Twissija tal-Għassa

 

Għażiż aħwa fi Kristu Ġesù. Irrid inħallik fuq nota aktar pożittiva, minkejja din il-ġimgħa mill-aktar inkwetanti. Huwa fil-video qasir hawn taħt li rrekordjajt il-ġimgħa li għaddiet, iżda qatt ma bgħattlek. Huwa l-aktar appropos messaġġ għal dak li ġara din il-ġimgħa, iżda huwa messaġġ ġenerali ta’ tama. Imma nixtieq ukoll inkun ubbidjenti għall-“kelma issa” li l-Mulej ilu jitkellem il-ġimgħa kollha. Se nkun fil-qosor...Kompli qari

Dwar il-Kkundanna tal-Papa Franġisku u Aktar...

IL Il-Knisja Kattolika esperjenzat diviżjoni profonda bid-Dikjarazzjoni l-ġdida tal-Vatikan li tippermetti l-barka ta’ “koppji” tal-istess sess, b’kundizzjonijiet. Xi wħud qed jitolbuni biex nikkundanna għal kollox lill-Papa. Mark jirrispondi għaż-żewġ kontroversji f'webcast emozzjonali.Kompli qari

Dawwarna Rokna?

 

Nota: Minn mindu ppublikajt dan, żidt xi kwotazzjonijiet ta' appoġġ minn vuċijiet awtorevoli hekk kif ir-risponsi madwar id-dinja qed ikomplu joħorġu. Dan huwa suġġett kruċjali wisq biex it-tħassib kollettiv tal-Ġisem ta’ Kristu ma jinstemax. Iżda l-qafas ta’ din ir-riflessjoni u l-argumenti jibqgħu l-istess. 

 

IL aħbarijiet miġbuda madwar id-dinja bħal missila: “Il-Papa Franġisku japprova li s-saċerdoti Kattoliċi jitħallew ibierku koppji tal-istess sess” (ABC News). Reuters iddikjara: “Il-Vatikan japprova barkiet għal koppji tal-istess sess f’deċiżjoni importanti.” Għal darba, it-titoli ma kinux qed idawru l-verità, minkejja li hemm aktar fl-istorja... Kompli qari

Ikkonfronta l-Maltempata

 

ĠODDA L-iskandlu żdied b’mod qawwi madwar id-dinja bl-aħbarijiet jipproklamaw li l-Papa Franġisku awtorizza lis-saċerdoti biex ibierku koppji tal-istess sess. Din id-darba, l-aħbarijiet ma kinux qed iduruha. Dan huwa n-Nawfraġju l-Kbir li tkellmet fuqu l-Madonna tliet snin ilu? Kompli qari

Is-Saltna Imwiegħda

 

TNEJN terrur u rebħa exultant. Dik kienet il-​viżjoni tal-​profeta Danjel taʼ żmien futur meta “bhima kbira” kienet se tqum fuq id-​dinja kollha, kruha “pjuttost differenti” mill-​bhejjem taʼ qabel li kienu jimponu l-​ħakma tagħhom. Huwa qal li “għandu jibla’ l- kollu art, ħabbatha, u għaffeġha” permezz taʼ “għaxar slaten.” Hija se taqleb il-liġi u saħansitra tbiddel il-kalendarju. Minn rasu ħareġ qarn dijaboliku li l-għan tiegħu huwa li “jgħakkes lill-qaddisin tal-Iktar Għoli.” Għal tliet snin u nofs, jgħid Daniel, dawn se jiġu mgħoddija lilu - hu li huwa rikonoxxut universalment bħala l- "Antikrist."Kompli qari