चेतावणीचे कर्णे! - भाग III

 

 

 

नंतर अनेक आठवड्यांपूर्वी, देव गेल्या काही वर्षांत माझ्या मनात असलेल्या आत्म्याविषयी चिंतन करीत होता की देव स्वतःला आत्म्यात एकत्र करत आहे, एक एक करून… येथे एक, तेथे एक, जो कोणी आपल्या पुत्राच्या जीवनाची भेट घेण्याची तातडीची विनंती ऐकून घेतो… जणू काय आपण सुवार्ते जाळीऐवजी आता हुकसह मासेमारी करीत आहोत.

अचानक, हे शब्द माझ्या मनात उमटले:

विदेशी लोकांची संख्या जवळजवळ भरली आहे.

हे अर्थातच शास्त्रात आधारित आहेः 

... सर्व यहूदीतर लोकांपर्यंत येईपर्यंत, कठोरपणे इस्राएलवर कठोर कारवाई झाली आणि त्यामुळे सर्व इस्राएल लोकांचे तारण होईल. (रोम 11: 25-26)

त्यादिवशी जेव्हा "पूर्ण संख्या" गाठली जाईल लवकरच येत आहे. देव येथे एक आत्मा गोळा करीत आहे, तिथे एक आत्मा आहे ... हंगामाच्या शेवटी काही द्राक्षे तोडत आहे. म्हणूनच, इस्त्राईलच्या आसपास वाढत्या राजकीय आणि हिंसक गोंधळाचे कारण असू शकते ... देवाने आपल्या करारामध्ये वचन दिले त्याप्रमाणे, कापणीसाठी निर्मित राष्ट्र, त्यांचे तारण होईल. 

 
आत्म्याचे चिन्हांकन

मी पुन्हा पुन्हा मला असे जाणवते की निकड आम्ही गंभीरपणे पश्चात्ताप आणि देवाकडे परत. गेल्या आठवड्यात हे तीव्र झाले आहे. हे जगात होणा separa्या विलगतेची भावना आहे आणि पुन्हा या कल्पनेशी जोडलेले आहे इच्छुक आत्मा वेगळे केले जात आहेत. मी भाग १ मध्ये माझ्या हृदयावर ठसलेला विशिष्ट शब्द पुन्हा पुन्हा सांगू इच्छितोः

परमेश्वर पळत आहे, विभाग वाढत आहेत, आणि ते कोणाची सेवा करतात हे आत्म्यांना चिन्हांकित केले जात आहे.

यहेज्केल 9 ने या आठवड्यात पृष्ठापासून उडी मारली.

[जेरुसलेममधून] शहरातून जा आणि त्यातील सर्व भयंकर गोष्टींबद्दल शोक करणा .्यांच्या कपाळावर एक एक्स चिन्हांकित करा. इतरांना मी ते बोलताना ऐकले: त्याच्या पाठोपाठ शहरातून जा आणि संपा! त्यांच्याकडे दया दाखवू नका किंवा दया दाखवू नका! वृद्ध पुरूष, तरूण आणि दासी, स्त्रिया आणि मुले-यांना पुसून टाका! परंतु एक्स सह चिन्हांकित कोणत्याही स्पर्श करू नका; माझ्या पवित्र जागेत सुरुवात कर.

जोपर्यंत आम्ही देवाच्या देवाच्या सेवकांच्या कपाळावर शिक्का मारत नाही तोपर्यंत जमीन, समुद्राचे किंवा झाडांचे नुकसान करु नका. (रेव्ह 7: 3)

मी गेल्या तीन वर्षांत उत्तर अमेरिकेचा प्रवास करत असताना, माझे हृदय पृथ्वीवर एक "फसवणूकीची लहर" जात आहे या भावनेने जळत आहे. जे देवाच्या हृदयात आश्रय घेतात ते "सुरक्षित" आणि संरक्षित असतात. जे ख्रिस्ताच्या शिकवणी त्याच्या चर्चमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे नाकारतात आणि त्यांच्या अंतःकरणावर लिहिलेले देवाचे नियम नाकारतात ते "जगाच्या आत्म्या" च्या अधीन असतात.

जे लोक सत्यावर विश्वास ठेवत नाहीत परंतु अनीतिचा आनंद घेत आहेत अशा सर्वांचा निषेध व्हावा म्हणून देव त्यांच्यावर जोरदार भ्रम पाठवितो. (२ थेस्सलनी. २:११)

देवाची इच्छा आहे कोणीही हरवणार नाही, की सर्व जतन करा. गेल्या 2000 वर्षात पित्याने सभ्यतेवर विजय मिळवण्यासाठी काय केले नाही? गेल्या दोन शतकांतील युद्धे, गर्भपाताचे दुष्परिणाम आणि त्याच वेळी ख्रिस्ती धर्माची थट्टा करताना त्याने किती धैर्य दाखवले आहे!

काही लोक "विलंब" म्हणून मानतात म्हणून परमेश्वराचे वचन त्याला उशीर होत नाही परंतु तो तुमच्याशी धीर धरत आहे, कोणाचाही नाश होऊ नये अशी इच्छा आहे परंतु सर्वांनी पश्चात्ताप केला पाहिजे. (२ पाळीव प्राणी::))

आणि तरीही, आपल्याकडे अजूनही स्वातंत्र्य आहे, देवाला नाकारण्याची निवड आहे:

जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याला दोषी ठरविले जात नाही. जो विश्वास ठेवीत नाही त्याचा दोषी ठरविला गेला आहे. कारण त्याने देवाच्या एकुलत्या एका पुत्रावर विश्वास ठेवला नाही. (जॉन :3:१:18)

आणि म्हणूनच हा हंगाम आहे निवडत आहे:  कापणी येथे आहे. पोप जॉन पॉल दुसरा अधिक अचूक होता:

आम्ही आता चर्च आणि विरोधी चर्च, गॉस्पेल आणि विरोधी गॉस्पेल दरम्यान अंतिम संघर्षाचा सामना करत आहोत.  -अमेरिकन बिशपस पोप निवडले जाण्यापूर्वी दोन वर्षांपूर्वी संबोधित केले; 9 नोव्हेंबर 1978 च्या अंकात पुनर्मुद्रित वॉल स्ट्रीट जर्नल. 

हे पाहण्यासाठी एखाद्याने संदेष्टा असणे आवश्यक आहे का? मृत्यूची संस्कृती आणि जीवनसंस्कृती यांच्यात राष्ट्रांमध्ये आणि संस्कृतीत विभाजित रेषा तयार केल्या आहेत हे स्पष्ट नाही काय? जवळजवळ तीस वर्षांपूर्वी पोप पॉल सहाव्याने या काळाच्या सुरुवातीस साक्ष दिली:

कॅथोलिक जगाच्या विभाजनात सैतानाची शेपटी कार्यरत आहे.  सैतानचा अंधार अगदी कॅथोलिक चर्चमध्ये अगदी शिखरापर्यंत पसरला आहे.  धर्मत्यागीपणाचा, विश्वासाचा तोटा, जगभर आणि चर्चमधील उच्च स्तरावर पसरत आहे.   -पोप पॉल सहावा, 13 ऑक्टोबर 1977

मग आणखी एक चिन्ह आकाशात दिसले; एक महान लाल ड्रॅगन पहा…. त्याचे शेपूट स्वर्गातील तार्‍यांच्या एक तृतीयांश भागाखाली होते. आणि त्यांना पृथ्वीवर फेकून. (रेव्ह 12: 3)

आता असे घडते आहे की सेंट ल्यूकच्या गॉस्पेलमध्ये मी येशूच्या अस्पष्ट वाक्यांशांची पुन्हा पुनरावृत्ती करतो: 'जेव्हा मनुष्याचा पुत्र परत येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास सापडेल काय?'… मी कधीकधी शेवटच्या शुभवर्तमानाचा वाचन वाचतो वेळा आणि मी कबूल करतो की, यावेळी, या टोकाची काही चिन्हे उदयास येत आहेत.  - पोप पॉल सहावा, गुपित पॉल सहावा, जीन गिटन

  
एक येत्या ख्याती

जेव्हा जेव्हा तू माझ्या तोंडचे शब्द ऐकशील तेव्हा ते मला माझ्याकडून चेतावणी दे. “मी त्या दुष्ट माणसाला म्हणेन, 'तू खरोखर मरशील!' परंतु तू त्याला सावध करु नकोस, त्याला सांगू नकोस, तू त्याच्या वाईट कृत्यापासून त्याला वाचवू नकोस तर तो जिवंत होऊ शकतो! तो माणूस आपल्या पापासाठी मरेल, परंतु त्याच्या मृत्यूसाठी मी तुला जबाबदार धरीन. ” (यहेज्केल 3: 18) 

मला याजकांकडून, डिकन्सकडून आणि जगभरातील लोकांकडून पत्रे येत आहेत आणि शब्द एकसारखे आहे:  "काहीतरी येत आहे!"

आम्ही ते निसर्गात पाहतो, ज्याचा मला विश्वास आहे की नैतिक / आध्यात्मिक क्षेत्रातील संकटे प्रतिबिंबित केल्या आहेत. चर्च घोटाळे आणि पाखंडी मत द्वारे hobbled गेले आहे; तिचा आवाज केवळ ऐकला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यापेक्षा बाहेरील राष्ट्राविरूद्ध वागणा violent्या हिंसक गुन्ह्यांपासून ते जगात अराजकता वाढत आहे. अनुवांशिक अभियांत्रिकी, क्लोनिंग आणि मानवी जीवनाकडे दुर्लक्ष याद्वारे विज्ञानाने नैतिक अडथळे दूर केले आहेत. संगीत उद्योगाने आपल्या कलेला विष पुरविला आहे आणि सौंदर्य गमावले आहे. मनोरंजन थीम आणि विनोदांच्या सर्वात बेसमध्ये विखुरलेले आहे. व्यावसायिक andथलीट्स आणि कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असमान वेतन दिले जाते. तेल उत्पादक आणि मोठ्या बँका ग्राहकांना दूध देताना प्रचंड नफा घेतात. दररोज हजारो लोक उपासमारीने मरतात म्हणून श्रीमंत राष्ट्रे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त वापर करतात. पोर्नोग्राफीचा (साथीचा रोग) सर्व देशभर (साथीचा रोग) कॉम्प्यूटरच्या माध्यमातून जवळपास प्रत्येक घरात प्रवेश झाला आहे. आणि पुरुषांना हे माहित नाही की ते पुरुष आणि स्त्रिया आहेत की ते स्त्री आहेत.

आपण डब्ल्यूला परवानगी द्याल का?
हा मार्ग पुढे चालू ठेवण्यासाठी orld?

नियमशास्त्र मोडणा is्या, नियमांचे उल्लंघन करणारे, प्राचीन कराराचे उल्लंघन करणा inhabitants्या रहिवाशांमुळे पृथ्वी प्रदूषित आहे. म्हणून पृथ्वीवर शाप पडतो आणि तेथील रहिवासी त्यांच्या अपराधाची भरपाई करतात. म्हणून पृथ्वीवर राहणारे लोक फिकट गुलाबी पडतात आणि काही माणसे उरली आहेत. (यशया २::))

स्वर्ग, देवाच्या दयेद्वारे, आपल्याला चेतावणी देत ​​आहे:  घटना किंवा मालिका येत आहे ज्याचा शेवट होईल किंवा किमान प्रकाश येईल, मानवजातीच्या इतिहासातील कोणत्याही पिढीतील सर्वात अभूतपूर्व दुष्परिणाम काय असू शकतात. हा एक अवघड काळ असेल जो आपल्याला आयुष्यात आणेल कारण आपल्याला हे माहित आहे की थांबा, अंतःकरणाकडे दृष्टीकोन आणि जगण्याची साधेपणा.

यरुशलेमे, तुझे अंत: करण वाईट कर म्हणजे तुझे तारण होईल. ” तुमच्या आचरणाने, तुमच्या दुष्कर्मांनी हे तुमच्यासाठी केले आहे; तुझी ही आपत्ती किती कडू आहे, ती तुमच्या मनापर्यंत कशी पोचते! (येर :4:१:14, १)) 

माझ्या बंधूंनो, या गोष्टी आपल्यासाठी देवाकडून प्राप्त झालेल्या धमकी म्हणून नव्हे तर त्याऐवजी चेतावणी म्हणून प्रकट केल्या आहेत आमच्या पापीपणामुळे मानवजातीचा नाश होईल जोपर्यंत तो त्याच्या हातातून एक हस्तक्षेप आहे. कारण आम्ही पश्चात्ताप करणार नाही, हस्तक्षेपाचा प्रभाव असणे आवश्यक आहे, जरी हा प्रभाव प्रार्थनेद्वारे कमी केला जाऊ शकतो. वेळ आम्हाला माहित नाही, परंतु चिन्हे आमच्या सभोवताल आहेत; मी ओरडण्यास भाग पाडले आहे "आज तारणाचा दिवस आहे!"

येशूने चेतावणी दिल्याप्रमाणे, मूर्ख लोक असे आहेत की जे दिवे तेल भरण्यास विलंब करतात - पश्चात्ताप करण्याच्या अश्रूंनी - उशीर होईपर्यंत. आणि म्हणूनतुझ्या कपाळावर कोणते चिन्ह आहे?

मी आता मानव किंवा देवाची कृपा करीत आहे? किंवा मी लोकांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे? जर मी अजूनही लोकांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असतो तर मी ख्रिस्ताचा गुलाम होणार नाही. (गॅल 1:10)

 

एक ज्वलंत तलवार सह देवदूत

आम्हाला माहित आहे की मानवता यापूर्वीही अशाच वळणावर होती. आमच्या काळासाठी चर्च-मान्यताप्राप्त arप्लिकेशन काय आहे, फातिमाच्या द्रष्टांनी त्यांचे साक्षीदार काय केले ते सांगितले:

… आम्ही एक देवदूत पाहिला ज्याच्या डाव्या हातात एक ज्वलंत तलवार होती; लुकलुकताना, त्यांनी जगाला आग लावल्यासारखे दिसत असलेल्या ज्वालांना बाहेर आणले; परंतु आमची लेडी तिच्या उजव्या हाताने त्याच्याकडे वळली त्या वैभवाच्या संपर्कात ते मरण पावले: उजव्या हाताने धरतीकडे पहात देवदूत मोठ्या आवाजात ओरडला: 'तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपश्चर्या! '  -फातिमा च्या गुपित तिसरा भाग, 13 जुलै 1917 रोजी कोवा दा इरिया-फातिमा येथे प्रकट; व्हॅटिकन वेबसाइटवर पोस्ट केल्याप्रमाणे

आमच्या लेडी ऑफ फातिमा यांनी हस्तक्षेप केला. तिच्या मध्यस्थीमुळेच हा निकाल त्यावेळी आला नव्हता. आता आमच्या पिढीने मेरीच्या अ‍ॅपेरिमिशनचा प्रसार पाहिला आहे, अशा निर्णयाबद्दल पुन्हा एकदा आम्हाला चेतावणी द्या आमच्या काळातील अकथनीय पापीपणामुळे. 

प्रभु येशूने जाहीर केलेला निर्णय [मॅथ्यूच्या २१ व्या अध्यायातील शुभवर्तमानात] या सर्वांचा उल्लेख म्हणजे 21० वर्षातील जेरुसलेमच्या नाशाचा आहे. परंतु, न्यायाचा धोका आपल्याला, युरोप, युरोप आणि सर्वसाधारणपणे पश्चिम मधील चर्चदेखील संबंधित आहे. या शुभवर्तमानात, प्रभु आपल्या कानात हा शब्द ऐकत आहे की प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात तो इफिससच्या चर्चला उद्देशून म्हणतो: “जर तू पश्चात्ताप केला नाही तर मी तुझ्याकडे येईन आणि तुझा दीपस्तंभ त्या ठिकाणाहून काढून टाकीन.” प्रकाश आपल्यापासून देखील दूर घेतले जाऊ शकते आणि आपण ही चेतावणी आपल्या अंतःकरणामध्ये पूर्ण गांभीर्याने उद्भवू नये म्हणून परमेश्वराला प्रार्थना केली पाहिजे: "पश्चात्ताप करण्यास आम्हाला मदत करा! आपल्या सर्वांना खwal्या नूतनीकरणाची कृपा द्या!" आमचा प्रकाश तुमच्यात उमटला पाहिजे, आमचा विश्वास, आशा आणि प्रीती बळकट करा म्हणजे आम्हाला चांगले फळ मिळेल. ” -पोप बेनेडिक्ट सोळावा, Homily उघडत आहे, बिशपचा Synod, 2 ऑक्टोबर, 2005, रोम.

काही लोकांचा असा प्रश्न असू शकतो की, "आपण केवळ शुध्दीकरणाच्या काळात जगत आहोत की आपण येशूच्या पुनरागमनची साक्ष देणारी पिढीदेखील आहोत?" मी याचे उत्तर देऊ शकत नाही. दिवस आणि तास फक्त पित्यालाच ठाऊक आहे, परंतु आधीच दर्शविल्याप्रमाणे, आधुनिक पॉप्सने शक्यतेत बरेच संकेत दिले आहेत. या आठवड्यात अमेरिकेतील एका प्रख्यात कॅथोलिक लेखकांशी झालेल्या संभाषणात ते म्हणाले, "सर्व तुकडे तिथे असल्याचे दिसते. आम्हाला खरोखर माहित आहे." हे पुरेसे नाही का?

तू का झोपत आहेस? उठा आणि प्रार्थना करा की तुम्ही परीक्षेत येऊ नये. (Lk 22:46)

 
दयाळूपणाची वेळ 

आज तुमचा मृत्यू झाला असता तर तुमचा आत्मा सर्वकाळ कुठे राहू शकेल? सेंट थॉमस inक्विनसने स्वत: च्या मृत्यूची आठवण करून देण्यासाठी, वास्तविक ध्येय ठेवण्यासाठी त्याच्या डेस्कवर एक कवटी ठेवली. या "चेतावणीचे कर्णे" मागण्यामागील हेतू आहे, जेव्हाही आपल्याला देवाला भेटायला तयार करावे. देव आत्म्यांना चिन्हांकित करीत आहे: जे लोक येशूवर विश्वास ठेवतात आणि जे त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यानुसार जगतात जे "विपुल जीवन" आणतील. तरीही धमकी नसून आमंत्रण आहे ... अजून वेळ आहे.

मी [पापी] च्या फायद्यासाठी दया वेळ वाढवित आहे…. अजून वेळ आहे, तरी त्यांना माझ्या दया दाखवण्याची संधी मिळावी… जो माझ्या दयेच्या दाराजवळून जाण्यास नकार देतो त्याने माझ्या न्यायाच्या दारातून जावे. -सेंट फॉस्टीनाची डायरी, १२, ८, १६

परमेश्वर म्हणतो, “आताही अगदी मनापासून माझ्याकडे परत या. उपवास करा, रडा आणि शोक करा. तुमचे वस्त्र नव्हे तर तुमची अंत: करणे बदला आणि तुमचा देव परमेश्वर याच्याकडे परत जा. दयाळू आणि दयाळू तो कृपाळू व दयाळू आहे. कदाचित तो पुन्हा प्रयत्न करेल आणि त्याच्या मागे एक आशीर्वाद सोडेल ... (जोएल 2: 12-14)Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, चेतावणी देण्याचे ट्रम्पट्स!.

टिप्पण्या बंद.