Il-Gift

 

Fir-riflessjoni tiegħi Dwar Tradizzjonaliżmu Radikali, Fl-aħħar mill-aħħar irrimarkat lejn spirtu ta’ ribelljoni kemm fl-hekk imsejħa “konservattivi estremi” kif ukoll “progressivi” fil-Knisja. Fl-ewwel, jaċċettaw biss ħarsa teoloġika dejqa tal-Knisja Kattolika filwaqt li jiċħdu l-milja tal-Fidi. Min-​naħa l-​oħra, it-​tentattivi progressivi biex ibiddlu jew iżidu mad-​“depożitu tal-​fidi.” Lanqas ma jinġarr mill-Ispirtu tal-verità; la hija konformi mat-Tradizzjoni Sagra (minkejja l-protesti tagħhom).Kompli qari

Dwar Tradizzjonaliżmu Radikali

 
 
Xi nies qed jirrappurtaw li dan il-blog jidher bħala test abjad fuq l-isfond kannella. Din hija problema bil-browser tiegħek. Aġġorna jew taqleb għal browser ieħor, bħal Firefox.
 

HEMM M’hemmx dubju li rivoluzzjoni ta’ “progressivi” ta’ wara l-Vatikan II ħolqot ħerba fil-Knisja, u fl-aħħar mill-aħħar twittiet ordnijiet reliġjużi sħaħ, arkitettura tal-knisja, mużika u kultura Kattolika – b’mod ċar xhieda fl-affarijiet kollha li jdawwar il-Liturġija. Ktibt ħafna dwar il-ħsara lill-Quddiesa kif ħarġet wara l-Konċilju Vatikan II (ara L-armar tal-Quddiesa). Smajt rakkonti mill-ewwel dwar kif ir-“riformaturi” daħlu fil-parroċċi tard bil-lejl, ibajdu l-ikonografija, ikissru l-istatwi, u ħadu lupa biex iżejnu l-artali maġġuri. Minflokhom, artal sempliċi miksi b'ċarruta bajda tħalla wieqaf fin-nofs tas-santwarju - għall-orrur ta' ħafna nies li jmorru l-knisja fil-Quddiesa ta' wara. "Dak li għamlu l-Komunisti fil-knejjes tagħna bil-forza," immigranti mir-Russja u l-Polonja. qaluli, “intom qed tagħmlu infuskom!”Kompli qari

Staqsi, Fittex, u Iħabbat

 

Itlob u jingħatalek;
fittex u ssib;
ħabbat u l-bieb jinfetaħlek...
Jekk int mela, li int ħażin,
taf kif tagħti rigali tajbin lil uliedek,
kemm aktar se Missierkom tas-smewwiet
agħti affarijiet tajbin lil dawk li jitolbuh.
(Mt. 7: 7-11)


Dan l-aħħar, il-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta ġew imdaħħla f’dubju, jekk mhux attakkati b’mod malafama, minn ċerti tradizzjonalisti radikali.[1]cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Kien hemm ukoll komunikazzjoni privata leaked bejn id-Dikasteru għad-Duttrina tal-Fidi u isqof li jidher li ssospenda l-Kawża tagħha filwaqt li l-Isqfijiet Koreani ħarġu sentenza negattiva iżda stramba.[2]ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża? Madankollu, il- uffiċjali il-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-kitbiet ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla tibqa’ waħda ta’ “approvazzjoni” bħal kitbiet tagħha iġorru s-siġilli ekkleżjali xierqa, li ma ġewx revokati mill-Papa.[3]ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża?
3 ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.

Niddefendu l-Vatikan II u t-Tiġdid

 

Nistgħu naraw li l-attakki
kontra l-Papa u l-Knisja
ma jiġux biss minn barra;
anzi, it-tbatijiet tal-Knisja
ġej minn ġewwa l-Knisja,
mid-dnub li jeżisti fil-Knisja.
Dan dejjem kien għarfien komuni,
imma llum narawha f’forma tassew tal-biża’:
l-akbar persekuzzjoni tal-Knisja
ma ġejx minn għedewwa esterni,
imma twieled mid-dnub fi ħdan il-Knisja.
— IL-BENEDITT TAL-POPA XVI,

intervista fuq titjira lejn Lisbona,
Il-Portugall, 12 ta’ Mejju, 2010

 

MA kollass tat-tmexxija fil-Knisja Kattolika u aġenda progressiva li toħroġ minn Ruma, aktar u aktar Kattoliċi qed jaħarbu mill-parroċċi tagħhom biex ifittxu Quddies "tradizzjonali" u rifuġji tal-ortodossija.Kompli qari

Sopranaturali Mhux Aktar?

 

IL Il-Vatikan ħareġ normi ġodda biex jagħrfu “allegati fenomeni sopranaturali”, iżda mingħajr ma jħalli lill-isqfijiet bl-awtorità li jiddikjaraw fenomeni mistiċi bħala mibgħuta mis-sema. Dan kif se jkollu impatt mhux biss fuq id-dixxerniment kontinwu tad-dehriet iżda l-ħidma sopranaturali kollha fil-Knisja?Kompli qari

L-Amerika: Tissodisfa l-Apokalissi?

 

Meta jmut imperu?
Tikkollassa f'mument wieħed terribbli?
Le, le.
Imma jasal żmien
meta n-nies tagħha ma jibqgħux jemmnu fiha...
-karru, Megalopolis

 

IN Fl-2012, hekk kif it-titjira tiegħi telgħet 'il fuq minn Kalifornja, ħassejt li l-Ispirtu jħeġġiġni naqra Apokalissi Kapitli 17-18. Hekk kif bdejt naqra, kien bħallikieku velu kien qed jinqalaʼ fuq dan il-ktieb arkani, bħal paġna oħra taʼ tessut irqiq iddur biex tikxef ftit aktar l-immaġni misterjuża tat-“tmiem taż-żminijiet.” Il-kelma “apokalissi” tfisser, fil-fatt, l-iżvelar.

Dak li qrajt beda jpoġġi lill-Amerika f’dawl bibliku kompletament ġdid. Waqt li rriċerkajt is-sisien storiċi ta’ dak il-pajjiż, ma stajtx ma narahx forsi bħala l-aktar kandidat denju ta’ dik li San Ġwann sejjaħ “babilonja misterjuża” (aqra Misteru Babilonja). Minn dakinhar, żewġ tendenzi reċenti jidhru li jsaħħu dik il-fehma...

Kompli qari

Żommha Flimkien

 

MA aħbarijiet taʼ l- aħbarijiet qed isiru aktar koroh u koroh bis- sigħat u kliem profetiku li jirrepeti l- istess, il- biżaʼ u l- ansjetà qed iġiegħlu lin- nies “jitilfuha.” Dan il-webcast kruċjali jispjega, allura, kif nistgħu “inżommuha flimkien” hekk kif id-dinja ta’ madwarna litteralment tibda tisfar...Kompli qari

Il-Kirurġija Kożmika

 

Ippubblikat għall-ewwel darba fil-5 ta 'Lulju, 2007 ...

 

TALB qabel is-Sagrament Imqaddes, il-Mulej deher jispjega għaliex id-dinja qed tidħol fi purifikazzjoni li issa, tidher irriversibbli.

Matul l-istorja tal-Knisja Tiegħi, kien hemm żminijiet meta l-Ġisem ta ’Kristu marad. F’dawk il-ħinijiet bgħatt rimedji.

Kompli qari

X'għamilt?

 

Il-Mulej qal lil Kajjin: “X’għamilt?
Il-vuċi tad-demm ta’ ħuk
qed tibki miegħi mill-art” 
(Ġen 4:10).

—PAPA SAN ĠWANN PAWLU II, Evangelium Vitae, le. 10

U għalhekk niddikjara lilek solennement illum
li jien mhux responsabbli
għad-demm ta’ xi ħadd minnkom,

għax ma naqasx milli nxandarkom
il-pjan kollu ta’ Alla...

Allura kun viġilanti u ftakar
li għal tliet snin, lejl u nhar,

Jien bla waqfien wessejt lil kull wieħed minnkom
bid-dmugħ.

(Atti 20:26-27, 31)

 

Wara tliet snin ta 'riċerka intensiva u kitba dwar il-"pandemija," inkluż a dokumentarji li marret virali, ktibt ftit li xejn dwaru fis-sena li għaddiet. Parzjalment minħabba burnout estrem, parzjalment ħtieġa li niddekompressa mid-diskriminazzjoni u l-mibegħda li esperjenzat il-familja tiegħi fil-komunità fejn konna ngħixu qabel. Dak, u wieħed jista’ biss iwissi daqshekk sakemm tolqot il-massa kritika: meta dawk li għandhom widnejn biex jisimgħu jkunu semgħu — u l-bqija jifhmu biss ladarba l-konsegwenzi ta’ twissija bla ħsieb imisshom personalment.

Kompli qari

Il-Kelma Issa fl-2024

 

IT ma jidhirx daqshekk twil ilu li bqajt fuq għalqa tal-prari hekk kif bdiet tiġri maltempata. Il-kliem mitkellem f’qalbi mbagħad sar il-“kelma issa” li tiddefinixxi li kienet tifforma l-bażi ta’ dan l-appostolat għat-18-il sena li ġejjin:Kompli qari

Fuq il-Ħelsien

 

ONE tal-“kliem issa” li l-Mulej issiġilla f’qalbi huwa li qed iħalli lill-poplu tiegħu jiġi ttestjat u rfinat fi tip ta’ “l-aħħar sejħa” lill-qaddisin. Huwa qed jippermetti li l-"xquq" fil-ħajja spiritwali tagħna jiġu esposti u sfruttati sabiex ħawwadna, peress li m'għadx fadal ħin biex toqgħod fuq iċ-ċint. Huwa bħallikieku twissija ġentili mis-Sema qabel l- twissija, bħad-dawl li jdawwal tas-sebħ qabel ix-Xemx tkisser l-orizzont. Din l-illuminazzjoni hija a rigal [1]Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’ biex iqajjimna għall-kbir perikli spiritwali li qed niffaċċjaw peress li dħalna bidla epokali — il żmien tal-ħsadKompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’

L-Għażla Saret

 

M'hemm l-ebda mod ieħor biex tiddeskriviha ħlief toqol oppressiv. Qiegħed hemm, imnaqqax fuq il-bankun tiegħi, nibqa’ nisma’ l-qari tal-Quddiesa f’Ħadd il-Ħniena Divina. Kien bħallikieku l-kliem kien qed jolqot widnejni u jaqbeż.

L-Aħħar Tama tas-Salvazzjoni?

 

IL it-tieni Ħadd tal-Għid huwa Ħadd Ħniena Divina. Huwa jum li Ġesù wiegħed li se jferra grazzji li ma jitkejlux sal-punt li, għal xi wħud, huwa "L-aħħar tama tas-salvazzjoni." Xorta waħda, ħafna Kattoliċi m'għandhom l-ebda idea ta 'x'inhi din il-festa jew qatt ma jisimgħu dwarha mill-pulptu. Kif tara, din mhix ġurnata ordinarja ...

Kompli qari

Ħames Mezzi biex “Tibżgħux”

FUQ IL-MEMORJALI TA 'SAN. ĠWANNI PAWLU II

Tibżax! Iftaħ il-bibien kollha għal Kristu ”!
—ST. ĠWANNI PAWLU II, Omelija, Pjazza San Pietru
22 ta ’Ottubru, 1978, Nru 5

 

Ippubblikat għall-ewwel darba fit-18 ta 'Ġunju, 2019.

 

IVA, Naf li Ġwanni Pawlu II spiss qal, "Tibżax!" Imma kif naraw ir-riħ tal-Maltemp jiżdied madwarna u mewġ jibda jegħleb il-Barka ta ’Pietru... kif libertà tar-reliġjon u tal-kelma issir fraġli u l - possibbiltà ta 'antikrist jibqa 'fuq l-orizzont ... kif Profeziji Marjani qed jitwettqu fil-ħin reali u it-twissijiet tal-papiet mur bla kas ... hekk kif l-inkwiet personali, il-firdiet u n-niket personali tiegħek jinżlu madwarek ... kif jista 'wieħed possibilment mhux ibża?"Kompli qari

Il-Qawmien tal-Knisja

 

L-iktar veduta awtorevoli, u dik li tidher
li tkun l-iktar f'armonija ma 'l-Iskrittura Mqaddsa, huwa li,
wara l-waqgħa tal-Antikrist, il-Knisja Kattolika se
għal darb'oħra daħal fuq perjodu ta '
prosperità u trijonf.

-It-Tmiem tad-Dinja Preżenti u l-Misteri tal-Ħajja futura,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), p. 56-57; Istampa Sophia Press

 

HEMM hija silta misterjuża fil-ktieb ta 'Daniel li qed tiżvolġi fih tagħna ħin. Ikxef aktar dak li Alla qed jippjana f’din is-siegħa hekk kif id-dinja tkompli n-niżla tagħha fid-dlam ...Kompli qari

Il-Passjoni tal-Knisja

Jekk il-kelma ma tkunx ikkonvertit,
ikun demm li jikkonverti.
—ST. ĠWANN PAWLU II, mill-poeżija “Stanislaw”


Xi wħud mill-qarrejja regolari tiegħi forsi ndunaw li ktibt inqas f’dawn l-aħħar xhur. Parti mir-raġuni, kif tafu, hija għaliex aħna qegħdin fil-ġlieda għal ħajjitna kontra t-turbini tar-riħ industrijali — ġlieda li qed nibdew nagħmlu xi progress fuq.

Kompli qari

Klima: Il-Film

Wara li kiteb dwar il-qerq tal-"bidla fil-klima" għal kważi għaxar snin (ara Qari Relatat hawn taħt), dan il-film ġdid huwa nifs ġdid ta 'verità. Klima: Il-Film huwa sommarju brillanti u kruċjali tal-qabda tal-qawwa globali permezz tal- lievi ta’ “pandemiji” u “bidla fil-klima”.

Kompli qari

Kristjaneżmu reali

 

Bħalma wiċċ Sidna ġie sfigurat fil-Passjoni Tiegħu, hekk ukoll wiċċ il-Knisja sar sfigurat f’din is-siegħa. Hi għal xiex tirrappreżenta? X'inhi l-missjoni tagħha? X'inhu l-messaġġ tagħha? X'jagħmel Kristjaneżmu reali verament look like?

Kompli qari

Xhieda fil-Lejl tal-Fidi Tagħna

Ġesù hu l-uniku Evanġelju: m’għandna xejn aktar xi ngħidu
jew xi xhieda oħra li trid tagħti.
—PAPA ĠWANNI PAWLU II
Evangelium Vitae, n. 80

Madwarna, l-irjieħ ta’ din il-Maltempata l-Kbira bdew iħabbtu fuq din l-umanità fqira. Il-parata imdejjaq tal-mewt immexxija mir-rikkieb tat-Tieni Siġill tal-Apokalissi li “jneħħi l-paċi mid-dinja” (Apk 6:4), jimxi bil-kuraġġ fil-ġnus tagħna. Kemm jekk permezz tal-gwerra, abort, ewtanasja, il Avvelar tal-ikel, arja, u ilma tagħna jew il farmakeja tal-qawwi, il dinjità tal-bniedem qed jintrefa’ taħt id-nagħal ta’ dak iż-żiemel aħmar... u l-paċi tiegħu insterqu. Hija “x-xbieha ta’ Alla” li tinsab taħt attakk.

Kompli qari

Dwar Nirkupraw id-Dinjità Tagħna

 

Il-ħajja hija dejjem tajba.
Din hija perċezzjoni istintiva u fatt ta 'esperjenza,
u l-bniedem huwa msejjaħ biex jifhem ir-raġuni profonda għaliex dan hu hekk.
Għaliex il-ħajja hija tajba?
—POP ST. JOHN PAUL II,
Evangelium Vitae, 34

 

X'INHU jiġri f’moħħ in-nies meta l-kultura tagħhom — a kultura tal-mewt — jinfurmahom li l-ħajja tal-bniedem mhix biss li tintrema iżda apparentement hija ħażen eżistenzjali għall-pjaneta? X'jiġri mill-psike tat-tfal u l-adulti żgħażagħ li ripetutament jingħad li huma biss prodott sekondarju każwali tal-evoluzzjoni, li l-eżistenza tagħhom qed "tgħolli żżejjed" id-dinja, li "l-impronta tal-karbonju" tagħhom qed tħassar il-pjaneta? X'jiġri lill-anzjani jew lill-morda meta jgħidulhom li l-kwistjonijiet tas-saħħa tagħhom qed jiswew wisq lis-"sistema"? X'jiġri miż-żgħażagħ li huma mħeġġa jirrifjutaw is-sess bijoloġiku tagħhom? X'jiġri mill-immaġni tiegħu nnifsu meta l-valur tiegħu huwa definit, mhux mid-dinjità inerenti tiegħu iżda mill-produttività tagħhom?Kompli qari

The Labour Pains: Depopolazzjoni?

 

HEMM hija silta misterjuża fl-Evanġelju ta’ Ġwanni fejn Ġesù jispjega li xi affarijiet huma diffiċli wisq biex jiġu żvelati għadhom lill-Appostli.

Għadni ħafna affarijiet x’ngħidilkom, imma issa ma tistax iġorruhom. Meta jiġi l-Ispirtu tal-verità, Hu jiggwidak fil-verità kollha... hu jistqarrilkom l-affarijiet li għandhom jiġu. (John 16: 12-13)

Kompli qari

Ħajjin il-Kliem Profetiku ta’ Ġwanni Pawlu II

 

“Imxu bħal ulied id-dawl... u ppruvaw tgħallmu dak li jogħġob lill-Mulej.
Tiħux sehem fl-għemejjel bla frott tad-dlam”
(Ef 5:8, 10-11).

Fil-kuntest soċjali preżenti tagħna, immarkat minn a
ġlieda drammatika bejn il-"kultura tal-ħajja" u l-"kultura tal-mewt"...
il-ħtieġa urġenti għal tali trasformazzjoni kulturali hija marbuta
għas-sitwazzjoni storika preżenti,
għandu l-għeruq ukoll fil-missjoni ta’ evanġelizzazzjoni tal-Knisja.
L-iskop tal-Evanġelju, fil-fatt, hu
“biex tittrasforma l-umanità minn ġewwa u tagħmilha ġdida”.
—Ġwanni Pawlu II, Evangelium Vitae, “L-Evanġelju tal-Ħajja”, n. 95

 

ĠWANN PAWLU II "Evanġelju tal-Ħajja” kienet twissija profetika qawwija lill-Knisja ta’ aġenda ta’ “qawwi” biex timponi “konfoffa pprogrammata b’mod xjentifiku u sistematiku... kontra l-ħajja.” Huma jaġixxu, qal, bħal “Il-Fargħun ta’ l-antik, imdejjaq bil-preżenza u ż-żieda... tat-tkabbir demografiku attwali."[1]Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Dak kien l-1995.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Schism, You Tgħid?

 

XI ĦADD staqsieni l-ġurnata l-oħra, “Mhux qed titlaq lill-Missier qaddis jew lill-maġisteru veru, hux?” Bqajt sorpriż bil-mistoqsija. “Le! x'tagħlek dik l-impressjoni ?? Qal li ma kienx ċert. Għalhekk serraħtlu li x-xiżma hi mhux fuq il-mejda. Perjodu.

Kompli qari

Novembru

 

Ara, qed nagħmel xi ħaġa ġdida!
Issa tnissel, ma tagħmilhiex?
Fid-deżert nagħmel triq,
fil-wasteland, xmajjar.
(Isaija 43: 19)

 

GĦANDI taħseb tard ħafna dwar it-trajettorja ta’ ċerti elementi tal-ġerarkija lejn ħniena falza, jew dak li ktibt dwaru ftit snin ilu: Kontra l-Ħniena. Hija l-istess kompassjoni falza ta 'hekk imsejħa wokiżmu, fejn sabiex "taċċetta oħrajn", kollox għandu jiġi aċċettat. Il-linji tal-Evanġelju huma mċajpra, il messaġġ ta’ indiema jiġi injorat, u t-talbiet ħelsien ta 'Ġesù huma miċħuda għall-kompromessi saccharine ta' Satana. Jidher bħallikieku qed insibu modi kif niskużaw id-dnub aktar milli nindmu minnu.Kompli qari

L-Iktar Omelija Importanti

 

Anke jekk aħna jew anġlu mis-sema
għandu jippriedka lilek evanġelju
għajr dak li ppriedkajna lilek,
ħalli dak wieħed ikun misħut!
(Gal 1: 8)

 

DAWN qatta’ tliet snin f’riġlejn Ġesù, jisma’ b’attenzjoni t-tagħlim Tiegħu. Meta Tela fis-Sema, Hu ħallielhom “inkarigu kbir” għalihom “Agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha... għallmuhom josservaw dak kollu li ordnajtilkom jien” (Mt 28:19-20). U mbagħad bagħtilhom il- "Spirtu tal-verità" biex jiggwidaw infallibbilment it-tagħlim tagħhom (Ġw 16:13). Għalhekk, l-ewwel omelija tal-Appostli bla dubju tkun seminali, li tistabbilixxi d-direzzjoni tal-Knisja kollha... u tad-dinja.

Mela, x'qal Pietru??Kompli qari

Il-Qasam il-Kbir

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ħalli ma jkun hemm l-ebda innovazzjoni lil hinn minn dak li ngħata."
—PAPA San Stiefnu I (+ 257)

 

IL Il-permess tal-Vatikan għas-saċerdoti biex iqassmu l-barkiet għal “koppji” tal-istess sess u dawk f’relazzjonijiet “irregolari” ħoloq qasma profonda fi ħdan il-Knisja Kattolika.

Fi żmien jiem mit-tħabbira tagħha, kważi kontinenti sħaħ (Afrika), konferenzi tal-Isqfijiet (eż. L-Ungerija, Il-Polonja), kardinali, u ordnijiet reliġjużi miċħuda il-lingwa awto-kontradittorja fil Fiducia supplicans (FS). Skont stqarrija għall-istampa dalgħodu minn Zenit, “15-il Konferenza Episkopali mill-Afrika u l-Ewropa, flimkien ma’ madwar għoxrin djoċesi madwar id-dinja, ipprojbixxew, illimitaw, jew issospendew l-applikazzjoni tad-dokument fit-territorju djoċesan, u enfasizzaw il-polarizzazzjoni eżistenti madwaru.”[1]Jan 4, 2024, Zenith A Wikipedija paġna wara oppożizzjoni għal Fiducia supplicans bħalissa jgħodd rifjuti minn 16 konferenza tal-isqfijiet, 29 kardinal u isqf individwali, u seba’ kongregazzjonijiet u għaqdiet saċerdotali, reliġjużi u lajċi. Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Jan 4, 2024, Zenith

Twissija tal-Għassa

 

Għażiż aħwa fi Kristu Ġesù. Irrid inħallik fuq nota aktar pożittiva, minkejja din il-ġimgħa mill-aktar inkwetanti. Huwa fil-video qasir hawn taħt li rrekordjajt il-ġimgħa li għaddiet, iżda qatt ma bgħattlek. Huwa l-aktar appropos messaġġ għal dak li ġara din il-ġimgħa, iżda huwa messaġġ ġenerali ta’ tama. Imma nixtieq ukoll inkun ubbidjenti għall-“kelma issa” li l-Mulej ilu jitkellem il-ġimgħa kollha. Se nkun fil-qosor...Kompli qari

Dwar il-Kkundanna tal-Papa Franġisku u Aktar...

IL Il-Knisja Kattolika esperjenzat diviżjoni profonda bid-Dikjarazzjoni l-ġdida tal-Vatikan li tippermetti l-barka ta’ “koppji” tal-istess sess, b’kundizzjonijiet. Xi wħud qed jitolbuni biex nikkundanna għal kollox lill-Papa. Mark jirrispondi għaż-żewġ kontroversji f'webcast emozzjonali.Kompli qari

Dawwarna Rokna?

 

Nota: Minn mindu ppublikajt dan, żidt xi kwotazzjonijiet ta' appoġġ minn vuċijiet awtorevoli hekk kif ir-risponsi madwar id-dinja qed ikomplu joħorġu. Dan huwa suġġett kruċjali wisq biex it-tħassib kollettiv tal-Ġisem ta’ Kristu ma jinstemax. Iżda l-qafas ta’ din ir-riflessjoni u l-argumenti jibqgħu l-istess. 

 

IL aħbarijiet miġbuda madwar id-dinja bħal missila: “Il-Papa Franġisku japprova li s-saċerdoti Kattoliċi jitħallew ibierku koppji tal-istess sess” (ABC News). Reuters iddikjara: “Il-Vatikan japprova barkiet għal koppji tal-istess sess f’deċiżjoni importanti.” Għal darba, it-titoli ma kinux qed idawru l-verità, minkejja li hemm aktar fl-istorja... Kompli qari

Ikkonfronta l-Maltempata

 

ĠODDA L-iskandlu żdied b’mod qawwi madwar id-dinja bl-aħbarijiet jipproklamaw li l-Papa Franġisku awtorizza lis-saċerdoti biex ibierku koppji tal-istess sess. Din id-darba, l-aħbarijiet ma kinux qed iduruha. Dan huwa n-Nawfraġju l-Kbir li tkellmet fuqu l-Madonna tliet snin ilu? Kompli qari

Is-Saltna Imwiegħda

 

TNEJN terrur u rebħa exultant. Dik kienet il-​viżjoni tal-​profeta Danjel taʼ żmien futur meta “bhima kbira” kienet se tqum fuq id-​dinja kollha, kruha “pjuttost differenti” mill-​bhejjem taʼ qabel li kienu jimponu l-​ħakma tagħhom. Huwa qal li “għandu jibla’ l- kollu art, ħabbatha, u għaffeġha” permezz taʼ “għaxar slaten.” Hija se taqleb il-liġi u saħansitra tbiddel il-kalendarju. Minn rasu ħareġ qarn dijaboliku li l-għan tiegħu huwa li “jgħakkes lill-qaddisin tal-Iktar Għoli.” Għal tliet snin u nofs, jgħid Daniel, dawn se jiġu mgħoddija lilu - hu li huwa rikonoxxut universalment bħala l- "Antikrist."Kompli qari

VIDEO: Il-Profezija F'Ruma

 

QAWWA profezija ngħatat fi Pjazza San Pietru fl-1975 — kliem li jidher li qed jiżvolġi issa fi żmienna. Jingħaqad ma’ Mark Mallett ir-raġel li rċieva dik il-profezija, Dr Ralph Martin ta’ Renewal Ministries. Huma jiddiskutu ż-żminijiet inkwetanti, il-kriżi tal-fidi, u l-possibbiltà tal-Antikrist fi żmienna - flimkien mat-Tweġiba għal dan kollu!Kompli qari

Il-Gwerra Mal-Ħolqien – Parti III

 

IL it-tabib qal mingħajr eżitazzjoni, “Għandna bżonn jew naħarqu jew naqtgħu t-tirojde biex nagħmluha aktar maniġġabbli. Ikollok bżonn tibqa’ tieħu medikazzjoni għall-bqija ta’ ħajtek.” Marti Lea ħarset lejh bħallikieku kien miġnun u qaltlu, “Ma nistax neħles minn parti minn ġismi għax mhux qed taħdem għalik. Għaliex ma nsibux il-kawża ewlenija ta’ għaliex ġismi qed jattakka lilu nnifsu minflok?” It-tabiba lura ħarsha bħallikieku hi kien miġnun. Huwa wieġeb bla tlaqliq, “Int tmur dik ir-rotta u se tħalli lil uliedek orfni.”

Imma kont naf lil marti: kienet se tkun determinata li ssib il-problema u tgħin lil ġisimha tirrestawra ruħha. Kompli qari

Il-Gidba Kbira

 

…il-lingwa apokalittika madwar il-klima
għamel diżservizz kbir lill-umanità.
Wasslet għal infiq oerhört ħela u ineffettiv.
L-ispejjeż psikoloġiċi wkoll kienu enormi.
Ħafna nies, partikolarment dawk iżgħar,
għix bil-biża 'li t-tmiem huwa viċin,
spiss iwassal għal dipressjoni debilitanti
dwar il-futur.
Ħarsa lejn il-fatti titwaqqa’
dawk l-ansjetajiet apokalittiċi.
—Steve Forbes, Forbes rivista, 14 ta’ Lulju, 2023

Kompli qari

Il-Gwerra fuq il-Ħolqien – Parti II

 

MEDIĊINA INVERTITA

 

GĦAL Kattoliċi, l-aħħar mitt sena jew aktar għandhom sinifikat fil-profezija. Kif tgħid il-leġġenda, il-Papa Ljun XIII kellu viżjoni waqt il-Quddiesa li ħallietu stordita għal kollox. Skont xhud wieħed:

Ljun XIII verament ra, f’viżjoni, spirti demoniċi li kienu qegħdin jiltaqgħu fuq il-Belt Eterna (Ruma). —Patri Domenico Pechenino, xhud okulari; Ephemerides Liturgicae, irrappurtat fl-1995, p. 58-59; www.motherofallpeoples.com

Jingħad li l-Papa Ljun sema’ lil Satana jitlob lill-Mulej għal “mitt sena” biex jittestja l-Knisja (li rriżultat fit-talba issa famuża lil San Mikiel Arkanġlu).[1]cf. Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi Meta eżattament il-Mulej daqq l-arloġġ biex jibda seklu ta’ ttestjar, ħadd ma jaf. Imma ċertament, id-dijabolika nħoloq fuq il-ħolqien kollu fis-seklu 20, ibda minn mediċina innifsu…Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi

Il-Gwerra fuq il-Ħolqien – Parti I

 

Ilni nidgħaraf nikteb din is-sensiela għal aktar minn sentejn issa. Diġà missejt xi aspetti, iżda dan l-aħħar, il-Mulej tani dawl aħdar biex bil-kuraġġ inħabbar din il-“kelma issa.” Il-veru spunt għalija kien dak tal-lum Qari tal-quddiesa, li se nsemmi fl-aħħar... 

 

GWERRA APOKALYPTIC... FUQ IS-SAĦĦA

 

HEMM hija gwerra kontra l-ħolqien, li fl-aħħar mill-aħħar hija gwerra fuq il-Ħallieq innifsu. L-attakk imur wiesa’ u fil-fond, mill-iżgħar mikrobu sal-qofol tal-ħolqien, li hu r-raġel u l-mara maħluqa “fuq ix-xbieha ta’ Alla.”Kompli qari

Għaliex Għad Inkun Kattoliku?

WARA aħbarijiet ripetuti ta’ skandli u kontroversji, għaliex tibqa’ Kattoliku? F'dan l-episodju qawwi, Mark u Daniel jesprimu aktar mill-konvinzjonijiet personali tagħhom: jagħmlu l-każ li Kristu nnifsu jrid li d-dinja tkun Kattolika. Dan żgur li jirrabja, jinkoraġġixxi, jew jikkonsla lil ħafna!Kompli qari

Jiena Dixxiplu ta’ Ġesù Kristu

 

Il-Papa ma jistax iwettaq ereżija
meta jitkellem ex cathedra,
din hija dogma tal-fidi.
Fit-tagħlim tiegħu barra ta 
dikjarazzjonijiet ex cathedraMadankollu,
jista’ jikkommetti ambigwitajiet duttrinali,
żbalji u anke ereżiji.
U peress li l-papa mhux identiku
mal-Knisja kollha,
il-Knisja hija aktar b’saħħitha
milli Papa żbaljat jew eretiku singular.
 
—Isqof Athanasius Schneider
19 ta 'Settembru, 2023, onepeterfive.com

 

I IKOLLU ilu jevita ħafna mill-kummenti fuq il-midja soċjali. Ir-raġuni hija li n-nies saru medji, ta’ ġudizzju, bla karità – u ħafna drabi f’isem “jiddefendu l-verità.” Imma wara tagħna l-aħħar webcast, Ippruvajt inwieġeb lil xi wħud li akkużaw lili u lil kollega tiegħi Daniel O'Connor li "taħsbu" lill-Papa. Kompli qari

Wasal iż-żmien biex Nibki

Xabla Flaming: Missila b'kapaċità nukleari sparat fuq California f'Novembru, 2015
Aġenzija Aħbarijiet Caters, (Abe Blair)

 

1917:

... fuq ix-xellug tal-Madonna u ftit 'il fuq, rajna Anġlu bix-xabla fjamma f'idu ix-xellugija; iteptep, ħareġ fjammi li dehru qishom kienu se jaqbdu d-dinja; iżda mietu f'kuntatt ma 'l-isbaħ li l-Madonna rradjat lejh minn idha l-leminija: tipponta lejn l-art b'idha l-leminija, l-Anġlu għajjat ​​b'leħen għoli: 'Penitenza, Penitenza, Penitenza!'—Sr. Luċija ta ’Fatima, 13 ta’ Lulju, 1917

Kompli qari

L-Eklissi tal-Iben

L-attentat ta’ xi ħadd biex jirritratta l-“miraklu tax-xemx”

 

Bħala eklissi wasal biex taqsam l-Istati Uniti (bħal qamar tan-nofs fuq ċerti reġjuni), kont qed naħseb dwar "miraklu tax-xemx” li seħħet f'Fatima fit-13 ta' Ottubru, 1917, il-kuluri tal-qawsalla li daru minnha... il-qamar tan-nofs tan-nofs fuq bnadar Iżlamiċi, u l-qamar li fuqu tinsab il-Madonna ta' Guadalupe. Imbagħad sibt din ir-riflessjoni dalgħodu mis-7 ta’ April 2007. Jidhirli li qed ngħixu Apokalissi 12, u se naraw il-qawwa t’Alla manifestata f’dawn il-jiem ta’ tribulazzjoni, speċjalment permezz Ommna l-Imbierka - "Marija, il-kewkba tiddi li tħabbar ix-Xemx” (PAPA SAN ĠWANN PAWLU II, Laqgħa maż-Żgħażagħ fil-Bażi tal-Ajru ta’ Cuatro Vientos, Madrid, Spanja, 3 ta’ Mejju, 2003)… Inħoss li m'għandix nikkummenta jew niżviluppa din il-kitba imma nippubblika mill-ġdid, allura hawnhekk qiegħed... 

 

JESUS qal lil Santa Fawstina,

Qabel Jum il-Ġustizzja, qed nibgħat il-Jum tal-Ħniena. -Djarju tal-Ħniena Divina, le. 1588

Din is-sekwenza hija ppreżentata fuq is-Salib:

(Ħniena :) Imbagħad [il-kriminali] qal, "Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek." Huwa wieġbu, "Amen, ngħidlek, illum int tkun miegħi fil-Ġenna."

(ĠUSTIZZJA :) Issa kien madwar nofsinhar u d-dlam daħal fuq l-art kollha sat-tlieta ta 'wara nofsinhar minħabba eklissi tax-xemx. (Luqa 23: 43-45)

 

Kompli qari

Twissija tar-Rwanda

 

Meta fetaħ it-tieni siġill,
Smajt it-tieni ħlejqa ħajja tgħajjat,
"Ejja 'l quddiem."
Ħareġ żiemel ieħor, aħmar.
Ir-rikkieb tiegħu ngħata s-setgħa
biex tneħħi l-paċi mill-art,

biex in-nies joqtlu lil xulxin.
U ngħata xabla enormi.
(Rev 6: 3-4)

…naraw avvenimenti ta’ kuljum fejn in-nies
jidhru li qed jikbru aktar aggressivi
u belliġeranti...
 

—PAPA BENEDITTU XVI, Omelija ta’ Pentekoste,
Mejju 27th, 2012

 

IN 2012, ippublikajt "kelma issa" b'saħħitha ħafna li nemmen li bħalissa qed tiġi "mneħħija" f'din is-siegħa. Jien ktibt imbagħad (cf. Twissijiet fir-Riħ) tat-twissija li l-vjolenza se tinfaqa' f'daqqa fuq id-dinja bħal ħalliel bil-lejl għaliex qed nippersistu fid-dnub gravi, u b'hekk jitilfu l-protezzjoni ta 'Alla.[1]cf. Infern Inħeles Jista 'jkun tajjeb ħafna l-art tal- Maltempata Kbira...

Meta jiżirgħu r-riħ, huma għandhom jaħsdu l-whirlwind. (Ħos 8: 7)Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Infern Inħeles

L-Ubbidjenza tal-Fidi

 

Issa lil Dak li jista’ jsaħħaħk,
skond l-evanġelju tiegħi u t-tħabbira ta' Ġesù Kristu...
lill-ġnus kollha biex iġibu l-ubbidjenza tal-fidi... 
(Rum 16: 25-26)

… hu umilja lilu nnifsu u sar ubbidjenti sal-mewt,
anke mewt fuq salib. (Fil 2: 8)

 

GOD irid ikun qed iħawwad rasu, jekk mhux jidħak bil-Knisja Tiegħu. Għax il-pjan li qed jiżvolġi mill-bidu tal-Fidwa kien li Ġesù jħejji għalih innifsu Għarusa li hija "Mingħajr tikka jew tikmix jew xi ħaġa bħal din, biex tkun qaddisa u mingħajr tbajja" (Ef. 5:27). U madankollu, xi wħud fi ħdan il-ġerarkija nnifisha[1]cf. Il-Prova Finali waslu sal-punt li jivvintaw modi kif in-nies jibqgħu fid-dnub mortali oġġettiv, u madankollu jħossu “milqgħu” fil-Knisja.[2]Tabilħaqq, Alla jilqa’ lil kulħadd biex jiġi salvat. Il-kundizzjoni għal din is-salvazzjoni tinsab fi kliem Sidna nnifsu: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju” (Mk 1:15) X’viżjoni ferm differenti minn ta’ Alla! X’abbiss immens bejn ir-realtà ta’ dak li qed jiżvolġi profetikament f’din is-siegħa — il-purifikazzjoni tal-Knisja — u dak li qed jipproponu xi isqfijiet lid-dinja!Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Il-Prova Finali
2 Tabilħaqq, Alla jilqa’ lil kulħadd biex jiġi salvat. Il-kundizzjoni għal din is-salvazzjoni tinsab fi kliem Sidna nnifsu: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju” (Mk 1:15)