दया आणि पाखंडी मत दरम्यान पातळ ओळ - भाग I

 


IN
अलीकडेच रोममधील सायनॉडच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणारे सर्व वाद, एकत्र येण्याचे कारण पूर्णपणे गमावले गेले आहे. हे थीम अंतर्गत आयोजित करण्यात आले होते: “ख्रिश्चनांकरिता देवासारखे आव्हान इव्हॅंजिलायझेशनच्या संदर्भात.” आम्ही कसे सुवार्ता सांगा घटस्फोटाचे उच्च दर, एकट्या माता, सेक्युरॅलायझेशन इत्यादी कारणांमुळे आम्हाला भेडसावणा ?्या आव्हानांना दिले जाणारे कुटुंब?

आम्ही जे द्रुत शिकलो (काही कार्डिनल्सचे प्रस्ताव लोकांपर्यंत पोचविले गेले) ते म्हणजे दया आणि पाखंडी मत यांच्यात एक पातळ ओळ आहे.

पुढील तीन भागांची मालिका केवळ आपल्या काळातल्या कुटुंबांची सुवार्ता सांगण्याकडे दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही तर खरोखरच वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीला पुढे आणून ती करण्याचा प्रयत्न केला आहेः येशू ख्रिस्त. कारण त्याच्या तुलनेत त्या पातळ ओळीने कोणीही चालले नाही- आणि पोप फ्रान्सिस पुन्हा एकदा आपल्याकडे तो मार्ग दाखवत असल्याचे दिसत आहे.

आपल्याला “सैतानाचा धूर” उडवून देण्याची गरज आहे जेणेकरून ख्रिस्ताच्या रक्ताने ओढलेली ही अरुंद लाल ओळ स्पष्टपणे ओळखू शकेल… कारण आपल्याला त्या पालनासाठी बोलले जाते स्वत: ला.

 

भाग मी - रेडिकल प्रेम

 

सीमा ढकलणे

प्रभु या नात्याने, येशू स्वतः नियमशास्त्र होता, त्याने तो जुना व नवीन करारनामाच्या नैसर्गिक नियमात आणि नैतिक नियमात स्थापित केला. तो होता “शब्द देह केले,” आणि म्हणूनच त्याने जिथे जिथे जायचे तिथे मार्ग आपण परिभाषित केला - आपण प्रत्येक चरण, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक क्रिया, फरसबंदीसारखे ठेवले.

यामुळे आपण खात्री बाळगू शकतो की आम्ही त्याच्यामध्ये आहोत: जो मनुष्य आपल्यामध्ये राहतो असे म्हणतात त्याने ज्या मार्गाने चाला त्या मार्गाने जावे. (१ योहान २: 1--2)

अर्थात, त्याने स्वत: चा विरोध केला नाही आणि खोटा मार्ग दाखविला उलट त्याच्या शब्दावर. परंतु तो कोठे गेला हे पुष्कळांना अपराधी ठरले कारण त्यांनी नियमशास्त्राचा संपूर्ण हेतू काय आहे हे समजले नाही प्रेमात पूर्ण. हे पुन्हा पुन्हा सांगण्यासारखे आहे:

प्रीति शेजा to्याचे वाईट करीत नाही. म्हणूनच प्रीती म्हणजे कायद्याची पूर्तता. (रोम 13:19)

येशूने आपल्याला जे शिकवले ते म्हणजे त्याचे प्रेम असीम आहे, की काहीही नाही, पूर्णपणे काहीही नाही, अगदी मृत्यूदेखील नाही - मूलभूत काय आहे ते पाप त्याच्या प्रेमापासून आपल्याला वेगळे करू शकते. [1]cf. रोम 3: 38-39 तथापि, पाप आणि त्याच्यापासून आम्हाला वेगळे करू शकते कृपा. जरी साठी “देव जगावर खूप प्रेम करतो,” हे आहे "कृपेमुळे विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झाले." [2]cf. इफ 2:8 आणि आम्ही काय जतन केले आहे ते पाप आहे. [3]cf. मॅट 1: 21

त्याच्या प्रेम आणि कृपा दरम्यान पूल आहे दया

त्यानंतरच, त्याच्या आयुष्यातून, कृतीतून आणि शब्दांद्वारे येशू प्रकट करून आपल्या अनुयायांना चकवू लागला मर्यादा त्याच्या दया ... मर्यादेपर्यंत कृपा गळून पडलेल्या आणि हरवलेल्या माणसाला परत मिळवण्यासाठी दिले जाईल.

 

धक्कादायक ब्लॉक

“आम्ही ख्रिस्तला वधस्तंभावर खिळत आहोत. हे यहूदी लोकांसाठी अडखळण आणि यहूदीतरांसाठी मूर्खपणा आहे.” सेंट पॉल म्हणाला. [4]1 कोर 1: 23 तो अडखळण्याचा प्रयत्न करणारा तोच देव होता, ज्याने मोशेला आपल्या पवित्र जोरावर शूज काढून टाकण्याची मागणी केली, तोच देव पापीच्या घरी गेला. ज्याने प्रभुला इस्राएल लोकांना अशुद्ध स्पर्श करण्यास नकार दिला त्याच परमेश्वराने आपले पाय धुतले. त्याच देव जो शब्बाथ हा असावा अशी मागणी केली पाहिजे की, त्या दिवशी त्याने अशक्त लोकांना बरे केले आणि त्याच दिवशी त्याने विश्रांती घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि तो जाहीर:

शब्बाथ मनुष्यासाठी बनविण्यात आला, शब्बाथसाठी नाही. (चिन्हांकित करा २:२:2)

कायद्याची पूर्तता म्हणजे प्रेम. म्हणून, संदेष्टा शिमोन म्हणाला की तो नक्कीच येशू होता: विरोधाभास चिन्हबहुतेक लोक ज्यांचा विश्वास होता त्यांना नियमशास्त्राची सेवा करण्यास मदत केली गेली.

देव आश्चर्यचकित करणारा देव आहे हे त्यांना समजले नाही, देव नेहमीच नवीन असतो; तो कधीही स्वत: ला नाकारत नाही, असे कधीही म्हणत नाही की त्याने जे सांगितले ते चुकीचे होते, कधीच नव्हते, परंतु तो नेहमीच आपल्याला आश्चर्यचकित करतो ... —पॉप फ्रान्सिस, Homily, ऑक्टोबर 13, 2014, व्हॅटिकन रेडिओ

... आम्हाला आश्चर्यचकित करते त्याच्या दयेने त्याच्या पोन्टीफेटच्या अगदी सुरुवातीपासूनच पोप फ्रान्सिस देखील आमच्या काळात चर्चमध्ये काही जणांना “कायद्यात बंदिस्त” म्हणून पाहतात. आणि म्हणून तो प्रश्न विचारतो:

मी समजू शकलो आहे का? वेळा चिन्हे आणि त्यांच्यामध्ये प्रकट झालेल्या परमेश्वराच्या आज्ञांवर विश्वासू राहा. आपण आज हे प्रश्न स्वतःला विचारायला हवेत आणि परमेश्वराला कायदा आवडणा heart्या अंतःकरणाबद्दल विचारून घ्यावे कारण कायदा हा देवाचा आहे परंतु ज्याला देवाचे आश्चर्य आणि हे पवित्र नियम स्वतःच संपत नाहीत हे समजण्याची क्षमता देखील आवडतात. -आमदारपणे, 13 ऑक्टोबर, 2014, व्हॅटिकन रेडिओ

ख्रिस्ताच्या काळात जशी होती तशीच आज बरीच लोकांची प्रतिक्रिया आहे: “काय? अशा वेळी अधर्म आपण कायद्यावर जोर देत नाही? जेव्हा लोक अशा अंधारात असतात तेव्हा तू त्यांच्या पापाकडे लक्ष देत नाहीस? ” परुश्यांना नियमशास्त्राचे “वेड” लागलेले असे वाटले की येशू खरोखर एक धर्मगुरू होता. आणि म्हणून त्यांनी ते सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.

त्यांच्यापैकी एका नियमशास्त्राचा अभ्यासक होता आणि त्याला प्रश्न विचारून त्याची परीक्षा झाली, “गुरुजी, नियमशास्त्रातील आज्ञा कोणती सर्वात महत्त्वाची आहे?” मग देव म्हणाला, “तू तुझा देव प्रभु याच्यावर प्रीति कर. तुझी मनाने, संपूर्ण जिवाने, संपूर्ण मनाने प्रीति कर. ' ही सर्वात मोठी आणि पहिली आज्ञा आहे. दुसरे म्हणजे, 'जशी आपणावर तशी इतरांवर प्रीति करा.' संपूर्ण नियमशास्त्र आणि संदेष्टे या दोन्ही आज्ञांवर अवलंबून आहेत. ” (मॅट 22: 35-40)

येशू धार्मिक शिक्षकांना काय प्रकट करीत होता ते म्हणजे प्रीतीशिवाय कायदा (प्रीतिशिवाय सत्य), स्वतः मध्ये शकते अडखळण बनतात, विशेषतः पापी लोकांसाठी…

 

प्रेमाच्या सेवेवर खरेपणा

आणि म्हणूनच, येशू वारंवार आणि अनपेक्षित मार्गाने पापी लोकांपर्यत पोहोचला: दोष न घेता.

जगाचा निषेध करण्यासाठी देवाने आपल्या पुत्राला जगात पाठविले नाही, तर त्याच्याद्वारे जगाचे तारण व्हावे यासाठी देवाने त्याला जगात पाठविले नाही. (जॉन :3:१:17)

जर कायद्याचे ध्येय प्रेम असेल तर येशूला स्वतःला ते ध्येय म्हणून प्रकट करायचे होते अवतार तो त्यांच्याकडे प्रेमाचा चेहरा म्हणून त्याच्याकडे आला आकर्षित त्यांना गॉस्पेलमध्ये… जेणेकरून त्यांना अंतःकरणाची इच्छा आणि त्याऐवजी त्याच्यावर प्रेम करण्याच्या स्वेच्छेच्या प्रतिसादाकडे भाग पाडणे. आणि त्या प्रतिसादासाठी शब्द आहे पश्चात्ताप. आपल्या परमेश्वर देवावर आणि आपल्या शेजा .्यावर स्वत: वर प्रेम करणे म्हणजे फक्त त्या गोष्टी निवडणे म्हणजे ज्या गोष्टी खर्या प्रेमळ आहेत. ही सेवा आहे सत्य: कसे प्रेम करावे ते आम्हाला शिकवण्यासाठी. पण येशूला हे माहित होते की, सर्व प्रथम, इतर काहीही करण्यापूर्वी, आपल्याला ते माहित असणे आवश्यक आहे आम्ही प्रेम केले आहेत.

आम्ही प्रेम करतो कारण त्याने आधी आमच्यावर प्रेम केले होते. (१ योहान :1: १))

मग हे “पहिले सत्य” आहे, ज्याने 21 व्या शतकात धर्मोपदेशनाच्या दृष्टीक्षेपासाठी पोप फ्रान्सिसच्या दृष्टीक्षेपाचे ब्लू प्रिंट मार्गदर्शन केले आणि आपल्या अपोस्टोलिक उपदेशात सविस्तरपणे सांगितले की, इव्हंगेली गौडियम.

मिशनरी शैलीत खेडूत मंत्रालयाकडे सक्तीने लादल्या जाणार्‍या बहुतेक शिकवणींचे उच्छृंखल प्रसारण नाही. जेव्हा आपण खेडूत ध्येय आणि एखादी मिशनरी शैली स्वीकारली जी अपवाद किंवा वगळता प्रत्येकापर्यंत पोहोचू शकत नाही तेव्हा संदेशास सर्वात सुंदर, सर्वात भव्य, सर्वात आकर्षक आणि त्याच वेळी सर्वात आवश्यक असलेल्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. संदेशाची कोणतीही खोली आणि सत्य गमावत असताना हा संदेश सुलभ करण्यात आला आहे, आणि यामुळे सर्व अधिक सामर्थ्यवान आणि खात्री पटणारे होते. -पॉप फ्रान्सिस, इव्हंगेली गौडियम, एन. 35

ज्याने फ्रान्सिसच्या शब्दांचा संदर्भ शोधण्याची तसदी घेतली नाही (ज्यांनी बहुधा त्याच्या घरांऐवजी मथळ्यासाठी निवड केली असेल) त्यांना चुकले असेल पाखंडी मत आणि दया दरम्यान पातळ ओळ याचा पुन्हा एकदा शोध लागला आहे. आणि ते काय आहे? ते सत्य प्रेमाची सेवा आहे. परंतु प्रेमाने सर्वप्रथम रक्तस्त्राव रोखणे आवश्यक आहे बरे होण्याआधी कारण सत्य च्या बाम सह जखमेच्या.

आणि याचा अर्थ दुसर्‍याच्या जखमांना स्पर्श करणे…

डेविड बोमन यांनी लिहिलेल्या येशूची आणि मुलाची कलाकृती.

 

 

 या पूर्णवेळ अपहरण करण्यासाठी आपल्या समर्थनाची आवश्यकता आहे.
तुम्हाला आशीर्वाद द्या आणि धन्यवाद!

 

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल

तळटीप

तळटीप
1 cf. रोम 3: 38-39
2 cf. इफ 2:8
3 cf. मॅट 1: 21
4 1 कोर 1: 23
पोस्ट घर, विश्वास आणि नैतिक आणि टॅग केले , , , , , , , , , , , , , , , , .

टिप्पण्या बंद.