ती आली आहे, जेव्हा तुम्ही विखुरले जाल... मी तुम्हाला माझ्यामध्ये शांती मिळावी म्हणून हे सांगितले आहे. (जॉन १६:३३)

तथापि, कोणीतरी कायदेशीरपणे विचारू शकतो, "छळामुळे मला शांती मिळेल हे कसे कळते?" आणि येशू उत्तर देतो:

जगात तुम्हाला संकटे येतील; पण आनंदी राहा, मी जगावर मात केली आहे. (जॉन एक्सएनयूएमएक्स: एक्सएनयूएमएक्स)

मी हे लेखन अद्ययावत केले आहे जे प्रथम 25 जून 2007 रोजी प्रकाशित झाले होते.

 

गुप्त आनंद

येशू खरोखर म्हणतो,

मी तुम्हांला या गोष्टी सांगितल्या आहेत जेणेकरून तुम्ही माझ्यावर पूर्ण भरवसा ठेवून तुमचे अंतःकरण मोकळे कराल. तुम्ही जसे कराल तसे मी तुमच्या आत्म्याला कृपेने भरून देईन. तुम्ही तुमचे अंतःकरण जितके विस्तीर्ण कराल तितके मी तुम्हाला आनंद आणि शांतीने भरून टाकीन. जितके तुम्ही या जगाला सोडून द्याल तितकेच तुम्हाला पुढील लाभ होईल. जितके तुम्ही स्वतःला द्याल तितके तुम्ही माझ्याकडून मिळवाल. 

शहीदांचा विचार करा. येथे तुम्हाला पवित्र देवतांना सादर केलेल्या अलौकिक कृपेच्या कथेनंतर कथा सापडतील जसे त्यांनी ख्रिस्तासाठी आपले प्राण दिले. त्याच्या अलीकडच्या विश्वकोशात, आशा मध्ये जतन, पोप बेनेडिक्ट सोळावा व्हिएतनामी शहीद, पॉल ले-बाओ-टिन († 1857) ची कथा सांगते "जी विश्वासातून उगवलेल्या आशेच्या सामर्थ्याद्वारे दुःखाचे हे परिवर्तन दर्शवते."

येथील तुरुंग ही सार्वकालिक नरकाची खरी प्रतिमा आहे: सर्व प्रकारच्या क्रूर यातना - बेड्या, लोखंडी साखळदंड, द्वेष, सूड, टोमणे, अश्लील बोलणे, भांडणे, वाईट कृत्ये, शपथा, शाप, तसेच मनस्ताप आणि यातना जोडल्या जातात. दु:ख पण ज्या देवाने तिन्ही मुलांना एकदा आगीच्या भट्टीतून मुक्त केले तो सदैव माझ्या पाठीशी आहे; त्याने मला या संकटातून सोडवले आहे आणि त्यांना गोड केले आहे, कारण त्याची दया सदैव आहे. या यातना, ज्या सहसा इतरांना घाबरवतात, मी, देवाच्या कृपेने, आनंदाने आणि आनंदाने भरलेला आहे, कारण मी एकटा नाही-ख्रिस्त माझ्याबरोबर आहे... मी तुम्हाला या गोष्टी लिहित आहे जेणेकरून तुमचा विश्वास आणि माझे एकत्र असू शकते. या वादळात मी माझा नांगर देवाच्या सिंहासनाकडे टाकला, तो नांगर जो माझ्या हृदयातील जिवंत आशा आहे… -स्पी साळवी, एन. 37

आणि जेव्हा आपण सेंट लॉरेन्सची कहाणी ऐकतो तेव्हा आपण आनंदात कसे अयशस्वी होऊ शकतो, ज्याने त्याला जाळले जात असताना, उद्गार काढले:

मला उलटा! मी या बाजूला पूर्ण आहे!

सेंट लॉरेन्सला गुप्त आनंद सापडला होता: ख्रिस्ताच्या क्रॉससह एकत्र येणे. होय, जेव्हा दुःख आणि परीक्षा येतात तेव्हा आपल्यापैकी बहुतेकजण दुसऱ्या मार्गाने धावतात. तरीही, हे सहसा आपल्या वेदना वाढवते:

जेव्हा आपण दु:ख टाळण्याचा प्रयत्न करतो ज्यामध्ये दुखापत होऊ शकते अशा कोणत्याही गोष्टीपासून माघार घेण्याचा प्रयत्न करतो, जेव्हा आपण सत्य, प्रेम आणि चांगुलपणाचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न आणि वेदना टाळण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा आपण शून्यतेच्या जीवनात वाहून जातो, ज्यामध्ये काही असू शकते. जवळजवळ कोणतीही वेदना नाही, परंतु निरर्थकता आणि त्यागाची गडद संवेदना अधिक आहे. दुःखापासून दूर राहून किंवा पळून जाऊन आपण बरे होत नाही, तर ते स्वीकारण्याच्या आपल्या क्षमतेने, त्यातून परिपक्व होण्याद्वारे आणि असीम प्रेमाने दु:ख सहन केलेल्या ख्रिस्तासोबतच्या एकात्मतेने अर्थ शोधला जातो. - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, -स्पी साळवी, एन. 37

संत ते आहेत जे या क्रॉसला मिठी मारतात आणि चुंबन घेतात, ते मासोचिस्ट आहेत म्हणून नाही तर त्यांनी लाकडाच्या खडबडीत आणि खडबडीत पृष्ठभागाखाली दडलेला पुनरुत्थानाचा गुप्त आनंद शोधला आहे म्हणून. स्वतःला गमावणे म्हणजे ख्रिस्त मिळवणे हे त्यांना माहीत होते. पण आपल्या इच्छेच्या किंवा भावनांच्या बळावर जो आनंद मिळतो तो आनंद नाही. मातीच्या अंधारात पडलेल्या बीजातून फुटलेल्या जीवनाच्या कोंबाप्रमाणे आतून फुटणारा तो झरा आहे. पण आधी मातीत पडण्याची इच्छा असायला हवी.

आनंदाचे रहस्य म्हणजे देवाला शीलपणा आणि गरजूंसाठी उदारता ... -पोप बेनेडिक्ट सोळावा, नोव्हेंबर 2, 2005, Zenit

जरी तुम्ही धार्मिकतेसाठी दुःख सहन केले तरी तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल. त्यांची भीती बाळगू नका, त्रास देऊ नका. (1 P4 3:14) 

…कारण….

माझ्यावर झालेल्या हल्ल्यात तो माझ्या आत्म्याला शांतीने वाचवेल... (स्तोत्र 55:19)

 

शहीद-साक्षीदार

जेव्हा सेंट स्टीफन, सुरुवातीच्या चर्चचा पहिला हुतात्मा, त्याच्याच लोकांकडून छळ केला जात होता, तेव्हा पवित्र शास्त्र नोंदवते की,

महासभेत बसलेल्या सर्वांनी त्याच्याकडे लक्षपूर्वक पाहिले आणि त्याचा चेहरा देवदूताच्या चेहऱ्यासारखा होता हे पाहिले. (प्रेषितांची कृत्ये ६:१५)

सेंट स्टीफनने आनंद पसरवला कारण त्याचे हृदय लहान मुलासारखे होते आणि अशा लोकांसाठी स्वर्गाचे राज्य आहे. होय, ते ख्रिस्ताला सोडलेल्या व्यक्तीच्या हृदयात जगते आणि जळते, जो परीक्षेच्या वेळी स्वतःला विशेषतः आत्म्याशी जोडतो. मग आत्म्याला, यापुढे दृष्टीने चालत नाही तर विश्वासाने, त्याला वाट पाहणारी आशा समजते. जर तुम्ही आता हा आनंद अनुभवत नसाल, तर याचे कारण असे आहे की परमेश्वर तुम्हाला देणग्यांवर प्रेम करण्याचे प्रशिक्षण देत आहे, भेटवस्तूंवर नाही. तो तुमचा आत्मा रिकामा करत आहे, जेणेकरून तो त्याच्यापेक्षा कमी कशाने भरला जाऊ नये.

जेव्हा चाचणीची वेळ येते, जर तुम्ही वधस्तंभाला मिठी मारली, तर तुम्हाला योग्य दैवी नियुक्त वेळी पुनरुत्थानाचा अनुभव येईल. आणि तो क्षण होईल नाही उशीरा पोहोचणे. 

[सन्हेड्रिन] त्याच्याकडे दात पाडतात. पण [स्टीफन], पवित्र आत्म्याने भरलेला, त्याने स्वर्गाकडे लक्षपूर्वक पाहिले आणि देवाचे तेज आणि येशू देवाच्या उजवीकडे उभे असलेले पाहिले… त्यांनी त्याला शहराबाहेर फेकले, आणि दगडमार करायला सुरुवात केली… मग तो खाली पडला. त्याचे गुडघे टेकले आणि मोठ्या आवाजात ओरडले, “प्रभु, त्यांच्याविरुद्ध हे पाप धरू नका”; असे बोलून तो झोपी गेला. (प्रेषितांची कृत्ये ७:५४-६०)

सध्या आस्तिकांमध्ये तीव्र शुद्धीकरण होत आहे - जे या तयारीच्या काळात ऐकत आहेत आणि प्रतिसाद देत आहेत. जणू आपण आयुष्याच्या दातांमध्ये चिरडले जात आहोत...

कारण अग्नीत सोन्याची परीक्षा घेतली जाते, आणि योग्य पुरुषांची अपमानाच्या क्रूसीबलमध्ये. (सिराच 2:5)

त्यानंतर ब्रिटनचा पहिला शहीद सेंट अल्बान आहे, ज्याने आपला विश्वास नाकारण्यास नकार दिला. मॅजिस्ट्रेटने त्याला फटके मारले आणि त्याचा शिरच्छेद करण्याच्या मार्गावर, सेंट अल्बानने आनंदाने नदीचे पाणी ते ओलांडले जेणेकरून ते टेकडीवर पोहोचू शकतील जिथे त्याला कोरड्या कपड्यांमध्ये मृत्युदंड देण्यात येणार होता!

हा कोणता विनोद आहे ज्याने या पवित्र आत्म्यांना त्यांच्या मृत्यूकडे कूच केले? त्यांच्या आतल्या धडधडणाऱ्या ख्रिस्ताच्या हृदयाचा तो गुप्त आनंद आहे! कारण त्यांनी ख्रिस्ताच्या अलौकिक जीवनाच्या बदल्यात जग आणि ते देऊ केलेले सर्व, अगदी त्यांचे जीवन गमावणे निवडले आहे. प्रचंड किमतीचा हा मोती एक अवर्णनीय आनंद आहे जो या जगातील सर्वोत्तम सुखांनाही फिकट राखाडी बनवतो. जेव्हा लोक मला लिहितात किंवा विचारतात की देवाचा कोणता पुरावा आहे, तेव्हा मी आनंदाने हसून मदत करू शकत नाही: “मी एखाद्या विचारसरणीच्या प्रेमात पडलो नाही तर एका व्यक्तीच्या प्रेमात पडलो आहे! येशू, मी जिवंत देव येशूला भेटलो आहे!”

त्याचा शिरच्छेद करण्याआधी, सेंट थॉमस मोरेने न्हावीला त्याचे स्वरूप देण्यास नकार दिला. 

राजाने माझ्या डोक्यावर एक खटला काढला आहे आणि जोपर्यंत प्रकरण मिटत नाही तोपर्यंत मी त्यावर कोणताही खर्च करणार नाही.  -थॉमस मोरे यांचे जीवन, पीटर ऍक्रॉइड

आणि मग अँटिओकच्या सेंट इग्नेशियसचा मूलगामी साक्षीदार आहे जो प्रकट करतो द सीक्रेट जॉय त्याच्या हौतात्म्याच्या इच्छेमध्ये:

माझ्यासाठी तयार केलेल्या पशूंमुळे मला किती आनंद होईल! मला आशा आहे की ते माझ्याकडून लहान काम करतील. मी त्यांना त्वरीत मला गिळून टाकण्यास सांगेन आणि मला स्पर्श करण्यास घाबरू नका, जसे कधी कधी घडते; किंबहुना, जर ते थांबले तर मी त्यांना ते करण्यास भाग पाडीन. माझ्यासाठी काय चांगले आहे हे मला माहीत आहे. आता मी शिष्य होऊ लागलो आहे. दृश्य किंवा अदृश्य काहीही मला माझे बक्षीस, जो येशू ख्रिस्त आहे, हिरावून घेऊ नये! आग, वधस्तंभ, जंगली ठोके, जखमा, फटके, हाडे कुरतडणे, हातपाय चुरगळणे, संपूर्ण शरीर चिरडणे, सैतानाचे भयंकर यातना - या सर्व गोष्टी माझ्यावर येऊ द्या, जर मी येशूला मिळवू शकलो तरच. ख्रिस्त! -लीटर्जी ऑफ द अवर्स, व्हॉल. III, पी 325

जेव्हा आपण या जगाच्या गोष्टी शोधतो तेव्हा आपल्याला किती वाईट वाटते! जो “आपल्याजवळ असलेल्या सर्व गोष्टींचा त्याग करतो” (Lk 14:33) आणि प्रथम देवाच्या राज्याचा शोध घेतो त्याला या जीवनात आणि जीवनात किती आनंद द्यावा अशी ख्रिस्ताची इच्छा आहे. या जगाच्या गोष्टी भ्रम आहेत: त्यातील सुखसोयी, भौतिक संपत्ती आणि स्थिती. जो स्वेच्छेने या गोष्टी गमावतो तो उघड करेल गुप्त आनंद: त्याचा खरे जीवन देवामध्ये

माझ्यासाठी ज्याने आपला जीव गमावला त्याला ते सापडेल. (मॅट 10:39)

मी देवाचा गहू आहे, आणि मी शुद्ध भाकर आहे हे सिद्ध व्हावे म्हणून मी जंगली श्वापदांच्या दात घासत आहे. —स्ट. अँटिऑकचा इग्नाटियस, रोमनांना पत्र

 

ख्रिस्ताने मात केली आहे 

"लाल" हौतात्म्य केवळ काहींसाठीच आहे, परंतु आपण येशूचे खरे अनुयायी असल्यास या जीवनात आपल्या सर्वांचा छळ होईल (जॉन 15:20). परंतु ख्रिस्त तुमच्याबरोबर अशा मार्गाने असेल जो तुमच्या आत्म्याला आनंदाने मात देईल, एक गुप्त आनंद जो तुमच्या छळ करणार्‍यांना दूर करेल आणि तुमच्या विरोधकांना नकार देईल. शब्द डंखू शकतात, दगड भडकू शकतात, शेकोटी पेटू शकते, पण परमेश्वराचा आनंद तुमची शक्ती असेल (नेह 8:10).

नुकतेच, मला प्रभूचे असे म्हणणे जाणवले की आपण त्याच्यासारखेच दु:ख भोगू असा विचार करू नये. येशूने अकल्पनीय दुःख सहन केले कारण त्याने एकट्याने संपूर्ण जगाची पापे घेतली. ते काम पूर्ण झाले आहे:हे संपले.” त्याचे शरीर म्हणून, आपण देखील त्याच्या उत्कटतेच्या पावलावर पाऊल ठेवले पाहिजे; पण त्याच्या विपरीत, आम्ही फक्त ए काप क्रॉस च्या. आणि तो सायरेनचा शिमोन नाही, तर स्वतः ख्रिस्त आपल्याबरोबर घेऊन जातो. माझ्या शेजारी येशूची उपस्थिती आहे आणि तो कधीही सोडणार नाही याची जाणीव मला पित्याकडे मार्गदर्शन करते, जे आनंदाचे स्त्रोत बनते.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना गुप्त आनंद.

प्रेषितांना परत बोलावल्यानंतर, [सन्हेड्रिनने] त्यांना फटके मारले, त्यांना येशूच्या नावाने बोलणे बंद करण्याचा आदेश दिला आणि त्यांना काढून टाकले. म्हणून ते नावाखातर अपमान सहन करण्यास पात्र ठरले आहेत या आनंदाने ते न्यायसभेच्या उपस्थितीतून निघून गेले. (प्रेषितांची कृत्ये ४:५१)

जेव्हा लोक तुमचा तिरस्कार करतात, जेव्हा ते तुमचा तिरस्कार करतात आणि तुमची निंदा करतात आणि तुमचे नाव वाईट म्हणून काढून टाकतात तेव्हा तुम्ही धन्य आहात! त्या दिवशी आनंद करा आणि आनंदाने उडी मारा, कारण पाहा, स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे; कारण त्यांच्या पूर्वजांनी संदेष्ट्यांशी असेच केले. (लूक 6:22-23)

 

अधिक वाचन:

  • या गोंधळाच्या काळात तुमच्या भीतीचा सामना करणे: भीतीचा तान

 

 

मार्कच्या पूर्ण-वेळेच्या सेवेला पाठिंबा द्या:

 

मार्क इन सह प्रवास करणे अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

आता टेलिग्रामवर. क्लिक करा:

MeWe वर मार्क आणि दररोजच्या “काळातील चिन्हे” चे अनुसरण करा:


मार्कच्या लेखनाचे येथे अनुसरण करा:

पुढील गोष्टी ऐका:


 

 
Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, आध्यात्मिकता.