Dasar Privasi kami

 

Dikemaskini terakhir: Julai 14, 2021

 

Dasar Privasi ini menjelaskan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan maklumat Anda ketika Anda menggunakan Layanan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan Dasar Privasi ini. Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mesti mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun Anda bermaksud akaun unik yang dibuat untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami.

 • Syarikat (disebut sebagai "Perusahaan", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Nail It Records, Box 505, Vegreville, AB, Canada, T9C 1R6 (juga dikenal sebagai "The Now Word" ").

 • Cookies adalah fail kecil yang diletakkan di komputer, peranti mudah alih atau peranti lain oleh laman web, yang mengandungi perincian sejarah penyemakan imbas anda di laman web tersebut di antara banyak kegunaannya.

 • Negara merujuk kepada: Alberta, Canada

 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Data peribadi adalah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau dikenali.

 • Servis merujuk kepada Laman Web.

 • Pembekal Perkhidmatan bermaksud setiap orang semula jadi atau sah yang memproses data tersebut bagi pihak Syarikat. Ini merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang dipekerjakan oleh Syarikat untuk memfasilitasi Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan digunakan.

 • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpulkan secara automatik, baik yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • tapak web merujuk kepada The Now Word, boleh diakses dari https://www.markmallett.com/blog/category/daily-journal/

 • anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

Mengumpulkan dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda memberikan Kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpulkan secara automatik semasa menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda kunjungi, waktu dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih, Kami dapat mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, telefon bimbit Anda sistem operasi, jenis penyemak imbas Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga dapat mengumpulkan maklumat yang dikirimkan oleh penyemak imbas anda setiap kali Anda mengunjungi Perkhidmatan kami atau ketika Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih. Koleksi ini dilakukan melalui Google Analytics dan tidak dijual atau disebarkan kepada pihak ketiga. 

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan Cookies dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di Perkhidmatan Kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi pelacakan yang digunakan adalah suar, tag, dan skrip untuk mengumpulkan dan melacak maklumat dan untuk meningkatkan dan menganalisis Perkhidmatan Kami. Teknologi yang kami gunakan mungkin merangkumi:

 • Cookies atau Cookies Penyemak Imbas. Kuki adalah fail kecil yang diletakkan di Peranti Anda. Anda boleh memerintahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua Kuki atau untuk menunjukkan kapan Kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika Anda tidak menerima Kuki, Anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami. Kecuali anda telah menyesuaikan tetapan penyemak imbas anda sehingga akan menolak Kuki, Perkhidmatan kami mungkin menggunakan Kuki.
 • Kuki Kilat. Beberapa ciri Perkhidmatan kami mungkin menggunakan objek tersimpan tempatan (atau Flash Cookies) untuk mengumpulkan dan menyimpan maklumat mengenai pilihan Anda atau aktiviti Anda di Perkhidmatan kami. Flash Cookies tidak diuruskan oleh tetapan penyemak imbas yang sama dengan yang digunakan untuk Cookies Penyemak Imbas. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai bagaimana Anda dapat menghapus Flash Cookies, baca "Di mana saya dapat mengubah pengaturan untuk menonaktifkan, atau menghapus objek bersama tempatan?" terdapat di https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Beacon Web. Bahagian tertentu dalam Perkhidmatan dan e-mel kami mungkin mengandungi fail elektronik kecil yang dikenali sebagai web beacon (juga disebut sebagai gif jelas, tag piksel, dan gif piksel tunggal) yang membolehkan Syarikat, misalnya, mengira pengguna yang telah mengunjungi halaman tersebut atau membuka e-mel dan untuk statistik laman web lain yang berkaitan (contohnya, merakam populariti bahagian tertentu dan mengesahkan integriti sistem dan pelayan).

Cookies boleh menjadi Cookies "Persistent" atau "Session". Kuki Tetap tetap ada di komputer peribadi atau peranti mudah alih anda semasa anda berada di luar talian, sementara Sesi Cookies akan dihapus sebaik sahaja Anda menutup penyemak imbas web anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai kuki di sini: Segala Mengenai Cookies oleh TermsFeed.

Kami menggunakan Kuki Sesi dan Kegigihan untuk tujuan yang dinyatakan di bawah:

 • Kuki yang Perlu / Penting

  Jenis: Kuki Sesi

  Ditadbir oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini penting untuk memberi anda perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web dan untuk membolehkan Anda menggunakan beberapa ciri-cirinya. Mereka membantu mengesahkan pengguna dan mencegah penipuan penggunaan akaun pengguna. Tanpa Kuki ini, perkhidmatan yang Anda minta tidak dapat disediakan, dan Kami hanya menggunakan Kuki ini untuk memberi anda perkhidmatan tersebut.

 • Polisi Kuki / Kuki Penerimaan Notis

  Jenis: Kuki Berterusan

  Ditadbir oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini mengenal pasti sama ada pengguna telah menerima penggunaan kuki di Laman Web.

 • Cookie Fungsi

  Jenis: Kuki Berterusan

  Ditadbir oleh: Kami

  Tujuan: Kuki ini membolehkan kami mengingati pilihan yang anda buat semasa Anda menggunakan Laman Web, seperti mengingat butiran log masuk atau pilihan bahasa anda. Tujuan Kuki ini adalah untuk memberi anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelakkan Anda harus memasukkan semula pilihan anda setiap kali anda menggunakan Laman Web.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai kuki yang kami gunakan dan pilihan anda mengenai kuki, sila kunjungi Dasar Kuki kami atau bahagian Kuki di Dasar Privasi kami.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan kami, termasuk untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Untuk menguruskan Akaun Anda: untuk menguruskan pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan (iaitu langganan). Data Peribadi yang Anda sediakan dapat memberi Anda akses kepada fungsi yang berbeza dari Perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar. Alamat e-mel anda yang digunakan untuk melanggan The Now Word atau langganan yang berkaitan di markmallett.com tidak pernah dijual atau dikongsi.

 • Untuk pelaksanaan kontrak: pengembangan, pematuhan dan pelaksanaan kontrak pembelian untuk produk, barang atau perkhidmatan yang telah anda beli atau kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan push aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi informatif yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan yang dikontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau wajar untuk pelaksanaannya.

 • Untuk menyediakan Anda dengan berita, tawaran khas dan maklumat umum mengenai barang, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan kecuali anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

 • Untuk menguruskan permintaan anda: Untuk menghadiri dan menguruskan permintaan Anda kepada Kami.

 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau melakukan penggabungan, penjualan, penyusunan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan lain dari sebahagian atau semua aset Kami, sama ada sebagai masalah berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran, atau proses serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami mengenai pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.

 • Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti tren penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan meningkatkan Perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Penyimpanan Data Peribadi Anda

Syarikat akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi Anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta untuk menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan polisi undang-undang kami.

Syarikat juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka waktu yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan Kami, atau Kami secara hukum wajib menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan itu berada. Ini bermaksud bahawa maklumat ini dapat dipindahkan ke - dan dipelihara di - komputer yang berada di luar negara, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada yang ada di bawah bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda untuk Polisi Privasi ini diikuti oleh Penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data Anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak akan dilakukan pemindahan Data Peribadi Anda ke organisasi atau negara melainkan ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan Data dan maklumat peribadi anda yang lain.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Urus Niaga Perniagaan

Sekiranya Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan tunduk pada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin diminta untuk mengungkapkan Data Peribadi Anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (misalnya mahkamah atau agensi pemerintah).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat boleh mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

 • Mematuhi tanggungjawab undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan melakukan kesalahan berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Melindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
 • Lindungi daripada tanggungjawab undang-undang

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda penting bagi Kami, tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan kaedah yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menghubungi sesiapa sahaja yang berumur di bawah 13 tahun. Kami tidak sengaja mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti dari sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun. Sekiranya Anda seorang ibu bapa atau penjaga dan Anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan Data Peribadi kepada Kami hubungi Kami. Sekiranya Kami menyedari bahawa Kami telah mengumpulkan Data Peribadi dari sesiapa yang berumur di bawah 13 tahun tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, Kami mengambil langkah untuk membuang maklumat tersebut dari pelayan Kami.

Sekiranya Kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat Anda dan Negara anda memerlukan persetujuan daripada ibu bapa, Kami mungkin memerlukan persetujuan ibu bapa anda sebelum Kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Sekiranya anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan / atau pemberitahuan yang menonjol di Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan itu berlaku dan mengemas kini tarikh "Terakhir dikemas kini" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami: