जेव्हा वाईट समोरासमोर

 

एक माझ्या अनुवादकांनी हे पत्र मला पाठवले:

खूप दिवसांपासून चर्च स्वर्गातील संदेश नाकारून आणि स्वर्गाला मदतीसाठी बोलावणाऱ्यांना मदत न करून स्वतःचा नाश करत आहे. देव बराच वेळ गप्प बसला आहे, त्याने सिद्ध केले की तो कमकुवत आहे कारण तो वाईट कृती करण्यास परवानगी देतो. मला त्याची इच्छा समजत नाही, ना त्याचे प्रेम, ना तो वाईट पसरू देतो ही वस्तुस्थिती. तरीही त्याने सैतान निर्माण केले आणि बंड केल्यावर त्याला नष्ट केले नाही, त्याला राख केले. मला येशूवर जास्त विश्वास नाही जो कथितपणे सैतानापेक्षा बलवान आहे. हे फक्त एक शब्द आणि एक हावभाव घेऊ शकते आणि जग वाचले जाईल! माझी स्वप्ने, आशा, प्रकल्प होते, परंतु आता दिवस संपल्यावर फक्त माझी एक इच्छा आहे: माझे डोळे निश्चितपणे बंद करा!

हा देव कुठे आहे? तो बहिरा आहे का? तो आंधळा आहे का? त्याला त्रास होत असलेल्या लोकांची काळजी आहे का?…. 

तुम्ही देवाकडे आरोग्य मागा, तो तुम्हाला आजारपण, दुःख आणि मृत्यू देतो.
तुम्ही नोकरी मागता तुमच्याकडे बेरोजगारी आणि आत्महत्या आहे
आपण वंध्यत्व असलेल्या मुलांसाठी विचारता.
तुम्ही पवित्र याजकांसाठी विचारता, तुमच्याकडे फ्रीमेसन्स आहेत.

तुम्ही आनंद आणि आनंदासाठी विचारता, तुम्हाला दुःख, दुःख, छळ, दुर्दैव आहे.
तुम्ही स्वर्ग मागता तुमच्याकडे नरक आहे.

त्याला नेहमीच त्याची पसंती होती - जसे हाबेल ते काईन, इसहाक ते इस्माईल, जेकब ते एसाव, दुष्ट ते नीतिमान. हे दुःखदायक आहे, परंतु आपल्याला सत्य आणि सर्व देवदूतांच्या तुलनेत सैतान अधिक मजबूत आहे या गोष्टींचा सामना करावा लागेल! म्हणून जर देव अस्तित्वात असेल तर त्याने मला ते सिद्ध करू द्या, जर मी त्याचे रूपांतर करू शकलो तर मी त्याच्याशी संवाद साधण्यास उत्सुक आहे. मी जन्माला यायला सांगितले नाही.

 

दुष्ट चेहऱ्यावर

मी ते शब्द वाचल्यानंतर, मी माझ्या मुलांना आमच्या शेतात काम करताना पाहण्यासाठी बाहेर गेलो. मी त्यांच्या डोळ्यात अश्रूंनी पाहिले ... सध्याच्या परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कोणतेही सांसारिक “भविष्य” नाही हे ओळखून. आणि त्यांना ते माहित आहे. त्यांना जाणीव आहे की प्रायोगिक इंजेक्शन घेण्यास भाग पाडणे हे स्वातंत्र्य नाही, विशेषत: ते नंतर अंतहीन बूस्टरसाठी वचनबद्ध असतील शॉट्स, सरकार त्यांना कधी आणि कसे सांगते. त्यांच्या हालचालींचा आता “लस पासपोर्ट” द्वारे मागोवा घेतला जाईल. त्यांना हे देखील समजले आहे की, सार्वजनिकपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य, या हुकूमशाही कथेवर प्रश्न विचारणे, योग्य युक्तिवाद, विज्ञान आणि तर्कशास्त्र यांचा सामना करणे यापुढे परवानगी नाही. आमच्या कॅनेडियन राष्ट्रगीताचे शब्द, "देव आमची भूमी गौरवशाली आणि मोकळी ठेव" हे पूर्वीच्या काळातील आहेत ... आणि जेव्हा आपण हे गाणे ऐकतो तेव्हा आपण रडतो. 

आणि माझ्यापैकी बऱ्याच जणांना, आमच्या मेंढपाळांनी पूर्णपणे विश्वासघात केल्यासारखे वाटते, ज्यांनी सक्रियपणे सहकार्य केले आहे, एकतर जाणूनबुजून किंवा अज्ञानामुळे, मस्त रीसेट "महामारी" आणि "हवामान बदल" च्या बहाण्याखाली. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमद्वारे संयुक्त राष्ट्रांच्या या पुढाकाराचा अभ्यास करण्यासाठी ज्याने 15 मिनिटे घेतले असतील त्याला समजते की ही एक ईश्वरहीन, कम्युनिस्ट चळवळ आहे.[1]cf. यशयाची जागतिक कम्युनिझमची भविष्यवाणी आमच्या मेंढपाळांनी शांतपणे आमच्या मासांवर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्राकडे सोपवले आहे - ते कधी आणि कसे आयोजित केले जातील, कोण आणि केव्हा उपस्थित राहतील. शिवाय, काही बिशपांनी त्यांच्या कळपाला रांगेत उभे राहण्याचे आणि एक इंजेक्शन घेण्याचे आदेश दिले आहे जे आता जगभरातील लाखो लोकांना मारत आहे किंवा त्यांना अपंग करत आहे ...[2]cf. टोल आणि आम्हाला विश्वासघात झाल्यासारखे वाटते.[3]cf. कॅथोलिक बिशपांना खुले पत्र

देव चर्चच्या विरोधात मोठ्या वाईट गोष्टीस परवानगी देईल: विधर्मी आणि अत्याचारी अचानक आणि अनपेक्षितपणे येतील; बिशप, प्रीलेट्स आणि याजक झोपले असताना ते चर्चमध्ये प्रवेश करतील. -आदरणीय बार्थोलोम्यू होल्झाऊसर (1613-1658 एडी); ख्रिस्तविरोधी आणि अंत टाइम्स, रेव्ह.जोसेफ इन्नूझी, p.30

आमच्या मेंढपाळांसाठी पहिला व्यवसाय असावा पुरुष - पाद्री दुसरा. आमच्या स्त्रिया आणि मुलांच्या - विशेषत: मुलांच्या बचावासाठी पुरुष कुठे उभे आहेत ज्यांच्यावर सरकार आता त्यांच्या धोकादायक सुया फिरवत आहे? आमची माणसे स्वातंत्र्याचा नाश कुठे करत आहेत? आमची माणसे त्यांच्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये शस्त्रास्त्रे जोडत आहेत हे सांगण्यासाठी की ते दोन-स्तरीय प्रणाली स्वीकारणार नाहीत जी आमच्या समाजांचे दान आणि जीवन विभाजित करेल आणि नष्ट करेल? आणि हो, मी आमचे पुजारी आणि बिशप पुढच्या ओळीवर असावेत अशी अपेक्षा करतो! एक चांगला मेंढपाळ आपल्या मेंढरांसाठी आपले प्राण देतो - त्यांना लांडग्यांकडे सोपवू नका. 

न्याय परमेश्वराबरोबर आहे, आमचा देव; आणि आम्ही आज लज्जित झालो आहोत, आम्ही यहूदाचे लोक आणि जेरुसलेमचे नागरिक आहोत, की आम्ही आमच्या राजे आणि शासकांसह आणि याजक आणि संदेष्टे आणि आमच्या पूर्वजांसह, परमेश्वराच्या दृष्टीने पाप केले आणि त्याची आज्ञा मोडली. आम्ही आमचा देव परमेश्वर याच्या आवाजाकडे लक्ष दिले नाही किंवा परमेश्वराने आपल्यासमोर ठेवलेल्या नियमांचे पालन केले नाही ... कारण परमेश्वर, आमचा देव, ज्याने त्याने आम्हाला पाठवले त्या सर्व संदेष्ट्यांच्या शब्दांमध्ये आम्ही लक्ष दिले नाही, परंतु आपल्यापैकी प्रत्येकजण त्याच्या स्वतःच्या दुष्ट हृदयाच्या साधनांनंतर निघून गेला, इतर देवतांची सेवा केली आणि आपला देव परमेश्वर याच्या दृष्टीने वाईट केले. -आजचे प्रथम मास वाचन, 1 ऑक्टोबर, 2021

जॉन पॉल II आणि बेनेडिक्ट XVI दोघांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही खरोखर प्रकटीकरणाचे पुस्तक जगत आहोत.

हा लढा ज्यामध्ये आपण स्वतःला शोधत आहोत ... [जगाच्या विरोधात] सामर्थ्य आणणा powers्या शक्ती, प्रकटीकरणाच्या १२ व्या अध्यायात सांगितल्या जातात ... असे म्हणतात की ड्रॅगनने पळून जाणा woman्या महिलेविरूद्ध पाण्याचे एक मोठे प्रवाह तिला लपवून ठेवण्यासाठी निर्देशित केले… मला वाटते की नदी म्हणजे काय हे स्पष्ट करणे सोपे आहे: प्रत्येकावर वर्चस्व असलेले हे प्रवाह आहेत आणि चर्चचा विश्वास दूर करू इच्छितो, ज्याला स्वत: ला एकमेव मार्ग म्हणून थोपविणा these्या या प्रवाहाच्या सामर्थ्यापुढे उभे राहिलेले कोठेही दिसत नाही. विचार करण्याचा, आयुष्याचा एकमेव मार्ग. - पोप बेनेडिक्ट सोळावा, मध्य पूर्वातील विशेष सिनोदचे पहिले सत्र, 10 ऑक्टोबर 2010

आणि आज सैतानाच्या तोंडातून ही धार काय आहे पण त्याचा नवीन धर्म - सायलिझमचा धर्म: "वैज्ञानिक ज्ञान आणि तंत्रांच्या सामर्थ्यावर जास्त विश्वास." तो खऱ्या अर्थाने बनला आहे कल्टस व्हॅक्सिनस. पंथाच्या या सामान्य वैशिष्ट्यांचा विचार करा:[4]आरोग्यापासून cultresearch.org

• गट आपल्या नेत्याशी आणि विश्वास व्यवस्थेसाठी अति उत्साही आणि निर्विवाद वचनबद्धता प्रदर्शित करतो.

Ing प्रश्न विचारणे, शंका घेणे आणि असहमत होणे हताश केले जाते किंवा शिक्षाही केली जाते.

Dict नेतृत्व कधीकधी विस्तृत तपशिलात सांगते, सदस्यांनी कसे विचार करावे, कसे वागावे आणि कसे वाटले पाहिजे.

• हा गट उच्चभ्रू आहे, स्वतःसाठी एक विशेष, उच्च दर्जाचा दावा करतो.

• गटाची ध्रुवीकृत, आमच्या विरुद्ध त्यांची मानसिकता आहे, ज्यामुळे व्यापक समाजाशी संघर्ष होऊ शकतो.

Any नेता कोणत्याही अधिकाऱ्यांना जबाबदार नाही.

• गट शिकवतो किंवा सुचवितो की त्याच्या कथितपणे उंचावलेल्या टोकाला आवश्यक वाटेल अशा कोणत्याही अर्थाचे औचित्य सिद्ध होते. यामुळे सदस्यांनी गटात सामील होण्यापूर्वी निंदनीय किंवा अनैतिक मानले असते अशा वर्तनांमध्ये किंवा क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

Influence सदस्यांना प्रभावित करण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी नेतृत्व लाज आणि/किंवा अपराधीपणाची भावना निर्माण करते. सहसा हे समवयस्कांच्या दबावामुळे आणि मन वळवण्याच्या सूक्ष्म प्रकारांद्वारे केले जाते.

The नेता किंवा गटाच्या अधीनतेसाठी सदस्यांनी कुटुंब आणि मित्रांशी संबंध तोडणे आवश्यक आहे.

New गट नवीन सदस्य आणण्यात व्यस्त आहे.

• सदस्यांना फक्त इतर गट सदस्यांसोबत राहण्यासाठी आणि/किंवा सामाजिकीकरणासाठी प्रोत्साहित केले जाते किंवा आवश्यक असते.

मी प्रामाणिकपणे सांगू शकतो की आज जे घडत आहे ते खरोखरच आहे वाईट - एक शब्द मी वापरण्यास संकोच करतो कारण त्याचा वारंवार गैरवापर होतो. पण काही गोष्टींना त्यांच्या नावाने हाक मारणे आवश्यक आहे.

अशी गंभीर परिस्थिती पाहता, आपल्याकडे सोयीची तडजोड न करता किंवा स्वतःच्या फसवणुकीच्या प्रलोभनाकडे दुर्लक्ष करताच, डोळ्यांसमोर सत्य पाहण्याची आणि त्यांच्या योग्य नावाने गोष्टी बोलण्याचे धैर्य आपल्याकडे पूर्वीपेक्षा जास्त झाले आहे. या संदर्भात, पैगंबर यांची निंदा करणे अगदी सरळ आहे: "वाईट आणि चांगले आणि चांगल्या वाईट असे म्हणणार्‍या लोकांना धिक्कार आहे, ज्यांनी अंधाराला प्रकाशासाठी अंधार आणि अंधाराला अंधकार ठेवले आहे" (5:20 आहे). - पोप जॉन पॉल दुसरा, इव्हॅंजेलियम विटाए, “जीवनाची गॉस्पेल”, एन. 58

तुम्ही सुवार्तिक सेंट जॉनचे शब्द ऐकू शकत नाही का? 

ते देवाची उपासना केली ड्रॅगन कारण त्याने पशूला त्याचा अधिकार दिला; त्यांनी पशूचीही पूजा केली आणि म्हणाले, "पशूशी कोण तुलना करू शकते किंवा कोण त्याच्याशी लढू शकते?" (प्रकटीकरण 13: 4)

सरकारी आदेशाविरुद्ध कोण लढू शकेल? लस पासपोर्ट विरुद्ध कोण लढू शकते? जबरदस्तीने इंजेक्शन विरुद्ध कोण लढू शकते? अशी मागणी करणाऱ्या जगात कोण टिकू शकेल?

आणि म्हणून, या दुष्टतेच्या समोर, आपल्याला निराश होण्याचा आणि आपल्या वधस्तंभावर खिळलेल्या येशूपेक्षा सैतान खरोखरच शक्तिशाली आहे असा विश्वास ठेवण्याचा मोह होऊ शकतो ...

 

मोफत इच्छाशक्ती

जगात दुष्टांच्या रहस्याचे सोपे उत्तर नाही. या निराश स्त्रीने लिहिले: “मला येशूवर जास्त विश्वास नाही जो कथितपणे सैतानापेक्षा सामर्थ्यवान आहे. हे फक्त एक शब्द आणि एक हावभाव घेऊ शकते आणि जग वाचले जाईल! ”

पण होईल का? मी अनेकदा कॉन्फरन्समध्ये प्रेक्षकांना म्हटले आहे: त्यांनी येशूला पृथ्वीवर चालत असताना वधस्तंभावर खिळले आणि आम्ही त्याला पुन्हा वधस्तंभावर खिळले.

येथे आपण काय समजून घेतले पाहिजे आणि त्यासाठी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे: आपली स्वतंत्र इच्छा. आम्ही प्राणी नाही; आम्ही मानव आहोत - पुरुष आणि स्त्रिया ज्या "देवाच्या प्रतिमेत" तयार केल्या आहेत. जसे की, मनुष्याला असण्याची क्षमता आहे देवाशी संवाद साधताना. प्राणी जगात असू शकते, तर सुसंवाद देवाबरोबर, त्यापेक्षा वेगळे आहे सहभागिता. माणसाच्या मनाचे, बुद्धीचे आणि इच्छाशक्तीचे हे मिलन सह देवाने आपल्याला त्याचप्रमाणे जाणून घेण्याची आणि अनुभवण्याची क्षमता दिली आहे असीम निर्माणकर्त्याचे प्रेम, आनंद आणि शांती. हे आपल्या लक्षात येण्यापेक्षा अधिक अविश्वसनीय आहे ... आणि आपल्याला ते कधीतरी जाणवेल.

आता, हे खरे आहे - देवाला आम्हाला अशा प्रकारे निर्माण करण्याची गरज नव्हती. तो आपल्याला बाहुले बनवू शकला असता ज्याद्वारे तो आपली बोटं फेकतो आणि आपण सर्वजण कोणत्याही शक्यताशिवाय काम करतो आणि सामंजस्याने खेळतो वाईट. पण नंतर, आमच्याकडे यापुढे क्षमता असणार नाही सहभागिता. या जिव्हाळ्याचा आधार म्हणजे प्रेम - आणि प्रेम नेहमीच स्वतंत्र इच्छाशक्तीचे कार्य असते. आणि अरे, ही किती शक्तिशाली, भयानक आणि भयानक भेट आहे! म्हणूनच, ही मुक्त इच्छा केवळ आपल्याला देवामध्ये अनंतकाळचे जीवन प्राप्त करण्यास सक्षम बनवत नाही, तर ती आपल्याला ती नाकारण्याची निवड करण्याची क्षमता देते. 

तर, हे खरे असले तरी किती प्रमाणात वाईट राज्य करण्याची परवानगी आहे आपल्यासाठी खरोखरच एक रहस्य आहे, खरं आहे की वाईट अस्तित्वात आहे हे मानव म्हणून (आणि देवदूत) आपल्याकडे इच्छाशक्तीद्वारे प्रेम करण्याची क्षमता आहे - आणि अशा प्रकारे दैव्यात सहभागी होण्याचा थेट परिणाम आहे. 

तरीही ... देव मानवी तस्करी चालू ठेवण्याची परवानगी का देतो? देव सरकारांना स्वातंत्र्याबद्दल कठोर कारवाई करण्याची परवानगी का देतो? देव हुकूमशहांना त्यांच्या लोकांना उपाशी मरण्याची परवानगी का देतो? देव इस्लामी अतिरेक्यांना अत्याचार, बलात्कार आणि ख्रिश्चनांचे शिरच्छेद का करू देतो? देव दशकांपासून बिशप किंवा याजकांना मुलांचे उल्लंघन करण्याची परवानगी का देतो? देव जगभरातील हजार अन्याय का चालू ठेवू देतो? नक्कीच, आपल्याकडे इच्छाशक्ती आहे - पण येशू “असे काही” का करत नाही जे किमान दुष्टांना हादरवून टाकण्याचा इशारा देईल? 

पंधरा वर्षांपूर्वी, बेनेडिक्ट XVI ने ऑशविट्झमधील मृत्यू शिबिरांना भेट दिली: 

बेनेडिक्ट एकटाच, "Stammlager" मध्ये कुख्यात "Arbeit macht frei" गेटच्या खाली डेथ वॉलवर गेला, जिथे हजारो कैद्यांना फाशी देण्यात आली. भिंतीला तोंड लावून, घट्ट हातांनी, त्याने खोल धनुष्य बनवले आणि कवटीची टोपी काढली. बिर्केनौ कॅम्पमध्ये, जिथे नाझींनी दहा लाख ज्यू आणि इतरांची गॅस चेंबरमध्ये हत्या केली आणि त्यांची राख जवळच्या तलावांमध्ये रिकामी केली, पोप बेनेडिक्टने स्तोत्र 22 ऐकताना अश्रू रोखले, ज्यात "हे माझ्या देवा, मी दिवसा रडतो , पण तू उत्तर देत नाहीस. ” कॅथोलिक चर्चचे धर्मगुरू एका समारंभात इटालियन भाषेत बोलले, ज्यात अनेक होलोकॉस्ट वाचलेल्यांची उपस्थिती होती. “अशा ठिकाणी शब्द अपयशी ठरतात; सरतेशेवटी, फक्त एक भयानक शांतता असू शकते - एक शांतता जी स्वतःच देवाकडे मनापासून रडते: 'प्रभु, तू गप्प का राहिलास?' जे विभागले गेले आहेत त्यांचा समेट होऊ द्या. ” - मे 26, 2006, worldjewishcongress.org

येथे, पोपने आम्हाला ब्रह्मज्ञानविषयक ग्रंथ दिले नाहीत. त्याने स्पष्टीकरण आणि सबबी सुचवल्या नाहीत. त्याऐवजी, क्रॉसवर येशूचे शब्द प्रतिध्वनी करताना त्याने फक्त अश्रू परत केले:

माझ्या देवा, माझ्या देवा तू माझा त्याग का केलास? (मार्क १ 15::34)

पण मग, कोण म्हणू शकतो की देवाला माहित नाही, मग, जेव्हा त्याने स्वतःच सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रत्येक पाप स्वतःवर घेतले तेव्हा वाईटाचे मूळ आहे? आणि तरीही, येशूने हजारो वर्षांपूर्वी देवाच्या विलाप क्रॉसवर पुन्हा प्रतिध्वनी करणे पुरेसे का नसते?

जेव्हा पृथ्वीवर मानवांची दुष्टता किती मोठी आहे आणि जेव्हा त्यांच्या अंतःकरणाची कल्पना येते त्या प्रत्येक इच्छा नेहमी दुष्टपणाशिवाय कशी असते हे परमेश्वराने पाहिले तेव्हा परमेश्वराने पृथ्वीवर मनुष्य बनवल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आणि त्याचे हृदय दु: खी झाले. (जनरल 6: 5-6)

त्याऐवजी, तो म्हणाला: वडील, त्यांना क्षमा कर, ते काय करतात ते त्यांना माहित नाही. (ल्यूक 23: 34)

आणि येशूच्या संपूर्ण दैवी आणि मानवी व्यक्तीमध्ये, त्या क्षणी, देवाचा संपूर्ण क्रोध, या स्त्रीने तिच्या पत्रात दुष्टांवर ओतले पाहिजे असे वाटले, त्याऐवजी ख्रिस्तावर ओतले गेले. क्रॉसने वाईटाचे दरवाजे बंद केले नाहीत (म्हणजे स्वतंत्र इच्छाशक्तीच्या मूलभूत शक्यता), त्याने सहज आणि आश्चर्यकारकपणे स्वर्गातील दरवाजा उघडला जो अॅडमने बंद केला होता.

 

अनंत बुद्धी

पण देवाने इतके परिपूर्ण जग का निर्माण केले नाही की त्यात कोणतेही वाईट अस्तित्वात नाही? असीम शक्तीने देव नेहमी काहीतरी चांगले निर्माण करू शकतो. परंतु असीम शहाणपण आणि चांगुलपणासह देव त्याच्या अंतिम परिपूर्णतेच्या दिशेने "प्रवासाच्या स्थितीत" जग निर्माण करण्यास मुक्तपणे इच्छुक आहे. ईश्वराच्या योजनेत या प्रक्रियेत विशिष्ट प्राण्यांचे स्वरूप आणि इतरांचे अदृश्य होणे, कमी परिपूर्ण, निसर्गाच्या विधायक आणि विध्वंसक दोन्ही शक्तींसह अधिक परिपूर्ण अस्तित्वाचा समावेश आहे. शारीरिक चांगल्यासह तेथे देखील अस्तित्वात आहे शारीरिक वाईट जोपर्यंत निर्मिती परिपूर्णतेपर्यंत पोहोचली नाही. देवदूत आणि पुरुष, बुद्धिमान आणि मुक्त प्राणी म्हणून, त्यांच्या मुक्त निवडीने आणि प्राधान्यपूर्ण प्रेमाद्वारे त्यांच्या अंतिम नशिबाकडे प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे ते भरकटू शकतात. खरंच, त्यांनी पाप केले आहे. अशा प्रकारे आहे नैतिक वाईट, भौतिक वाईटापेक्षा अतुलनीय अधिक हानिकारक, जगात प्रवेश केला. देव कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नैतिक दुष्टतेचे कारण नाही. तथापि, तो त्याला परवानगी देतो, कारण तो त्याच्या प्राण्यांच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो आणि रहस्यमयपणे, त्यातून चांगले कसे मिळवायचे हे जाणतो: सर्वशक्तिमान देवासाठी ... कारण तो सर्वोच्च चांगला आहे, तो त्याच्या कामात कोणत्याही वाईट गोष्टीला कधीही अस्तित्वात येऊ देणार नाही. सर्व शक्तीशाली आणि चांगले नाही कारण चांगले स्वतःला वाईटातून बाहेर पडू शकते. -कॅथोलिक चर्च (सीसीसी), एन. 310-311

तर आई होण्यास उत्सुक असलेली एक स्त्री वांझ का राहिली आहे तर दुसरी अत्यंत सुपीक स्त्री तिच्या संततीचा नाहक गर्भपात का करते? एका पालकाचे मूल कॉलेजला जात असताना कार अपघातात का मरण पावते तर दुसरे आयुष्यभर गुन्हेगार बनते? देव एका चमत्काराने कर्करोगाच्या एका व्यक्तीला बरे करतो तर आठ मुलांचे कुटुंब त्यांच्या आईला त्याच आजाराने गमावते, त्यांच्या प्रार्थना असूनही? 

मान्य आहे, हे सर्व आपल्या मर्यादित निरीक्षणानुसार यादृच्छिक वाटते. आणि तरीही, देवाच्या अनंत शहाणपणात, जे त्याच्यावर प्रेम करतात त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी चांगल्या प्रकारे कसे कार्य करतात हे तो पाहतो. मला आठवते की जेव्हा माझी बहिण एका कार अपघातात मरण पावली तेव्हा मी 19 वर्षांची होती, ती 22 वर्षांची होती. माझी आई पलंगावर बसली आणि म्हणाली, “आम्ही एकतर देवाला नाकारू शकतो आणि म्हणू शकतो,“ तू का सोडले आहेस? आम्हाला? ”… किंवा आपण यावर विश्वास ठेवू शकतो की तो आता आमच्या शेजारी बसला आहे, आमच्याबरोबर रडत आहे आणि तो आम्हाला या वेळी मदत करेल….” त्या एका वाक्यात, मला असे वाटते की माझ्या आईने मला ब्रह्मज्ञानाचे स्वरूप दिले आहे. देवाने जगात मृत्यूची इच्छा केली नाही, परंतु तो त्याला परवानगी देतो - आमच्या भयानक निवडी आणि भयंकर वाईट गोष्टींना परवानगी देतो - कारण आमच्याकडे स्वतंत्र इच्छा आहे. पण मग, तो आमच्याबरोबर रडतो, आमच्याबरोबर चालतो… आणि काही दिवस अनंतकाळात, आपण पाहू की पृथ्वीवर कधीही न समजलेल्या वाईट गोष्टी जास्तीत जास्त आत्म्यांना वाचवण्याच्या दैवी योजनेचा भाग होत्या. 

शेवटचा निर्णय येईल जेव्हा ख्रिस्त गौरवात परत येईल. दिवस आणि तास फक्त पित्यालाच माहीत असतात; फक्त तो त्याच्या येण्याचा क्षण ठरवतो. मग त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताद्वारे तो सर्व इतिहासावर अंतिम शब्द उच्चारेल. सृष्टीच्या संपूर्ण कार्याचा आणि मोक्षप्राप्तीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अंतिम अर्थ आपल्याला कळेल आणि त्याच्या प्रोव्हिडन्सने प्रत्येक गोष्टीला शेवटच्या टोकाकडे नेलेल्या अद्भुत मार्गांना समजून घेऊ. शेवटचा निर्णय प्रकट करेल की देवाचा न्याय त्याच्या प्राण्यांनी केलेल्या सर्व अन्यायांवर विजय मिळवतो आणि देवाचे प्रेम मृत्यूपेक्षा अधिक मजबूत आहे. -सीसीसी, एन. 1010

आणि मग, "तो त्यांच्या डोळ्यांतील प्रत्येक अश्रू पुसून टाकेल, आणि मृत्यू यापुढे होणार नाही, ना शोक, ना रडणे, ना दुःख, कारण आधीच्या गोष्टी निघून गेल्या आहेत." [5]रेव्ह 21: 4. सध्या, आमच्या चोवीस तासांच्या दिवसांमध्ये, घड्याळांची घड्याळे, वाढते वय, आणि asonsतूंच्या क्रॉलसह ... जर कोणी दुःखाच्या दरम्यान असेल तर वेळ पुरेशी वेगाने हलू शकत नाही. परंतु अनंतकाळात, सर्व खरोखरच एक लुकलुकण्याच्या लांबीबद्दल स्मृती असेल. 

मी असे मानतो की या काळाचे दु: ख आपल्यासाठी प्रगट होणा the्या गौरवाच्या तुलनेत काहीच नाही. (रोमकर :8:१:18)

हे शब्द एका माणसाकडून आले जे वारंवार भुकेले, छळले, मारहाण केली, तुरुंगात टाकले आणि दगडाने ठेचून मारले. 

आज, मी माझ्या खिडकीतून बाहेर बघितले आणि पाहिले की या छोट्या धर्मत्यागाचे सर्व लेखन खरोखर या तासासाठी होते… मोठा वादळ, साम्यवादाचे वादळ - आणि दुष्ट अंतःकरणे बनवू शकणाऱ्या सर्व भयानक गोष्टी. पण हे फक्त एक वादळ आहे. आणि आपल्यापैकी जे त्याद्वारे जगतात ते "सृष्टीच्या संपूर्ण कार्याचा अंतिम अर्थ" चा भाग पाहतील कारण आमच्या पित्याचे शब्द पूर्ण होतील - आणि त्याचे राज्य काही काळासाठी राज्य करेल "पृथ्वीवर जसे स्वर्गात आहे." 

हे अनैतिक जग, तू मला पृथ्वीच्या दर्शनी भागापासून दूर टाकण्यासाठी, समाजातून, शाळांमधून, संभाषणातून - प्रत्येक गोष्टीतून काढून टाकण्यासाठी सर्वकाही करत आहेस. तुम्ही मंदिरे आणि वेदी कशी पाडायची, माझे चर्च कसे नष्ट करायचे आणि माझ्या मंत्र्यांना कसे मारायचे याचा कट करत आहात; मी तुमच्यासाठी प्रेमाचा युग - माझ्या तिसऱ्या युगाची तयारी करत असताना फिएट. मला हद्दपार करण्यासाठी तुम्ही तुमचा स्वतःचा मार्ग बनवाल आणि मी तुम्हाला प्रेमाद्वारे गोंधळात टाकू. मी तुमच्या मागून मागून येईन, आणि मी तुम्हाला समोरून येईन जेणेकरून तुम्हाला प्रेमात गोंधळ होईल; आणि जिथे तू मला हद्दपार केलेस तिथे मी माझे सिंहासन उभा करीन, आणि तिथे मी पूर्वीपेक्षा जास्त राज्य करीन - पण अधिक आश्चर्यकारक मार्गाने; इतके की, तुम्ही स्वतः माझ्या सिंहासनाच्या पायाशी पडता, जणू माझ्या प्रेमाच्या सामर्थ्याने बांधलेले.

अरे, माझ्या मुली, प्राणी वाईटात अधिकाधिक चिडतो! नाशाचे किती षडयंत्र ते तयार करत आहेत! ते स्वतःच वाईट संपवण्याच्या टप्प्यावर पोहोचतील. परंतु जेव्हा ते त्यांच्या स्वतःच्या मार्गाने व्यस्त असतात, तेव्हा मी ते तयार करण्यात व्यस्त असतो फियाट व्हॉलंटास तुआ ["तुझे होईल" त्याची पूर्णता आणि पूर्तता, आणि माझी इच्छा पृथ्वीवर राज्य करेल - परंतु पूर्णपणे नवीन मार्गाने. मी तिसऱ्या युगाची तयारी करण्यात व्यस्त राहीन फिएट ज्यात माझे प्रेम एक आश्चर्यकारक आणि न ऐकलेले मार्ग दाखवेल. अहो, मला गोंधळ करायचा आहे माणूस पूर्णपणे प्रेमात! म्हणून, सावध राहा - प्रेमाचा हा आकाशीय आणि दैवी युग तयार करताना मला तू माझ्याबरोबर हवा आहेस. आम्ही एकमेकांना हात देऊ, आणि एकत्र काम करू. - येशूला देवाचा सेवक लुईसा पिकारेटा, फेब्रुवारी 8, 1921; खंड 12

मग, आपण पाहू की हा वर्तमान क्षण अत्यंत निर्दयी आणि अभिमानी अजगराचा एक चर्चचा नाश करण्याचा एक दयनीय प्रयत्न होता जो कधीच नष्ट होऊ शकत नाही ... की जेव्हा आमच्या मेंढपाळांनी गेथसमनीच्या बागेतून पळ काढला असे वाटले तेव्हा एक क्षण येईल पेन्टेकॉस्टच्या दिवशी जेव्हा खरे मेंढपाळ ख्रिस्ताच्या कळपाला प्रेमळपणा, शक्ती आणि प्रेमाने एकत्र करतील ... की साम्यवादाच्या प्रगतीचा हा क्षण खरोखरच वाईटाचा विजय नाही तर दुष्ट माणसांच्या अभिमानाचा शेवटचा पफ आहे. मला चुकीचे समजू नका - आम्ही चर्चच्या पॅशनमधून जाणार आहोत. परंतु येशूने आपल्याला दिलेला दृष्टीकोन आम्हाला आवश्यक आहे:

जेव्हा एखादी स्त्री प्रसूतीमध्ये असते, तेव्हा ती दुःखात असते कारण तिची वेळ आली आहे; पण जेव्हा तिने एका मुलाला जन्म दिला, तेव्हा तिला यापुढे दुःख आठवत नाही कारण तिच्या आनंदामुळे जगात मूल जन्माला आले आहे. त्यामुळे तुम्हीही आता दुःखात आहात. पण मी तुला पुन्हा भेटेन, आणि तुझी अंतःकरणे आनंदित होतील आणि कोणीही तुझा आनंद तुझ्यापासून दूर नेणार नाही. (जॉन 16: 21-22)

येशू आपल्याला सोडणार नाही… तो आमच्या प्रेमात वेडा झाला आहे! पण चर्चचा महिमा is अयशस्वी, काही काळासाठी. ते खाली थडग्यात जाणार आहे.[6]रड, माणसांनो! पण आजचा दिवस नॉस्टॅल्जियाचा नाही. आपल्याकडे असलेल्या गोष्टींचे दु: ख करण्याचा हा दिवस नाही ... परंतु जगाच्या प्रतीक्षेत आहे की येशू त्याच्या वधूची तयारी करत आहे, त्याच्या शेवटच्या वैभवात परत येण्यापूर्वी ... प्रेमाचा काळ ... आणि ज्यांना बोलावले जात आहे त्यांच्यासाठी लवकर घरी, आम्ही डोळे अनंतकाळच्या प्रेमाच्या युगाकडे वळवतो, स्वर्ग. 

 

संबंधित वाचन

पुनरुत्थान चर्च

येत आहे शब्बाथ विश्रांती

एंड टाइम्सचे रीथकिंग

वाईट दिवस त्याचा दिवस असेल

शांतीच्या युगाची तयारी

 

पुढील गोष्टी ऐका:


 

 

MeWe वर मार्क आणि दररोजच्या “काळातील चिन्हे” चे अनुसरण करा:


मार्कच्या लेखनाचे येथे अनुसरण करा:


मार्क इन सह प्रवास करणे अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

 
पोस्ट घर, महान चाचण्या आणि टॅग केले , , , , , , , , , , , , .