मर्त्य पापात असणा To्यांना…


 


पूर्वी धन्य संस्कार, प्रभुने एक शब्द इतका शक्तिशाली, दयाळूपणाने गर्भवती झाला की मी चर्चला कंटाळलो.

 

नश्वर पापात बांधलेल्या त्या हरवलेल्या आत्म्यास:


हा आपला कृपेचा तास आहे!

 

अश्लीलतेने गुलाम झालेल्यांना,

    देवाची प्रतिमा माझ्याकडे या

 

जे व्यभिचार करतात त्यांना,

    माझ्याकडे या, विश्वासू

 

वेश्या आणि जे त्यांचा वापर करतात किंवा विक्री करतात त्यांना

    माझ्या प्रियकरा, माझ्याकडे या

 

लग्नाच्या मर्यादेबाहेरील संघांमध्ये काम करणार्‍यांना,

    तुझ्या वधू माझ्याकडे या

 

जे पैशाच्या दैवताची उपासना करतात त्यांना

    माझ्याकडे या, पैसे न देता आणि कोणत्याही शुल्काशिवाय

 

जादूटोणा करणा or्या किंवा जादूमधे बांधलेल्यांना,

    जिवंत देवा, माझ्याकडे या

 

ज्यांनी सैतानाशी करार केला आहे,

    माझ्याकडे या नवीन करार

 

अल्कोहोल आणि ड्रग्सच्या अथांग पाण्यात बुडणा those्यांना,

    माझ्याकडे या, जे लिव्हिंग वॉटर आहेत

 

द्वेष आणि क्षमा न करण्याच्या गुलामांना,

    माझ्याकडे या, दयाची दया

 

ज्यांनी दुसर्‍याचा जीव घेतला आहे त्यांना,

    वधस्तंभावर माझ्याकडे या

 

हेवा, मत्सर आणि शब्दांनी खून करणार्‍यांना

    माझ्याकडे या, जो तुमच्यासाठी ईर्ष्यावान आहे

 

ज्यांना स्वत: च्या प्रेमाने गुलाम केले आहे,

    माझ्याकडे या, ज्याने आपला जीव दिला

 

ज्यांनी एकेकाळी माझ्यावर प्रेम केले, पण दूर गेले त्यांच्यासाठी,

    माझ्याकडे या, ज्याने कोणाचाही आत्मा नाकारला आहे….मी तुमच्या पापांची क्षमा करीन. पूर्वेकडून पश्चिमेकडे मी तुमची पापे पुसून टाकीन.

    पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा याच्या नावाने मी तुला साखळदंड घालण्याची आज्ञा करतो. मी तुम्हाला सोडण्याची प्रत्येक रियासत आणि सामर्थ्यास आज्ञा देतो.

    मी माझे पवित्र हृदय आपल्यासाठी लपण्याची जागा आणि आश्रय म्हणून उघडतो. माझ्या असीम दया आणि प्रेमावर विश्वास ठेवून जो परत येतो त्याला मी नाकारणार नाही.

 

हा आपला कृपेचा तास आहे.

   

माझ्या प्रियकरा, माझ्याकडे घरी जा, माझ्याकडे धाव आणि मी तुला बाप म्हणून मिठीन, मी तुला माझ्या मुलासारखे वस्त्र घालून घेईन आणि बंधूसारखे तुझे रक्षण करीन.

 
नश्वर पापी व्यक्तीस,

     माझ्याकडे ये! चला, दयाळूपणाची शेवटची काही धान्ये तासाच्या ग्लासवर येण्यापूर्वी… 

 
हा आपला कृपेचा तास आहे!

 


 

उपचार करण्यासाठी चरण
आत्म्यासाठी
मॉर्टल सिन ची परतफेड:

आत्ताच स्तोत्र Pray१ वर प्रार्थना करा:

देवा, माझ्यावर दया कर आणि दयाळू असू दे.
तुमच्या मोठ्या दयाळूपणाने माझा अपराध मिटला.

माझे सर्व अपराध धुवून टाका; माझ्या पापांपासून माझे शुद्ध कर.

माझा अपराध माहीत आहे. माझे पाप नेहमीच माझ्यासमोर असते.

मी तुमच्याविरुध्द पाप केले.
तुझ्या दृष्टीने मी असे वाईट केले आहे
आपण फक्त आपल्या वाक्यात आहात,
आपण निंदा करता तेव्हा निर्दोष.

खरे, मी दोषी, पापी जन्मलो होतो,
अगदी माझ्या आईनेच मला जन्म दिला आहे.

तरीही, आपण मनापासून प्रामाणिकपणाचा आग्रह धरता;
माझ्या अंत: करणात मला शहाणपणा शिकव.

जर तू शुद्ध असशील तर मी तुला शुद्धीवर ठेव.
मला धुवा, मला बर्फापेक्षा गोरा बनवा.

मला आनंदाने आणि आनंदाने बोलणे ऐकू दे.
तू चिरडलेली हाडे सुखी होवोत.

माझ्या पापांकडे पाहा.
माझे सर्व अपराध पुसून टाक.

देवा, माझ्यामध्ये शुध्द हृदय निर्माण कर
आणि माझ्यामध्ये एक नवीन आणि योग्य आत्मा ठेव.
मला तुझ्यापासून दूर पाठवू नकोस.
तू मला पवित्र आत्मा घेऊ नकोस.
मला वाचवण्याचा आनंद मला पुन्हा दे.
मला एक इच्छुक आत्मा टिकवा.

मी त्या दुष्टांना तुझे मार्ग शिकवीन.
की पापी तुमच्याकडे परत येतील.

देवा, तूच माझा तारणारा आहेस.
परमेश्वरा, तुझी शक्ती मी निर्माण करतो.

परमेश्वरा, माझे ओठ उघड. माझे तोंड तुझी स्तुती करतात.

कारण तुला यज्ञ करण्याची इच्छा नाही.
होमबलीचा स्वीकार तुम्ही करु नये.

देवाला मान्य असलेला यज्ञ हा तुटलेली आत्मा आहे;
देवा, तू तुझी सुटका करु शकणार नाहीस.

आमेन.


 1. पुजारी शोधण्याचा संकल्प करा आणि शक्य तितक्या लवकर कन्फेक्शन च्या सेक्रॅमेंट वर जा. येशूने याजकांना पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार दिला (जॉन एक्सएनयूएमएक्स: एक्सएनयूएमएक्स), आणि आपण इच्छिते ऐकता की आपण क्षमा केली आहे.
 2. आपल्या मूर्तींचा नाश करा. तुम्ही पापात पाडणा .्या गोष्टी तुमच्यामधून काढून टाकल्या पाहिजेत. येशू म्हणाला, “जर तुझा उजवा डोळा तुला पाप करायला प्रवृत्त करतो तर तो काढून टाक व फेकून दे. आपले संपूर्ण शरीर नरकात टाकण्यापेक्षा आपल्यातील एका सदस्यास गमावणे आपल्यासाठी बरे आहे. ”(मॅट एक्सएनयूएमएक्स: एक्सएनयूएमएक्स)
  • आपल्याकडे असलेले अश्लील साहित्य कोठेही दूर फेकून द्या.
  • एक मोह आहे की संगणक / टीव्ही काढा किंवा आपण जबाबदार असू शकते जेथे त्यांना ठेवा. यापेक्षा अधिक महत्वाचे काय आहे: सुविधा किंवा आपला आत्मा?
  • सिंक खाली अल्कोहोल किंवा ड्रग्स घाला.
  • आपण पापामध्ये एकत्र राहत असल्यास आपल्या जोडीदाराच्या घराबाहेर जा आणि लग्न होईपर्यंत कृती आणि हेतूंमध्ये शुद्ध राहण्याचे वचन द्या.
  • कुंडली, औईजा बोर्ड, टॅरो कार्ड, ताबीज, जादू, जादूटोणा वरच्या कादंबर्‍या किंवा कादंबर्‍या किंवा जादू, मंत्र इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त व्हा आणि भगवंताला सर्व वाईट प्रभावांपासून दूर करण्यास सांगा अशी प्रार्थना करा. किंवा या गोष्टींचे गुलाम:

   “येशू, मी वापर सोडून देतो __________ आणि आपल्या पवित्र क्रॉसची शक्ती माझ्यामध्ये आणि या वाईट दरम्यान ठेवण्यास सांगा. ”

 3. दुरुस्ती करा:
  • शक्य असल्यास क्षमा मागा.
  • जे चोरीस गेले आहे ते परत द्या किंवा पुनर्स्थित करा किंवा मोडलेल्या वस्तू दुरुस्त करा.
  • शक्य असेल तेथे हानी पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी करा.
 4. आवश्यक असेल तेथे मदत मिळविण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचला:
  • आपल्याला व्यसन असल्यास किंवा गंभीर पापाच्या परिणामामुळे आपण विचलित झाल्यास आपल्याला योग्य समुपदेशनाची आवश्यकता असू शकते. हे असे होऊ शकते की देवाची इच्छा आहे की, संपूर्ण रोग बरे होईपर्यंत, बरे व्हावे.
 5. चर्चकडे परत जा आणि Sacraments प्राप्त करण्यास सुरवात करा ख्रिस्ताने आपल्याला बळकट करण्यासाठी, बरे करण्यासाठी आणि रूपांतर करण्यासाठी पुरवले आहे. आपल्याला माहित असलेली एखादी चर्च शोधा जी तिच्या कॅथोलिक शिक्षणास विश्वासू आहे. आपण कॅथोलिक नसल्यास, पवित्र आत्म्याने तुम्हाला जिथे जायचे आहे तेथे जाण्यास सांगा. आणि दररोज प्रार्थना करण्यास प्रारंभ करा, येशूबरोबर जसे आपण एखाद्या मित्राबरोबर बोलाल तसे. तुमच्यावर देवाच्या प्रेमापेक्षा दुसरे कोणतेही प्रेम नाही आणि प्रार्थना आणि बायबल वाचून तुम्हाला हे अधिक खोलवर कळेल जे तुम्हाला त्याचे प्रेम पत्र आहे. त्याच्यावर मनापासून विश्वास ठेवा.

 


 

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न…

Mort नश्वर पाप नेमके काय आहे:

मर्त्य पाप म्हणजे मानवी स्वातंत्र्याची मूलभूत शक्यता, जसे प्रेम देखील आहे. हे त्याच्या आज्ञांद्वारे व्यक्त केलेले आणि मानवी हृदयावर लिहिलेल्या देवाच्या नैतिक व्यवस्थेस नकार आहे. पाप नश्वर होण्याकरता, तीन अटी उपस्थित असणे आवश्यक आहे: गंभीर बाब, कृतीच्या दुष्परिणामांची पूर्ण माहिती आणि इच्छेची पूर्ण संमती - एखाद्याची ईश्वर-दिलेली स्वतंत्र इच्छा.

 

Now याचा आपल्यावर आता आणि अनंतकाळ प्रभाव कसा पडतो?

येशू ख्रिस्ताद्वारे स्वेच्छेने दिलेली कृपा आणि अनंतकाळच्या जीवनाची देणगी पवित्र केल्याने मृत्युलोक पापामुळे परावृत्त होते. जर पश्चात्ताप आणि देवाची क्षमा याद्वारे नश्वर पाप सोडविले जात नसेल तर ते ख्रिस्ताच्या राज्यापासून आणि नरकाच्या चिरंतन मृत्यूपासून वगळले आहे - कारण आपल्या स्वातंत्र्यामध्ये कायमस्वरूपी निवड करण्याचे सामर्थ्य आहे, मागे वळू नये.

 

Hell नरक वास्तविक आहे का?

मृत्यू नंतर लगेचच, जे लोक पापाच्या स्थितीत मरतात त्यांचे आत्मा नरकात जातात, जिथे त्या शिक्षेस अनंतकाळचे जीवन मिळते. नरकाची मुख्य शिक्षा म्हणजे भगवंतापासून अनंतकाळचे पृथक्करण होय, ज्याच्याद्वारेच त्याला निर्माण केले गेले आहे आणि ज्याची त्याला उत्कट इच्छा आहे त्याचे जीवन एकटेच माणसाला मिळू शकते. (हे देखील पहा नरक वास्तविक आहे)

(संदर्भ: कॅथोलिक चर्च ऑफ कॅथोलिक चर्च, शब्दकोष, 1861, 1035)

 

Loved एखाद्या प्रिय व्यक्तीने पापात पाप केले असेल तर आपण काय करावे?

जर आम्हाला खरोखरच कुटुंबावर आणि मित्रांवर प्रेम असेल तर आम्ही त्यांच्या आवडीनुसार जीवनशैली मिळू शकणार नाही किंवा त्यांना नाकारले जाऊ नये. आपण सत्य बोलले पाहिजे, परंतु मध्ये सभ्यता आणि प्रेम. आपण आध्यात्मिकरित्यासुद्धा सुसज्ज असले पाहिजे कारण आपली लढाई देहाशी नसून “सत्ताधारी व सामर्थ्य” यांच्याद्वारे आहे (एफे 6:12).

रोझरी आणि दिव्य मर्सी चॅपलेट अंधकाराच्या सैन्यांचा सामना करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधने आहेत – याबद्दल कोणतीही चूक करू नका. उपवास देखील आपल्याला किंवा जबरदस्त ग्रेससह परिस्थितीचा फायदा होतो. येशूने असे ठळक केले की काही आध्यात्मिक लढाई त्याशिवाय जिंकल्या जाऊ शकत नाहीत. उपास करा, प्रार्थना करा आणि सर्व काही देवाला द्या.

 

9 सप्टेंबर 2006 रोजी प्रथम प्रकाशित. आता पत्रिकेच्या रूपात उपलब्ध:

 

मर्टलसिनपंफलेटिंगल 3 डी

 

संबंधित वाचन

 

मार्कचे संगीत ऐकण्यासाठी किंवा ऑर्डर करण्यासाठी येथे जा: मार्कमालेट डॉट कॉम

 

 

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, कृपा करण्याची वेळ.