पिंजरा मध्ये वाघ

 

पुढील ध्यान अ‍ॅडव्हेंट २०१ of च्या पहिल्या दिवसाच्या आजच्या दुस second्या सामूहिक वाचनावर आधारित आहे. एक प्रभावी खेळाडू होण्यासाठी प्रति-क्रांतीआपल्याकडे प्रथम वास्तविक असणे आवश्यक आहे हृदयाची क्रांती... 

 

I मी पिंज in्यातल्या वाघासारखा आहे.

बाप्तिस्म्याच्या द्वारे, येशूने माझ्या तुरुंगवासाचा दरवाजा उघडून मला सोडविले आहे ... आणि तरीही, मी पापाच्या त्याच गुंडाळीत सापडत असल्याचे मला आढळले. दरवाजा खुला आहे, परंतु मी स्वातंत्र्याच्या रानटीपणाकडे जात नाही… आनंदाची मैदाने, शहाणपणाचे पर्वत, स्फूर्तिदायक पाण्याची… मी त्यांना अंतरावर पाहू शकतो आणि तरीही मी माझ्या स्वत: च्याच कैदी म्हणून राहतो. . का? मी का नाही चालवा? मी संकोच का करीत आहे? मी पाप, घाण, हाडे आणि कचरा या उथळ झुळकीत, मागे व मागे, पुढे आणि पुढे का राहात आहे?

का?

परमेश्वरा, मी तुला दार अनलॉक केल्याचे ऐकले. तुमच्या प्रेमाच्या चेह of्यावर मी एक झलक पाहिली, जेव्हा तुम्ही म्हणाल तेव्हा ही आशा आहे.मी तुला क्षमा करतो." उंच उंच गवत आणि झाडे मी तुम्हाला एक पवित्र मार्ग म्हणून वळताना पाहिले. मी तुला पाण्यावरून चालत जातांना आणि भव्य झाडांमधून जाताना पाहिले आहे… आणि नंतर प्रेमाच्या डोंगरावर चढण्यास सुरवात केली आहे. तू वळलास आणि प्रेमाच्या डोळ्यांनी तू माझा आत्मा विसरू शकत नाहीस, तू माझ्यापर्यंत पोहोचलास आणि कुजबुजलीस, “चला, अनुसरण करा…”त्यानंतर ढगांनी आपल्या जागेसाठी क्षणभर आच्छादित केले आणि जेव्हा ते हलले, तेव्हा आपण तेथे नव्हता, आपण निघून गेलात… सर्व काही आपल्या शब्दांच्या प्रतिध्वनीशिवाय: माझ्या मागे या…

 

ट्वायलाइट

पिंजरा खुला आहे. मी मुक्त आहे

स्वातंत्र्यासाठी ख्रिस्ताने आम्हाला मुक्त केले. (गॅल 5: 1)

… आणि तरीही मी नाही. जेव्हा मी दाराकडे एक पाऊल उचलतो तेव्हा एखादी शक्ती मला मागे खेचते? हे काय आहे? मला अडकवणा this्या या टगमध्ये काय आहे, मला पुन्हा अंधाराच्या जाळ्यात अडकविणारा हा पुल? चालता हो! मी रडतो ... आणि तरीही, रड सहजतेने परिधान केलेले, परिचित… सोपे आहे.

पण रानटीपणा! असो, मी मला माहीत आहे मी रानटीपणासाठी बनवले आहे. होय, मी त्यासाठी बनविले गेले आहे, हा गोंधळ नाही! आणि तरीही… जंगलीपणा माहित नाही. ते अवघड आणि खडबडीत दिसते. मी सुख न जगता येईल? मला या गोंधळाची सहजता, द्रुत आराम, आराम सोडावा लागेल? पण मी घातलेली ही पोकळ उबदार नाही - थंड आहे! ही वधू गडद आणि थंड आहे. मी काय विचार करतोय? पिंजरा खुला आहे. आपण मूर्ख चालवा! जंगलात पळा!

मी का पळत नाही?

मी का आहे ऐकत या गोंधळात? मी काय करत आहे? मी काय करत आहे? मी व्यावहारिकरित्या स्वातंत्र्याचा स्वाद घेऊ शकतो. पण मी ... मी फक्त मानव आहे, मी फक्त मानव आहे! आपण देव आहात. आपण पाण्यावर चालत जाऊ शकता आणि पर्वत चढू शकता. आपण नाही खरोखर एक माणूस. आपण देव देह आहात. सुलभ! सुलभ! आपण पडलेल्या मानवी दु: खाबद्दल काय जाणता?

क्रॉस.

कोण म्हणाले?

क्रॉस.

परंतु…

क्रॉस.

कारण त्याने स्वत: चा त्रास सहन केला व परीक्षेत आलेल्या लोकांना मदत करण्यास तो समर्थ आहे. (हेब २:१:2)

अंधार पडत आहे. परमेश्वरा, मी थांबलो. मी उद्या होईपर्यंत थांबलो आणि मग मी तुझ्यामागे येईन.

 

लढाई रात्री

मला हे आवडत नाही. मला या गोंधळाचा तिरस्कार आहे. या घाणेरडी धूळच्या वासाचा मला तिरस्कार आहे.

मी तुम्हाला फ्री फ्रीसाठी सेट केले!

येशू तूच आहेस ?! येशू?

विश्वासाने वाट चालली आहे. विश्वास स्वातंत्र्य ठरतो.

तू मला का घ्यायला येत नाहीस? पथ… गोंधळ…. मार्ग… गोंधळ…

माझ्या मागे या.

तू मला का घ्यायला येत नाहीस? येशू?

पिंजरा खुला आहे.

पण मी अशक्त आहे. मला आवडतं… मी माझ्या पापाकडे आकर्षित होतो. ते तिथं आहे. तेच सत्य आहे. मला हा गोंधळ आवडतो. मला ते आवडते ... मी त्याचा तिरस्कार करतो. मला ते हवे आहे. नाही मी नाही. नाही मी नाही! अरे देवा. मला मदत करा! येशूला मदत करा!

मी शारीरिक आहे, पाप च्या गुलामगिरीत विकले गेले. मी काय करतो ते मला कळत नाही. कारण मी माझ्या इच्छेनुसार वागतो असे नाही, परंतु ज्याचा मला तिरस्कार आहे ते करीत आहे… मी माझ्या सदस्यांत माझ्या मनाच्या नियमाशी युद्धाचे आणखी एक तत्व पाहिले आहे आणि मला माझ्या सदस्यामध्ये राहणा sin्या पापाच्या नियमाकडे नेले आहे. मी आहे दयनीय! कोण मला या नश्वर शरीरातून सोडवेल? आपला प्रभु येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे देवाचे आभार मानतो. (रोम 7: 14-15; 23-25)

माझ्या मागे या.

कसे?

... माध्यमातून आमचा प्रभु येशू ख्रिस्त. (रोम 7:25)

तुला काय म्हणायचं आहे?

पिंज .्यातून प्रत्येक पाऊल म्हणजे माझी इच्छा, माझा मार्ग, माझ्या आज्ञा-ती सत्य आहे. मी सत्य आहे आणि सत्य तुम्हाला मुक्त करेल. जीवनाकडे जाणारा हा मार्ग आहे. मी सत्य आणि जीवन मार्ग आहे.

... माध्यमातून आमचा प्रभु येशू ख्रिस्त. (रोम 7:25)

मग मी काय करावे?

आपल्या शत्रूला माफ करा, आपल्या शेजा's्याच्या संपत्तीची लालच करू नका, दुस's्याच्या शरीरावर वासनेने पाहू नका, बाटलीची उपासना करु नका, अन्नाची तृष्णा करू नका, स्वत: बरोबर अशुद्ध होऊ नका, भौतिक गोष्टी आपल्या देवाला बनवू नका. माझ्या इच्छेला, माझ्या मार्गाला, माझ्या आज्ञाला विरोध करणा your्या देहांच्या इच्छांना पूर्ण करु नकोस.

प्रभु येशू ख्रिस्ताला परिधान कर. आणि देहस्वभावाच्या इच्छेसाठी कोणतीही तरतूद करु नका. (रोम 13:14)

मी प्रभूचा प्रयत्न करतो ... पण मी पुढे का जात नाही? मी या गोंधळामध्ये का अडकलो आहे? 

कारण आपण देहासाठी तरतूद करत आहात.

तुला काय म्हणायचं आहे?

आपण पाप न्यायालयात. आपण भूत नृत्य. आपण आपत्ती सह इश्कबाज.

पण प्रभु ... मी माझ्या पापापासून मुक्त होऊ इच्छित नाही. मला या पिंज of्यातून मुक्त व्हायचे आहे.

पिंजरा खुला आहे. मार्ग निश्चित केला आहे. तो मार्ग आहे ... क्रॉसचा मार्ग. 

तुला काय म्हणायचं आहे?

स्वातंत्र्याचा मार्ग म्हणजे आत्म-नाकारण्याचा मार्ग. आपण कोण आहात याचा नकार नाही, परंतु आपण कोण नाही. आपण वाघ नाही! तू माझा लहान कोकरू आहेस. पण तुम्ही तुमच्यात वस्त्र परिधान केले पाहिजे. आपण स्वार्थाचा मृत्यू, खोट्याचा इन्कार, जीवनाचा मार्ग, मृत्यूचा प्रतिकार निवडला पाहिजे. मला (शेवटपर्यंत तुझ्यावर प्रेम करणारा तुमचा देव!) निवडणे हे आहे, परंतु ते तुम्हाला निवडणे देखील आहे! - आपण कोण आहात, जे तुम्ही माझ्यामध्ये आहात. क्रॉसचा मार्ग हा एकमेव मार्ग आहे, स्वातंत्र्याचा मार्ग आहे, जीवनाचा मार्ग आहे. जेव्हा मी माझ्या स्वत: च्या वधस्तंभाच्या मार्गावर जाण्यापूर्वी आपण जे बोललो होतो त्यास आपण स्वतःच स्वतः बनविता तेव्हा हे सुरू होते:

मी काय करीन परंतु आपण काय करावे असे नाही. (मार्क 14:36)

मी काय करू?

प्रभु येशू ख्रिस्ताला परिधान कर. आणि देहस्वभावाच्या इच्छेसाठी कोणतीही तरतूद करु नका. (रोम 13:14)

तुला काय म्हणायचं आहे?

मुलाला अपवाद देऊ नका! सुशोभित महिलेकडे पाहू नका! निराश होण्यासाठी ड्रॅग करणारे पेय नकार द्या! गप्पां मारून नष्ट होईल अशा ओठांना बोलू नका! आपल्या खादाडपणाला पोसण्यासाठी पिवळट कापड काढा. युद्धाला सुरूवात होईल असा शब्द मागे घ्या! नियम खंडित करणारा अपवाद नाकारणे!

प्रभू, ही अशी मागणी आहे! अगदी माझ्या पापांची सर्वात लहान, मी अपवाद करतो… अगदी या?

मी मागणी करीत आहे कारण मला तुमच्या आनंदाची इच्छा आहे! जर तुम्ही पाप केले तर तुम्ही तिच्या अंथरुणावर झोपलात. जर तुम्ही भूताने नाचला तर तो आपल्या बोटाने चिरडेल. आपण आपत्तीसह इशारा केल्यास, नाश आपणास येईल ... परंतु आपण माझे अनुसरण केल्यास आपण मुक्त व्हाल.

अंतःकरणाची शुद्धता तू मला असं विचारतोस का?

नाही, माझ्या मुला. हे मी ऑफर करतो! माझ्याशिवाय तू काहीही करु शकत नाहीस.

कसे प्रभु? मी मनापासून शुद्ध कसे होऊ?

... देहांच्या वासनांसाठी कोणतीही तरतूद करू नका.

पण मी अशक्त आहे. ही लढाईची पहिली ओळ आहे. येथूनच मी अपयशी ठरलो. तू मला मदत करणार नाहीस का?

गोंधळाकडे पाहू नका किंवा मागे आपल्या भूतकाळाकडे पाहू नका. डावीकडे किंवा डावीकडे पाहू नका. फक्त माझ्याकडे, माझ्याकडे पाहा.

पण मी तुला पाहू शकत नाही!

माझ्या मुला, माझ्या मुला… मी तुला कधीच सोडणार नाही असे वचन दिले नव्हते? मी इथे आहे!

 

डीएडब्ल्यूएन

पण ते सारखे नाही. मला पहायचे आहे तुझा चेहरा.

विश्वासाने वाट चालली आहे. जर मी म्हणतो की मी येथे आहे, तर मी येथे आहे. मी जेथे आहे तेथे तुम्ही माझा शोध कराल का?

होय, प्रभु. मी कुठे जाऊ?

निवास मंडप जेथे मी तुझ्यावर नजर ठेवतो. जिथे मी आपल्याशी बोलतो तेथे माझ्या वचनाला. मी कबूल करतो अशा कबुलीजबाबांना. जेथे मी तुला स्पर्श करतो तेथे सर्वात कमी आणि तुझ्या अंत: करणात ज्या खोलीत मी तुला रोज भेटेन तिथे प्रार्थना करीन. माझ्या कोकरा, अशी मी तुला मदत करण्याची इच्छा बाळगतो. सेंट पॉल म्हणते तेव्हा याचा अर्थ असा होतोः

... आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे.

त्या आत्म्याच्या कृपेमुळे मी माझा आत्मा आणि माझे शरीर यांच्याद्वारे प्रदान केले, जे माझे शरीर आहे.

माझा शोध घेणे, मग माझी इच्छा पूर्ण करणे, माझ्या आज्ञा पाळणे, सेंट पॉल म्हणजेः

... प्रभु येशू ख्रिस्ताला धारण करण्यासाठी.

ते प्रेम वर ठेवणे आहे. प्रेम म्हणजे खर्या वस्त्राचा पोशाख आहे, जो रानटीपणासाठी बनविला गेला होता, पापाचा पिंजरा नव्हे. हा मांसाचा वाघ घालून देवाच्या कोकराच्या लोकरीवर घालावे, ज्याच्या प्रतिमेमध्ये तुला निर्माण केले गेले आहे.

प्रभु मला समजले. तू जे म्हणतोस ते खरं आहे हे मला माझ्या अंत: करणात ठाऊक आहे.ते मी स्वातंत्र्याच्या रानटीपणासाठी केले आहे… मला गुलाम म्हणून ठेवणारी आणि रात्रीच्या चोरासारखा आनंद लुटायला लावणारी ही दयनीय व्रत नाही.

हे बरोबर आहे, माझ्या मुला! पिंजage्यातून बाहेर जाणारा रस्ता क्रॉसचा मार्ग असला तरी पुनरुत्थानासाठी देखील हा मार्ग आहे. आनंद करण्यासाठी! आनंद आणि शांती आणि आनंद सर्व वन्यतेपेक्षा पुढे असलेल्या वन्य वातावरणात आहे. मी तुम्हाला देतो, पण जगाने जसे दिले नाही तसे नाही ... केज चुकीचे वचन देते त्याप्रमाणे नाही.

माझी शांती फक्त विश्वासानेच प्राप्त होते. विश्वासाने वाट चालली आहे.

मग मी नेहमीच माझ्या स्वत: च्या आनंद, आनंद आणि शांती, विशेषत: शांततेविरूद्ध संघर्ष का करीत आहे !?

हे मूळ पापाचा परिणाम आहे, पडलेला निसर्गाचा डाग आहे. आपण मरेपर्यंत, आपण नेहमी पिंजरा दिशेने मांसाचा तुकडा वाटेल. पण घाबरू नकोस मी तुला प्रकाशात घेऊन जाईन. जर तुम्ही माझ्यामध्ये राहिलात तर संघर्षातही तुम्ही शांतीच्या फळाचा उपभोग घ्याल कारण मी मूळ व देठ आणि शांतिचा राजपुत्र आहे.

प्रभू ये, आणि मला या ठिकाणाहून खेचा!

नाही, मुला, मी तुला पिंजर्‍यातून काढणार नाही.

भगवान का? मी तुला परवानगी देतो!

कारण मी तुम्हाला विनामूल्य बनविले आहे! आपण फ्रील्डमच्या वाइल्डनेरन्ससाठी बनविलेले आहात. मी तुम्हाला जबरदस्तीने तिच्या मैदानावर आणले तर तुम्ही मुक्त होणार नाही. मी माझ्या क्रॉसद्वारे जे केले त्या साखळ्यांना तुटलेले आहे ज्याने तुला बांधले होते, दरवाजा फोडा, ज्याने तुला अडवले होते, त्या सैन्यावर विजय मिळविला आणि जो तुझी वाट पाहत आहे त्या पित्याला प्रेमाच्या डोंगरावर चढून जाऊ देईल. ते संपले! दार खुले आहे…

लॉर्ड, आय

चला, माझ्या मुला! देवदूत उत्सुकतेने तुमची वाट पाहत आहेत व देवदूतांना घाबरुन टाकतात. यापुढे प्रतीक्षा करू नका! हाडे, माती आणि कचरा सोडा - तुमचा शत्रू सैतान याच्या खोड्यांनो. पिंजरा त्याचे ILLUSION आहे. पळा, मुला! आपल्या स्वातंत्र्याकडे धाव! विश्वासाने वाट चालली आहे. हे विश्वासाने चालते. तो त्याग करून जिंकला आहे. हा एक अरुंद आणि खडकाळ रस्ता आहे, परंतु मी वचन देतो की हे सर्वात सुंदर विस्टाकडे नेईल: पुण्यची सर्वात रमणीय फील्ड, ज्ञानाची जंगल, शांततेचे झरे आणि शहाणपणाचे न संपणारे पर्वतीय स्थळ - प्रेमाच्या शिखराचे एक पूर्वसूचक. . ये मुला… सीआपण खरोखर कोण आहात - एक कोकरू आहे आणि वन्य सिंह नाही.

देहासाठी काही तरतूद करू नका.

ये आणि माझ्यामागे ये.

 

धन्य अंतःकरणाचे शुद्ध,
ते देवाला पाहतील. (मॅट 5: 8)

 

 

 

 

बाप्तिस्मा, ख्रिस्ताच्या कृपेचे जीवन देऊन, मूळ पाप मिटवते आणि मनुष्याला देवाकडे वळवते, परंतु निसर्गाचे दुष्परिणाम, दुर्बल आणि वाईटाकडे झुकत, माणसामध्ये टिकून राहतात आणि त्याला आध्यात्मिक लढाईसाठी बोलावतात….

शिश्नासंबंधी पाप दान कमकुवत करते; हे तयार केलेल्या वस्तूंसाठी एक विकृतीपूर्ण प्रेम प्रकट करते; हे सद्गुणांच्या अभ्यासामध्ये आणि नैतिक चांगल्या सराव करताना आत्म्याच्या प्रगतीस अडथळा आणते; यात अस्थायी शिक्षेस पात्र ठरते. हेतुपुरस्सर आणि न छापलेले शिरासंबंधी पाप आपल्याला नश्वर पाप करण्यासाठी थोड्या वेळाने दूर करते. तथापि शिष्ट पापेमुळे देवाबरोबरचा करार मोडत नाही. देवाच्या कृपेने हे मानवीय रीपर्जेस आहे. “शास्त्रीय पाप पापापासून पवित्र, कृपा, भगवंताशी मैत्री, दानधर्म आणि यामुळे चिरंतन आनंद यापासून वंचित राहत नाही."

-कॅथोलिक चर्च च्या catechism, एन. 405, 1863

 

ख्रिस्तामध्ये नेहमीच आशा असते.

  

26 ऑक्टोबर, 2010 रोजी प्रथम प्रकाशित. 

  

कृपया या अ‍ॅडव्हेंटला या मंत्रालयाचा दशांश देण्याचा विचार करा.
तुम्हाला आशीर्वाद द्या आणि धन्यवाद

 

मध्ये या अ‍ॅडव्हेंटला चिन्हांकित करा अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

नाउवॉर्ड बॅनर

 

 

 

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, आध्यात्मिकता आणि टॅग केले , , , , , , , , , , , .

टिप्पण्या बंद.