आपण बी नोहा

 

IF मी त्यांच्या पालकांचे अश्रू गोळा करू शकलो ज्याने आपल्या मुलांचा विश्वास कसा सोडला आहे याबद्दलचे हृदयविदारक आणि दुःख सामायिक केले आहे, मला एक छोटासा समुद्र मिळेल. पण ते महासागर हे दयाळू महासागरांच्या तुलनेत फक्त एक टिपूस ठरेल जे ख्रिस्ताच्या हृदयातून वाहते. येशू ख्रिस्त जो आपल्यासाठी दु: ख भोगला आणि मरण पावला त्यापेक्षा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या तारणासाठी अधिक उत्सुक, जास्त गुंतवणूक केलेली किंवा जळत जाणे कोणी नाही. तरीसुद्धा, जेव्हा आपण प्रार्थना करून आणि उत्तम प्रयत्नांनंतरही, आपल्या मुलांचा ख्रिस्ती विश्वास नाकारत राहिल्यास सर्व प्रकारच्या अंतर्गत समस्या, विभागणी आणि आपल्या कुटुंबात किंवा त्यांच्या जीवनात राग निर्माण होतो? शिवाय, जेव्हा आपण “काळाची चिन्हे” आणि देव पुन्हा एकदा जगाला शुद्ध करण्याची तयारी कशी देतात याकडे आपण लक्ष देता तेव्हा आपण विचारता, "माझ्या मुलांचे काय?"

 

प्रामाणिक एक

जेव्हा पहिल्यांदा देव पृथ्वीला पूर देणार होता तेव्हा त्याने जगाकडे पाहिले की तो कोणा कोणास तरी सापडेल. 

जेव्हा जेव्हा मनुष्याने पृथ्वीवर किती दुष्कर्म केले आणि जेव्हा त्याने पाहिले की आपल्या मनातून झालेली प्रत्येक इच्छा वाइटाकडे वाहून गेली, तेव्हा प्रभुला पृथ्वीवर माणूस बनवण्याचा पश्चात्ताप झाला आणि त्याचे अंत: करण दु: खी झाले ... परंतु नोहाने त्याची कृपा केली. प्रभू. (जनरल 6: 5-7)

पण येथे गोष्ट आहे. देवाने नोहाचे तारण केले आणि त्याचे कुटुंब:

नोहा आपली मुले, त्याची बायको आणि आपल्या मुलांच्या बायका यांच्यासह पुराच्या पाण्यामुळे जहाजात शिरला. (जनरल 7: 7) 

देवाने नोहाच्या कुटुंबावर नीतिमानपणा वाढवला आणि त्यांना न्यायाच्या पावसापासून बचावले तो नोहा होता तरी फक्त कोण बोलतांना छत्री धरली? 

प्रेम अनेक पापांना व्यापते. (1 पाळीव प्राणी 4: 8) 

तर, मुद्दा असा आहे: तू नोआ आपल्या कुटुंबात तुम्ही “नीतिमान” आहात आणि माझा विश्वास आहे की तुमच्या प्रार्थना व यज्ञार्पणाद्वारे, तुमची विश्वासूपणा व चिकाटी by म्हणजे येशूमध्ये भाग घेत आहे आणि त्याच्या क्रॉसची शक्ती - देव आपल्या प्रियजनांना त्याच्या मार्गाने दया दाखवतो, त्याच्या वेळेत, अगदी शेवटच्या क्षणी जरी ...

देवाची दया कधीकधी शेवटच्या क्षणी पापीला चमत्कारिक आणि रहस्यमय मार्गाने स्पर्श करते. बाह्यतः असे दिसते की जणू काही हरवले आहे, परंतु तसे नाही. देवाच्या आत्म्याच्या अंतिम कृपेच्या किरणांनी प्रकाशित झालेला आत्मा, शेवटच्या क्षणी अशा प्रेमाच्या सामर्थ्याने देवाकडे वळतो की, एका क्षणात, ते देवाकडून पाप आणि शिक्षेची क्षमा मिळविते, बाह्यतः हे कोणतेही चिन्ह दर्शवित नाही. पश्चात्ताप किंवा तणाव, कारण आत्मा यापुढे बाह्य गोष्टींवर प्रतिक्रिया देत नाही. अरे, देवाची दया किती कळण्यापलीकडे आहे! स्ट. फॉस्टीना, माझ्या आत्म्यात दैवी दया, डायरी, एन. 1698

 

आपण नाही आहात

नक्कीच, बरेच पालक आपल्या मुलांच्या कृपेमुळे पडल्याबद्दल स्वत: ला दोष देतील. त्यांना सुरुवातीची वर्षे, चुका, खोटेपणा, स्वार्थ आणि पापांची आठवण होईल ... आणि त्यांनी आपल्या मुलांचा जहाजाचा नाश कसा केला, ते एक प्रकारे लहान किंवा मोठे आहेत. आणि म्हणून ते निराश झाले.

येशू आपल्या चर्चवर ठेवलेला पहिला “बाप” आठवा जो देवाचे कुटुंब आहे: शिमोन ज्याचे त्याने नाव बदलले, ते पेत्र, “खडक”. परंतु जेव्हा तो आपल्या बोलण्याने आणि क्रियेने तारणहार नाकारला तेव्हा हाच खडका “कुटुंबाचा” अपमान करणारा अडसर ठरला. आणि तरीही, त्याच्या स्पष्ट कमजोरी असूनही, येशूने त्याला सोडले नाही. 

"शिमोन, योहानाच्या मुला, तू माझ्यावर प्रेम करतोस का?" तो त्याला म्हणाला, “होय, प्रभु! तुला माहित आहे की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे." तो त्याला म्हणाला, “माझ्या मेंढरांना चार. (जॉन २१:१:21, १))

आताही येशू तुमच्या वडिलांच्या आणि मातांकडे वळतो ज्याने त्याने तुम्हा मेंढरांची काळजी घेतली आहे आणि तो विचारतो, “तू माझ्यावर प्रेम करतोस का?” पीटर प्रमाणे आपणसुद्धा या प्रश्नावर शोक करू शकतो कारण जरी आपण आमच्यावर त्याच्यावर प्रेम करतो अंतःकरणा, आम्ही आमच्या शब्दांमध्ये आणि कृतीत अयशस्वी झालो आहोत. परंतु या क्षणाक्षणी, आपल्याकडे अकल्पनीय व बिनशर्त प्रेमाने तुमच्याकडे पाहत असलेल्या येशूने विचारले नाही, “तुम्ही पाप केले आहे काय?” कारण तो आपला भूतकाळ जाणतो आणि पापांची तुलाही कल्पना नसते. नाही, तो पुन्हा म्हणतो:

“तू माझ्यावर प्रेम करतोस का?” परंतु येशू त्याला म्हणाला, “प्रभु, तुला सर्व काही माहीत आहे. तुला माहित आहे की मी तुझ्यावर प्रेम करतो. ”(जॉन २१:१:21)

“मग हे जाणून घ्या”:

जे लोक देवावर प्रीति करतात त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी चांगल्या गोष्टी करतात. देवाला त्याच्या उद्देशानुसार बोलाविले जाते. (रोम 8:28)

पेत्राला घेतल्याप्रमाणे देव पुन्हा “होय” घेईल आणि त्या चांगल्या गोष्टी करेल. तो फक्त आता विचारतो की तू नोआ

 

देवाला आपला कृपा द्या

बर्‍याच वर्षांपूर्वी मी माझ्या सासरच्या बरोबर त्याच्या मागील कुरणातून वाहन चालवत होतो. विशेषत: एका फील्डने माझे लक्ष वेधून घेतले कारण ते आमच्याभोवती नेव्हिगेट करावयाच्या मोठ्या ढिगा .्यांसह होते. "या लहान टेकड्यांचं काय?" मी त्याला विचारले. “अरे,” तो खुरखुंबला. "बर्‍याच वर्षांपूर्वी एरिकने इथे खताचे ढीग फेकले पण ते पसरविण्यास आम्ही कधीच शोधले नाही." जसजसे आपण चालवितो, तसतसे मला सर्वात जास्त लक्षात आले तेच ते होते, जिथे हे टीले होते तिथेच गवत हिरवेगार होते आणि सर्वात जास्त वन्य फुले वाढत होती. 

होय, देव आपल्या आयुष्यात तयार केलेल्या कचर्‍याचे ढीग घेऊ शकतो आणि त्या चांगल्या गोष्टीकडे वळवू शकतो. कसे? विश्वासू राहा. आज्ञाधारक रहा. नीतिमान व्हा. नोहा व्हा.

माझे दु: ख माझे दयाळूपणे नाहीसे झाले आहे. तुझ्या दु: खाबद्दल माझ्याशी वाद घालू नकोस. जर तू तुझ्या सर्व त्रास व वेदना मला दिलीस तर तू मला आनंद देशील. माझ्या कृपेची संपत्ती मी तुमच्यावर ढीग करीन. -झेसेस ते सेंट फॉस्टीना, माझ्या आत्म्यात दैवी दया, डायरी, एन. 1485

पण येशूने फॉस्टिनाला सांगितले की कृपेचे हे खजिना केवळ एका पात्रातून काढता येतात - त्या वस्तू विश्वास. कारण आपल्या कुटुंबात किंवा कदाचित आपल्या आयुष्यातही बर्‍याच काळापासून गोष्टी फिरत असल्याचे आपल्याला दिसत नाही. पण हा देवाचा व्यवसाय आहे. प्रेम करणे आपले आहे.

आपण स्वत: साठी नाही तर आत्म्यांसाठी जगत आहात आणि इतर आत्म्यांना आपल्या दु: खाचा फायदा होईल. आपल्या दीर्घकाळापर्यंत दु: खामुळे त्यांना माझी इच्छा मान्य करण्याचा प्रकाश व सामर्थ्य मिळेल. -झेसेस ते सेंट फॉस्टीना, माझ्या आत्म्यात दैवी दया, डायरी, एन. 67

होय, प्रेम पुष्कळ पापांना व्यापते. राहाब वेश्येने दोन इस्राएली हेरांना त्यांच्या शत्रूंच्या स्वाधीन होण्यापासून वाचवले तेव्हा देवाने तिला त्याचे रक्षण केले आणि तिचा मुलगा - तिच्या पापी भूतकाळात असूनही.

राहाब वेश्येच्या विश्वासामुळेच ती अज्ञानी लोकांचा नाश करु शकली नाही कारण तिने हेरांना शांतीने स्वागत केले. (इब्री ११::11१)

आपण नोहा व्हा. आणि बाकीचे देवाकडे सोडा.

 

संबंधित वाचन

कुटुंबातील पुनर्संचयित

येशूमध्ये भाग घेत आहे 

उधळपट्टीचे पालक

उधळपट्टी

उदात्त तासात प्रवेश करणे 

पेन्टेकोस्ट आणि प्रदीपन

पित्याचा येत असलेला प्रकटीकरण

कै

 

आम्ही नवीन वर्ष सुरू होताच,
हे पूर्ण-वेळ सेवा नेहमीप्रमाणेच अवलंबून असते
संपूर्णपणे आपल्या समर्थनावर. 
धन्यवाद, आणि आपण आशीर्वाद. 

मध्ये मार्क सह प्रवास अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना आता शब्द,
खाली बॅनर वर क्लिक करा सदस्यता.
आपले ईमेल कोणाबरोबरही शेअर केले जाणार नाही.

Print Friendly, पीडीएफ व ईमेल
पोस्ट घर, कौटुंबिक शस्त्रे.