शहाणपणाचा विजय

परमेश्वराचा दिवस - भाग III
 


आदमची निर्मिती, मायकेलएंजेलो, सी. 1511

 

परमेश्वराचा दिवस जवळ येत आहे. तो एक दिवस आहे देवाचे पुष्कळ ज्ञान राष्ट्रांना कळेल.

बुद्धिमत्ता ... पुरुषांच्या इच्छेच्या आशेने स्वत: ला ओळखण्यास घाई केली; जो तिचा शोध घेतो पहाटे तो निराश होणार नाही. कारण तो तिला आपल्या वेशीजवळ बसलेला आढळेल. (पहा 6: 12-14)

हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, “शांतीच्या हजारो वर्षांच्या काळासाठी परमेश्वर पृथ्वी शुद्ध का करील? तो नुसताच परत येऊन नवीन स्वर्गांत आणि नवीन पृथ्वीत प्रवेश का करू शकणार नाही? ”

उत्तर मी ऐकत आहे,

शहाणपणाचा न्याय.

 

मी फक्त नाही?

देवाने नम्र लोकांना पृथ्वीचे वतन देण्याचे वचन दिले नाही काय? यहुदी लोक राहण्यासाठी आपल्या देशात परत जातील हे त्याने वचन दिले नाही? शांतता? देवाच्या लोकांसाठी शब्बाथ विश्रांतीचे कोणतेही वचन नाही काय? शिवाय, गरिबांचे ओरडणे ऐकलेच पाहिजे? देवदूतांनी मेंढपाळांना कबूल केल्याप्रमाणे देव पृथ्वीवर शांती आणि न्याय मिळवून देऊ शकत नाही हे सैतानाचे शेवटचे म्हणणे असावे काय? संत कधीही राज्य करू शकत नाहीत, सुवार्ता सर्व राष्ट्रांपर्यंत पोहचू शकणार नाही आणि देवाचा गौरव पृथ्वीच्या सीमेपर्यंत कमी पडेल?

मी एखाद्या आईला जन्माच्या ठिकाणी आणू आणि तरीही तिच्या मुलाला जन्म देऊ नये? परमेश्वर म्हणतो, किंवा मी तिची गर्भधारणा होऊ नये म्हणूनच मी तिची गर्भधारणा थांबवू शकतो का? (यशया 66 9:))

नाही, देव आपले हात जोडून म्हणणार नाही, "ठीक आहे, मी प्रयत्न केला." उलट, त्याचे वचन असे वचन दिले आहे की संत विजय मिळवतील आणि स्त्री तिच्या टाचखाली सर्प चिरडेल. त्या काळाच्या आणि इतिहासाच्या कालावधीत, सैतानाने स्त्रीच्या बीज कुजविण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नापूर्वी, देव आपल्या मुलांना न्याय देईल.

माझ्या तोंडातून निघालेले शब्दच माझ्या मुखातून येतील. ते माझ्याकडे निरर्थक होणार नाही, परंतु मी ज्या गोष्टी करण्यासाठी त्याला पाठविले त्या शेवटपर्यंत मी इच्छेप्रमाणे करतो. (यशया :55 11:११)

सियोनच्या कारणासाठी मी गप्प बसणार नाही. यरुशलेमासाठी मी शांत राहणार नाही. तिचा बचाव पहाटाप्रमाणे चमकत नाही आणि मशालीप्रमाणे तिचा विजय चमकत नाही. सर्व राष्ट्रे तुला सामर्थ्य देतील आणि सर्व राजे तुला मान देतील. परमेश्वराच्या नावाने तुम्हाला नवीन नावाने हाक दिली जाईल. मी जिंकलेल्याला मन्ना देईन. मी एक पांढरा ताबीज देखील लिहितो ज्यावर नवीन नाव लिहिलेले आहे. ज्याला ते प्राप्त होते त्याशिवाय इतर कोणालाही ठाऊक नसते. (यशया :२: १-२; रेव्ह २:१:62)

 

विस्डॉम ऑफ विझडम

In भविष्यसूचक दृष्टीकोन, मी स्पष्ट केले की देवाची अभिवचने संपूर्ण चर्चकडे निर्देशित केली जातात, म्हणजेच खोड आणि शाखा - एकटा पानेच नव्हे तर व्यक्ती. अशा प्रकारे, जीव येतील आणि जातील, परंतु देवाच्या अभिवचना पूर्ण होईपर्यंत वृक्षच वाढत जाईल.

ज्ञान तिच्या सर्व मुलांद्वारे सिद्ध केले जाते. (लूक :7::35))

देवाची योजना, आपल्या काळात उलगडणारी, स्वर्गात असलेल्या ख्रिस्ताच्या शरीरापासून किंवा पौर्गेटरमध्ये शुद्ध झालेल्या शरीराच्या भागापासून विभक्त नाही. ते रहस्यमयपणे पृथ्वीवरील झाडावर एकत्रित आहेत, आणि अशाच प्रकारे, पवित्र योकहारिस्टद्वारे त्यांच्या प्रार्थना आणि आमच्याशी संवाद साधून देवाच्या योजनांच्या समर्थन करण्यात सहभागी होतात. 

आम्ही साक्षीदारांच्या ढगांनी वेढलेले आहोत. (हेब 12: 1) 

म्हणून जेव्हा आपण असे म्हणतो की मेरी आज तयार झालेल्या छोट्या अवशेषांमधून विजय मिळवेल, ती तिची टाच आहे, आपल्या पश्चात्तापाचा आणि आध्यात्मिक बालपणाचा मार्ग निवडलेल्या आपल्या आधीच्या सर्वांचा हा न्याय आहे. म्हणूनच येथे “प्रथम पुनरुत्थान” आहे जेणेकरून संत, अलौकिक मार्गांनी "प्रतिस्पर्ध्याच्या युगात" सहभागी होऊ शकतात (पहा येत पुनरुत्थान). अशा प्रकारे, मेरीची मॅग्निफिकॅट एक शब्द बनली जी पूर्ण आणि अद्याप पूर्ण केली जाऊ शकते.

जे त्याचे भय धरतात, त्यांच्यावर तो दया करतो. त्याने आपल्या बाहूंनी सामर्थ्य दाखविले आणि मनाची आणि मनाची बढाई मारली. सत्ताधीशांना त्याने त्यांच्या सिंहासनावरुन खाली आणले आहे, पण नम्र जनांना त्याने उंच केले आहे. भुकेल्यांना चांगल्या वस्तूंनी तृप्त केले. श्रीमंत लोकांना त्याने रिकामे पाठविले आहे. आपल्या पूर्वजांना, अब्राहाम आणि त्याच्या वंशजांवर दया करण्याचे तो लक्षात ठेवतो. (लूक 1: 50-55)

धन्य आईच्या प्रार्थनेत ख्रिस्ताने आणलेला सत्यापन आहे आणि अद्याप तो आणता येणार नाही: पराक्रमी लोकांची नम्रता, बॅबिलोन आणि सांसारिक शक्तींचा नाश, गरिबांच्या आक्रोशाचे उत्तर आणि कराराची पूर्तता. जख Z्या म्हणून अब्राहामाच्या वंशजांनीही भविष्यवाणी केली (लूक 1: 68-73 पहा).

 

निर्मितीचा प्रतिबिंब 

सेंट पॉल म्हणतो, तसेही सर्व सृष्टी देवाच्या मुलांच्या या विजयाची वाट पाहत विव्हळणे. आणि म्हणून मॅथ्यू ११: १ in मध्ये असे म्हटले आहे:

ज्ञान तिच्या कृत्यांद्वारे सिद्ध होते. (मॅट 11: 19)

निसर्गाने माणसाच्या नशिबी इतके संबंध जोडले आहेत की माणूस निसर्गाला त्याचा कारभारी किंवा आपला अत्याचारी म्हणून प्रतिसाद देतो. आणि अशा प्रकारे, परमेश्वराचा दिवस जवळ येत असतानाच, पृथ्वीचे पाया हलतील, वारे बोलतील, आणि समुद्र, वायू आणि जमीन यांचे प्राणी मानवाच्या पापांविरूद्ध बंड करील, जोपर्यंत ख्रिस्त राजाने सृष्टीला मुक्त केले नाही. . शेवटच्या काळात तो नवीन आकाश आणि नवीन पृथ्वीत प्रवेश करेपर्यंत त्याच्या निसर्गाची योजना देखील योग्य ठरेल. सेंट थॉमस inक्विनस म्हणाले म्हणून, निर्मिती ही “पहिली सुवार्ता” आहे; देवाने सृष्टीद्वारे आपली शक्ती आणि देवत्व ज्ञात केले आहे आणि त्याद्वारे पुन्हा बोलेल.

शेवटपर्यंत आम्ही शब्बाथ दिवशी आपल्या आशेचे नूतनीकरण करतो आणि देवाच्या लोकांसाठी विश्रांती घेतो. एक महान जयंती जेव्हा बुद्धी सिद्ध होते. 

 

महान जुबली 

ख्रिस्ताच्या अंतिम आगमन होण्यापूर्वी देवाच्या लोकांकडून अनुभवल्या जाणारा महोत्सव आहे.

... की येणा the्या युगात त्याने ख्रिस्त येशूमध्ये आपल्यावरील दयाळूपणाने आपल्या कृपांची अफाट संपत्ती दाखवावी. (इफिस 2: 7)

परमेश्वराचा आत्मा माझ्यात आहे. म्हणूनच जेव्हा त्याने गरिबांना सुवार्ता सांगण्यासाठी मला अभिषेक केला, तेव्हा त्याने मला मनापासून दु: ख बरे करण्यासाठी, बंदिवानांना सुटका करण्यासाठी व अंधांना दृष्टि पाठविण्यास पाठविले. परमेश्वराचे वर्ष, आणि बक्षिसाचा दिवस. (ल्यूक एक्सएनयूएमएक्स: एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्स)

लॅटिन व्हलगेटमध्ये असे म्हटले आहे आणि रोजच्या बदलासाठी “बदलाचा दिवस”. येथे "प्रतिशोधना" चा शाब्दिक अर्थ म्हणजे "परत देणे", म्हणजेच न्याय, चांगल्यासाठी तसेच वाईटाचे, प्रतिफळ तसेच शिक्षेचे प्रतिफळ म्हणून प्रभूचा दिवस उगवत आहे तो भयंकर आणि चांगला आहे. जे पश्चात्ताप करीत नाहीत त्यांच्यासाठी हे भयंकर आहे, परंतु जे दयाळू आणि येशूच्या अभिवचनांवर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी हे चांगले आहे.

हा तुमचा देव आहे. दैवी प्रतिफळाने तो आपल्याला वाचवण्यासाठी येतो. (यशया 35 4:))

अशा प्रकारे, स्वर्ग आम्हाला मरीयामार्फत पुन्हा “तयारी करायला” कॉल करतो.

शांतीचा राजकुमार प्रीतीचा कायदा स्थापित होईल तेव्हा शांतीचा “सहस्राब्दी” पोप जॉन पॉल दुसरा यांनी भविष्यवाणी केलेला आनंदोत्सव आहे; जेव्हा देवाची इच्छा माणसांचे अन्न असेल; जेव्हा सृष्टीतील ईश्वराची रचना योग्य असल्याचे सिद्ध होईल (अनुवांशिक सुधारणांद्वारे सत्ता मिळविण्याबद्दल मनुष्याच्या अभिमानाचे चुकीचे प्रदर्शन); जेव्हा मानवी लैंगिकतेचा गौरव आणि हेतू पृथ्वीचा चेहरा नूतनीकरण करेल; जेव्हा पवित्र Eucharist मध्ये ख्रिस्ताची उपस्थिती राष्ट्रांसमोर येईल तेव्हा; जेव्हा येशूने दिलेली ऐक्याची प्रार्थना यशस्वी ठरली तेव्हा यहूदी आणि विदेशी लोक त्याच मशीहाची एकत्र उपासना करतात तेव्हा जेव्हा ख्रिस्ताची वधू सुंदर व निष्कलंक बनविली जाईल, तेव्हा त्यांच्यासाठी त्याच्यापुढे सादर करण्यास तयार असेल. गौरवात अंतिम परतावा

तुमच्या दैवी आज्ञा मोडल्या आहेत, तुमची गॉस्पेल बाजूला टाकली गेली आहे. तुमच्या सर्व सेवकांना तेथून दूर नेले गेले आहे. सर्व काही सदोम व गमोरासारखे होईल का? आपण कधीही आपले मौन मोडणार नाही? आपण हे सर्व कायम सहन कराल? आपली इच्छा स्वर्गात जशी आहे तशीच पृथ्वीवरही झाली पाहिजे हे खरे नाही का? तुझे राज्य आलेच पाहिजे हे खरे नाही का? आपण प्रियजनांना, भविष्यात चर्चच्या नूतनीकरणाचे स्वप्न काही आत्म्यांना दिले नाही काय? —स्ट. लुई डी माँटफोर्ट, मिशनरी प्रार्थना, एन. 5; www.ewtn.com

 

वडिलांची योजना 

स्वर्गीय पिता या झाडाचा उत्पादक नाही ज्याला आपण चर्च म्हणतो? असा एक दिवस येत आहे की जेव्हा पिता मृत फांद्या छाटेल, आणि उरलेल्या लोकांकडून, एक शुद्ध खोड, एक नम्र लोक उठतील जे त्याच्या Eucharistic पुत्राबरोबर राज्य करतील - एक सुंदर, उत्पादनक्षम वेल, पवित्र आत्म्याद्वारे फळ देईल. येशू आपल्या पहिल्या येण्यापूर्वीच हे वचन पूर्ण करीत आहे, आणि त्याच्या वचनाच्या प्रतिज्ञेद्वारे - पांढ it्या घोड्यावर स्वारीच्या तोंडातून येणारी तलवार - ही ती अखेर व सर्वकाळ अनंतकाळपर्यंत पूर्ण करेल. काळाचा शेवट, जेव्हा तो गौरवात परत येतो.

प्रभू येशू ये!

आमच्या देवाच्या दयाळूपणामुळे ... दिवस उजाडेल आणि अंधारात आणि मरणाच्या सावलीत बसलेल्या लोकांना प्रकाश देण्यासाठी, आपल्या पावलांच्या मार्गाकडे जाण्यासाठी. शांतता (लूक 1: 78-79)

मग त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे तो सर्व इतिहासावर अंतिम शब्द उच्चारेल. सृष्टीच्या संपूर्ण कार्याचा आणि तारणाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अंतिम अर्थ आपल्याला समजेल आणि त्याच्या प्रोव्हिडन्सने सर्व काही त्याच्या शेवटच्या टोकाकडे नेले त्या अद्भुत मार्गांबद्दल आपल्याला समजेल. शेवटचा निर्णय हे स्पष्ट करेल की देवाचा न्याय त्याच्या सृष्ट्यांनी केलेल्या सर्व अन्यायांवर विजय मिळवितो आणि देवाचे प्रेम मृत्यूपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान आहे. -कॅथोलिक चर्च, n.1040

 

18 डिसेंबर 2007 रोजी प्रथम प्रकाशित.

या अध्यात्मिक लेखनाची सदस्यता घेऊ इच्छितांना, येथे क्लिक करा: सदस्यता घ्या. आपण आधीपासूनच सदस्यता घेतल्यास, परंतु या ईमेल प्राप्त होत नसल्यास, हे तीन कारणांसाठी असू शकते:

  1. आपला सर्व्हर या ईमेलला "स्पॅम" म्हणून अवरोधित करत असू शकतो. त्यांना लिहा आणि त्या ईमेल विचारा मार्कमालेट डॉट कॉम आपल्या ईमेलला परवानगी द्या.
  2. आपला जंक मेल फिल्टर कदाचित आपल्या ईमेल प्रोग्राममधील ईमेल आपल्या जंक फोल्डरमध्ये टाकत असेल. या ईमेलला “जंक नाही” म्हणून चिन्हांकित करा.
  3. आपला मेलबॉक्स भरला होता तेव्हा आमच्याकडून आपल्याला ईमेल पाठवले गेले असू शकतात किंवा आपण सदस्यता घेतल्यास आपण पुष्टीकरण ईमेलला प्रत्युत्तर दिले नाही. त्या नंतरच्या प्रकरणात, वरील दुव्यावरून पुन्हा सदस्यता घेण्याचा प्रयत्न करा. जर तुमचा मेलबॉक्स भरला असेल, तीन "बाउन्स" नंतर, आमचा मेलिंग प्रोग्राम तुम्हाला पुन्हा पाठवणार नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही या श्रेणीशी संबंधित आहात, तर लिहा [ईमेल संरक्षित] आणि आध्यात्मिक अन्न प्राप्त करण्यासाठी आपल्या ईमेलची पुष्टी झाल्याची खात्री करण्यासाठी आम्ही तपासू.   

 

अधिक वाचन:

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, शांतीचा युग.

टिप्पण्या बंद.