Kronoloġija Appostolika

 

BISS meta naħsbu li Alla għandu jitfa’ x-xugaman, jitfa’ ftit sekli oħra. Huwa għalhekk li tbassir speċifiku daqs "dan Ottubru” għandhom jitqiesu bi prudenza u kawtela. Imma nafu wkoll li l-Mulej għandu pjan li qed jitwettaq, pjan li hu il-qofol tagħhom f'dawn iż-żminijiet, skond mhux biss seers numerużi imma, fil-fatt, il-Missirijiet tal-Knisja Bikrija.Kompli qari

Il-Punt Breaking

 

Ħafna profeti foloz se jqumu u jqarrqu ħafna;
u minħabba ż-żieda tal-ħażen,
l-imħabba ta ’bosta tibred.
(Mt. 24: 11-12)

 

I MILAĦQU punt ta’ tkissir il-ġimgħa li għaddiet. Kull fejn dawwart, ma rajt xejn ħlief bnedmin lesti li jqattgħu lil xulxin. Il-qasma ideoloġika bejn in-nies saret abbiss. Tassew nibża’ li xi wħud jistgħu ma jkunux jistgħu jaqsmu ’l fuq peress li saru għal kollox imwaqqfa fil-propaganda globalista (ara Iż-Żewġ Kampijiet). Xi nies waslu f’punt tal-għaġeb fejn kull min jistaqsi n-narrattiva tal-gvern (kemm jekk hux “tisħin globali”, "il-pandemija”, eċċ.) jitqies litteralment qtil ħadd ieħor. Per eżempju, persuna waħda tatni t-tort għall-imwiet f'Maui dan l-aħħar għax ippreżentajt perspettiva oħra dwar it-tibdil fil-klima. Is-sena l-oħra kont imsejjaħ "qattiel" għal twissija dwar il-issa inkontestabbli perikli of mRNA injezzjonijiet jew jesponu l-vera xjenza fuq maskra. Kollox wassalni biex naħseb f’dak il-kliem ta’ min ħażin ta’ Kristu...Kompli qari

Knisja Fuq Preċipiċi – Taqsima II

Il-Madonna l-Iswed ta’ Częstochowa – profanat

 

Jekk tgħix fi żmien li l-ebda bniedem ma jagħtik parir tajjeb,
u lanqas ħadd ma jagħtik eżempju tajjeb,
meta tara l-virtù kkastigata u l-viċi ppremjati...
oqgħod sod, u żomm sod ma’ Alla mal-uġigħ tal-ħajja...
— San Tumas More,
maqtugħ ir-ras fl-1535 talli ddefenda ż-żwieġ
Il-Ħajja ta' Thomas More: Bijografija minn William Roper

 

 

ONE tal-akbar rigali Ġesù ħalla lill-Knisja Tiegħu kienet il-grazzja tagħha infallibilità. Jekk Ġesù qal, “intom tkunu tafu l-verità, u l-verità teħliskom” (Ġwanni 8:32), allura hu imperattiv li kull ġenerazzjoni tkun taf, mingħajr dell ta’ dubju, x’inhi l-verità. Inkella, wieħed jista’ jieħu gidba għall-verità u jaqa’ fl-iskjavitù. Għal…

... kull min jikkommetti d-dnub huwa lsir tad-dnub. (Ġwanni 8:34)

Għalhekk, il-libertà spiritwali tagħna hija intrinsiku li tkun taf il-verità, u għalhekk Ġesù wiegħed, “Meta jiġi, l-Ispirtu tal-verità, jiggwidak għall-verità kollha.” [1]John 16: 13 Minkejja d-difetti tal-membri individwali tal-Fidi Kattolika fuq żewġ millenji u anke l-fallimenti morali tas-suċċessuri ta’ Pietru, it-Tradizzjoni Sagra tagħna turi li t-tagħlim ta’ Kristu ġie ppreservat b’mod preċiż għal aktar minn 2000 sena. Huwa wieħed mis-sinjali l-aktar żgur tal-id provvidenzjali ta’ Kristu fuq l-Għarusa Tiegħu.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 John 16: 13