L-Iktar Omelija Importanti

 

Anke jekk aħna jew anġlu mis-sema
għandu jippriedka lilek evanġelju
għajr dak li ppriedkajna lilek,
ħalli dak wieħed ikun misħut!
(Gal 1: 8)

 

DAWN qatta’ tliet snin f’riġlejn Ġesù, jisma’ b’attenzjoni t-tagħlim Tiegħu. Meta Tela fis-Sema, Hu ħallielhom “inkarigu kbir” għalihom “Agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha... għallmuhom josservaw dak kollu li ordnajtilkom jien” (Mt 28:19-20). U mbagħad bagħtilhom il- "Spirtu tal-verità" biex jiggwidaw infallibbilment it-tagħlim tagħhom (Ġw 16:13). Għalhekk, l-ewwel omelija tal-Appostli bla dubju tkun seminali, li tistabbilixxi d-direzzjoni tal-Knisja kollha... u tad-dinja.

Mela, x'qal Pietru??Kompli qari